ואלה יעמדו על הברכה:

חנה (אנה) בת לייב ואסתר ינטה
לעילוי נשמה
ברוך בן אלה מלכה
לברכה הצלחה וזיווג
אלה מלכה בת חנה (אנה)
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
דוד בן ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
אילנית בת ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
ז'אנה בת מרים
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
בנימין יעקב בן איריס
לעילוי נשמתו ושאר נשמות ישראל השוכנות עימו
ליאור בן איריס ומשפחתו
הצלחה מרובה במעלות התורה, זיווג, רפואה וכל הישועות
לעילוי נשמת לונה בת לאה
נפטרה בג אייר תשע"ב
ישראל בן אסתר הכהן
לזכותו ולרפואתו
התמים דוד ברוך בן אליהו
להצלחה בכל
מלכה בת זהרה (שרה)
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
אליהו בן רחל
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
משפחת עזרא שיחיו
לזכותם והצלחתם בכל מכל כל
מיה בת נועה וליהי בת נועה
רפואה והצלחה משמעות ואמונה בדרך החסידות
אלכסנדר בן פליקס עזריאל ומרת ולטינה
לעילוי נשמה נלב"ע ב' אלול תשמ"ז
משפחת טביביאן
בריאות ושמחה הצלחה בשליחות נחת מיוצאי חלציהם
גל בן גדעון ונילי חן
והילדים: אראל, אליאב, אוריה, אחיה, אלחי ואדל
משפחת ליאור והילה מנחם
הצלחה בגשמיות וברוחניות
פרץ דהרי
לגאולת עם ישראל ברחמים אמן
משפחת שוורצברד
הצלחה רבה ומופלגה בחינוך הילדים
ברכה תמרה בת קנדב מרגלית
רפואה שלימה וקרובה
טל ויעל בנות חווה. חווה בת פרידה
להצלחה בכל
יעל בת שרה, מיכל ברכה בת יעל, יוסף יצחק בן יעל
סופה בת פאיבה, ישראל יעקב בן קושה, רוזה בת לב
לעילוי נשמה
ריזא בת שמעון, מאיר בן טודרוס, חיה בת ישעיהו
לעילוי נשמה
ילנה בת לובוב וכל משפחתה
עבודת ה' מתוך בריאות נכונה, מנוחת הנפש, שמחה וטוב לבב.
רועי בן לימור ויולי בת לימור
הצלחה בכל
ר' משה בן ר' ששון יהודה
לעילוי נשמתו ע"י משפחת אליהו
דוד בן רומיה
לרפואה שלימה
אלכסנדר יצחק ונחמה דינה
והבנות רבקה ובת אור
משפחת זכאי
לזכותם והצלחתם
בן ציון בן שרה, ירון יצחק בן שרה
לרפואה
יונה בן חנה יוהנה, אברהם בן שרה
לרפואה
רבקה בת עדילי
הצלחה ביראת שמים
יהונתן בן עדילי
הצלחה ביראת שמים
יעל בת עדילי
זווג הגון
גילית בת מרים וניסים בן מסעוד
רפואה שלימה בריאות איתנה
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה
לזכותו והצלחתו
יבגניה בת סולומון
לעילוי נשמה
לילה בת נג"יה למשפחת אברהם
לעילוי נשמה
דוד בן אליהו זהבי
לעילוי נשמה
אורלי בת אסתר
לעילוי נשמה
יולה בת יבגניה
לעילוי נשמה
יהודה בן יוכבד ולאה בת מרסל
לעילוי נשמה
עפרה בת פנינה, מאיר אביב אברהם בן רבקה
לרפואה שלימה
נעה בת גילדה, חן בת איריס
לזיווג הגון
איתן ורחל רחלי ויוסף יצחק פרץ
בריאות, עושר ואושר שלום, נחת וגאולה
נחמה יהודית בת עמי בת משה
לעילוי נשמתה
רס"ן תדהר בן גבריאל טמפלהוף
לזכרון עולם ה' יקום דמו
נטלי בת ניצה, אוריאל בן פז שרה
זיווג הגון
רני בן יונה סימונה
רפואה שלימה
ישראל שלום בן מלכה וגיטל קילא גינענדל בת הינדא
ברכה והצלחה בכל להם ולכל יוצ"ח
יפה בת טורן ויפה בת שלמה
לעילוי נשמתן
יעקב בנימין בן איריס
לעילוי נשמה
ליאור בן איריס
לזריזות דייקנות ואהבה במעלות התורה
שמחה בת יקוט
לעילוי נשמה
צבי בן מרים
לעילוי נשמה
מנגה בת רבקה
לעילוי נשמה
גל אסתר בת הדס ושלומי יזהר בן חנה פרדסה
זרעא חייא וקיימא
מנחם מרדכי בן גניה ומרים בת נצחיה ישראלי
להצלחה בכל
חדוה בת פז שרה
זרעא חייא וקיימא בבריאות ובנקל
שיינא ברכה בת ענת
רפואה שלימה ומהירה בגוף ונפש ולזכות והצלחת כל המשפחה
רותי בת רבקה
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אוריה, אלישיב ואיתיאל בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אליאור, הילה, טלאור, ינון, בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אסתר בת ישראל הנולדת מן מסעודה מזל
לעילוי נשמתה ל' ניסן
מיכאלה מיכל, מור אבירם ואידור ברקוביץ והנכד אורי
בני חיי ומזוני רוויחי
אליעזר בן בלהה ויחיאל
שתמיד בחר בחיים מוקדש לעילוי נשמתו על ידי בתו רחל
יחיאל בן אליעזר
נרצח בזרועות סבתו האוהבת בשואה לעילוי נשמתו
אסתר מלכה בת רחל וישראל
לעילוי נשמתה מוקדש על ידי בתה רחל
הרשל בן לוי-יצחק
אחיינה האהוב של אמי הושמד בטרבלינקה לעילוי נשמתו
רחל שקד
לאחדות עם ישראל וטובתו

להכניס חבר למקוה ללא תשלום

כניסה בשער המקווה ביחד עם חבר - האם יש לחשוש מגזל🔹מהלכות בין המצרים

 

תמליל אוטומטי מהשיעור (יתכנו שגיאות):

היו כמה שאלות שנשאלו מהאברכים ותלמידי החכמים פה אז אני רוצה להקריא את השאלה הראשונה האם אסור להכניס אדם למקווה ללא תשלום הכוונה הכוונה היא שאחד משלם והשני והשני נדחף איתו ביחד בקרוסלה השאלה הזאתי באופן ישיר להלכות של גזל עכשיו מה מה בעצם הסוגיה פה מה צריך לדון כאן זאת אומרת מה והאמינה של אלה שישאלו שאלה כזאת מה זאת אומרת מה איזה מקום יש לבוא ולהגיד שמותר להכניס בן אדם קראו לו סלער אז אפשר להביא קודם כל את מאמר חזל שאומר הבעל יטהר מסייעים בידו
