ואלה יעמדו על הברכה:

חנה (אנה) בת לייב ואסתר ינטה
לעילוי נשמה
ברוך בן אלה מלכה
לברכה הצלחה וזיווג
אלה מלכה בת חנה (אנה)
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
דוד בן ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
אילנית בת ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
ז'אנה בת מרים
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
בנימין יעקב בן איריס
לעילוי נשמתו ושאר נשמות ישראל השוכנות עימו
ליאור בן איריס ומשפחתו
הצלחה מרובה במעלות התורה, זיווג, רפואה וכל הישועות
ישראל בן אסתר הכהן
לזכותו ולרפואתו
התמים דוד ברוך בן אליהו
להצלחה בכל
מלכה בת זהרה (שרה)
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
אליהו בן רחל
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
משפחת עזרא שיחיו
לזכותם והצלחתם בכל מכל כל
מיה בת נועה וליהי בת נועה
רפואה והצלחה משמעות ואמונה בדרך החסידות
אלכסנדר בן פליקס עזריאל ומרת ולטינה
לעילוי נשמה נלב"ע ב' אלול תשמ"ז
משפחת טביביאן
בריאות ושמחה הצלחה בשליחות נחת מיוצאי חלציהם
גל בן גדעון ונילי חן
והילדים: אראל, אליאב, אוריה, אחיה, אלחי ואדל
משפחת ליאור והילה מנחם
הצלחה בגשמיות וברוחניות
פרץ דהרי
לגאולת עם ישראל ברחמים אמן
משפחת שוורצברד
הצלחה רבה ומופלגה בחינוך הילדים
ברכה תמרה בת קנדב מרגלית
רפואה שלימה וקרובה
טל ויעל בנות חווה. חווה בת פרידה
להצלחה בכל
יעל בת שרה, מיכל ברכה בת יעל, יוסף יצחק בן יעל
סופה בת פאיבה, ישראל יעקב בן קושה, רוזה בת לב
לעילוי נשמה
ריזא בת שמעון, מאיר בן טודרוס, חיה בת ישעיהו
לעילוי נשמה
ילנה בת לובוב וכל משפחתה
עבודת ה' מתוך בריאות נכונה, מנוחת הנפש, שמחה וטוב לבב.
רועי בן לימור ויולי בת לימור
הצלחה בכל
ר' משה בן ר' ששון יהודה
לעילוי נשמתו ע"י משפחת אליהו
דוד בן רומיה
לרפואה שלימה
אלכסנדר יצחק ונחמה דינה
והבנות רבקה ובת אור
משפחת זכאי
לזכותם והצלחתם
בן ציון בן שרה, ירון יצחק בן שרה
לרפואה
יונה בן חנה יוהנה, אברהם בן שרה
לרפואה
רבקה בת עדילי
הצלחה ביראת שמים
יהונתן בן עדילי
הצלחה ביראת שמים
יעל בת עדילי
זווג הגון
גילית בת מרים וניסים בן מסעוד
רפואה שלימה בריאות איתנה
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה
לזכותו והצלחתו
יבגניה בת סולומון
לעילוי נשמה
לילה בת נג"יה למשפחת אברהם
לעילוי נשמה
דוד בן אליהו זהבי
לעילוי נשמה
אורלי בת אסתר
לעילוי נשמה
יולה בת יבגניה
לעילוי נשמה
יהודה בן יוכבד ולאה בת מרסל
לעילוי נשמה
עפרה בת פנינה, מאיר אביב אברהם בן רבקה
לרפואה שלימה
נעה בת גילדה, חן בת איריס
לזיווג הגון
איתן ורחל רחלי ויוסף יצחק פרץ
בריאות, עושר ואושר שלום, נחת וגאולה
נחמה יהודית בת עמי בת משה
לעילוי נשמתה
רס"ן תדהר בן גבריאל טמפלהוף
לזכרון עולם ה' יקום דמו
נטלי בת ניצה, אוריאל בן פז שרה
זיווג הגון
רני בן יונה סימונה
רפואה שלימה
ישראל שלום בן מלכה וגיטל קילא גינענדל בת הינדא
ברכה והצלחה בכל להם ולכל יוצ"ח
יפה בת טורן ויפה בת שלמה
לעילוי נשמתן
יעקב בנימין בן איריס
לעילוי נשמה
ליאור בן איריס
לזריזות דייקנות ואהבה במעלות התורה
שמחה בת יקוט
לעילוי נשמה
צבי בן מרים
לעילוי נשמה
מנגה בת רבקה
לעילוי נשמה
גל אסתר בת הדס ושלומי יזהר בן חנה פרדסה
זרעא חייא וקיימא
מנחם מרדכי בן גניה ומרים בת נצחיה ישראלי
להצלחה בכל
חדוה בת פז שרה
זרעא חייא וקיימא בבריאות ובנקל
שיינא ברכה בת ענת
רפואה שלימה ומהירה בגוף ונפש ולזכות והצלחת כל המשפחה
רותי בת רבקה
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אוריה, אלישיב ואיתיאל בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אליאור, הילה, טלאור, ינון, בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אסתר בת ישראל הנולדת מן מסעודה מזל
לעילוי נשמתה ל' ניסן
מיכאלה מיכל, מור אבירם ואידור ברקוביץ והנכד אורי
בני חיי ומזוני רוויחי
אליעזר בן בלהה ויחיאל
שתמיד בחר בחיים מוקדש לעילוי נשמתו על ידי בתו רחל
יחיאל בן אליעזר
נרצח בזרועות סבתו האוהבת בשואה לעילוי נשמתו
אסתר מלכה בת רחל וישראל
לעילוי נשמתה מוקדש על ידי בתה רחל
הרשל בן לוי-יצחק
אחיינה האהוב של אמי הושמד בטרבלינקה לעילוי נשמתו
רחל שקד
לאחדות עם ישראל וטובתו

