ואלה יעמדו על הברכה:

חנה (אנה) בת לייב ואסתר ינטה
לעילוי נשמה
ברוך בן אלה מלכה
לברכה הצלחה וזיווג
אלה מלכה בת חנה (אנה)
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
דוד בן ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
אילנית בת ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
ז'אנה בת מרים
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
בנימין יעקב בן איריס
לעילוי נשמתו ושאר נשמות ישראל השוכנות עימו
ליאור בן איריס ומשפחתו
הצלחה מרובה במעלות התורה, זיווג, רפואה וכל הישועות
ישראל בן אסתר הכהן
לזכותו ולרפואתו
התמים דוד ברוך בן אליהו
להצלחה בכל
מלכה בת זהרה (שרה)
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
אליהו בן רחל
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
משפחת עזרא שיחיו
לזכותם והצלחתם בכל מכל כל
מיה בת נועה וליהי בת נועה
רפואה והצלחה משמעות ואמונה בדרך החסידות
אלכסנדר בן פליקס עזריאל ומרת ולטינה
לעילוי נשמה נלב"ע ב' אלול תשמ"ז
משפחת טביביאן
בריאות ושמחה הצלחה בשליחות נחת מיוצאי חלציהם
גל בן גדעון ונילי חן
והילדים: אראל, אליאב, אוריה, אחיה, אלחי ואדל
משפחת ליאור והילה מנחם
הצלחה בגשמיות וברוחניות
פרץ דהרי
לגאולת עם ישראל ברחמים אמן
משפחת שוורצברד
הצלחה רבה ומופלגה בחינוך הילדים
ברכה תמרה בת קנדב מרגלית
רפואה שלימה וקרובה
טל ויעל בנות חווה. חווה בת פרידה
להצלחה בכל
יעל בת שרה, מיכל ברכה בת יעל, יוסף יצחק בן יעל
סופה בת פאיבה, ישראל יעקב בן קושה, רוזה בת לב
לעילוי נשמה
ריזא בת שמעון, מאיר בן טודרוס, חיה בת ישעיהו
לעילוי נשמה
ילנה בת לובוב וכל משפחתה
עבודת ה' מתוך בריאות נכונה, מנוחת הנפש, שמחה וטוב לבב.
רועי בן לימור ויולי בת לימור
הצלחה בכל
ר' משה בן ר' ששון יהודה
לעילוי נשמתו ע"י משפחת אליהו
דוד בן רומיה
לרפואה שלימה
אלכסנדר יצחק ונחמה דינה
והבנות רבקה ובת אור
משפחת זכאי
לזכותם והצלחתם
בן ציון בן שרה, ירון יצחק בן שרה
לרפואה
יונה בן חנה יוהנה, אברהם בן שרה
לרפואה
רבקה בת עדילי
הצלחה ביראת שמים
יהונתן בן עדילי
הצלחה ביראת שמים
יעל בת עדילי
זווג הגון
גילית בת מרים וניסים בן מסעוד
רפואה שלימה בריאות איתנה
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה
לזכותו והצלחתו
יבגניה בת סולומון
לעילוי נשמה
לילה בת נג"יה למשפחת אברהם
לעילוי נשמה
דוד בן אליהו זהבי
לעילוי נשמה
אורלי בת אסתר
לעילוי נשמה
יולה בת יבגניה
לעילוי נשמה
יהודה בן יוכבד ולאה בת מרסל
לעילוי נשמה
עפרה בת פנינה, מאיר אביב אברהם בן רבקה
לרפואה שלימה
נעה בת גילדה, חן בת איריס
לזיווג הגון
איתן ורחל רחלי ויוסף יצחק פרץ
בריאות, עושר ואושר שלום, נחת וגאולה
נחמה יהודית בת עמי בת משה
לעילוי נשמתה
רס"ן תדהר בן גבריאל טמפלהוף
לזכרון עולם ה' יקום דמו
נטלי בת ניצה, אוריאל בן פז שרה
זיווג הגון
רני בן יונה סימונה
רפואה שלימה