זה בא בן אדם הוא רוצה הוא רוצה הוא רוצה ללכת למקווה אז אני צריך לסייע לו אז זה באמת מאמר חזל שנאמר אבל זה נאמר ביחס לקדוש ברוך הוא שהקדוש ברוך הוא מסייע משמיים מסייעים לבן אדם זה לא נפסק בהלכה בשולחן ערוך שאתה צריך לסייע לבן אדם לטהר על חשבון מצוות אחרות עכשיו מה הסברה לבוא ולהגיד שאין עם זה בעיה זה בדרך כלל הטענות הם בסגנון הזה אני לא חושב שהשואל ששאל מהקהילה הקדושה שלכם זה הייתה הכוונה שלו אבל הוא אני שמעתי את השאלות האלה בכמה וריאציות אז אני משתמש בסיטואציה הזאת אנשים אומרים תשמע יש פה מקווה ולא בעצם המקווה לא היה צריך לעלות כסף בכלל ולמה הוא לא היה צריך לעלות כסף בכלל מכיוון שהמועצה צריכה לשלם את זה והעירייה צריכה לשלם את זה אז איך יכול להיות דבר כזה שאנחנו לא נוכל להיכנס בחינם אלא מה גזלנים וכיוון שהם גזלנים הם שמו הם שמו שערים על על המקווה והם בעצם עוסקים אותנו לא נותנים לנו להיכנס אז כיוון שכך אנחנו יכולים להיכנס אז
אז איך אומרים אדרבה אם אני מצליח להיכנס עם מישהו אז אני בסך הכל מציל את ממונים מגזל איזה אפשרות יש טוב אז אז השאלה היא שאלה היא שאלה מה מה במה מה המציאות במשך תקופה המועצות הדתיות היו מקבלות כספים מכובדים מהירייה המצב היום כבר לפני לא לא ראו בקדנציה הזאת אלא הרבה הרבה לפני הקדנציה זה שהמועצות הדתיות מיובשות זאת אומרת הם כמעט לא מקבלות כסף בכלל עכשיו זה נמצא ברמה כזאתי זה שכדי לחמם את המים במקווה וגם תשלום על המים זה לא מכסה מה שנותן את המועצה להפעלת המקווה זה לא מכסה והמקווה באמת עומד באופן ישיר על כספים של של הציבור זאת אומרת אם אתה גונב מהכסף הזה אתה נכנס למקווה ולא משלם אתה לא גונב מהעירייה לא אתה גונב מהכסף הדל של המועצה שהוא גם כן לא מצליח לכסות את עצמו זה בעצם דבר שהוא לא לא ניתן להיעשות במצב של היום הייתי מדמה את זה למשל אדם שקיבל מהעירייה או מהממשלה מזגנים לצורך לצורך בית הכנסת שלו לצורך הכולל שלו לצורך גן הילדים שלו לא משנה ובא מישהו ואומר כיוון שקיבלת את זה מהעירייה ומראה הגנבים וחמצנים אז אני יכול לגנוב את המזגנים שלך אז אתה אומר לו מה פתאום למה תגנוב לי את המזגנים אחרי שאני זכיתי בהם אז זה כבר שייכים לי אז מה פתאום אתה לוקח אותם כן אבל קיבלת אותם מהעירייה זה הכל הכל נכון קיבלתי אותם מהעירייה אבל אחרי שאני זכיתי בהם ואני לא גזלן אז מדוע אתה גונב אותי אז הם זה בדיוק נאמר ביחד
סולר וביחס לחשמל וביחס למים וביחס לניקיון של המקווה שכל הדברים האלה זה כספים שאומנם הוקצו מהעירייה אבל הם כבר שייכים למקווה שייכים למועצה אז למה אתה כאילו מפיל על המקווה הוצאות שהוא לא יכול לעמוד לא יכול לתת את זה עכשיו בעצם במילים אחרות לטענה הזאתי אין שום שחר לטענה ולרצון הזה להיכנס בחינם אין אין לו שום מציאות אם אתה רוצה לריב אתה יכול לריב עם המדינה עם המיסים אני לא יודע עם מי אבל זה לא קשור לשער של המקווה בשער של המקווה בוודאי שאסור לך להיכנס בלי רשות עכשיו ברגע שאנחנו מדברים על כניסה לשעה ישנה כמה אופציות יש פעמים שאתה בא ואתה שילמת אבל המכונה בלעה לך את הכסף ואתה לא הצלחת להיכנס עכשיו אתה רוצה להיכנס אין לך עוד כסף אז אתה שואל או ש או שיש לך ואתה לא רוצה להפסיד עוד הפעם כסף אתה שואל האם אתה יכול להיכנס עם מישהו או בן אדם שיש לו את הצ'יפ הזה שאפשר להיכנס אבל הוא שכח אותו בבית הוא שילם על כל החודש אבל הוא רוצה עכשיו להיכנס עם מישהו תוך כדי האם עם זה יש בעיה או לא אז התשובה היא שבעצם ברמה של גזל היה צריך להיות אין פה גזר אתה לא גוזל מהמקווה כי אתה שילמת רק שהמכונה עשתה טעות או שאתה שילמת על כל החודש רק לא הבאת את הצ'יפ אבל בעצם אתה לא גזלן אז בוא נאמר שגזל אין כאן אבל כשאנחנו מדברים למשל על דברים שהם אסורים משום מראית העין לא במובן ההלכתי היבש של מראית העין אלא דברים שאסורים של מראית העין שאנשים יראו אותם והם ילמדו ממך שהדבר הזה הוא בסדר ילדים יראו אותך וילמדו ממך שהדבר הזה בסדר הם רואים
שהגדולים נדחפים ככה הם חושבים שזה זה כשר הם חושבים שזה בסדר והם יכולים לחכות את זה בהזדמנות הבאה אז לכן משום מראית העין לא לעשות את זה אבל אם אתה נמצא לבד ורק אם החבר הזה והוא אתה אמר לנמתי והוא מאמין לך אז באמת מבחינת הגזל אין כאן וגם משום מראית העין הן כאן אז אני יכול לבוא ולהגיד שזה בסדר אם אנחנו כבר נמצאים על הדרך השאלה הנשאלת תמיד זה האם אדם שמתארח באיזה שהוא מקום בשבת האם הוא צריך לשלם על המקווה של שבת מכיוון שהדבר הזה הוא לא נמצא בהסכמה ברורה זאת אומרת יש מקומות שהם רוצים שתשלם על שבת ויש כאלה שהם אומרים שבת זה בחינם כיוון שהיום שישי הם לקחו יקר יותר אז הם מכסים את עצמם כבר ביום שישי אז אם בכניסה של המקווה כתוב ששבת עולה כסף אז לא תוכל להיכנס אלא אם כן אתה תשלם תקבל על הזמן במוצאי שבת אבל אם לא כתוב שום דבר אז מותר לך לחשוב שהמקווה בשבת זה מקווה בחינם זאת אומרת מי שלא שילם ביום שישי אנחנו כמו שאומרים מקבלים אותו כאורח בשבת וזה לא אמור להיות בעיה זה בנוגע לשאלה הראשונה ששאלו מכאן ושאלה שניה האם יש בעיה מצד התורה לא לציית לחוקי התנועה כמו אין כניסה או להחנות על המדרכה דבר שבסבירות גבוהה יכול לגרום צער ליהודי אני חייב סיימתי את השאלה אני אתה רוצה על השאלה הקודמת אז באמת זה הזכות לא לא נתתי זמן לשאלות נכון החימום של המים עולה כסף אני
רואה ללום שלה כל יום דבורין החימום של המים עולה כסף וגם הניקיון וגם החלפת המים וגם מכלור ששמים במים ז א אין צעד ושעל שלא עולה כסף אפילו החשמל הפלורסנטים שעומדים שם הכול עולה כסף
מישהו ביום שישי הלך לעשות שחייה כמו בריכה זה נכון מקווה
