ואלה יעמדו על הברכה:

חנה (אנה) בת לייב ואסתר ינטה
לעילוי נשמה
ברוך בן אלה מלכה
לברכה הצלחה וזיווג
אלה מלכה בת חנה (אנה)
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
דוד בן ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
אילנית בת ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
ז'אנה בת מרים
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
בנימין יעקב בן איריס
לעילוי נשמתו ושאר נשמות ישראל השוכנות עימו
ליאור בן איריס ומשפחתו
הצלחה מרובה במעלות התורה, זיווג, רפואה וכל הישועות
לעילוי נשמת לונה בת לאה
נפטרה בג אייר תשע"ב
ישראל בן אסתר הכהן
לזכותו ולרפואתו
התמים דוד ברוך בן אליהו
להצלחה בכל
מלכה בת זהרה (שרה)
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
אליהו בן רחל
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
משפחת עזרא שיחיו
לזכותם והצלחתם בכל מכל כל
מיה בת נועה וליהי בת נועה
רפואה והצלחה משמעות ואמונה בדרך החסידות
אלכסנדר בן פליקס עזריאל ומרת ולטינה
לעילוי נשמה נלב"ע ב' אלול תשמ"ז
משפחת טביביאן
בריאות ושמחה הצלחה בשליחות נחת מיוצאי חלציהם
גל בן גדעון ונילי חן
והילדים: אראל, אליאב, אוריה, אחיה, אלחי ואדל
משפחת ליאור והילה מנחם
הצלחה בגשמיות וברוחניות
פרץ דהרי
לגאולת עם ישראל ברחמים אמן
משפחת שוורצברד
הצלחה רבה ומופלגה בחינוך הילדים
ברכה תמרה בת קנדב מרגלית
רפואה שלימה וקרובה
טל ויעל בנות חווה. חווה בת פרידה
להצלחה בכל
יעל בת שרה, מיכל ברכה בת יעל, יוסף יצחק בן יעל
סופה בת פאיבה, ישראל יעקב בן קושה, רוזה בת לב
לעילוי נשמה
ריזא בת שמעון, מאיר בן טודרוס, חיה בת ישעיהו
לעילוי נשמה
ילנה בת לובוב וכל משפחתה
עבודת ה' מתוך בריאות נכונה, מנוחת הנפש, שמחה וטוב לבב.
רועי בן לימור ויולי בת לימור
הצלחה בכל
ר' משה בן ר' ששון יהודה
לעילוי נשמתו ע"י משפחת אליהו
דוד בן רומיה
לרפואה שלימה
אלכסנדר יצחק ונחמה דינה
והבנות רבקה ובת אור
משפחת זכאי
לזכותם והצלחתם
בן ציון בן שרה, ירון יצחק בן שרה
לרפואה
יונה בן חנה יוהנה, אברהם בן שרה
לרפואה
רבקה בת עדילי
הצלחה ביראת שמים
יהונתן בן עדילי
הצלחה ביראת שמים
יעל בת עדילי
זווג הגון
גילית בת מרים וניסים בן מסעוד
רפואה שלימה בריאות איתנה
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה
לזכותו והצלחתו
יבגניה בת סולומון
לעילוי נשמה
לילה בת נג"יה למשפחת אברהם
לעילוי נשמה
דוד בן אליהו זהבי
לעילוי נשמה
אורלי בת אסתר
לעילוי נשמה
יולה בת יבגניה
לעילוי נשמה
יהודה בן יוכבד ולאה בת מרסל
לעילוי נשמה
עפרה בת פנינה, מאיר אביב אברהם בן רבקה
לרפואה שלימה
נעה בת גילדה, חן בת איריס
לזיווג הגון
איתן ורחל רחלי ויוסף יצחק פרץ
בריאות, עושר ואושר שלום, נחת וגאולה
נחמה יהודית בת עמי בת משה
לעילוי נשמתה
רס"ן תדהר בן גבריאל טמפלהוף
לזכרון עולם ה' יקום דמו
נטלי בת ניצה, אוריאל בן פז שרה
זיווג הגון
רני בן יונה סימונה
רפואה שלימה
ישראל שלום בן מלכה וגיטל קילא גינענדל בת הינדא
ברכה והצלחה בכל להם ולכל יוצ"ח
יפה בת טורן ויפה בת שלמה
לעילוי נשמתן
יעקב בנימין בן איריס
לעילוי נשמה
ליאור בן איריס
לזריזות דייקנות ואהבה במעלות התורה
שמחה בת יקוט
לעילוי נשמה
צבי בן מרים
לעילוי נשמה
מנגה בת רבקה
לעילוי נשמה
גל אסתר בת הדס ושלומי יזהר בן חנה פרדסה
זרעא חייא וקיימא
מנחם מרדכי בן גניה ומרים בת נצחיה ישראלי
להצלחה בכל
חדוה בת פז שרה
זרעא חייא וקיימא בבריאות ובנקל
שיינא ברכה בת ענת
רפואה שלימה ומהירה בגוף ונפש ולזכות והצלחת כל המשפחה
רותי בת רבקה
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אוריה, אלישיב ואיתיאל בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אליאור, הילה, טלאור, ינון, בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אסתר בת ישראל הנולדת מן מסעודה מזל
לעילוי נשמתה ל' ניסן
מיכאלה מיכל, מור אבירם ואידור ברקוביץ והנכד אורי
בני חיי ומזוני רוויחי
אליעזר בן בלהה ויחיאל
שתמיד בחר בחיים מוקדש לעילוי נשמתו על ידי בתו רחל
יחיאל בן אליעזר
נרצח בזרועות סבתו האוהבת בשואה לעילוי נשמתו
אסתר מלכה בת רחל וישראל
לעילוי נשמתה מוקדש על ידי בתה רחל
הרשל בן לוי-יצחק
אחיינה האהוב של אמי הושמד בטרבלינקה לעילוי נשמתו
רחל שקד
לאחדות עם ישראל וטובתו

