ואלה יעמדו על הברכה:

חנה (אנה) בת לייב ואסתר ינטה
לעילוי נשמה
ברוך בן אלה מלכה
לברכה הצלחה וזיווג
אלה מלכה בת חנה (אנה)
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
דוד בן ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
אילנית בת ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
ז'אנה בת מרים
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
בנימין יעקב בן איריס
לעילוי נשמתו ושאר נשמות ישראל השוכנות עימו
ליאור בן איריס ומשפחתו
הצלחה מרובה במעלות התורה, זיווג, רפואה וכל הישועות
ישראל בן אסתר הכהן
לזכותו ולרפואתו
התמים דוד ברוך בן אליהו
להצלחה בכל
מלכה בת זהרה (שרה)
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
אליהו בן רחל
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
משפחת עזרא שיחיו
לזכותם והצלחתם בכל מכל כל
מיה בת נועה וליהי בת נועה
רפואה והצלחה משמעות ואמונה בדרך החסידות
אלכסנדר בן פליקס עזריאל ומרת ולטינה
לעילוי נשמה נלב"ע ב' אלול תשמ"ז
משפחת טביביאן
בריאות ושמחה הצלחה בשליחות נחת מיוצאי חלציהם
גל בן גדעון ונילי חן
והילדים: אראל, אליאב, אוריה, אחיה, אלחי ואדל
משפחת ליאור והילה מנחם
הצלחה בגשמיות וברוחניות
פרץ דהרי
לגאולת עם ישראל ברחמים אמן
משפחת שוורצברד
הצלחה רבה ומופלגה בחינוך הילדים
ברכה תמרה בת קנדב מרגלית
רפואה שלימה וקרובה
טל ויעל בנות חווה. חווה בת פרידה
להצלחה בכל
יעל בת שרה, מיכל ברכה בת יעל, יוסף יצחק בן יעל
סופה בת פאיבה, ישראל יעקב בן קושה, רוזה בת לב
לעילוי נשמה
ריזא בת שמעון, מאיר בן טודרוס, חיה בת ישעיהו
לעילוי נשמה
ילנה בת לובוב וכל משפחתה
עבודת ה' מתוך בריאות נכונה, מנוחת הנפש, שמחה וטוב לבב.
רועי בן לימור ויולי בת לימור
הצלחה בכל
ר' משה בן ר' ששון יהודה
לעילוי נשמתו ע"י משפחת אליהו
דוד בן רומיה
לרפואה שלימה
אלכסנדר יצחק ונחמה דינה
והבנות רבקה ובת אור
משפחת זכאי
לזכותם והצלחתם
בן ציון בן שרה, ירון יצחק בן שרה
לרפואה
יונה בן חנה יוהנה, אברהם בן שרה
לרפואה
רבקה בת עדילי
הצלחה ביראת שמים
יהונתן בן עדילי
הצלחה ביראת שמים
יעל בת עדילי
זווג הגון
גילית בת מרים וניסים בן מסעוד
רפואה שלימה בריאות איתנה
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה
לזכותו והצלחתו
יבגניה בת סולומון
לעילוי נשמה
לילה בת נג"יה למשפחת אברהם
לעילוי נשמה
דוד בן אליהו זהבי
לעילוי נשמה
אורלי בת אסתר
לעילוי נשמה
יולה בת יבגניה
לעילוי נשמה
יהודה בן יוכבד ולאה בת מרסל
לעילוי נשמה
עפרה בת פנינה, מאיר אביב אברהם בן רבקה
לרפואה שלימה
נעה בת גילדה, חן בת איריס
לזיווג הגון
איתן ורחל רחלי ויוסף יצחק פרץ
בריאות, עושר ואושר שלום, נחת וגאולה
נחמה יהודית בת עמי בת משה
לעילוי נשמתה
רס"ן תדהר בן גבריאל טמפלהוף
לזכרון עולם ה' יקום דמו
נטלי בת ניצה, אוריאל בן פז שרה
זיווג הגון
רני בן יונה סימונה
רפואה שלימה
ישראל שלום בן מלכה וגיטל קילא גינענדל בת הינדא
ברכה והצלחה בכל להם ולכל יוצ"ח
יפה בת טורן ויפה בת שלמה
לעילוי נשמתן
יעקב בנימין בן איריס
