ואלה יעמדו על הברכה:

חנה (אנה) בת לייב ואסתר ינטה
לעילוי נשמה
ברוך בן אלה מלכה
לברכה הצלחה וזיווג
אלה מלכה בת חנה (אנה)
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
דוד בן ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
אילנית בת ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
ז'אנה בת מרים
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
בנימין יעקב בן איריס
לעילוי נשמתו ושאר נשמות ישראל השוכנות עימו
ליאור בן איריס ומשפחתו
הצלחה מרובה במעלות התורה, זיווג, רפואה וכל הישועות
לעילוי נשמת לונה בת לאה
נפטרה בג אייר תשע"ב
ישראל בן אסתר הכהן
לזכותו ולרפואתו
התמים דוד ברוך בן אליהו
להצלחה בכל
מלכה בת זהרה (שרה)
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
אליהו בן רחל
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
משפחת עזרא שיחיו
לזכותם והצלחתם בכל מכל כל
מיה בת נועה וליהי בת נועה
רפואה והצלחה משמעות ואמונה בדרך החסידות
אלכסנדר בן פליקס עזריאל ומרת ולטינה
לעילוי נשמה נלב"ע ב' אלול תשמ"ז
משפחת טביביאן
בריאות ושמחה הצלחה בשליחות נחת מיוצאי חלציהם
גל בן גדעון ונילי חן
והילדים: אראל, אליאב, אוריה, אחיה, אלחי ואדל
משפחת ליאור והילה מנחם
הצלחה בגשמיות וברוחניות
פרץ דהרי
לגאולת עם ישראל ברחמים אמן
משפחת שוורצברד
הצלחה רבה ומופלגה בחינוך הילדים
ברכה תמרה בת קנדב מרגלית
רפואה שלימה וקרובה
טל ויעל בנות חווה. חווה בת פרידה
להצלחה בכל
יעל בת שרה, מיכל ברכה בת יעל, יוסף יצחק בן יעל
סופה בת פאיבה, ישראל יעקב בן קושה, רוזה בת לב
לעילוי נשמה
ריזא בת שמעון, מאיר בן טודרוס, חיה בת ישעיהו
לעילוי נשמה
ילנה בת לובוב וכל משפחתה
עבודת ה' מתוך בריאות נכונה, מנוחת הנפש, שמחה וטוב לבב.
רועי בן לימור ויולי בת לימור
הצלחה בכל
ר' משה בן ר' ששון יהודה
לעילוי נשמתו ע"י משפחת אליהו
דוד בן רומיה
לרפואה שלימה
אלכסנדר יצחק ונחמה דינה
והבנות רבקה ובת אור
משפחת זכאי
לזכותם והצלחתם
בן ציון בן שרה, ירון יצחק בן שרה
לרפואה
יונה בן חנה יוהנה, אברהם בן שרה
לרפואה
רבקה בת עדילי
הצלחה ביראת שמים
יהונתן בן עדילי
הצלחה ביראת שמים
יעל בת עדילי
זווג הגון
גילית בת מרים וניסים בן מסעוד
רפואה שלימה בריאות איתנה
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה
לזכותו והצלחתו
יבגניה בת סולומון
לעילוי נשמה
לילה בת נג"יה למשפחת אברהם
לעילוי נשמה
דוד בן אליהו זהבי
לעילוי נשמה
אורלי בת אסתר
לעילוי נשמה
יולה בת יבגניה
לעילוי נשמה
יהודה בן יוכבד ולאה בת מרסל
לעילוי נשמה
עפרה בת פנינה, מאיר אביב אברהם בן רבקה
לרפואה שלימה
נעה בת גילדה, חן בת איריס
לזיווג הגון
איתן ורחל רחלי ויוסף יצחק פרץ
בריאות, עושר ואושר שלום, נחת וגאולה
נחמה יהודית בת עמי בת משה
לעילוי נשמתה
רס"ן תדהר בן גבריאל טמפלהוף
לזכרון עולם ה' יקום דמו
נטלי בת ניצה, אוריאל בן פז שרה
זיווג הגון
רני בן יונה סימונה
רפואה שלימה
ישראל שלום בן מלכה וגיטל קילא גינענדל בת הינדא
ברכה והצלחה בכל להם ולכל יוצ"ח
יפה בת טורן ויפה בת שלמה
לעילוי נשמתן
יעקב בנימין בן איריס
לעילוי נשמה
ליאור בן איריס
לזריזות דייקנות ואהבה במעלות התורה
שמחה בת יקוט
לעילוי נשמה
צבי בן מרים
לעילוי נשמה
מנגה בת רבקה
לעילוי נשמה
גל אסתר בת הדס ושלומי יזהר בן חנה פרדסה
זרעא חייא וקיימא
מנחם מרדכי בן גניה ומרים בת נצחיה ישראלי
להצלחה בכל
חדוה בת פז שרה
זרעא חייא וקיימא בבריאות ובנקל
שיינא ברכה בת ענת
רפואה שלימה ומהירה בגוף ונפש ולזכות והצלחת כל המשפחה
רותי בת רבקה
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אוריה, אלישיב ואיתיאל בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אליאור, הילה, טלאור, ינון, בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אסתר בת ישראל הנולדת מן מסעודה מזל
לעילוי נשמתה ל' ניסן
מיכאלה מיכל, מור אבירם ואידור ברקוביץ והנכד אורי
בני חיי ומזוני רוויחי
אליעזר בן בלהה ויחיאל
שתמיד בחר בחיים מוקדש לעילוי נשמתו על ידי בתו רחל
יחיאל בן אליעזר
נרצח בזרועות סבתו האוהבת בשואה לעילוי נשמתו
אסתר מלכה בת רחל וישראל
לעילוי נשמתה מוקדש על ידי בתה רחל
הרשל בן לוי-יצחק
אחיינה האהוב של אמי הושמד בטרבלינקה לעילוי נשמתו
רחל שקד
לאחדות עם ישראל וטובתו