ישראל שלום בן מלכה וגיטל קילא גינענדל בת הינדא
ברכה והצלחה בכל להם ולכל יוצ"ח
יפה בת טורן ויפה בת שלמה
לעילוי נשמתן
יעקב בנימין בן איריס
לעילוי נשמה
ליאור בן איריס
לזריזות דייקנות ואהבה במעלות התורה
שמחה בת יקוט
לעילוי נשמה
צבי בן מרים
לעילוי נשמה
מנגה בת רבקה
לעילוי נשמה
גל אסתר בת הדס ושלומי יזהר בן חנה פרדסה
זרעא חייא וקיימא
מנחם מרדכי בן גניה ומרים בת נצחיה ישראלי
להצלחה בכל
חדוה בת פז שרה
זרעא חייא וקיימא בבריאות ובנקל
שיינא ברכה בת ענת
רפואה שלימה ומהירה בגוף ונפש ולזכות והצלחת כל המשפחה
רותי בת רבקה
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אוריה, אלישיב ואיתיאל בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אליאור, הילה, טלאור, ינון, בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אסתר בת ישראל הנולדת מן מסעודה מזל
לעילוי נשמתה ל' ניסן
מיכאלה מיכל, מור אבירם ואידור ברקוביץ והנכד אורי
בני חיי ומזוני רוויחי
אליעזר בן בלהה ויחיאל
שתמיד בחר בחיים מוקדש לעילוי נשמתו על ידי בתו רחל
יחיאל בן אליעזר
נרצח בזרועות סבתו האוהבת בשואה לעילוי נשמתו
אסתר מלכה בת רחל וישראל
לעילוי נשמתה מוקדש על ידי בתה רחל
הרשל בן לוי-יצחק
אחיינה האהוב של אמי הושמד בטרבלינקה לעילוי נשמתו
רחל שקד
לאחדות עם ישראל וטובתו

הכנות לפסח היבטים הלכתיים במצב קורונה

הנחיות מעשיות, איך להתכונן טכנית לחג הפסח במצבים יחודיים כמו קורונה בידוד, וכדומה

תמליל אוטומטי מהשיעור (יתכנו שגיאות):

מוריי ורבותיי אנחנו נמצאים בזמן זמן שמצריך מאיתנו איזה שהיא הכנה הכנה אומר ההכנה שנדרשת מאיתנו בזמן הזה היא הכנה מעשית וגם הכנה נפשית זה כמו שדיברתי עד עכשיו על ההכנה הנפשית להיות בחירות פנימית ולקבל את השני כמו שהוא ולשאול אותו מה תבקש אנחנו צריכים את העזרה שלכם יש כל כך הרבה אנשים שקשה להם לפני חג הפסח קשה להם תמיד קשה להם אבל השנה יותר מתמיד כי הם הפסיקו לעבוד תמיד להכניס את חג הפסח זה אתגר אבל השנה יותר מתמיד גם מבחינה טכנית אבל גם מבחינה כלכלית המאוד מאוד מבקשים כל אדם שיש לו אפשרויות שיפתח את המוח ויפתח את הלב שלו ויפתח את הידיים יפתח את הארנק אחד המצוות הכי חשובות של החודש הזה זה מאות חיטים כי אם חדתי וכמו שאמרתי קודם כל שנה זה חשוב והשנה זה חשוב יותר מכל שנה יש לנו
מצווה שאנחנו מתחילים אותה מהיום זאת אומרת התחלנו אותה מהיום ראש חודש ניסן זה ברכת האילנות אז אני רק אזכיר לכם בקצרה את ההלכות אנחנו רוצים שזה שני שתי אילנות ושזה יהיה אילנות שנותנות נותנים פרי וזה לא חייב להיות פרי של 7 המינים וזה צריך להיות פרי שהוא לא מורכב כלומר אנחנו מוציאים מהתמונה את כל פירות הדר מהתמונה שהם כולם מורכבים אז זית הוא לא מורכב הרימון הוא לא מורכב וכן כל התפוחים לא מורכבים על זה אנחנו נעשה את ברכת האילנות שלנו השנה זה יהיה קצת יותר מסובך כי לא יוצאים מהבתים