לעילוי נשמה
ליאור בן איריס
לזריזות דייקנות ואהבה במעלות התורה
שמחה בת יקוט
לעילוי נשמה
צבי בן מרים
לעילוי נשמה
מנגה בת רבקה
לעילוי נשמה
גל אסתר בת הדס ושלומי יזהר בן חנה פרדסה
זרעא חייא וקיימא
מנחם מרדכי בן גניה ומרים בת נצחיה ישראלי
להצלחה בכל
חדוה בת פז שרה
זרעא חייא וקיימא בבריאות ובנקל
שיינא ברכה בת ענת
רפואה שלימה ומהירה בגוף ונפש ולזכות והצלחת כל המשפחה
רותי בת רבקה
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אוריה, אלישיב ואיתיאל בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אליאור, הילה, טלאור, ינון, בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אסתר בת ישראל הנולדת מן מסעודה מזל
לעילוי נשמתה ל' ניסן
מיכאלה מיכל, מור אבירם ואידור ברקוביץ והנכד אורי
בני חיי ומזוני רוויחי
אליעזר בן בלהה ויחיאל
שתמיד בחר בחיים מוקדש לעילוי נשמתו על ידי בתו רחל
יחיאל בן אליעזר
נרצח בזרועות סבתו האוהבת בשואה לעילוי נשמתו
אסתר מלכה בת רחל וישראל
לעילוי נשמתה מוקדש על ידי בתה רחל
הרשל בן לוי-יצחק
אחיינה האהוב של אמי הושמד בטרבלינקה לעילוי נשמתו
רחל שקד
לאחדות עם ישראל וטובתו

ירידת הדורות החיובית

אַל תֹּאמַר מֶה הָיָה, שֶׁהַיָּמִים הָרִאשֹׁנִים הָיוּ טוֹבִים מֵאֵלֶּה, כִּי לֹא מֵחָכְמָה שָׁאַלְתָּ עַל זֶה 🔹 לכל דור המעלות שלו, וירידת הדורות היא בעיקר בהבנת נפש האדם 🔹 שיעור בספר קוהלת פרק ז פסוק י

 

תמליל אוטומטי מהשיעור (יתכנו שגיאות):

יש לנו פסוק מיוחד מאוד היום. הוא הולך לנפץ איזה שהוא מיתוס בחיים שלנו או בהשקפה שלנו. אומר שלמה המלך בקוהלת בפרק ז' פסוק י', אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה.
אל תגיד שפעם היה טוב היום פעם אתה יודע מה שהיינו עושים פעם בפלמח היה חיים איפה אנחנו ההורים שלנו יש מן מודל כזה שבני אדם אוהבים תמיד לבכות על הפעם ולהגיד שהפעם היה בסדר ועכשיו הלא בסדר שלמה בחוכמתו טוען שהדבר הזה הוא לא נכון זה הנושא הכללי של השיעור אבל בפרטיות יתר המדרש בקוהלת רבה מסביר שמה ששלמה רצה לומר לנו כאן זה יותר מדבר על החוכמה
האנשים נוהגים להגיד שפעם היו חכמים היום יש טיפשים אולי אתם תגידו לי שאין לכם בכלל מחשבה כזאת אבל יש מה שנקרא אני תמיד מקדים ואומר יש חוכמה טכנית ובחוכמה הטכנית אולי אנחנו גדולים וחזקים מאבותינו ואילו בחוכמה הפילוסופית ובחוכמת החיים ובהנהגת האדם
ההיסטוריה מלמדת אותנו שהחוכמה של קדמוניה ושל הורינו ושל נסבנו וסבתנו ודורות הקודמים היו גדולים מאיתנו במדרש ומסביר ששלמה המלך בא לומר כאן שזה גם כן לא נכון גם בחוכמה אנחנו לא נופלים לא בחכמה שאלת על זה לא בחוכמה לומר שהימים הראשונים היו טובים מאלה יפתח בדורו כשמואל בדורו החכמים של היום
זה כמו הרחמים של פעם לא קרה שום דבר כולם ממשיכים את השושלת הכל בסדר הכל בסדר הכל בשליטה תפסיקו לצאת מהבית תפסיק לחשוב שפעם היו צדיקים שהיום אין הכל בסדר הכל הקדוש ברוך הוא עשה ואיתו הכל