על עצים ושכנים

האם מותר לקטוף פירות מעצים שהעירייה שותלת לנוי? מי צריך לגזום ענפים הפולשים לחצר או לרחוב? ועוד,

הרב יהודה ליב נחמנסון

כמה הלכות של 'בין האדם לחבירו' הנוגעות לגידולי קרקע:

  1. עצי-פרי שניטעו בידי עירייה או מועצה מקומית וכדומה, אסור לקטוף מהם פירות ללא רשות, משום גזל[1].
  2. לקטוף מהעצים הנ"ל עלים בודדים בלבד (כגון 'עלי זית' לצורך הכנת תה) – מן הדין מותר כיון שאין דרך להקפיד על כך, אך ממידת חסידות יש להימנע מזה כיון שאם כולם יעשו כך יושחתו העצים לגמרי[2].
  3. עץ-פרי שנטוע בחצר פרטית וחלק מענפיו יוצאים לאויר רשות הרבים או לאויר החצר הסמוכה, הפירות שעל הענפים הללו שייכים לבעל העץ ואסור לאחרים לקוטפם[3].
  4. פירות שנשרו מעץ פרטי והתגלגלו לרחוב, אם הם פירות רכים הנמאסים עם נפילתם, או שעומדים להיאכל תוך זמן קצר על ידי בעלי חיים שונים, מותר לכל אדם לקחתם כי הבעלים בוודאי התייאשו מהם. אולם אם ידוע שהבעלים לא התייאשו, כגון שהניחו סל תחת העץ לקלוט את הפירות הנופלים, אסור לקחתם. כמו כן, פירות שאינם נמאסים מייד עם נפילתם ואינם נאכלים במהרה על ידי בעלי חיים אסור לקחתם, כי מן הסתם הבעלים אינם מתייאשים מהם[4].
  5. ענפים היוצאים מחצר פרטית לחצר סמוכה ומהווים מטרד, רשאים בני החצר השנייה לכרות אותם על חשבונם[5], והענפים הכרותים עצמם שייכים לבעלי החצר שבה גדלו[6].
  6. אבל אם הענפים יוצאים מהחצר הפרטית לרשות הרבים ומפריעים לעוברים ושבים, חייב בעל החצר לקצוץ אותם על חשבונו[7].
  7. עץ שנטוע בדיוק על הגבול שבין שתי חצרות, אם שורשי העץ מתפשטים לשטח שתי החצרות בכמות שווה, גם אם ענפי העץ נוטים לחצר אחת בלבד – שתי החצרות חולקות בפירות העץ בשווה; אבל אם באחת החצרות כמות השורשים גדולה יותר מאשר בחצר השניה, יש לחלק את הפירות בין שתי החצרות בהתאם לאחוז השורשים שבכל חצר[8].
  8. עץ-פרי הנטוע בשטח פרטי שבעליו אינו משתמש בו ואף אינו מבקר בו כלל, ופירות העץ גדלים מאליהם ונושרים ומתרקבים, מותר לכל אדם לקטוף אותם לעצמו, כי חזקה שהבעלים אינם מקפידים על כך[9].
  9. ראובן ושמעון המתגוררים בבתים פרטיים זה לצד זה, לראובן יש בחצרו עצים גבוהים ואילו בחצר של שמעון יש דשא וריצוף בלבד, והרוח משירה עלים מעציו של ראובן ומעיפה אותם לחצרו הנקייה של שמעון, אין שמעון יכול לדרוש מראובן לכרות את עציו או לנקות לו את החצר, אלא שמעון ידאג לעצמו להגן על חצרו מלכלוך העלים באמצעות בניית גדר גבוהה וכדומה, או שינקה את חצרו בעצמו[10].
  10. ראובן ושמעון שכנים בבניין משותף, ראובן גר בקומת הקרקע ב'דירת גן' ושמעון גר בקומה הראשונה. באחד הימים החליט ראובן לטעת עצים גבוהים בחצר דירתו, ושמעון טוען שהעצים יסתירו לו את חזית הבניין ואת הרחוב. הצדק עם שמעון, ועל ראובן להימנע מנטיעת עצים גבוהים בחצר דירתו. הסיבה לכך היא, כי כשקנו ראובן ושמעון את דירותיהם לא היו נטועים עצים בחצר דירת הגן של ראובן, ומאידך גם לא קיים 'מנהג קבוע' לטעת שם עצים, נמצא ששניהם נכנסו לגור בבנין זה על-דעת שלשמעון יש מרחב ראייה ממרפסת דירתו לחזית הבנין ולרחוב[11].