חבר שואל האם שחייה בבריכה ב מקווה האם היא נחשבת כמו טבילה במקווה יש בהלכה כמה דרגות יש מקווה קודם כל יש הדבר הכי גבוה זה מי מעיין שזה הכי נענה זה אחר כך יש לך מקווה שהוא בור על גבי בור כמו שתיקן הרבי הרשע אחר כך יש לך מקווה שהוא מקווה של המשחה זאת אומרת זה מים שבעצם הם באו לא לפני זה יש לך מקווה שעשויים מקרח זאת אומרת זה בעצם שאוב אבל זה קרח ששמו אותו במים וזה הפך להיות ואחר כך יש לך מקווה של המשכה זאת אומרת שהיה מים שהמשכת אותם על גבי סוג מסוים של בטון רך ומשם זה נפל לתוך הבריכה שלדעות מסוימות בראשונים זה כשר ואחר כך יש לך בריכה שהיא אומנם כלי אבל היא מחוברת לקרקע שגם נחשב איזשהו דבר ואם אתה שואל האם זה מקווה איך אומרים להלכה זה לא מקווה להלכה אם אתה שואל האם יש בזה איזה שהוא עניין יש בזה איזשהו עניין אם אתה שואל מה יותר חשוב טית קבין זאת אומרת שאתה עומד תחת המקלחת כמה דקות או בריכה של מים שאובים שמחוברת נראה יותר שמהפוסקים
יש לו אפילו חשיבות גבוהה יותר מאשר לטבול בתוך מים שהם ככה כמו שהם ויש בזה מחלוקות זאת אומרת יש צדדים לקאן ויש צדדים לכאן אבל יש בזה משהו זאת אומרת זה כן משהו אבל אני לא יכול לקרוא לזה מקווה כי בהלכה נפסק שזה צריך להיות מי גשמים עוד מישהו שרצה להעיר כן הרבי עכשיו חידש בור על גבי בור זה כאילו בבור של האוצר כי זה בעצם הכל הכול בור אחד אלא שהמרצפות או הבלטות מפרידות אבל באמת זה לא הפרדה אמיתית מכיוון שגם בין הבלטות למקווה התחתונה יש יש ממשק מאוד גדול אז זה זה בעצם יוצר שאתה מהדר יותר זאת אומרת יש בזה יידוי יותר זאת אומרת יש בזה עניין יותר
ומשך
מה עם נאום
התחליט שבחגים באיזה החגים לאורים חגים תשרי החליט שכניסה למקווה זה בחיל הארוך החליט אנשים הכוס פתוח ונכנסים רוצים
וכעולים בערב חג
זה לא זה לא גזל נכון
שיש הלכה שאומרת שחייב אדם לטהר את עצמו ברגל אז זה לא שזה חובה אבל זה ידעו שאדם ילך למקווה לפני לפחות לפני אחד משלושת הרגלים עכשיו השאלה היא אם כאשר אחד מאנשי העירייה והמועצה וראש העיר וכולו הם מאשרים כניסה למקווה בחינם לקראת חגים האם זה בסדר מכיוון שהם נבחרי ציבור יש להם דין של זין טובי עיר כאילו שאנחנו אז בעצם החלטה של כולם החלטה שלו זה החלטה של כולם ולכן אין עם זה בעיה כלל ועיקר זה בסדר גמור בבקשה
איך הצורה של תחושת הדין של
התוכנית יחסית לא יכולים שמעתי סליחה איך איך בעצם מתנהגים בטית קבין איך איך עושים את הטיט קבים אז טיט קבין זה צריך להיות שהזרם מים ירד באופן שבערך 12 ל' ירד על האדם וזה משתנה מטוש לטוש זאת אומרת מזרם לזרם יש מקום שאתה תעשה את זה תוך אולי אפילו שתי דקות ויש מקום שזה יכול לקחת לך 4 דקות לפי הזרם של המים עכשיו זה צריך להיות שהאדם עומד תחת זרם המים בצורה כזו כך כותב המשנה ברורה באופן כזה שזה שייך שהמים יפלו עליו זה לא חייב שכל רגע יפול עליו ויכסה אותו כמו איזה שהוא משהו כזה שמכסה אותו כולו אבל שזה יהיה שייך אז אם ישים את הידיים ככה והטוש נופל רק על המרכז זה לא נחשב צריך להיות ככה ושזה ייפול מהראש לכל הגוף יש כאלה שלפני שהם הם מרטיבים את הכפות רגליים זאת אומרת הם מרימים את הכף רגל שהיא תקבל רטיבות שבאופן הזה זה זה נחשב כאילו הם המים מקיפים את הגוף כולו ממש בהתחלה הם יורדים המים האמבטיה כאילו מתלכלכת ב בחטא ואז הוא מרטיב את הכפות רגליים ואז לעמוד באופן ישר באופן רצוף כזה
כל הגמרא אומרת שאישה אפילו נידה שנפלה למים ואיך אומרים נפלה לים וזה הוציאו אותה עלתה לטבילה שהיא לא חשבה על שום דבר היא לא התכוונה אפילו וזה עלה כן אז בוודאי אצל גברים זה בטח ככה עוד מישהו רצה להעיר
את הנפש לתת להם להתמלא ביחד עם המים שאתה
מוצא לא לא לא אתה יכול לצאת להם לזרום וזה הולך המים יכולים לזרום כל הזמן לביוב ואין עם זה שום בעיה בכלל כן
זה ילדים
זה עוד פרק עוד מישהו רצה לשאול הדר הוא מסייע לנו אז אז פה ברגע שאתה מכניס מישהו אם הוא גזלן אז אתה מסייע לגזלה כן אלא אם כן כמו שאמרתי אין גזלה כי הוא שילם אין מראית עין כן אף אחד או שאתה אומר לכולם הוא כבר שילם שיבינו שזה לא משהו לא תקין ואז יכול להיות בסדר אוקיי מה מה מה רצית להעיר תגיד בקול אל תפחד ממני לא בנוגע להם לשאלה שאתה שאלת בנוגע לטבילה של ילדים זה לא שאלה הלכתית של כן לא שחור לבן זה שאלה שהיא יותר שאלה חינוכית למה אני קורא לזה שאלה חינוכית אפשר לראות את החינוך בשני הצדדים אפשר להגיד אני מחנך את הילד שלי לבוא למקווה אני מחנך אותו למצווה שהוא יצטרך לעשות כשהוא יגדל ויש מקום לבוא ולהגיד נכון אבל השאלה היא באיזה גיל אז קודם כל נתחיל שהאדמור הזקן בסימן שאם הם גימל כותב שכל מצווה שמכרחין את הקטן זה צריך להיות שהקטן יכול לעשות אותה באופן עצמאי זאת אומרת שאם אתה תבוא ותיקח ילד קטן לא יודע תינוק ותגיד אני סובל אותו במקווה וכיוון שהוא לא יכול לטבול במקווה בכוחות עצמו אז בכלל לא שייך לו העניין והוא לא התחיל כמו שאומרים