אל תחשוב שאתה מפסיד איזשהו דבר זה המסר של המדרש והפסוק אם המסר הזה הוא נכון אז השאלה הנשאלת מה פשר המילים ירידת הדורות אצל היהודים מדברים הרבה על ירידת הדורות שפעם היה ככה ופעם היה ככה ופעם היו טובים יותר טוב מהיום לכאורה
מה שאתה אומר החכמים של היום כמו החכמים של פעם והחכמים של והצדיקים של היום זה כמו הצדיקים של פעם והכל היום כמו של פעם ותפסיק לחזור שאני יודע מה אתה הפסדת הכל בסדר אז מה זה ירידה בדורות אנחנו לא יורדים אנחנו נשארים למעלה כל הזמן אז האמת היא
הפרשנות החסידית לנושא הזה של היום אנחנו עושים לדבר היום על ירידת הדורות החיובית מה פירוש ירידת הדורות החיובית ברור לנו שיש ירידה יש איזה שהיא איך אני חושב שזה היה כשתפסו בתל אביב בפעם הראשונה הגנב אז מי זה היה אחד העם שמה רקד משמחה ברוך השם נתפס גנב יהודי בגולה
לא ידענו מה זה גנב יהודי נו ברוך השם היום אני מבקר בבתי המאסר אז יש גם אנסים יש גם רוצחים מה שאתם רוצים יש יהודים אין משהו מזה
כבר לא צריך
לרקוד אומר אם לרקוד לרקוד צריך לרקוד כל היום וכל הלילה אבל זה כבר לא פעם זה היה נדיר זה היה יוצא מן הכלל אז ברור לנו שיש ירידת הדורות זה מבחינה מוסרית
בוודאי שיש ירידת הדורות על זה אין שאלה אבל שלמה המלך כן מעניק לנו איזשהו אולי תחשבו שיש גם מעלה בדור שלנו אולי יש גם יתרון חוץ מזה שיש לכם אייפונים וכאלה אנחנו מדברים ברמה ברובד היותר פנימי ברובד היותר נשמתי ברובד היותר גבוה לא ברובד הטכני ברובד הטכני זה לא אנחנו
זה הקדוש ברוך הוא ועל שהוא נתן לאדם
מה באמת המיוחד מה באמת העוצמה המיוחדת ששייכת לדור שלנו בכמה וכמה רובדים שכשאנחנו נלמד עליהם אנחנו נתעמק בהם הכל לאור מה שכותב הרבי בשיחותיו במקומות נוספים אז כשאנחנו נתעמק בהם אנחנו נוכל להגיע למסקנות נוכל להוציא מעצמנו את מירב את המיטב יותר ממה שהמצאנו עד היום וזה בעצם המטרה של העניין אני לא בא להתכחש לכך שישנה איזה שהיא ירידה של הדורות אבל שלמה המלך רצה להגיד לנו כי לא בחוכמה שאלת על זה שאל תצעק כל היום שמה שיש לנו היום זה דפוק ומה שהיה פעם יותר טוב יש משהו שאתה יכול כן לראות יפה וטוב בזו שלנו וזה מה שאנחנו מנסים להבשיל שרוולים ולעשות עכשיו
אז הנקודה הראשונה שבה אני רוצה להתייחס אני קורא לזה הכל שמור בקופסה החסידות אומרת שכל שבת כל חג כל מועד כל יום טוב כל מה שהוא מיוחד אירוע תורני מיוחד יורד אור אין סוף חדש לעולם הזה
אור שמעולם לא היה במילים אחרות לפי ההשקפה החסידית אנחנו מדברים למשל על עוד מעט על חג הגאולה זה היום הגאולה של הרבי ערייאץ שיצא מהמאסר אז החסידים חוגגים אז איזה אור אינסוף גבוה יותר האם האור אינסוף של שנת תף ריש פזין שבו הוא יצא מהמאסר או האורנסוף של תף שין עין וו
עכשיו עבר כל כך הרבה שנים מאז אבל כל שנה יורד אור חדש של ניצוצות גאולה של המפקים בתוך נפשות בני האדם איפה יותר גבוה אומר הרבי אין כאן שום שאלה תו שיניים וו יותר גבוהה מתו ריש פיי זין
שעברו כל כך הרבה שנים תו שין ואף כמעט 90 שנה עברו מאז הגאולה ואף על פי כן עכשיו מאיר אור חדש יותר מאשר אז מדוע ככה הדברים עובדים ברוחניות כל שנה שאנחנו עובר פורים יורד אור חדש גבוה יותר מגיע יום כיפור יורד אור חדש יותר גבוה מאשר היום כיפור של לפני חמתיים ושלוש מאות 400 לאלף שנים זה הסדר אז איפה ההשפעה של זה הכל