האם מותר להשאיר מת לבד לצורך תפילה

איש "חברא קדישא" שצריך לשמור על מת, ומצד שני זמן תפילת מנחה יחלוף עד שיקברו אותו, האם מותר לו לעזוב את המת לצורך תפילה בציבור

תמליל אוטומטי מהשיעור (יתכנו שגיאות):

שבין כל הדברים הטובים שהוא עושה הוא גם מקיים את המצווה של של חסד של אמת עם המת חסד של אמת הוא הוא כשיש צורך אתם יודעים חברה קדישא בנויה על אנשים שהם עובדים קבוע+ על הרבה מאוד אנשים שהם מתנדבים או עם שכר בלי שכר לא יודע אבל הם מתנדבים בשעה של עומס מזעיקים אותם והם יכולים לעזור בחסד של מצווה הזה של אמת אדמור הזקן היה חבר בחברה קדישא יש בזה משהו גדול יש בזה חשיבות בקיצור היהודי היקר הזה היה צריך להבין נפטר לטהרה והלוויה הייתה צריכה להיות בשעה 4 אחרי הצהריים והוא הגיע עם הנפטר הזה בשעה שתיים ויש לפניו זמן גם לעשות את הטהרה וגם להתפלל מנחה שואל אותי ככה בדרך אגב זה בסדר מה שהוא רוצה לעשות התשובה היא שזה לא בסדר הוא לא מתפלל מינך עד שלא יבוא עוד בן אדם וישמור על המת ואז הוא יוכל ללכת להתפלל במכה כלומר האדם הזה פטור מכל המצוות הוא לא משאיר את המת לבד כי אז מה אז מה עם המת הזה איך אומרים הוא לא יכול להיות יעבור פטור מן המצווה כן לדאבוננו זה לא פשוט הרבה פעמים מעבירים לעיר וזה וזה עולה הרבה כסף והזה לא והם לא מאמידים שומר ליד המקרר
יש בתי רפואה שמעמידים שומר ליד המקרר כל הזמן יש יכול להיות היה חינמי אבל עדיף שיגיד תהילים אבל בטוח שנתפלל לא יכול וגם ללכת לחדר אחר להתפלל הוא לא יכול לא יכול לעזוב את המבטא אתה על למה אתה מפזר מרה שחורה פה על כל על כל הזה למה אתה מפזר מראה שח למה אפילו לא הבינו את הבדיחה שלך אפילו הסיבה הפשוטה זה שהוא שומר עליו מעכברים זה הסיבה הפשוטה אבל הסיבה הקבלית שהיא שייכת גם במקררים שהעכברים לא יכולים להתקיים שמה
זה סיבה רוחנית או שומר אותו מן המזיקים גבוה מעל גבוה שומע צריך להיות לא יודע עם מי שחס אבל צריך להיות לא בחוץ הוא אומר בחוץ יש לי יש לי יש לי אפשרות להתקדם משהו לחיים גם כן כן אדם

להרשמה לדיוור השבועי בדואר אלקטרוני:

עוד באותו נושא