 

מקורות:

[1] ראה פסקי דין ירושלים ח"ט עמ' ערב. ארבעת המינים כהלכתם עמ' מד ס"ד.

[2] ע"פ שוע"ר הלכות גזלה ס"א, וסמ"ע סי' שנט ס"ק ד בשם הבית יוסף.

[3] שו"ע חו"מ סי' קסז ס"ב ברמ"א. נתיבות המשפט סי' קנה ביאורים ס"ק טו. שו"ת אגרות משה חו"מ ח"א סי' מג.

[4] שו"ע חו"מ סי' רס ס"ו.

[5] על פי שו"ע חו"מ סי' קנה סכ"ו וסכ"ח. וראה עוד שם סל"ב. נתיבות שם ביאורים ס"ק יח. שו"ת חלקת יעקב חו"מ סי' י אות ד. משפטי התורה ח"ב סי' סא אות א.

[6] שו"ע חו"מ סי' קסז ס"ב ברמ"א.

[7] ע"פ גמרא בבא בתרא ס, א-ב. שו"ע חו"מ סי' קנה סכ"ז. וראה משפטי התורה שם אות ב. ובטעם החילוק בין נוטה לרה"ר לנוטה לחצר חבירו המבואר בסעיף הקודם, ראה מה שכתבו שו"ת חלקת יעקב חו"מ סי' י, וספר אמרי יעקב על שוע"ר סי' ח סי"ח ביאורים ד"ה שלא לגרום. ועיין עוד חוט שני יו"ד ח"ג עמ' תקג.

[8] שו"ע חו"מ סי' קסז ס"ב. סמ"ע שם ס"ק ד. נתיבות המשפט סי' קנה ביאורים ס"ק טו. וראה שיחת י"ט כסלו תשכ"ו, תורת מנחם חמ"ה עמ' 243 ואילך, ביאור בסוגיא זו בגמרא בבא מציעא.

[9] ע"פ שו"ע אה"ע סי' כח סי"ז. שו"ת נודע ביהודה תנינא אה"ע סי' עז ד"ה ומה שנסתפקתם וד"ה ולפי מה. שו"ת ברית יעקב ח"א חו"מ סי' קז. וראה גם חקת משפט לא תגזול פ"ח סכ"ט.

[10] ראה שו"ע חו"מ סי' קנה סל"ב. סמ"ע שם ס"ק עג. משפט שלמה ח"ב ל"ב נתיבות נתיב ב' עמ' 21. שו"ת משיב בהלכה סי' קצח.

[11] הגר"מ שפרן, חוקי חמד שכנים עמ' עב.

להרשמה לדיוור השבועי בדואר אלקטרוני:

עוד באותו נושא