סגור בקופסה את הביטוי הזה קופסה לא אני אמרתי כותב אותה הרבי באחת השיחות שלו הקדוש ברוך הוא מוריד את האור הגדול האלוקי המיוחד העור של המזל האור של הרוחניות אור של הצלחה הוא מוריד אותו לעולם אבל הוא שומר אותו הוא טומן אותו בתור
איזה שהיא קופסה
והוא שמור לנו שמה טוב תודה רבה זה מה שבאת להגיד לנו זה מה שזה מה זה מה שמצאת עילוי בדור שלנו לדור הקודמים יש פה דבר ויפה
מצד אחד יורד אור גדול מצד אחד יש לנו העצמה מאוד רוחנית מאוד גבוהה כל יום שמתקדמים הלאה ומצד שני יש ההבדל פעם הם ראו את זה היום הם לא רואים את זה היום אנחנו לא רואים את אותה השפעה היום אנחנו רואים שהיום המחר- טוב מהיום האתמול אז מה מה מיוחד
מה קרה אז
יש לנו בכל זאת שני יתרונות מאוד מאוד עמוקים
שקיימים אחד מהם זה יתרון הענווה כשאתה למשל עשית משהו ואתה רואה את מה שאתה עשית אי אפשר שלא תתפעל ממה שעשית אי אפשר שלא תתרגש ממה שעשית
אבל כשאתה עושה
ואתה לא רואה את מה שעשית
מה מה המניע שלך אני עושה צריך לעשות אני עושה צריך לעשות אבל אתה לא מקבל פידבק אתה לא מקבל איזה שהיא השראה שנותנת לך שמחה שאתה לך סיפוק הנה תראה איזה יופי עשית אומרת תורת החסידות זה המיוחד של הדור הזה את בדור הזה ישנם אנשים אבלים
משקיעים בכל מיני תחומים ולאו דווקא רואים את ההצלחה מיד השקו את המוח למשל המוח
המחקרים האחרונים על המוח מגלים שאתה למשל יושב לומד משהו
לא נדבק לך אבל זה גורם משהו למוחרת
מחר תלמד משהו אחר ותבין אותו מייד למה כי אתמול ישבת ולא הבנת משהו אתם שומעים איזה מהפכה מחשבתית
זאת כלומר הקדוש ברוך הוא מגלה לנו שיש הרבה דברים שנכנסים אצלנו בקופסה
בקופסה שבמוח בקופסה
הרוחנית הנשמתית יש דברים שמתגלים מיד יש דברים שאנחנו נראה אותם רק אחר כך אבל ברמה העקרונית אין דבר שהלך לבטלה עכשיו אנחנו אנחנו עומדים ומתמודדים תארו לעצמכם אדם שהמוח שלו פתוח מה שהוא לומד הוא מבין בציק צ'ק מוחו פתוח כאולם מה שהוא לומד הוא זוכר בצק צק יש לו כיף להמשיך הלאה ללמוד אבל אם בן אדם יושב ומשנן כמו לא רוצה להגיד כמו תוכי אבל כמו בן אדם שמתקשר
חוזר ומשנן שוב ושוב ושוב כדי להכניס משהו לקודקודו זה עמל הוא לא רואה את האור אבל אם הוא ממשיך בכל זאת פה יש אישיות האישיות שלו הולכת ומתפתחת כשאתה משקיע ורואה תוצאות זה נהדר זה מקסים זה אהוב זה חמוד זה נחמד כולנו רוצים את זה ואני מאחל את זה לכולם
אבל כשזה לא קורה האישיות שלך מתפתחת יותר
האישיות האישיות הנשמתית האדם שבך אמן שבך הולך התפתח יותר כי אתה אמור אתה עובד אתה
מבין שיש משמעות למה שאתה עושה אבל אתה לא רואה מה יהיה משמעות היא נעלמת ונסתרת מעיניך הדבר הזה שהאדם ממשיך ממשיך ממשיך אפילו שהוא לא רואה מיד את ההצלחה ומה שבונה אותנו מי שחולק עליי שירים אצבע
תבדקו בחיים שלכם תראו
שמה הם הדברים הללו שפיתחו את האישיות שלנו הכי הרבה אנחנו ניסינו וניסינו עוד הפעם ולא