אםדי ילד קטן שלא מצליח להחזיק אתרוג ולא מצליח להחזיק תלולב זה לא קיים עדיין במצווה הזאת וכיוצא בזה עוד כל המצוות האחרות כמו שתפילין אתה לא מניח לו אז גם היא אותו דבר אבל בוא נאמר ילד שכבר יכול בכוחות עצמו לטבול אז קודם כל נתייחס לשאלה כללית איך איך איך אתה איך אתה בתור אבא יכול לקחת את הילד שלך נגיד ואתה גם הולך לטבול באותו זמן אז איך הוא יכול כמו שאומרים אבא ובן נפסק בשולחן ערוך באבן העסק בסימנים בכף אוף גימל נפסק שאסור לבן לראות את אהבת אביב אסור לו לראות את אבא שלו בנוסף לזה הגמרא אומרת משהו חינוכי זה כבר לא הובא להלכה שכשבן רואה את אביו באופן באופן חשוף אז יורד לו מורא אב יורד לו את המורה האב עכשיו זה משפיע יכול להיות על היכולת שלו לקבל ממך ברגע שיורד מוראה וזה לא הלכה אני רק אומר שהגמרא מזכירה את זה עכשיו מעניין מאוד כשאנחנו פותחים יש לנו יש לנו ספרים שנקראים אוצר הפוסקים זה ספרים שאספו באיך אומרים בברכתו של הרבי המון תשובות של פוסקים מדורות שונים בין בהלכות של אבן העז אז כשהם מגיעים להלכה הזאת אז אתה רואה אולי 20 אולי 30 ספרים שנכתבו במקומות שונים שכולם מנסים להצדיק את המנהג איך זה שאנשים כן הולכים למקווה עם ההורים שלהם זאת אומרת גם בנים גדולים גם גנים קטנים איך זה קורה אז אחד מההצדקות החזקות שמופיעות שם זה שבית מרחץ שיש לנו היום זה לא בית מרחץ שהיה פעם פעם הבית מרחץ היה נורא נורא קטן נורא נורא צפוף ולפי התיאורים אפילו של ספר הזיכרונות עומדים ומחכים לדלי מים חמים מהדוד שהיה מתחמם והחיכוך שמה גם פיזית בגוף של השני זה היה מאוד מאוד מאוד מצוי אז בתוך כזה כמו שאומרים סאונה כזאת שכולם נמצאים בקרוב וצמודים וזה ביחד זה בהחלט לא ראוי ולא מתאים שהבן יהיה עם אביב זה לא צנוע ועל זה דיברה ההלכה זה את מה שאומרים התשובה הרווחת בנושא הזה
תשובה נוספת שאפשר גם כן לקחת אותה לתשומת לב בגלל שהמקוואות שלהם היו צפופים אבל המקוואות שלנו הם יותר גדולים אז יכול להיות מצב שהאבא שם את הבגדים שלו בפינה הזו והבן ישים את הבגדים שלו בפינה שם הם לא עומדים אחד ליד השני בצפיפות אז זה- כמו שאומרים מהווה בעיה אבל אני הזכרתי כבר כמה פעמים לפוסקים יש הרבה הרבה הרבה סגנונות כאלה של לימוד זכות לא רק בתחום הזה בהמון תחומים אחרים זה לא אומר שאם לימדו זכות על משהו שעושים אז זה אומר שהדבר הזה שעושים הוא חלק אתה רואה כן אתה רואה שכולם ככה מנסים בכל התוקף בכל העניין בכל הזה אמר לי פעם חסיד זקן שכבר מנוחתו עדן שכשהרבה היה לו איזה שהוא עניין כזה שהוא פתאום לוחץ נגיד על שמחה אז היום מקובל מזקני החסידים משהו שהם היו מפחדים אם הוא יותר מדי חזק מדבר פה עכשיו על שמחה וזה אז כנראה שהוא רוצה לעשות פה משהו ומי יודע מה יכול לקרות והוא הביא לי דוגמה בכל הנשיאות מכל הזה מכל השנים שזה מדוייק היה למשל לדוגמה שעומדת לי עכשיו בראש תשרי תאף שין מם חית איזה טישרי זה היה ועכל וזה ובכל הכוח וזה ובאמצע תישמח אתה סמך וכל העניין ובתוך שני ובתוך השנה הרב סנית עליה שלום נפטרה כן כזה זה ככה כל פעם היה אז אתה רואה שכל הזמן מנסים להמליץ זה כדי להוריד איזה שהוא קיטרוג אבל זה לא שזה המצב החלק אז יעשה כל אחד לפי עניינו יש איזה לימוד זכות אבל קשה מאוד להגיד שזה הלשון הברורה של השולחן ערוך בלשון השולחן ערוך דיבר על מצב ברור מאוד אז מי שיכול לקחת את הילדים קודם ללכת אחרי זה אז זה נחמד יותר זה איך מתאים יותר עם לשון השולחן ערוך אין בזה ספק עכשיו השאלה ששאל
מורנו הרב זה אתה שואל על מה עם ילדים קטנים אז אז האמת אני אגיד לכם ככה אני פעם אחת ראיתי באיזה שהוא ספר וראיתי ראיתי התייחסויות שונות וזה נורא ריתק אותי שאלו כמה מגדולי ישראל חלקם ליטאים חלקם חסידים לקחת ילדים למקווה מה האם כן או לא דבר אחד הצלחתי להבחין שגדולי ישראל הליטאים אמרו למה לא גדולי ישראל החסידים אם זה היה אדמו"ר מוישניץ הישועות משה+ אחרים עד גיל 9 אין על מה לדבר לא צריך ואין צורך וזה וזה שאלתי את עצמי הרי הליטאים אם הם הולכים בשבת או ביום שישי מגיע להם צלש אז איך זה אז איך זה קרה שפתאום על ילדים אז הם אומרים אין שום בעיה עד שהבנתי נפל לי האסימון מי שבלאאו האכיא לא עושה את זה ובלאו אחרים שלו לא ילכו לו ביום חול ולא בשבת אז מה אכפת לו להגיד שאין שום בעיה אבל מי שאצלו זה באמת אמיתי ושילכו וכל פעם אז הוא מתחיל לחשוב האם זה מתאים או לא מתאים צריך או לא צריך כן וכן והיה היה יש אחד המזכירים של הרבי כמדומני שזה היה הרב סימפסון שהוא עוד היה לא הרב סימפסון הבן הרב סימפסון האבא שהרב יחיאל סימון והוא עוד היה בלובביץ שבלובביץ והוא בספר שהוציאו הוא אז הוא כותב שלא היה מקובל בלוב שהיא ילדים הולכים למקווה עד כאן אמרתי- או יותר מקורות עכשיו כשאתם שואלים מה אומרים מחנכים ושוב זה לא הלכה אז מחנכים ותיקים אלה שמתעסקים עם נוער אלה שמתעסקים עם זה הם אומרים תשמע מתוך הסיפורים שאנחנו מקבלים ואתם יודעים שבמקוואות הרבה פעמים גם נמצאים כל מיני אנשים כאלה ואחרים שצריכים זהירות יתרה וצריכים
שמירה ואתה שולח ילד וכולו אז אתה לא יודע ואיפה וכמה בנוסף לזה תיקחו בחשבון שיום שישי אתה שולח את הילד למקווה והאנשים רוצים להיכנס למקווה אז יש להם קבוצה של ילדים ככה בכניסה במדרגות לרדת והם לא מצליחים להיכנס מרוב שיש שם ילדים שמשחקים שם ברדודים אז אחר כך התפיסה כאילו שמה זה מקווה מקווה זה אתר של שעשוע של משחק זה לא בדיוק מה שאנחנו מתכוונים שאנחנו הולכים למקווה זה מקום רציני זה מקום קדוש בנוסף נזכיר את ההלכה שהאדמור הזקן מביא אותה ביחס לבית מרחץ ביחס לבית כיסא לא לדבר בבית כיסא הוא אומר שיש בקבלה מסבירים את ההלכה הזאת שיש שד מסוים שנמצא בבית הכיסא ושהוא לוקח את המילים שהאדם אומר והוא עושה מהם צירופים אחרים מאלף בית שיצא לו מהפה וכתוצאה מזה הוא מעלה עליו קטרוגים אז הבן איש חי מאריך בזה בהסבר של זה וכולי וכולי וכולי האדמור הזקן מביא רק את ההלכה למעשה אז מכאן אנחנו יכולים באיזה שהוא מקום אז מכאן יש הרבה שלמדו שגם המקווה לע למה כי במקווה אתה יודע אנשים שם מתרחצים לא כי זה באמת כי זה באמת כי זה באמת באמת מקום של זיעה במקום מסוים לא דיבר על מקווה דיבר על בית כיסא אבל מבחינה הלכתית אם אתה מדבר על המקלחות ושאנשים שמה חוץ מכבודכם אבל יש אנשים שזה שהם צריכים לעשות את הצורך הקטן והם עושים בזה אז ברגע שזה כבר הפך להיות אז זה כבר בית כיסא זה לא זה לא זה היי זה נשטף לפעמים נשטף לפעמים לא נשטף ברגע שדבר מסוים נשאר אפילו כמה רגעים אז כבר על פי ההלכה אין לו כל כך מה שנקרא בגמרא במסכת ברכות בית כרסי דפרסי ברגע שנשאר שם קצת טינופת אז זה לא כזה ברור שאולי החדר ההלבשה לא אבל חדר המקלחות זה כבר כן בדרך כלל השיחות החזקות איפה נמצאות בינינו תגידו את האמת אוקיי חדר היבשה אין לי מה להגיד אני לא מדבר על חלב אבל בחדר במקלחות וזה זה באמת כבר מתחיל להיות מה
