ואלה יעמדו על הברכה:

חנה (אנה) בת לייב ואסתר ינטה
לעילוי נשמה
ברוך בן אלה מלכה
לברכה הצלחה וזיווג
אלה מלכה בת חנה (אנה)
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
דוד בן ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
אילנית בת ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
ז'אנה בת מרים
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
בנימין יעקב בן איריס
לעילוי נשמתו ושאר נשמות ישראל השוכנות עימו
ליאור בן איריס ומשפחתו
הצלחה מרובה במעלות התורה, זיווג, רפואה וכל הישועות
ישראל בן אסתר הכהן
לזכותו ולרפואתו
התמים דוד ברוך בן אליהו
להצלחה בכל
מלכה בת זהרה (שרה)
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
אליהו בן רחל
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
משפחת עזרא שיחיו
לזכותם והצלחתם בכל מכל כל
מיה בת נועה וליהי בת נועה
רפואה והצלחה משמעות ואמונה בדרך החסידות
אלכסנדר בן פליקס עזריאל ומרת ולטינה
לעילוי נשמה נלב"ע ב' אלול תשמ"ז
משפחת טביביאן
בריאות ושמחה הצלחה בשליחות נחת מיוצאי חלציהם
גל בן גדעון ונילי חן
והילדים: אראל, אליאב, אוריה, אחיה, אלחי ואדל
משפחת ליאור והילה מנחם
הצלחה בגשמיות וברוחניות
פרץ דהרי
לגאולת עם ישראל ברחמים אמן
משפחת שוורצברד
הצלחה רבה ומופלגה בחינוך הילדים
ברכה תמרה בת קנדב מרגלית
רפואה שלימה וקרובה
טל ויעל בנות חווה. חווה בת פרידה
להצלחה בכל
יעל בת שרה, מיכל ברכה בת יעל, יוסף יצחק בן יעל
סופה בת פאיבה, ישראל יעקב בן קושה, רוזה בת לב
לעילוי נשמה
ריזא בת שמעון, מאיר בן טודרוס, חיה בת ישעיהו
לעילוי נשמה
ילנה בת לובוב וכל משפחתה
עבודת ה' מתוך בריאות נכונה, מנוחת הנפש, שמחה וטוב לבב.
רועי בן לימור ויולי בת לימור
הצלחה בכל
ר' משה בן ר' ששון יהודה
לעילוי נשמתו ע"י משפחת אליהו
דוד בן רומיה
לרפואה שלימה
אלכסנדר יצחק ונחמה דינה
והבנות רבקה ובת אור
משפחת זכאי
לזכותם והצלחתם
בן ציון בן שרה, ירון יצחק בן שרה
לרפואה
יונה בן חנה יוהנה, אברהם בן שרה
לרפואה
רבקה בת עדילי
הצלחה ביראת שמים
יהונתן בן עדילי
הצלחה ביראת שמים
יעל בת עדילי
זווג הגון
גילית בת מרים וניסים בן מסעוד
רפואה שלימה בריאות איתנה
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה
לזכותו והצלחתו
יבגניה בת סולומון
לעילוי נשמה
לילה בת נג"יה למשפחת אברהם
לעילוי נשמה
דוד בן אליהו זהבי
לעילוי נשמה
אורלי בת אסתר
לעילוי נשמה
יולה בת יבגניה
לעילוי נשמה
יהודה בן יוכבד ולאה בת מרסל
לעילוי נשמה
עפרה בת פנינה, מאיר אביב אברהם בן רבקה
לרפואה שלימה
נעה בת גילדה, חן בת איריס
לזיווג הגון
איתן ורחל רחלי ויוסף יצחק פרץ
בריאות, עושר ואושר שלום, נחת וגאולה
נחמה יהודית בת עמי בת משה
לעילוי נשמתה
רס"ן תדהר בן גבריאל טמפלהוף
לזכרון עולם ה' יקום דמו
נטלי בת ניצה, אוריאל בן פז שרה
זיווג הגון
רני בן יונה סימונה
רפואה שלימה
ישראל שלום בן מלכה וגיטל קילא גינענדל בת הינדא
ברכה והצלחה בכל להם ולכל יוצ"ח
יפה בת טורן ויפה בת שלמה
לעילוי נשמתן
יעקב בנימין בן איריס
לעילוי נשמה
ליאור בן איריס
לזריזות דייקנות ואהבה במעלות התורה
שמחה בת יקוט
לעילוי נשמה
צבי בן מרים
לעילוי נשמה
מנגה בת רבקה
לעילוי נשמה
גל אסתר בת הדס ושלומי יזהר בן חנה פרדסה
זרעא חייא וקיימא
מנחם מרדכי בן גניה ומרים בת נצחיה ישראלי
להצלחה בכל
חדוה בת פז שרה
זרעא חייא וקיימא בבריאות ובנקל
שיינא ברכה בת ענת
רפואה שלימה ומהירה בגוף ונפש ולזכות והצלחת כל המשפחה
רותי בת רבקה
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אוריה, אלישיב ואיתיאל בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אליאור, הילה, טלאור, ינון, בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אסתר בת ישראל הנולדת מן מסעודה מזל
לעילוי נשמתה ל' ניסן
מיכאלה מיכל, מור אבירם ואידור ברקוביץ והנכד אורי
בני חיי ומזוני רוויחי
אליעזר בן בלהה ויחיאל
שתמיד בחר בחיים מוקדש לעילוי נשמתו על ידי בתו רחל
יחיאל בן אליעזר
נרצח בזרועות סבתו האוהבת בשואה לעילוי נשמתו
אסתר מלכה בת רחל וישראל
לעילוי נשמתה מוקדש על ידי בתה רחל
הרשל בן לוי-יצחק
אחיינה האהוב של אמי הושמד בטרבלינקה לעילוי נשמתו
רחל שקד
לאחדות עם ישראל וטובתו

שאל את הרב

יש לכם שאלה הלכתית ?!