מיד בניסיון הראשון הלך לנו עוד הפעם אני מאחל לכולנו שבניסיון הראשון ילך לנו אבל כאשר זה לא קרה בעקבות המזל בעקבות ההשגחה העליונה זה מה שהרים אותנו זה מה שפיתח אותנו אתם שומעים זה דבר מאוד מאוד גבוה מה שאני אומר אדם שמיד הלך לו
אדם שהזוגיות שלו מיד הלכה לו זוג יוני
זה שידוך ראשון פעם ראשונה שנפגשנו
מאז אנחנו חיים ביחד כבר 50
שנה זה נקרא בחסידות אהבה קמים אהבה כמו מים לא משהו לא משהו נושאים אבל לא משהו אני אגיד לך שלא מסתדרים מסתדרים
אבל לא משהו מתי האישיות נדבקת כאשר יש חליצים אני מדביק שתי חתיכות עץ ויש פה בליטות ופה חריצים וזה לא
חלק לא חלק נתפס חזק אבל כשזה חלק יותר מידי חלק
זה טוב אבל לא טוב מאוד למה חכמינו אמרו את המשפט הזה שמקומם ששומעים אותו טוב זה יצר טוב טוב מאוד זה יצר
הרע ככה הגמרא אומרת
ההלוויה אלוקים כל אשר עשה והנה טוב מאוד טוב זה יצר טוב מאוד טוב מאוד זה יצר הרע למה טובר היצר הרע זה הפוך על הפוך מכיוון שרק כאשר יש את הקושי הזית כשקודשים אותו נותן שם נו רק שיש איזה שהוא קושי הוא נותן אז עוד פעם שלא תחשבו שאני בזוכס אני
מאחל לכולכם בתוך כלל ישראל שהכל ילך חלק
במהירות הכל בסדר אבל נראה לי שזה לא קורה זה טוב מאוד
הטוב מגלה לנו בנפש רק רבדים מאוד מאוד שטחיים
רק
רובדים מאוד מאוד מסוימים של הצלחה
הטוב
מאוד הקושי היצר הרע מגלה לנו רבדים הרבה הרבה הרבה יותר עמוקים הרבה הרבה יותר פנימיים אז שימו לב כשאנחנו מדברים עכשיו על על מצב של הדור שלנו שלא כל דבר רץ ולא כל דבר הולך ולא כל דבר נתפס ולא כל דבר מיד מסתדר זה תהליך סבלנות זה זמן אז מה קורה לאדם
והוא אז פעם
עוד ראו משהו היום לא רואים כלום זה ענווה בטהרתם אנחנו מחוברים היום עם הקדוש ברוך הוא בענווה גדולה כי אנחנו לא רואים מה עשינו אז באנו למי שמענו שיעור תורה כולה מה קרה פעם כשבנאדם היה מגיע אחרי שיעור תורה היה מוצא זהב בבית למחרת היה מוצא
$100 100 זה רואה כי אתמול למדתי תורה לכם קיבלתי
היום זה לא ככה
היום אתה תבוא לשיעור
מחר תפסיק $100
ככה זה עובד
אבל
בסופו של דבר מה מעניק לך שהוא מעניק לך רק לא יראה לך את זה מיד אני שאומר לך את זה בכספת
זה הסדר בעולם ככה זה עובד וכיוון שכך אנחנו התמלאנו בענווה עוד משהו כשאני מסתכל ואני רואה איזה יופי מה עשיתי אני רואה את המד של העלייה שלי אני מקבל
סיפוק
אני שוקל על שמה זה טבע האדם כשאני עושה ועושה ועושה
וכאילו לא עשיתי כלום לא רואה מה עשיתי
אני כל הזמן מתקדם הלאה הרדיפה הזאת
תשמעו את קינג ג'ורז' אני מכיר
כבר מגיל 6 זה לא קנגו של היום זה ללכת אתה אתה רואה את האנשים
זה כמו אולי
הולך לחפש הרדיפה הזאת אתה יכול לצחוק ולהגיד טוב הם רודפים אחרי העולם הזה רודפים אחרי שטויות אבל עצם הרדיפה הזו מסמלת משהו בנפש הרדיפה עצמה שווה משהו הרדיפה עצמה יש לה עוצמה הרדיפה עצמה שווה זהב בהתקדמות של האדם מתי האדם רודף למה לאנשים
הזה שכל כך הרבה רדיפה הם מרגישים חסר למה הם מרגישים חסר הם לא מרגישים שיש להם למה הם לא מרגישים שיש להם הם עיוורים מי עשה אותם עיוורים אלוקים זה חיסרון זה גם מעלה