לא הייתה חברים את הפרלמנט זה לא
פגשתי אותך ביום תודה רבה לך בקודש אבל אתה תענה לו
תראה המילה גוצ'ה לא בעייתית שלום כתוב שאסור להגיד שמו של הקדוש ברוך הוא כן שאבס בשביל זה צריך להיות אשכנזי אתה מבין בגלל זה כי אם יש להם את הגוצא שלהם אז הם אין להם בעיה לדבר במקרה אני צוחק
יש
בעיה עם כתיבה בבית הכיסא
כתיבה של דברי תורה אני אני אתייחס לשאלה שלך הוא שואל האם יש איזשהי בעיה בבית כיסא עם כתיבה אז תראו בית כיסא קריאה בבית כיסא אפילו באותיות עבריות אפילו באותיות מרובעות זה דבר שהוא מותר מותר כתוב במפורש מותר אפילו לא זה מותר מותר חוץ מדברי קודש אל תלמד דברי קודש אבל דברי חול מותר איפה איפה נכנסת הבעיה נכנס לבעיה בדברי קדושה או בדברי חולין שכתובים בכתב אשורית ולא בכתב אשורית סתם אלא בכתב אשורית אם אם תגים כי אז הוא מקבל את הקדושה שלו זה יכול להיות בעיה חוץ מכבודכם אבל אם אתם כבר שואלים אז צריכים להגיד את כל הפרטים אדם לפעמים נמצא בבית כיסא ואין לו נייר טואלט אבל עיתונים יש ישתבח שמעם של העיתונים בשביל מה אני נוצרו עיתונים כדי שיהיה אפשר לקנח בהם עכשיו בסדר השאלה היא האם באמת מותר לעשות באותיות מרובעות שהם בעצם כתב אשורים באורגנל האם אפשר לעשות איתם תשמיש כזה בזוי אז אז אז אז אז מביא את זה הראשית חוכמה של רבי אליהו די וידאש הוא מביא לא לעשות דבר כזה מבוזה ואז אתה הזכרת את הדגים גם דגים ואז אתה הזכרת את החלונות יש כאלה שיודעים לנקות חלונות אז אומרים שנייר עיתון
אז אני הבנתי כאילו למה כמו אומרים כמו שאומרים עלתה עליה מרוסיה ונעשה עיתונות ברוסיה ולמה יש מפלגה שמחזיקה את כל זה וכל זה כדי שיהיה עיתונים ברוסית ולמ יהיה אפשר לעשות את הדגים ואת ה ואת כל הדברים האלה מה אתה
אומר
אין רוסים בחדרה לא מכיוון שאתה זה דברי תורה זה לא משנה באיזה שפה זה מופיע חברה אל תכניסו אותי לפוליטיקה שלכם זה לא חלק לא חלק זה זה דבר שכתוב כבר
אין לו עבודה
אז אותו דבר קינוח בהם ובזה ואת זה זה הזלזול עכשיו פה חברים זה זה זה אנחנו אנחנו זה כן
פה יש רקרים שירשמו אליהם באנגלית מה יש בזה גדולים כאלה זה מי שהגילוס אפילו שמעתי דייר שומר שאם מטפלת כל הקנס נא כל הקנא אני אגיד לך שום בעיה כזאת כבר אז
ברחוב
זה עבדתי שמה כן
הבנתי בגלל שאנחנו מבינים זה הכי חשוב אנחנו מבינים מה הוא שואל זה הכי חשוב אז שואל שואל פה שואל פה יהודי יקר מאוד שאלה מאוד טובה בנוגע לכל מיני נו עוגיות ודברים כאלה שכתוב עליהם אותיות אז אני רוצה קודם כל להגיד מה מותר מותר לתת לילדים לאכול דבר כזה ככה כותב האדמור הזקן בצורה מפורת שין מם גימל בסעיף דלת והוא מסביר להכניס לילד לפה הוא עוזר כי אסור לך להכיל איסור את הילד שלך בידיים אבל לתת לו ביד והוא יאכל לבד אין בעיה עד כאן סעיף ראשון הייתי כותב פעם באיזה עיתון אז העורך של העיתון אילף אותי בינה תכתוב איזה הלכות שאתה רוצה אבל בהלכה הראשונה שיהיה כולה וההלכה האחרונה כולה באמצע תכתוב מה שאתה רוצה
אז אני תלמיד טוב עכשיו שניה עכשיו כשאנחנו מדברים על האותיות עצמם יש מקום לדון על אותיות שהם לא בשפה שלך פוסקים דנים לכאן ולכאן אבל אפשר לומר שיש קונצנזוס של פוסקים שזה לא משנה באיזה שפה זה קיים זה שפה זה אותיות אז זה זה צריך כמו שאומרים אסור למחוק אותם בשבתרבנן אסור למחוק למחוק בשבת עכשיו נשאלת השאלה כאשר האות מוטבעת בתוך העוגיה עצמה האם יש עם זה בעיה או לא זאת אומרת זה לא אות שאני עשיתי צורה של אות עם עם קצת עם קצת בצק צורה של 1000 וכולו אלא עשיתי מוטבע בתוך האות נכון האדמור הזקן בשימן כמדומני שיין סמך בהלכות בהלכות פסח הוא מדבר על אנשים שהיו אופים מצות בערב פסח והמצות של ערב פסח היה להם חשוב מאוד שהדבר הראשון שהכנסת לתנור המצע של הכהן אז אתה תשתמש במה שיצא הראשון מהתנור יש בזה עניין לא סתם אדמור הזקן מדבר על זה וההמלצה השנייה תהיה ללי והמצה השלישית תהיה לישראל כדי שלא יתבלבל הם היו עושים על זה צורה על הראשון הצורה של 1000 שחורטים על זה 1000 על השני בית ועל השלישי גימל כותב אדמור הזקן יש בעיה עם זה כי יהיה אסור לאכול את זה בליל הסדר למה יש איזה אותיות אז מזה אנחנו לומדים שהאדמור הזקן למד שגם אמהות חרוטה בתוך הבצק עצמה זה עדיין נחשב כבעיה אז זה נחשב דבר שהוא אסור עכשיו אם יש מי שאמר את הסברה של החכם ששאל את
השאלה
שרצה להכניס את כל הקרקר בבת אחת לתוך הפה אני רוצה לומר שהרעיון הזה זה רעיון מאוד נחמד אבל מי שאמר אותו זה היה החזון איש אז קודם כל איך אומרים זה כבודו כבודו וזכותו יגן עליכם וזה זה העניין עכשיו השאלה היא מבחינה רעיונית מבחינה רעיונית האם זה באמת דבר עכשיו אני אגיד לכם למה מכיוון שהם בהלכה מה שנקרא פסיקה פסיקה זאת אומרת גישה של פסיקה אנחנו הרבה מדברים על זה בשיעורים כי זה עושה את האנשים חכמים פשוט מבינים יותר את כל איך שזה עובד דברים שהם פשוטים וברורים וידועים אז אנחנו מצפים שהם יהיו כתובים אצל הקדמונים בסגנון של ספרי הכללי הפסיקה זה נקרא