אבל בעזרת השם אנחנו נצא מהבתים ו עם רשות ואנחנו נוכל לברך את ברכת האילנות אז תמצאו לכם במחשבה את השני אילנות הללו שיהיה אפשר לברך עליו את הברכה המיוחדת של ברכת האילנות ולעזור בזה גם כן לאותם נשמות שנמצאות גדולות שם בתוך העצים מגולגלות שם בתוך העצים אני רוצה לעבור להלכה נוספת ששייכת גם לגברים וגם לנשים מי ראש חודש ניסן אומרים את פרשת הנשיא פרשת הנשיא עוזרת לנו יש שניים 10 נשיאים לעם ישראל ויש שניים 10 נשיאים לישמעאל עוד עוד בן חם אחד ישמעאל ועל ידי שאנחנו אומרים נשיא כל יום אומר הזוהר אנחנו מפילים את בני ישמעאל אז אנחנו צריכים את העזרה שלכם באמירת הנשיא יום יום מי שלא אמר או לא אמרה היום אז מחר יוכל להגיד וככה בעזרת השם את כל הימים וזו גם סגולה ששייכת גם לגברים וגם לנשים שמי שאומרת כל הנשיאים כל החודש כל עד יוד בית בחודש אז אנחנו זוכים לספור ספירת העומר בלי לשכוח זה הסגולה שיש באמירת הנשיא גם כן אחרי אמירת הנשיא יש לנו יאיר רצון
ובאמת ובעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישפיע עלינו את כל השפע מלמעלה השלישית זה הניקיונות שאנחנו מתכוננים לחג הפסח כמו שאמרתי עם כל שנה מצווה תעשה שלנו זה ניקיונות השנה זה ניקיונות הלב אנחנו צריכים לנקות את הלב שלנו יותר מכל שנה להיות בשלום יש לנו עוד שבועיים תחשבו ואחרי זה עוד שבוע חול המועד להיות ביחד כל המשפחה ואנחנו בסיעתא דשמיא נשקיע במה שהקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו להשקיע עכשיו ובנוגע לנקיונות כמו שאנחנו בשאלות והתשובות בשבוע שעבר תשתדלו לעשות מינימום עכשיו אני ארד רק לפרטים מה שאנחנו צריכים לעשות אנחנו צריכים לעשות את השולחן
אנחנו צריכים לעשות את המקרר ואנחנו צריכים לעשות את הכיריים אנחנו צריכים לעשות את השיש אז נתחיל מהשולחן השולחן אנחנו נצפה אותו בשני ציפויים היה כדאי שהציפויים שלנו יהיו כאלה שלא מעבירים חום של 40 מעלות לשולחן זה הידור מי שרוצה את העיקר הדין אז העיקר שלא יעבור נוזל לא חום אלה נוזל ובזה אנחנו יוצאים מידי חובת השולחן אני לא מבקש מכם לשפוך מים חמים על השולחן אל תהרסו את השולחן שלכם ובטח אני לא מבקש מכם לעשות מגהץ חם על השולחן רק לכסות אותו בשני כיסויים טובים וחזקים ומה טוב שהכיסויים לא יהיו מעבי חום זה היסוד בנוגע לשיש גם על השיש אותו רעיון האנשים סופכים לי מים חמים על השיש ועסים את השיש שלהם הנה יש פה מישהו ששואל שאלה האם מחר אפשר להגיד את שני הימים אז אני אמרתי את זה בתוך לשוני מחר אי אפשר להגיד מחר את הנשיאים של שני הימים זה אי אפשר אפשר להגיד את הנשיא של מחר ולהמשיך הלאה לפי הסדר מה שהיה היה אני חוזר חזרה לשיש חבל לשפוך על השיש מים חמים כי זה לא מספיק לכל הדעות אם רוצים
