ואלה יעמדו על הברכה:

חנה (אנה) בת לייב ואסתר ינטה
לעילוי נשמה
ברוך בן אלה מלכה
לברכה הצלחה וזיווג
אלה מלכה בת חנה (אנה)
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
דוד בן ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
אילנית בת ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
ז'אנה בת מרים
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
בנימין יעקב בן איריס
לעילוי נשמתו ושאר נשמות ישראל השוכנות עימו
ליאור בן איריס ומשפחתו
הצלחה מרובה במעלות התורה, זיווג, רפואה וכל הישועות
ישראל בן אסתר הכהן
לזכותו ולרפואתו
התמים דוד ברוך בן אליהו
להצלחה בכל
מלכה בת זהרה (שרה)
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
אליהו בן רחל
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
משפחת עזרא שיחיו
לזכותם והצלחתם בכל מכל כל
מיה בת נועה וליהי בת נועה
רפואה והצלחה משמעות ואמונה בדרך החסידות
אלכסנדר בן פליקס עזריאל ומרת ולטינה
לעילוי נשמה נלב"ע ב' אלול תשמ"ז
משפחת טביביאן
בריאות ושמחה הצלחה בשליחות נחת מיוצאי חלציהם
גל בן גדעון ונילי חן
והילדים: אראל, אליאב, אוריה, אחיה, אלחי ואדל
משפחת ליאור והילה מנחם
הצלחה בגשמיות וברוחניות
פרץ דהרי
לגאולת עם ישראל ברחמים אמן
משפחת שוורצברד
הצלחה רבה ומופלגה בחינוך הילדים
ברכה תמרה בת קנדב מרגלית
רפואה שלימה וקרובה
טל ויעל בנות חווה. חווה בת פרידה
להצלחה בכל
יעל בת שרה, מיכל ברכה בת יעל, יוסף יצחק בן יעל
סופה בת פאיבה, ישראל יעקב בן קושה, רוזה בת לב
לעילוי נשמה
ריזא בת שמעון, מאיר בן טודרוס, חיה בת ישעיהו
לעילוי נשמה
ילנה בת לובוב וכל משפחתה
עבודת ה' מתוך בריאות נכונה, מנוחת הנפש, שמחה וטוב לבב.
רועי בן לימור ויולי בת לימור
הצלחה בכל
ר' משה בן ר' ששון יהודה
לעילוי נשמתו ע"י משפחת אליהו
דוד בן רומיה
לרפואה שלימה
אלכסנדר יצחק ונחמה דינה
והבנות רבקה ובת אור
משפחת זכאי
לזכותם והצלחתם
בן ציון בן שרה, ירון יצחק בן שרה
לרפואה
יונה בן חנה יוהנה, אברהם בן שרה
לרפואה
רבקה בת עדילי
הצלחה ביראת שמים
יהונתן בן עדילי
הצלחה ביראת שמים
יעל בת עדילי
זווג הגון
גילית בת מרים וניסים בן מסעוד
רפואה שלימה בריאות איתנה
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה
לזכותו והצלחתו
יבגניה בת סולומון
לעילוי נשמה
לילה בת נג"יה למשפחת אברהם
לעילוי נשמה
דוד בן אליהו זהבי
לעילוי נשמה
אורלי בת אסתר
לעילוי נשמה
יולה בת יבגניה
לעילוי נשמה
יהודה בן יוכבד ולאה בת מרסל
לעילוי נשמה
עפרה בת פנינה, מאיר אביב אברהם בן רבקה
לרפואה שלימה
נעה בת גילדה, חן בת איריס
לזיווג הגון
איתן ורחל רחלי ויוסף יצחק פרץ
בריאות, עושר ואושר שלום, נחת וגאולה
נחמה יהודית בת עמי בת משה
לעילוי נשמתה
רס"ן תדהר בן גבריאל טמפלהוף
לזכרון עולם ה' יקום דמו
נטלי בת ניצה, אוריאל בן פז שרה
זיווג הגון
רני בן יונה סימונה
רפואה שלימה
ישראל שלום בן מלכה וגיטל קילא גינענדל בת הינדא
ברכה והצלחה בכל להם ולכל יוצ"ח
יפה בת טורן ויפה בת שלמה
לעילוי נשמתן
יעקב בנימין בן איריס
לעילוי נשמה
ליאור בן איריס
לזריזות דייקנות ואהבה במעלות התורה
שמחה בת יקוט
לעילוי נשמה
צבי בן מרים
לעילוי נשמה
מנגה בת רבקה
לעילוי נשמה
גל אסתר בת הדס ושלומי יזהר בן חנה פרדסה
זרעא חייא וקיימא
מנחם מרדכי בן גניה ומרים בת נצחיה ישראלי
להצלחה בכל
חדוה בת פז שרה
זרעא חייא וקיימא בבריאות ובנקל
שיינא ברכה בת ענת
רפואה שלימה ומהירה בגוף ונפש ולזכות והצלחת כל המשפחה
רותי בת רבקה
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אוריה, אלישיב ואיתיאל בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אליאור, הילה, טלאור, ינון, בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אסתר בת ישראל הנולדת מן מסעודה מזל
לעילוי נשמתה ל' ניסן
מיכאלה מיכל, מור אבירם ואידור ברקוביץ והנכד אורי
בני חיי ומזוני רוויחי
אליעזר בן בלהה ויחיאל
שתמיד בחר בחיים מוקדש לעילוי נשמתו על ידי בתו רחל
יחיאל בן אליעזר
נרצח בזרועות סבתו האוהבת בשואה לעילוי נשמתו
אסתר מלכה בת רחל וישראל
לעילוי נשמתה מוקדש על ידי בתה רחל
הרשל בן לוי-יצחק
אחיינה האהוב של אמי הושמד בטרבלינקה לעילוי נשמתו
רחל שקד
לאחדות עם ישראל וטובתו

שאל את הרב

יש לכם שאלה הלכתית ?!