בדבר יש מה שיש ביטוי שאומר לא ראינו אינה ראיה אבל בדבר ההווה ומצוי לא ראינו כן ראיה זאת אומרת אף אחד לא לא קם ואמר שכשאתה מכניס את הכל בתוך הפה זה מותר זאת אומרת לא היה מהקדמונים שאמרו את זה ולעשות על אותיות אתה רואה אותי מזמן מור הזקן אנשים היו מומחים תחשבו שהיוונים אמרו כתבו לכם על קרן משור אין לכם חלק בלוקי ישראל ומוסבר שהקרן השור זה היה פעם הבקבוקים של הילדים הקטנים היו מהצד הזה הקטן זה הילד היה שוטף היו מרשים חלב עם פקק זה היה הבוטיה הבוטלה של הילדים זה היה הבקבוק אז הם רצו כאילו להחדיר אז כתבו לכם אז אל תחשבו שפעם לא היה סחר מחרים על כל מיני דברים קטנים אז מסתבר שגם על מאכל היה כל מיני כיתובים זה לא עולה כסף למה שלא יעשו את זה שבלונות וחותמות הם היו מומחים לפחות כמונו לעשות אין שום בעיה זה ממש עבודת יד אין שום בעיה ומעולם לא נכתב אצל אף אחד שאם אתה מכניס את הכל בבת אחת לפה שזה בעיה ויש לי לזה עוד ראיה מה שנקרא בשכל פשוט תחשבו חברים אתה יכול לקחת דף להכניס אותו לתוך הפה וללעוס אותו בבת אחת ולמחוק אותו זה מחיקה מותר לך לקחת כוס מים ולשפוך אותה על דף עם דיו שהוא ימחק זה דיו כזה נגיד שנמחק ששופכים עליו מים ואתה עושה את זה בבת אחת אתה נותן מכה אחת והכל נמחק מותר לעשות את זה בשבת כאילו מעולם לא שמענו כדבר הזה שאם אתה עושה את זה בבת אחת זה לא נקרא מחיקה זה זה פשוט כמו שאומרים קודם כל זה לא נכתב קודם בית זה גם לא הגיוני למה שאני אגיד שהדבר הזה יהיה מותר אז מה למעשה
הוא לא מתקן
לא יש איסור כתיבה בשבת 1000 כתיבה בשבת מחיקה בשבת נכון יש לו שני ייסורים נכון ואף על פי כן הדבר הזה עדיין אסור בשבת עכשיו למה מכיוון שאם אתה לא יכול לעשות דבר הוא שאל שאלה טובה למה לא נענה לו אם יש לנו כלל שאם אתה לא יכול לעשות דבר אלא אם כן זה יקרה בלשון של הלנחה זה נקרא רשע אז הכוונה שלך נכללת גם על זה זאת אומרת אם אני בא ואומר לך תשמע אתה אחי אתה לא צריך לשבור פורטיות אתה לא רוצה לשבור אותיות אבל אין מה לעשות אז אכלת אותם רשע וזה וזה וזה בלתי אפשרי לאכול בלי למחוק את האותיות אז זה כאילו שאתה התכוונת גם למחוק את האותיות כי אתה לא יכול לעשות את זה אחרת זה כאילו תלוי אחד בשני איזה זה עכשיו גם כשאני אבוא ואגיד לא לא מקבל את הסברה הזאתי אבל דבר שאינו מתכוון אז הוא מוריד לך את כל ההיסור לדרבנן
מוחק שלא על מנת לכתוב כמו כאן אתה לא מתכוון לכתוב שוב את האותיות אז איך זה נקרא זה גם דרבנן אז זה טרייד רבנה אדמור הזקן אוסר טריידר אם זה היה אפילו 3 דרבנן הוא אוסר זה לא סיבה להתיר בגלל שזה שתיים דרבנה כן אז אז זה חברים בסופו של דבר ניסה אריס או אז לכן אמרתי לילדים קטנים בכבוד תה
כשאתה מגיע למילה תפגע אותם
ואז יכניסו אותך לגן עדן ביחד עם החזון אישית לא אבל אם הוא שואל אותי לא הוא שואל אותי בקנות אם אין לך מה לאכול אז אז מה נעשה אז אין אז תסתמך על זה מה אני אשאיר אותך רעב לא אבל כל זמן שיש לך מה לאכול אל תעשה זה כן יש היום שבלי כיתות
לא מוטי
גם
לא מתי
מהם
מחשיבה להתוודות
כעת לא משנה כעת אם זה אסור אז זה אסור גם אם זה כל התעשייתי אבל שאתה שאלת אותי אין לי מה לאכול אני רגיש לזה אתה אומר אין לך מה לאכול אבל אם כל זמן שיש עדיין תפוח עץ איזה עוגייה איזה חלה איזה זה אז אז לא לא לא להגיע עד בזה לא לגעת בזה כן
לא מוגבעות
זה לא זה בזר זה אותו דבר אותיות מוגבעות מוגבעות אני אגיד לך משהו אני אגיד לך רק על הקבר זה נפקא מינה שאם זה אותיות מוגבלות אז זה קשה לשכחה ואם זה מוטבעות אז לא אבל בעוגיות הכל אותו דבר ציון זה שאלה מצויינת האם ציורים נחשבים כאותיות חיוכי המוגן אברום המגן אברהם מדבר על ציורים והוא אומר בשום אופן לא זה אסור האדמור הזקן את המגן אברהם איזה ישמית לא הביא אותו אבל למדתי מהרבי שזה שהאדמור הזקן משמיט איזה שהוא דבר זה עדיין לא ראיה שהוא לא סובל ככה יש לנו כמה וכמה דוגמאות לזה למשל אז הרבי מדבר על זה שהאדמור הזקן השמיט את ברכת הקשת אז
אומר הרבי זה לא ראיה כי בזמנו של האדמור הזקן במקומו לא היה קשת לכן הוא לא הביא אותה
רגע בסילוק הזה
כן
בשולחן ערוך
משהו כזה או בסדר בכותל ענייני אני כבר לא זוכר אבל באיזה שהוא מקום לא הזכיר אותו דבר זה לעניינינו זה שהאדמור הזקן השלמיט משהו זה עדיין לא ראה עד הפעם היחידה שאני מסכים להגיד זה אם האדמור הזקן רשמית זה ראיה זה שהוא לקח את המוגן אברום הביא אותו והשמיט איזה שהוא איך אומרים זה זה רעיה בשבילי אז לעניינינו אדמור הזקן לא הביא את המגן זה לא רעיה מוחלטת המסקנה שלי לי בעניין זה תלוי אם זה ציורים פשוטים חיוכים פרחים קווים חיות איך אפילו חיות שכל הקול הזה הוא חי זה פשוט אבל אם יעשו לי עוגת יום הולדת עם הפרצוף של הבן אדם שזה דבר שמעולם לא הבנתי אותו האדם עושים לו יום הולדת ועכשיו אוכלים אותו ורוב האהבה
שקית איך נועצים את השכן לפני כמה זמן הוגש בצורה קצתנצרת
או אני חושב שזה עדיין עדיין סותר אני חושב שזה עדיין לא ציור מורכב פנים של בן אדם עם כל הזה זה מורכב
כל עוגיות
זה אפשרי זה אפשרי לדעתי זה אפשרי מוריי ורבותיי מכיוון ששבוע הבא לפי האיך אומרים התכנון הגלותי אז צריך אני לא גמרתי את השאלות את השאלה השלישית כי השאלה השלישית זה על מס הכנסה אבל אז אני יודע שאני אקבל מימין ומשמאל וזה אני לא אגמור היום