לכל הדעות אז צריכים לעשות גם מגהץ חם ואם צריך לגהץ מגהץ חם אז צריך גם להחזיק מכבי אש ליד הבית כדי שאם תפרוץ שריפה אז בואו בואו נעשה את מה שצריך ולא את מה שאנחנו מדמיינים צריכים לכסות את השיש כיסוי חזק שלא יעבור שום נוזל ומה טוב שהכיסוי יהיה כזה שלא מעביר גם חום זהו איך איזה כיסוי הכיסוי יכול להיות מניילון יכול להיות מפי וי סי יכול להיות פוליגל היום מוכרים כל מיני טפטים עבים כאלה לשיש יכול להיות מנייר כסף מי שיש לו נייר כסף של נייר כסף עבה מה טוב מי שאין לו אז נייר כסף דק כמה שכבות אבל עיקר האיכרים תזכרו מה המבוקש שלא יעברו נוזלים ושלא יעבור חום מי שאין לו יכולת להכשיר את השיש שלפחות לפחות יקנה מעמידים לסירים חדשים לפסח וישים אותם על השיש ויעמית אסירים של פסח על המעמידים האלה ולא על השיש ובעל שיש לא השתמש בך משתמש בו רק בקר מי שלא יכול לקנות עכשיו בעידן הקורונה שקשה לצאת ולקנות מי שלא יכול לקנות אנשים מבוגרים שלא יכול לקנות מעמידים לסירים שיקח את המעמידים לסירים שלו של כל השנה ינקה אותם ויעטוף אותם בנייר כסף לא בשכבה אחת בשתי שכבות ושתמש בהם למעמידדי סירים הפסח על השיש או על השולחן נעבור עכשיו למקרר מקרר זה ניקיון אני אגיד לכם מה לא צריך לנקות במקרר ואני מקרר יש לו פתחי אוויר שנמצאים במקפיא הפירורים נופלים שמה אתם רואים אותם בעיניים זה מעצבן אותכם אם היד שלי לא מגיעה לשם לא צריך לנקות שם לא עם מברשת שיניים ולא לשפוך אקונומיקה ולא לפרק את המקרר
תעשו לי טובה לא צריכים איפה שידיים לא מגיעות לא צריך לעשות כלום נקו את המקרר החיצונית ובעיקר הדין זה בסדר המהדרים גם כן פורסים איזשהו נייר חדש או איזה ניילון חדש כדי שהמוצרים לא יגיעו ישירות בדפנות אבל אני אומר לכם מה הוא הדין ומהו עידו אז אנחנו סגרנו כבר את השיש בנוגע לכיור הכיור ברוב הבתים הוא כיור חרסה כיור חרס כי או חרס לא ניתן להכשיר אותו אז אין לנו ברירה אנחנו צריכים כיור החרס לכסות או מי שלא יכול לכסות לכסות זה או קערה פלרה פלסטיק מי שאין לו קערת פלסטיק אז לעטוף אותו בנייר כסף עבה מי שלא יכול לעשות לו את זה ולא את זה יקפיד לא להשתמש במים חמים בכיור של המטבח ובזה הוא יוכל להשתמש בכיור כמו שהוא אז בעצם סגרנו את המטבח וסגרנו את השולחן ומעכשיו אתם יכולים להתעסק בענייני חינוך בענייני זוגיות יש לנו גם את הכיריים ששכחתי הכיריים מי שיש לו כיריים חדשות לפסח זה הכי טוב אבל מי וזה גם לא כל כך זה יקר זה יכול לעלות 200 200 50 ש"ח 400 ש"ח זה לא כזה יקר אבל מי שרוצה להכשיר את הכיריים שלו יקח ינקה אותם טוב ומסיר שומנים גם כן כל החצובות את כל המעברים ואחר כך ישים אותם על יקח משטח של נייר כסף או משטח אחר כך ככה לעשות שטיח כזה על כל האזור הזה של הקירריים להדליק את המבהרים על החום הכי גבוה למשך 10 דקות לכבות אחר כך ולהיזהר לא לגעת בנייר כסף כי הוא מאוד מאוד חם ואחר כך