בגלל זה מנסים להתקדם מי שיש לו מנה רוצה 200 בדור הזה קיים פי 1000 מה שהיה פעם למה שהוא לא מרגיש הרגשת המלא לא קיימת כשאין לך הרגשת מלא אתה עוד רודף ככה זה בגשמיות
ככה זה ברוחניות שאתה מרגיש חסר אתה כל הזמן מחפש להתמנות אז יש לנו איזה שהוא יתרון בתוך חסיד חבד אני יכול להגיד לכם אני מסתכל על הצעירים יותר אני זכיתי לראות את הרבי הייתי אצלו כמה פעמים בגשמיות ישנם אנשים שלא זכו לראות אותו ישנם אנשים שאתם מכירים שלא זכו לראות אותם ישנם אנשים שאתם רואים אותם עושים פעילות סביב מוסד השליחות שלו והם לא ראו אותו אף פעם
וכל היום שלהם מבוקר עד ערב וסביב הרעיונות שלו האידיעות שלו האמונות שלו ואף על פי כן הם לא ראו אותו אף פעם הם עושים את זה בחיות אני רוצה לומר לכם שהרבה פעמים דווקא מי שלא זכה לראות עושה את זה עוד יותר טוב ממי שזכה לראות למה הוא מרגיש הרגשת כסף
מרגיש אין לי אני לא זכיתי כשאדם מרגיש שהוא זכה כאן מתחיל הכישלון שלו אני כבר יש לי אני מלא כשאדם מרגיש חסר זה ערובה לנסיעה מתמדת אתה נוסע יש משהו במילים אחרות אני אומר משהו
שהוא הפוך על הפוך על הפוך מי שלא הוא כן מי שכן הוא לא בוא נספר סיפור מה בעל שם טוב זה הכי קל להמחיש את זה
שם טוב הייתה אישה אחת שהייתה תומכת בו
ובתלמידים שלו בכסף שלה בקיצור הבעל שם טוב הייתה גברת אחת גבירה שהייתה תומכת בו יום אחד
היא נסעה אליו למזיב בוש מקבל ברכה במשהו ולא על אף אחד כשהיא עברה את הנהר עברה על הנהר התמוטט הגשר נפלה לתוך המים ותבעה
כשהבשורה הרעה הגיעה לבעל שם טוב הוא מאוד כאב את העניין ובכוח הצדיק שהיה בו הוא גזר שהנהר הזה התייבש
ככה הוא עשה לאישה כל כך טובה שהתייבש הנאה
בה הנהר לכל נהר בעולם יש מלאך שאחראי על ההשפעה שלו המלאך של הנער בא לפני בית דין של מעלה ואמר הגזרה שגזר רבי ישראל בעל שם טוב עליי שאני אתיבש היא לא הוגנת ולא צודקת אני מבקש דין
שאלו אותו למה הוא אמר סך הכל מה אני עשיתי אני עשיתי את השליחות שלי
זרמתי המים זרמו בתוכי כמו שהיה צריך להיות היא לא יודעת איך ללכת
לכן היא נפלה בתוך הנהר בגלל זה אני צריך להתייבש
בקיצור בקיצור לא משנה כל המשא ומתן בית דין של למעלה החליט
שהנהר התייבש כי כך גזר רב בישראל בעל שם טוב אבל כיוון שגם טענתו של הנהר יש בה היגיון יש בה צדק עם יעבור זרעו של רבי ישראל באותו מקום שהיה הנאה הנה רשאי מיד להתפרץ ולהצביע אותם
אלא אם כן יבוא רבי ישראל מהשמיים ושוב יציל אותם על החתום בית דין של מעלה זה היה פסק הבעל שם טוב שוכב על ארז דבי רבי ישראל הבעל שם טוב
בא אליו הבורא לבנו על ארז דוויב ואומר לו
צבי אני מבקש ממך האזור ההוא לא תדרוך בו רגליך
שמה איפה שהתייבש הנהר אתה לא מגיע לשם רבי צבי מודיע לכל הבעלי העגלות שאיתם הוא נוסע שם אנחנו לא נוגעים אם אתם צריכים להגיע תמיד לעקוף את אותו מקום לא לנסוע שם אבל היה בעל עגלה אחד שאצה לא הדרך וכאן היה דרך קיצור והוא מסתכל אחורה לעגלה
הוא רואה שרבי צבי תפס נתנו נכנס
בצ'יק חזר והטביע אותם ואז רבי צבי רואה דמות לא ברורה תופסת אותו את העגלה ומושכת אותו החוצה החוצה