אני
בוא נדבר על המגצרים כבר כן אז אז אני רוצה בבקשה ממכם כיוון ששבוע הבא לא יתקיים שיעור בתכנון הגלותי ותישע ברוב השנה אמור להיות גם ביום ראשון נדמה לי לא נכון הוא אמור להיות יום ראשון 9 אז אז יצא גם בקיצור אני אני עכשיו צריך להספיק ברבע שעה ותתנו לי לטוס כי אני התחייבתי מי יוד זין בתמוז לא מסתפרים לא שומעים מוזיקה אין ריקודים ולא מכולות ריקוד לכודודי אחרי התפילה זה לא ריקוד וזה לא בגלל שזה זה פשוט סיבוב זה לא נקרא ריקוד לא
ביומו
לא אז לא משנה אבל ריקודים הם יכולות לא אפשר לעשות סעודה וזה אין אין ריקודים הם יכולות לא מברכים שהחיינו על פרי חדש אפילו לא בשבת בשונה מספירת עומר לומדים הנה זה המעשה הראשון שאני אומר הכל היה לא תעשה עד עכשיו לומדים הלכות בתבחירה ענייני בית המקדש בספר מלכים בסמל הבית ראשון ביחזקאל בית שלישי משניות תמיד ומידות בית שני מאמרי חסידות על בית המקדש יש בספר הליקוטים של הצמח צדק יש ערכים שלמים על בגדי כהונה על על בית המקדש החסידות הרבה יש על הנושאים האלה לא עושים טיולים מסוכנים משום שהשטן רוקד בימים הללו כל טיול שיש לו מסלול מסודר של ה אני יודע איך קוראים לזה הקרן הקיימת כן אז אני אז אני אני אני זה מסלול מסודר אני בסדר מה השטה נמצא במסלולים הלא מסודרים שמה הוא לא בנוגע לכניסה לבריכה למים לגבי
טיולים
באופן כל זה בוודאי שזה עדיף שלא אבל כשואלים אותי מותר אסור אז אני אומר שחופשה בית מלון מותר ללכת לבריכה במקום שיש מציל בטח שאפשר לים אני קצת כל הסיפורים של תביעות בחורי ישיבות וסיפורים רחפול ניצלן הים גבה המון המון בתקופה הזאת הבריכות שחייה כמעט ואין זה רואים את זה בשטח אבל בים אני קצת חוזר חושש אז אם שואלים אותי מותר אסור אם יש מיל אם אין מציל אסון אסור אבל אולי אסור כל השנה גם כן אבל אבל מה מומלץ בריכה עוד בסדר ים לא מומלץ איך  נוספת בנוגע לצום עצמו מותר לאכול לפני התענית עד עלות השחר הראשון שזה 100 20 דקות לפני לפני עלות השחר לפני נצח החמה עדיין אדם שלא ישן שנת קבע יכול לאכול עד עלות השחר הראשון ישן שנת קבע
כבר לא יכול אבל לשתות יכול אלא אם כן עשה תנאי אז זה מועיל אפילו שהוא ישן שנת קבע התנאי יש אומרים שהוא צריך להיות בפה ולכן תשתדלו לעשות בפה של שטיפת הפה בתנית ביומיום כולם רואים מה שכתוב שלא שוטפים את הפה לא מצחצחים שיניים יש כאלה שיש להם בעיות רפואיות קשות אם הם לא מצחצחים שיניים אז עליהם כתבו הפוסקים שאפשר להם לצחצח שיניים אבל עם הפה למטה ובאופן שלא יבלע בטעות שום דבר האדם שבטעות בירך על הקפה שלו בבוקר ביום של צום טעה אז צריך לשתות קצת לטעום ויכול אחר כך גם לפלוט כדי שהברכה לא תהיה לבטלה משום שברכה לבטלה חמורה יותר מאשר הצום והוא ממשיך הלאה לצום אחר כך גם כן בנוגע למי שצריך לקחת כדור רפואי בצום מי שכואב לו הראש וכיוצא בזה אז יערב אם הוא יכול לקחת בלי מים מה טוב אבל אם הוא לא יכול בלי מים שיערב קצת שקית תה בתוך מים היא מוציאה טעם של תה וקצת מריר טיפ טיפה מריר ואת הכדור יכול לשתות עם זה וזה בסדר זה תקין מי שנוסע בצום לחוץ לארץ יש מחלוקת פוסקים האם הוא ממשיך הלאה לצום מגיע לחוץ לארץ באמצע האיום 6 שעות לפני אז האם הוא מאריך את עצמו הוא צריך להאריך את הצום אלא אם אלא אם כן זה מגיע לסיו של סכנה סחרחורות וכיוצא בזה אז הוא מפסיק איך מתייחסים לצום הזה ואני מדגיש שהצום הזה כי 9 באב זה דינים אחרים בעזרת השם לא נדבר על זה וזה לא נצטרך אבל אני אומר בנוגע אני מדבר עכשיו על 7 10 בתמוז בלבד
אישה מעוברת לא שמה את הצום של 17 בתמוז אם היא מעוברת והיא רק ב-40 יום הראשונים היא כן צמה אלא אם כן היא מרגישה חלשה אבל אישה מעוברת רגילה לא צמה את הצום הזה בכלל אישה מעניקה אם היא מניקה בפועל לא שמה את הצום הזה אם היא לא מניקה בפועל אבל יש לה 24 חודש מהלידה הקודמת שתתחיל תצלום ואם היא מרגישה איזה שהיא חולשה שתפסיק אותו מי מהגברים מהחזקים הבריאים שצריך להפסיק את הצום מי שיש לו חום גבוה של 39 מעלות מפסיק את הצום מי שיש לו דלקת בגרון מפסיק את הצום מי שיש לו סחרחורת מפסיק את הצום מי שיש לו חולשה יתרה כשהוא לא מסוגל לקום מהמיטה מרוב חולשה מפסיק את הצום ומי שהקיא חלילה שתי הקאות מפסיק את הצום ומי שהיה לו חוץ מכבודכם שלשול בבית הכיסא פעמיים גם כן זה סיבה להפסיק את הצום משום שהוא מאבד נוזלים בצורה שיכולה להביא אותו לידי סיכון בנוגע לילדים קטנים אנחנו לא מחנכים אותם לשעות בצום של חורבן בית מקדש לא 17 בתמוז ולא 9 באב כיוון שאנחנו מצפים שבית המקדש יבנה אנחנו מחנכים את הילדים לדברים שכמו יום כיפור של יום כיפור יהיה גם לעתיד לבוא אבל את זה אנחנו לא מחנכים את הילדים אבל מגיל 9 אנחנו נחנך את הילדים את הילדים לא לאכול ממתקים בימי הצום עד גיל 9 יכול להיות שזה אפילו מצווה מכיוון שקשה מאוד להחזיק את הילדים אם לא נותנים להם איזה דברי מתיקה בנוגע לשבעה 10 בנוגע לבין המצרים נהוג לא להיכנס לדירה חדשה בימי בין המצרים אלא אם כן הבן אדם עלול להפסיד מזה כסף מה פירוש יש לו כבר דירה זה קורה אצל הרבה שהדירה כבר מוכנה והוא אם הוא ישאר בשכירות