ואחר כך בעצם הכיריים שלכם כבר כשרים לפסח המהדרי גם כן מצפים את החצובות המבהירים בנייר כסף אבל אתם שמים לב שאני אומר כל פעם מהו עדין ומה מה מה המהדרים עושים אז אנחנו סגרנו עכשיו מה עם התנור אז גם תנור זה היה טוב שיהיה איזה שהוא טוסטר או תנור אפיה כשר לפסח אבל מי שמעיזה סיבות לא יש כאלה שלא מכשירים תנורים לפסח בכלל זה המהדרין אבל מי שרוצה לעשות לפי עיקר הדין מנקה את התנור שלו היטב היטב כולל כל השומנים מסביב מדליק על החום הכי גבוה למשך שעה ועדיין הוא אה את התבניות תבניות עם מייל אי אפשר להכשיר על איך להשתמש בתבניות חד פעמיות תבניות אחרות זה מי שרוצה רק מעיקר הדין זה מה שהוא יכול לעשות בנוגע למיקרוגל עוד פעם אנחנו בחבד לא מכשירים מיקרוגל אבל מי שמנהג הספרדים וכולו שכן מכשירים מנקים את המיקרוגל טוב שמים כוס חצי כוס מים עם אמה לניקוי כלים בפנים או חומר ניקוי אחר ונותנים לו לעבוד עד שהוא יתמלא הדים מהכוס שנמצא בפנים וזוהי ההכשרה שלו לאותם אלה שמסתמכים על הכשרת מיקרוגל  נוספת זה מכירת חמץ השנה כל שנה אני בא למעלה אני מחלק דפים השנה זה יצטרך להיעשות עלייתכם באמצעות האינטרנט תפנו יש אתר אתר אתר של צעירי אגודת חבד יפתח הוא כבר פתוח כבר עכשיו או שיפתח בימים הקרובים תמכרו את החמץ שלכם ושל המכרים שלכם של האדידים שלכם בכוחות עצמכם באמצעות האינטרנט תמיד שואלים אותי האם יש חשיבות דווקא ללכת לרב למכור לו
אין חשיבות אפשר למכור דרך האינטרנט וזה לכתחילה אין עם זה בעיה כלל ועיקר על פי ההלכה הכל בסדר בנוגע לערב פסח בערב פסח יש לנו תענית בכורות זה שייך רק לגברים לא לנשים בכור שנולד אמור להיתנות או שהוא שומע סיום מסכת למה אני מזכיר עכשיו אני מזכיר בעיקר את ההלכות שקשורות לקורונה כי האנשים אני לא יודע אם יהיה כל אפשרות לכולם לבוא לבית כנסת לבוא למשטחים האלה שהתיאו להתפלל בחוץ לשמוע סיום מסכת אז מי שיכול לעשות סיום מסכת בעצמו תבוא עליו ברכה זה מסכת תמיד זה 8 דפים זה קל מי שקשה לו מסכת בגמרא אז בדיעבד מסכת משניות זה לא לכל הדעות אני אקרא פרקי אבות לפחות שלא יצטרך לצום כל היום זה בדיעבד אבל אם יש אפשרות לשמוע סיום מסכת באמצעות הרדיו באמצעות הערוצים הדתיים באמצעות מישהו שהיא עם הטלפון יעמוד לכם וישמיע לכם תוכלו לשאת סיום מסכת באמצעות זה בדיעבד
וכאן אני רוצה להדגיש עוד דבר יש הרבה אנשים שלא יכולים ללכת להתפלל במניינים פתוחים כמו שהחוק מתיר אבל תדעו שיש אפשרות להתפלל במניין באמצעות הטלפון כלומר מותר אני מדגיש טלפון לא רדיו ולא אינטרנט ולמה הטלפון ולא רדיו ולא אינטרנט כי באינטרנט כשהדברים עוברים הם עוברים במרחקים של יותר משלוש שניות מאז שהבן אדם אמר עד שאתה שומע ברגע שיש את המרחק של השלוש שניות זה כבר נתק אז אתה לא יכול להגיד אמן על כזה קדיש אתה לא יכול להגיד קדושה על כזה קדיש אתה לא יכול להגיד ברוך הוא על כזה על כזה חזן אותו דבר זה ברדיו הרדיו זה זה זה משתנה ברדיו זה משתנה מאיזה מקום אתה נמצא ליד התחנה ככל שהמשדר הוא רחוק יותר זה לוקח עוד כמה שניות אז לכן אתם לא יכולים לדעת איפה אתם אתם שמים לב שעולים לתוכניות של רדיו אז הרבה פעמים כשהמקלט דלוק בבית היום לך תכבה אותו ואז אתה יכול לשים לב שאתה מדבר אבל עדיין לא שומעים אותך במקלט בגלל שיש מרחק עד שזה קורה אז גם על זה אי אפשר לענות אז מה שאפשר לענות זה בטלפון יש מניינים שעוברים דרך המרכז של כל הלשון