יוצא החוצה אומר לבאלאגן למה עשית פה למה עשית שכחתי פה השם בלילה כשהוא ישן בחלום בא אליו אבא שלו רבי ישראל ואומר לו בני
זה אני שהצלתי אותך היום למה עברת שם ואני אגיד לך עוד משהו אחד וכמה העיקר של הסיפור שאני רוצה להדגיש אומר הבעל שם טוב לבנו דע לך בני שאם הייתי יודע כמה קשה לרדת לעולם הזה וכמה זה מלכלך את הנשמה אחרי שהיא עלתה למעלה לא הייתי יורד תקווה 1000
פעמים לא הייתי יורד
בזכות מה רבי צבי ניצל מסקנה כי רבי ישראל לא ידע ואני חוזר עוד פעם שואל אותכם מה יותר טוב לדעת או לא לדעת
תלוי מה לא לא כבר לא בטוח שלא לדעת זה הדבר אתם רוצים המחשה יותר טובה ספר לכם סיפור בזמן של הרבי מהרש
הרבי מהרה שהיה לו חסיד שרצה מאוד מאוד מאוד לקבל ברכה לילדים כל פעם שהוא מגיע לרבי מרץ לקבל את הברכה הרבי עושה לו ככה ככה ומתחמק ממנו למה הרבי מרה שהתחמק הוא סיפר אחר כך
מפני שהוא ראה שאם לאיש הזה יש ילד
אז אז החיים
שלו מתקצרים הוא מתוך שנה היא אם יוולד לא ילד הוא מת תוך שנה ככה נגזר לא יודע למה ככה אז הוא מנע את עצמו לברך אותו
יום אחד ישבו חסידים בהתוועדות ויש מסורת שהיא יותר ממה שמלאך מיכאל יכול לעשות בהתוועדות מלאך מיכאל זה המלאך החסד המלאך הרחמים
טוב מה שהוא יכול לעשות ההתוועדות יכולה לעשות כלומר אם יש מישהו שיש לו איזה שהוא בעיה שיעשה התוועדות בבית שתעשה התוועדות בבית ויגידו לחיים ויברחו אותה
אז ככה אמר המלאך ככה אמר אז אז החסדי
מקובל אצלהם שההתוועדות זה מאוד חשוב ישבו חסידים תמימים פשוטים ויושב ביניהם חבר שלא זכה לילדים הם כואבים את הכאב שלו אז הם הרימו כולם לחיים מברכים אותו שעוד השנה יזכה לבן זכר והוא זכה והבשורה הזאת הגיע לרבי מרש הרב מרש אומר לגבאי שלו אתה
יודע מה הולך להיות פה הבחור הזה הם בירכו אותו יהיה לו ילד הוא צריך למות תוך שנה בגלל זה אני לא בירכתי אותו אבל אחר כך הוא חשב והוא אמר ככה
וכי בגלל שהחסידים לא יודעים מה קורה בשמיים הם יגרמו למישהו למות הוא יחיה ויוולד לו בן
בשני הדברים באמת קראו וגם נשאר חי וגם נולד לו בן למה
משום עם הברכה מגיעה ממקור של מישהו שיודע אז היא מוגבלת היא מוגבלת בהתאם לידיעה שלו אם היא מגיעה ממקור של מישהי שלא יודע אז היא יכולה להיות יותר גבוהה
אז יש אז זה נראה באתי ללמוד שלפעמים שאנחנו נמצאים בדור כזה שאנחנו לא הכל רואים ולא הכל יודעים ולא הכל מגלים לנו אז זה טוב או לא טוב
לפעמים יותר טוב לפעמים יותר טוב לא לדעת לפעמים לפעמים זה יותר טוב יותר משתלם לפעמים אתה יכול- להזיק לעצמך שאתה לא יודע
כי כתוב בפסוק טומאת טומאת מלשון תמימות תרומת ישרים תנחרו התמימות עצמה מנחה אותם בכיוון הנכון אתה
יכול לשבור אתה יכול
לשדד את מערכות הטבע
אבל לפעמים זה לא עובד לטובתך זה עובד לרעתך אז הנה לנו הקלף הראשון אני לא שכחתי שאנחנו נמצאים בירידת הדורות אני לא שכחתי יש לנו חסרונות לעומת הדורות הקודמים
אבל אני גם לא שכחתי שברוך השם אנחנו יודעים

סליחה על הביטוי
ברוך השם
הקדוש ברוך הוא לא מגלה לנו מה בקופסה אז יש בזה יתרון שאנחנו מסוגלים לעבוד יותר ולהרגיש ענווה יותר ולהרגיש לא מלאים ולהתמיד יותר יש בזה איזה שהוא יתרון אז בואו נתמקד ביתרון ולא בחיסרון עדיף לא