כתבו לנו בכל נושא או עניין הלכתי ואנו נפנה זאת לרבנים המשיבים . התשובות מתקבלות במייל השולח 

שאלות אחרונות בשו"ת

עמידה בתפילה לנשים

האם יש הלכות שונות לנשים לגבי קטעים שבהם צריך לעמוד בתפילה? האם בתפילת שחרית של שבת, אישה שמתפללת בביתה צריכה לעמוד בכל הקטעים בהם עומדים

תשובה »

דבש בפסח

מה דינו של דבש בפסח לפי מנהג חב"ד? האם מתוך דברי רבינו הזקן בש"ע בסופם משמע להתיר? כמובן בכשרות בד"ץ עדה חרדית לפסח

תשובה »

סדר לבישת הבגדים

מה המקור למנהג המקובל שבמקוה לובשים הבגדים העליונים קודם התחתונים, לכאורה זהו בניגוד לסדר לבישת בגדי כהונה ע"י הכוהנים (כמובא ברמב"ם), וכן מובא בגמרא שהעולה

תשובה »

צירוף למניין במרפסות

"מניין מרפסות" שנפוץ מאוד בתקופה זו; מה דעת אדמוה"ז? וכיצד עלינו לנהוג? 1. האם תשעה שרואים את הש"ץ מספיק, או שצריך שכל העשרה יראו זה

תשובה »

טיפול בברווזים בשבת

יש לי מדגרה עם ביצי ברווזים – א. צריך לגלגל את הביצים פעמיים ביום. ב. כשהאפרוח בוקע צריך אחרי כמה שעות להעביר אותו למקום אחר.

תשובה »

בגדים חדשים בין המצרים

קנו מתנה בגדים חדשים לילדים לפני י"ז בתמוז אבל לא הספיקו ללבוש אותם, האם בגלל שמדובר בילדים מתחת לגיל מצות הם יכולם ללבוש אותם כגון

תשובה »

ברית בתענית עשרה בטבת

בעז"ה ככל הנראה תתקיים ברית מילה לבן של בן-דוד שלי בעשרה בטבת שבוע הבא, במידה ולא נזכה לגילוי משיח צדקנו ולגאולה השלמה, מה הדין בנוגע

תשובה »

גיהוץ בחול המועד

נפתח בביתי בערב החג וויכוח (שהועלה כעת שוב) בעניין האם מותר לגהץ בחול-המועד? כל אחד נשען על רב אחר או 'מוקד הלכתי' חב"די אחר, אך

תשובה »

בדיקת פאפ

האם ניתן לערוך בדיקת 'פאפ' בשבעת הנקיים? אם כן, כיצד יש לנהוג עם הבדיקות הבאות?

תשובה »

בדיקת וסת בלילה

אשה שראתה דם בשעה 4:00, ולפי החישובים עונת חשש וסת ההפלגה יוצאת בלילה, האם היא צריכה לשים שעון מעורר לקום ב4:00 לפנות בוקר? (ראה שוע"ר

תשובה »

בגד לתפילה

לבשתי חלוק ששייך ללובשו ביום וישנתי איתו גם בלילה. כמובן כשקמתי בבוקר החלפתי אותו בבגדים אחרים,  בכדי שאוכל להתפלל וכו'. מה דינו של החלוק? הוא

תשובה »

אשת איש

לפני חצי שנה הכרתי מישהי פרודה מבעלה והתפתח ביננו קשר עמוק ורציני ושכבנו אני יודע על האיסור אבל אני יודע שזאת האישה של חיי ולא

תשובה »

אפו חלבי בבשרי

אחד מצא שהקמח במטבח מכיל אבקת חלב, ולא זוכרים באיזה כלים אפו. אמרתי להכשיר התנור הבשרי. אבל מה לעשות בנוגע למדף האפיה ממתכת או של

תשובה »

אסורה לבועל שני

ראובן קודם שהתקרב לשמירת תומ"צ הכיר אשה בשם לאה שסיפרה לו שהיא גרושה. בתקופת ידידותם הגיעו גם ליחסי אישות. כעבור זמן התברר לראובן שלאה שיקרה

תשובה »

אכילה משבת לחול

בשבתות הקיץ, האם מותר לתת לילדים ארוחת ערב כבר בין 7-8 שכל כוונותינו בזה שמיד אחרי הבדלה יהיו מוכנים לשינה ולא ישנו מאוחר וכו'?

תשובה »