יש מניינים שעוברים דרך המרכז של ימות המשיח ואתה יכול להתקשר לשם ולהתחבר לאיזשהו מניין ואז מותר לך לענות אמן טלפון קדושה ברחו יוד גימל למידות הרחמים וכולו זה תפילה במניין ברמה מסויימת לא במאה% אבל ברמה מסויימת ובימי חול כדאי לעשות את זה זה דבר טוב כמובן בשבתות ימים טובים אי אפשר לעשות את זה בנוגע לליל הסדר אז מה שיש הרי את הקבוצות סיכון גבוה של הנשים היותר מבוגרים שהם צריכים להיות יותר ב בבדידות וזה שאלה איך הם יכולים לא נעים להם תמיד כל המשפחה ביחד במקרה הזה אני מתיר שכאשר הזקן או הזקנה או הזקנים לא משנה מרגישים מאוד לא טוב מרגישים לא טוב פיזית או מרגישים לא טוב נפשית אז אני מתייר להם במצב קשה במצב לא לא שיגרתי שמרגישים תהפוכות לא פשוטות בנפש אז אני מתיר להם להרים טלפון ושהבני משפחה יוכלו להרים את הטלפון ב חכ בשינוי ויוכלו לחזק אותם ולפייס אותם בנוגע למה שהתפרסם שאפשר להחזיק כך כמו שאנחנו עושים עכשיו להחזיק וידאו כזה והם יראו אותנו ואנחנו נראה אותם צריכים לדעת שהדבר הזה לא מקובל לא מקובל על הפסיקה המקובלת זה לא דבר שמקובל על שלומי הממונה ישראל אנחנו לא נמצאים עכשיו בשיעור הלכה אז אני לא יכול לרדת איתכם ממש לפרטים למה איפה וכמה זה לא דבר שעושים אותו גם הרבנים שהתירו אותו זה זה רבנים לא ניכנס לתוך הפרטים זה לא הפסיקה המקובלת לא לאשכנזים ולא לספרדים אז לכן בבקשה להוריד את זה מהפרק זה לא רלוונטי לא שמים וידאו בתוך החג אפילו עם מפעילים אותו קודם זה דבר שהוא לא תקין ולא להתחיל עם הדברים האלה כלל ועיקר אבל כמו שאמרתי כשאנשים נמצאים במצוקה אני מתיר את המצוקה הזאתי
כל השנה לא רק זה שזקן נמצא במצוקה אדם שיש לו איזשהו איזה שהוא חולשה נפשית יש לו זה אז בזה אני אתר שהוא ירים טלפון בתוך החג יחזקו אותו וימשיכו הלאה אבל חס וחלילה אנחנו לא נפרוץ גדר בעם ישראל שיתחילו לשמוע לנו ליל הסדר באינטרנט ומחר זה יהיה גם בשבתות ובימים טובים ואנחנו נהפוך להיות כחול הגויים בית ישראל זה מופרך מעיקרו ואת זה אל תעשו אבל אם יש למישהו איזה שהוא קושי תהיו זמינים לאנשים המבוגרים שבבית שתאמרו להם שאם יש משהו שאיך אומרים יוצא דופן אם אתם מרגישים ממש ממש לא טוב עם עצמכם תרימו את הטלפון אנחנו נחזק אותכם וכולו נתקדם הלאה עכשיו אני רוצה לעבור לליל הסדר עצמו לפני ליל הסדר יש לנו את הכלים החדשים שאנחנו קונים אדם שקונה כלים חדשים כלים שהם תוצרת הארץ הוא לא צריך להטביל אותם אבל אם הכלים הללו הם לא תוצרת הארץ אז הוא צריך להטביל אותם מקוואות הכלים לא נאסרו בתקנות מותר להטביר כלים אפשר להטביל כלים בים אפשר להטביל כלים במעיינות אפשר להטביל כלים במקוואות לכלים מי שלא מהבית להטביל את הכלים שלו יש לו פתרון נוסף