תרומת ביצית/פונדקאות

שאלה:

במקרה של תרומת ביציות או אמהות פונדקאיות האם הצד שמגיע מבחוץ, כלומר התורמת או האם הפונדקאית, חייבות להיות יהודיות כדי שהתינוק יהיה יהודי?

תשובה:


  • בנושא תרומת ביצית ופונדקאות, אין הכרעה חותכת בדברי הפוסקים מי היא האמא האמיתית על פי הלכה – האם תורמת הביצית או הפונדקאית[1].

  • יהודיה שמקבלת תרומת ביצית מיהודיה, עושה בהחלט מעשה לא תקין ולא ראוי לרוח ההלכה, כי בכך יוצרת חשש ממזרות בעתיד[2].

  • מאידך, גם במידה ויהודיה קיבלה תרומת ביצית מגויה, מאחר וכלל לא ברור שהילד "שלה" – עליו לעבור גיור על דעת בית דין[3], ובענין זה חשוב לציין שני דברים עקרוניים:

  • בכדי שגיור על דעת בית דין יועיל, חייב הילד לגדול בבית שומר מצוות. אחרת – הגירות לא חלה ויצטרך להתגייר שוב כשיגדל[4].

  • דעת הרבי לא היתה נוחה כלל מאימוץ ילדים גויים על מנת לגיירם על דעת בית דין, והמליץ כתחליף על אימוץ ילדים יהודים שנולדו בכשרות לאב ואם יהודיים[5]. וכאמור, בנידון דידן מדובר בעצם על ילד שהינו ספק גוי מאומץמקורות:

[1]  ראה נשמת אברהם אבן העזר סי' א ס"ק ו סעיפים 9-11, שלדעת הגרז"נ גולדברג והגרא"י כלאב לגבי עניינים מסוימים היולדת היא האם ולגבי עניינים אחרים בעלת הביצית היא האם; לדעת שו"ת אבן יקרה ושו"ת ציץ אליעזר והגרי"ש אלישיב היולדת היא האם לכל דבר וענין; ולדעת הגרש"ז אוירבך לא ניתן להכריע בענין זה ולמעשה יש ללכת לחומרא כשני הצדדים.


[2]  על דרך שכתב שו"ת ציץ אליעזר חט"ו סי' מה אות ה: "ותוצרנה על ידי כן בעיות חמורות וקשות בכל שטחי החיים המשפחתיים על גווניהם השונים, ותמלא הארץ זימה ונמצא אח נושא אחותו וכו' (עי' יבמות ד' מ"ב ע"א)".


[3]  על פי האמור לעיל – על צד הספק שבעלת הביצית נחשבת האם והרי הוא בן לאמא נכריה.


[4]  ראה שו"ת מטה לוי, הורוויץ, ח"ב סי' נה; שו"ת זכר יצחק, רבינוביץ, סי' ב; שו"ת שרידי אש ח"ב סו"ס צו; פסקי דין רבניים ח"א עמ' 379; שו"ת מנחת יצחק ח"ג סי' צט אות יא; שו"ת חלקת יעקב ח"א סי' קכח אות ו.


[5]  ראה אגרות קודש חי"ז עמ' קד (בתרגום חופשי מאידיש): "בנוגע לכותבכם אודות אימוץ ילדה מבית ספר לא יהודי, ולהסתמך על קטן שמגיירים אותו על דעת בית דין, חס ושלום לחשוב אודות דבר שכזה, ואם אצלכם ואצל זוגתכם מוחלט לאמץ ילד, זה צריך להיות דוקא מאבא ואמא יהודיים, ושהילד נולד בכשרות, אשר בהשתדלות הראויה ניתן להשיג זאת".