עוד חודש שכירות בזמן שכבר יש לו דירה מוכנה אז בזה לא ידרשו חזל שהוא יפסיק בנוגע לשיפוצים שיפוצים שהתחילו לעשות לפני 17 בתמוז אפשר להמשיך אותם גם כן אחרי 17 בתמוז אני לא יכול לומר לכם שזה מומלץ אני זוכר שמסרתי פעם באיזה בית חבד ש שיעור קבוע ומנהל בית חבד שמע בשבוע קודם שצריך להתחיל לפני 17 בתמוז אז הוא היה מהר מהר כבר את המקווה ניפץ את הבלטות את החרסים רוצה לעשות שיפוץ והשיפוץ התארך לו עד אחרי החגים כתוצאה מזה שהוא כמו שאומרים נכנס לימים האלה אין כל כך ברכה בימים הללו בקניות בימים הללו גם כן אין סימן ברכה איך אומרים השטן אני זוכר שהנעל הכי יקרה שקניתי פעם נקראה לי נעל והייתי צריך לקנות הכי יקר אני לא קונה במחירים מי יודע אבל הכי יקרה שקניתי איפה ותוך שבועיים היא נקרעה בצורה כזאת אני לא יכול להבין אפילו איך זה קרה אין סימן ברכה בדברים שקונים אלא אם כן אין ברירה אם יש איזה חתונה שעושים אחר כך או משהו כזה כמו שלא יצליחו להשיג את הדבר זה דבר שיהיה מותר כל מה שנוגע לכיבוש אין שום בעיה עד 9 הימים נדבר אחר כך בנוגע לקוסמטיקה לנשים זה דבר שהוא מותר לעשות אותו מה שנכתוב אסור לספר סערות זה נאמר רק על שערות הראש וזה לא נאמר על שערות בשאר מקומות בגוף אם זה אין בעיה בכלל בנוגע לתספורת למי כן התירו לתסתפר התירו לאישה להסתפר באם השערות יוצאות מחוץ למטפחת ראש או הפאה כדי שלא יהיה עניין של צניעות אבל לא תספור את מלאה אלא רק שלא יהיה חוסר צניעות והתירו להסתפר למועל סנדק אבי הבן ביום הפעילות
התירו להם להסתפר מפני שזה יום של שמחה שלהם ואת זה התירו עד שבוע שחל באות 9 באב יש אנשים שמחזיקים מסעדות או אוכל הם רוצים לדעת האם ב-17 בתמוז הם צריכים לסגור את המסעדה האם ב-17 בתמוזה הם צריכים לסגור את הפלאפל וכולי אז אם אנחנו מדברים למשל על חנות שמוכרת מוצרי אוכל אתה הרי לא יודע מי זה יכול להיות שילדים שילדים יוכלו את זה יכול להיות שזה זה אבל אולי לא יוכלו את זה היום עושים קניות למחר זה בכלל לא בעיה הדיון זה כאשר אתה מדבר על מסעדה שאוכל ואוכלים אז יש פה שאלה האם אתה נחשב כמכשיל אותם לפני עיוור לא תיתן מכשול האם אתה נחשב כמכשיל אותם או לא אני אוהב לשאול את השאלה הזאת בהרבה וריאציות נוספות זה לא קשור רק לשבעה 10 בתמות תאר לעצמך שיש לך חנות כלים כלי בית ומגיע אלייך איזה שהוא בן אדם ובשקית אחת יש לו בשר דבר אחר שקנה בטיב טעם והוא הולך הביתה לעשות קציצות האם מותר לך למכור לו מחבת אותו דבר השאלה היא אתה נגר בא אליך זוג מזמין אצלך מיטה ומזמינים מיטה מה שנקרא לא יהודית לא מיטה כמו שצריך האם אתה יכול לעשות להם כזו מיטה וכיוצא בזה אתה יכול המון המון המון דוגמאות לא
לכל לכל הדוגמאות הללו זה שאתה לא אחראי למה שבן אדם יעשה בבית שלו האם אתה יכול להשכיר לאדם לא דתי בית הוא ידליק את הבוילר בשבת הוא ידליק את האור בשבת אז אתה איך אתה יכול לתת לו בית להשכיר לו בית ולא נהגו להחמיר בזה התשובה התשובה היא כל דבר שהוא לא בידיים שלך אתה לא צריך לחשוב רע וזה אחד הדברים שהרבי חינך אותנו מסעדה אני הייתי אומר מפני חילול השם אין אפשרות לאכול כאן אין אפשרות להרים את הכיסאות השולחן אין אפשרות אבל מי שלוקח אוכל הביתה מאיפה אני יודע למי הוא לוקח אולי הוא לוקח למישהו שעל פי תורה מותר לו לאכול הגמרא אומרת מסכת סוטה בדף מם חית למטה שאלה שהיו הוליכים את הבקר חורשים שדה אתה יודע עושים תלמים ארוכים עכשיו שדה עם תלמים עם שור זה זה דונמים שלמים שאתה צריך ללכת וזה היה משעמם כמו שאומרים הישראלים ללה אז הנושא הזה של מוזיקה הוא הרי לא מתחיל רק בבין המלצרים בכלל יש שאלה איך אפשר לשמוע מוזיקה וזה ושמה כתוב בגמרא שזה מותר ולמה מכיוון שהם אני אוהב תמיד להגיד שזה הולך ככה כל אדם יש לו את המצב שהוא באפס מצב רוח אפס
מצב רוח למטה 100 אפס ומצב רוח למעלה 100 אפס כל אדם יש לו את זה בחיים זה עולה יורד כל הזמן כשבן אדם נמצא במצב שהוא אפס והוא עכשיו שם מוזיקה כדי להיות למעלה מהאפס על זה אמרו לך אל תשמע מוזיקה ואם בין הביצרים או בכלל כשבן אדם נמצא מתחת לאפס איך אומרים הוא בקושי נושם והוא רוצה להגיע למצב שפוי של אפס לא למעלה מהאפס אפס לא על זה זה נאמר ומאיפה למדו את זה 100 שברים אז אני אומר לאישה שרוצה היא מגיעה אחרי עבודה של יום שישי אין לה כוח עם הנשמה שלה וצריכה להתחיל עכשיו שבת אז היא רוצה עכשיו רק ללכת לישון עם לקוח לבשל לקוח כלום אז מה אני אגיד תשימי איזה מוזיקה ויהיה לך כוח לעבוד זה בדיוק מה שאמרה הגמרא על זה היא דיברה אדם שנוסע ברכב הוא לא רוצה להירדם לילה שם מוזיקה אפילו מוזיקה אתה יודע ממש מקפיצה אבל זה בשביל שהוא לא ישן זה בסדר אדם שנוסע למוזיקה ברכב בכלל הרבה פעמים איך אומרים הנסיעה היא מרדימה אותו אז פה זה כל בתוך אותו אותו כיוון ולכן אלה שעושים מוזיקה תוך כדי שהם עושים התעמלות הם צריכים את המוזיקה בשביל זה גם את זה מתירים מאותה הסיבה מאותה סיבה מותר לראות את הוידאו במוצאי שבת למה מכיוון שהמוזיקה בסרטים בכלל היא מוזיקה שהיא לא בשביל מוזיקה אתה חווה את מה שאתה רואה חזק יותר אבל המטרה היא לא לשמוע מוזיקה פה אין אישור לשמוע מוזיקה תוך כדי ראייה לא על זה זה נאמר דרך אגב זה יהיה נכון אפילו לתשעה באב עצמו שרוצים לשים לילדים איזה משהו וזה או שיש לה סרטים על השואה האלה שהם חובבי שואה אבל יש שמה מוזיקה כל הזמן זה לא בכלל האיסון
ב-9 באב על השואה אני הייתי מתיר משום שאתה לא הסחת את דעתך מהצער של עם ישראל ואבלות של עם ישראל והקשיים של עם ישראל בגלות גם אם אתה תראה למשל את סרטי טבע זה משיח דעתו במנהל צריך להיות משהו משהו שהוא מאפיין את ההיסטוריה הכואבת של עם ישראל

להרשמה לדיוור השבועי בדואר אלקטרוני:

עוד באותו נושא