אם זה כלי חשמל בעיקר אז מכון צומת מפרסם תמצאו אותם באינטרנט שהם יעשו בשביל הכלים שלכם מכירה לגוי ואז תוכלו להשתמש בכלי הזה גם כן בלי טבילה אז זה תפנו אליהם את זה אני מתיר רק ביחס לאלה שלא יכולים לטבול את הכלי במקווה אז אני מתיר להם עכשיו ככה בעידן הזה ויוכלו לעשות את המכירה באמצעות צומת לכלים שהם כלי חשמל בנוגע לשאר הכלים הייתי אומר עדיף אפילו לקחת כלי של כל השנה של חמץ ולעשות לו הכשרה בבית ההכשרה זה באמצעות לשים אותו בתוך סיר גדול עם מלא מים רותחים עם חומר ניקוי בפנים עד שזה מעלה בועות ואז אתה מכניס לתוכו את המזלגות את הסכינים וכול או אתה עושה את ההכשרה שלך בבית אז להשתמש בכלים טבולים ומוכשרים מאשר להשתמש בכלים של מתכת או של זכוכית שהם לא נטבלו בכלל אני מאמין שבעוד שבוע ההסגר הזה כבר ירד ויהיה אפשר להטביל את הכלים אז תיקחו בחשבון שאחד מהדברים הראשונים שתעשו תטבילו את הכלים שלכם בנוגע לכלים חדשים שיש להם לפעמים ברק כזה חיצוני ויש כאלה שמגעילים אותם לפני בזה אנחנו יכולים להקל לא מי שקשה לו לא יכול למצוא עכשיו הגלה
מפחדת מהתאספויות של אנשים אין לו את האמצעים בבית לעשות את העגלה הזאתי יטביל את הכלי אם זה כלי שבא מחוץ לארץ וישתמש בו בלי לעשות לו עגלה כלל ועיקר בנוגע לבדיקת חמץ בדיקת חמץ האנשים מסתם היו בבתים מה בקשר יש פה שאלה מה בקשר לצלחות זכוכית שהשתמשתי בהם לחמץ האם אפשר להכשיר אותם לחג הפסח זה תלוי לפי המנהגים אשכנזים וספרדים מנהג הספרדים זה שיכולים להשתמש בכלים של זכוכית בלי הכשרה בכלל ואילו מנהג האשכנזים זה שההכשרה לכלי זכוכית לא תועיל אז כל אחד שיחליט איפה הוא נמצא בצדדים הללו בנוגע לכיור נירוסטה יש אני לא הזכרתי היתר בכיורנה רוסטה מכיוון שלשפוך עליו מים קרים סליחה מים חמים זה לא לכל הדעות זה לא יספיק לכל הדעות צריך גם להעביר אבן מלובנת וזה לא דבר שהוא קל ולא פשוט אז לכן מי שלא יוכל לעשות תבנית לכיור נירוסטה שלו מאיזה סיבה שלא תהיה וגם לא יוכל לעשות לו כיסוי מנייר כסף
אז את הכיור נירוסטה שלו היא לפחות יערה עליו מקומקום חשמלי מים זה לפחות מה שאפשר שיעשה בכל זאת בנוגע לבדיקת חמץ אנחנו בדיקת החמץ שלנו אור לארבע 10 מיד בצאת הכוכבים להתפלל תפילת ערבית בבית אלה שמתפללים ביחידות בבית ולעשות בדיקת חמץ מיד אחרי זה בנוגע לשריפת חמץ אם יהיה אפשרות לצאת בחוץ לשרוף את החמץ מתי אם לא תהיה אפשרות לשרוף את החמץ בחוץ אפשר לשרוף את החמץ בתוך הבית לקחת סיר חמץ להכניס את החמץ בפנים להדליק על הגז אז זה עושה קצת ריח לא טוב בבית מי שגם את השריפה בתוך הבית לא יכול לעשות שיפורר את החמץ לחתיכות קטנות ויזרוק אותו בשירותים ויוריד את המים וזה יהיה בשבילו הביאור חמץ בא כל ההלכות האלה הם למצב המתון איפה שאנחנו נמצאים בדרך כלל בבדיקת חמץ אנחנו רוצים שיהיה לנו נוצאה שיהיה לנו כף מעץ ושיהיה לנו נר