כתבו לנו בכל נושא או עניין הלכתי ואנו נפנה זאת לרבנים המשיבים . התשובות מתקבלות במייל השולח 

שאלות אחרונות בשו"ת

מסעדה לא כשרה

יש לנו מקורב של הבית חב״ד שיש לו מסעדה לא כשרה. הוא סגור בשבת, אבל לפעמים מציעים לו לשכור ממנו את המסעדה לעשות כל מיני

תשובה »

מלון עם דיירים גויים

אני גר בניו יורק, ויש לי מחשבה לקנות מלון. יש במלון דייר אחד גוי המטפל בכל הענינים תמורת שכר קבוע (ושכירות חדר בחינם). כמה שאלות:

תשובה »

מכירת עליות וחיובים

נסתפקתי האם כאשר מוכרים עליות בבית הכנסת, ויש חיוב (חתן בשבוע לפני החתונה, יא"צ, כמובא במג"א וביה"ל סימן קלו), האם 'החיוב' נדחה מפני קונה העליה?

תשובה »

מנהגי חב"ד חלקיים

האם מותר להתפלל לפי נוסח חב"ד (אריז"ל) ולהניח תפילין בכתב אריז"ל ולהשתמש בטלית אשכנזית, או שיש עדיפות לקנות גם תפילין כמנהג חב"ד (אדמו"ר הזקן) וגם

תשובה »

מנדלות

קיבלנו מתנה לילד משחק לצייר מנדלות, בגב הקופסא של המשחק היה רשום שמנדלה בעיקרון זה עבודה זרה, השאלה האם מותר לילד לשחק בזה, לעשות כל

תשובה »

מכירת הבית לפריעת חובות

רציתי לברר מה דעת תורה, הן מבחינת דין והן בחינת לפנים משורת הדין או מצוה וראוי. לפני  שמונה שנים נפלתי למשבר של חובות למעלה משלושה מיליון ש"ח, ואני כיום חדל פירעון לחובות האלו, וכן לקחתי אחרי זה עוד חובות באופן

תשובה »

בשר וחלב במיקרוגל

מקרוגל שהשימוש  הרגיל שלו הוא לחימום בשרי (בדרך כלל מכוסה), וחיממו בו בטעות פיצה חלבית על גבי צלחת חלבית (צלחת שלא היתה בשימוש יותר מ-24

תשובה »

מוסדות חינוך

א. האם מותר להנהלת מוסדות להעסיק מורה/רב מתוך ידיעה התחלתית ברורה שאין ניסיון או הסמכה בלי ליידע את ההורים ולסמוך על העובדה שתוך מספר שנים

תשובה »

מתי מותר 'לסחוב' מחנות

קניתי כמה מוצרים בחנות, ובטעות השארתי על הדלפק את אחד המוצרים ששילמתי עליו. כשחזרתי למקום אחרי כמה שעות המוצר היה עדיין מונח על הדלפק בדיוק

תשובה »

מסחר באמזון בשבת

לאחרונה נפתחה הזדמנות טובה לפתיחת חנות וירטואלית באתר המכירות אמזון. בעז"ה עם פונטציאל של רווח גדול ועבודה מהבית. זהו אתר ענק ובו מליוני גולשים וקונים

תשובה »

מילת בן גיורת

אשה באה אלי עם תעודת גיור של הרב גד נבון (רב ראשי לצה"ל) האם עלי לקבל אותה כיהודיה או שלא? ובעיקר שאלתי בנוגע לברית מילה

תשובה »

ניקוי ומילוי מקוה

הדרכה בבדיקת מקוה אם אינו נוזל. דרך ריקונו. לכתחילה משתדלים שבור הטבילה יהיה אטום לגמרי ולא תהיה זחילה כלל[1]. אבל כאשר המקוה מלא מים ולא

תשובה »

שינוי מזל

איך אפשר לשנות מזל של בן אדם? מישהו שאין לו הצלחה בחיים או בפרנסה שלו, האם חוסר המזל שלו זה גזירה ואי אפשר לשנות? או

תשובה »

מאכל כשר דמוי אסור

אני טבעונית כבר שנה ולאחרונה נתקלתי בפוסט של מסעדה טבעונית אשר מוכרת בכריך דמוי בייקון טבעוני. שאלתי האם מותר לאכול את זה? אני לא עוברת

תשובה »

מטבע של הרבי בתור תליון

בנוגע לעשית מטבע של הרבי בתור תליון, זה נעשה בב' אופנים. 1. שלוקחים המטבע בעצמו ועושים ממנו תליון. 2. שלוקחים כמה מטבעות של הרבי ומתכים

תשובה »

לשקר במבחני תעודה

אני לומד ראיית חשבון במכללה חרדית, ויש לי שאלה: הרבה מן העבודות שסטודנט עושה אינם קשורים ישרות לראיית חשבון, כמו בכל תואר, האקדמיה כביכול דואגת

תשובה »