אני מאמין שאתכל אחד תהיה שניה אבל כף מעץ אולי גם כן יש אבל נוצה זה דבר שבדרך כלל קונים אם לא יוצאים מהבית ואין אפשרות לקנות אז כמובן אל תוותרו על בדיקת חמץ עם נר בגלל שאין לכם את הכף ואת הנוצה אפשר לעשות בדיקת חמץ גם בלי הנר הזה כעת אני אעבור לנקודה נוספת בנוגע לקריאת התורה תפילות בחוץ אנחנו עושים תפילות בחוץ כמונחיות לא בתוך המבנים אלא בחצר עםרחק של 2 מ' מאחד לאחד כשרוצים לעשות קריאת התורה במצב הזה כדאי שלהכין את הבמה או את השולחן לספר תורה מראש כדי שזה לא יהיה זלזול הספר תורה שמוציאים אותה לרחובה של עיר אלא שזה יהיה מוכן כבר מראש
עשינו איזה שהוא דבר בנוגע לחולים שזקוקים לתרופות כל השנה אם זה חולה לב חלילה או לחץ דם או כל הדברים הללו אז אני רוצה לתת כמה קווים מנחים קודם כל כל המשחות שהאדם צריך להם אין איתם בעיה של חמץ בכלל אפשר למרוח אותם כל משחות רפואיות אין איתם בעיה בכלל כל מה שנוגע למשאפים כל מה שנוגע לזריקות זה נקרא שימוש חיצוני אין איתו בעיה בכלל לא צריך כשרות לפסח כל מה שנוגע לתרופות ואני אומר את זה במיוחד השנה כל מה שנוגע לתרופות של כדורים מעיקר הדין אין איתם בעיה בכלל לא צריך להחליף אותם לפסח אפשר להשתמש בהם כסדר אני מדבר כעת לא על ויטמינים אני מדבר על כדורים רפואיים אין איתם בעיה אנחנו בעיה בכלל כיוון שהם כבר לא ראויים למאכל כלב והחמץ אפילו אם יש בו הוא כבר לא ראוי ואני לא רוצה אותו ולא צריך אותו ויש בזה הרבה צדדים עוד בהלכה למה לא צריך ישראל קדושים מי שרוצה להחליף שיהיה לו תרופות סורות לפסח טוב
אבל אני חושב שבמצב של היום זה קצת יהיה יותר קשה ללכת לחזור לחפש את התרופות אז תדעו שלא צריכים את זה מעיקר הדין מי שרוצה שיעשה תבוא עליו ברכה אבל לא צריך מה הם התרופות הבעייתיות באמת זה רק הסירופים או הכדורים שיש להם טעם מתוק בפה הם הבעייתי כל שאר הדברים אין להם בעצם בעיה כלל ועיקר ואני חושב סירופים אם אתם מדברים זה בדרך כלל ילדים עושים להם סירופאים אז כדאי להשיג את הסירופ סירופ אקמולי בטעם תות בטעם פירות שזה עם הכשר לפסחיה ומי שיש לו שאלה פרטית על סירופ שהוא חייב לקחת ואין לו תחליף לפסח והוא חמץ אז שיעשה שאלת רב פרטית איך הוא מתמודד עם התרופה הזאתי ועד כמה היא באמת באמת נחוצה לא בגדול הייתי אומר שהדברים הנחוצים תשתדלו להשיג אותם כמה שיותר מוקדם זה הנושא של המצות אין בעיה במסכות ואין בעיה בכפפות יש פה שאלה אם בפסח יש בעיה בכפפות ובמסכות אין בעיה במסכות בכפפות ואף על פי כן אני ממליץ שמי שמוריד את הכפפה לפני שהוא אוכל אז שישטוף עוד פעם את הידיים ולא בגלל הקורונה אלא בגלל שיכול להיות שיש איזה שהוא חומר פנימי בתוך בתוך הזה עמילן כזה שבתוך בתוך הכפפה והוא יוצא לך אחר כך על היד זה לא בעיה הלכתית אבל איך אומרים בשביל ההרגשה הטובה שאתה בא במגע עם אוכל
תשטוף עוד פעם את הידיים

להרשמה לדיוור השבועי בדואר אלקטרוני:

עוד באותו נושא