אז זה מה
ששלמה המלך רצה להגיד לנו שאל תגיד הימים הראשונים היו יותר טובים לפעמים שאתה הולך בתמימות זה קורה זה קורה יש מישהו שמחשב לך לטובתך אז לכן רבי נחמן מברסלב זה אומר שכשבן אדם נופל ברחוב זה נעים ליפול ככה על הברך זה נעים לא נעים אבל אומר שאתה נופל תן חיוך למה את חייך ירדו ממך דינים יש איזה דינים שהתמתקו אז האמת היא שזה כל פעם ככה לא רק שאדם נופל בר או כל
פעם שזה
הורה יש מישהו שגורם שהדברים יתגלגלו באופן כזה שאתה לא לא תינזק יש מישהו שמסדר
לך את זה שלא תינזק זה לטובתך
אז עוד
הפעם אני מאחל לכולכם אח טוב אחרי הסדרפו אתכם כל הימים אבל כשזה לא קרה אז תדעו איך להכיל את זה שזה יהיה בטובה
הלאה הנקודה השנייה שמיוחדת אם אנחנו למשל נעשה ספירת מלאי כמה גברים יושבים כאן בשיעור כמה נשים
לא צריכים לעשות
ספירה זה פשוט יש יותר נשים מאשר גברים ולא רק בשיעור הזה אלא בהרבה שיעורים אחרים גם כן בעם ישראל תמיד היו נשים שלמדו הרבה והיו נשים כאלה שאפילו למדו גמרא בעיון רב אני מדבר איתכם על 203 מאות שנה אחורנית זה תמיד היה אבל בכל זאת יש הבדל בין הלימוד של היום אצל נשים
לעומת מה שהיה פעם פעם זה היה פריבילגיה למה לא אם את יכולה אם את מסוגלת
יש לך חשק יש לך זמן למה לא
היו אומר הרבי זה לא פריבילגיה זו חובה משהו השתנה משהו השתנה בסיסטם העולמי משהו השתנה
היום אתה לא יכול להביא את היהדות לשווק את היהדות לבית עם אם אין לימודים
אינטנסיבי של יהדות של תורה זה בלתי אפשרי אז פעם האישה יכלה להיות אישה ולהיות מה שנקרא יראת שמיים ולהיות שומרת והכל בסדר ונאמנה וזה גם בלי שהיא למדה הרבה היום זה בלתי אפשרי העולם איך שהוא בנוי היום לא לא לא מאפשר דבר כזה
אז אומר הרבי זה אחת
לכאורה
זה אחד החסרונות העולם הפך להיות עולם ערמומי שאם לא תכין את האנשים להיות יותר ערמומיים יותר מחוספסים יותר חכמים הם לא יצליחו לעבור אותו בצורה מוצלחת זה לכאורה חיסרון אומר הרבי זה עצמו המעלה המעלה שהתורה מתפשטת יותר ויותר
מתרחבת יותר ויותר לי קצת יותר ויותר זה המעלה לפעמים החיסרון הלכאורה הוא עצמו היתרון הוא עצמו המעלה
וזה אחת היתרונות זה אחת המעלות שהוא שהוא מצא בדור האחרון עם ירידת הדורות בגלל שהדורות ירדו בגלל שהיא ירדה הרבה בחינה של חושך הרבה בחינה של קצירה הרבה הרבה בחינה הצרכים האנשים והאנשים יותר ללמוד כדי להתמודד עם אותו החושך אז בזכות זה לומדים יותר אז זה
עצמו היה= תשימו לב מה קורה כאן
חזרה
חזל אומרים גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה אם
ניקח עוד פעם את הדוגמה של אנשים פעם
הם לא היו מצוות
ללמוד לא מחויבות כל כך זה היה בכיף
היום זה כבר יותר חובה גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה
ומה זה כאילו הדור הזה יש לו איזה שהוא מעלה בזה שהוא מחוייב כדי לשמר את עצמו מבחינה אינטלקטואלית שפויה הוא מחוייב יותר מאשר בדורות הקודמים החובה הזאת גורמת למה שהוא עוצמתי ואני אגיד לכם משהו שנשמע לרגע אולי מוזר אבל יש בו הרבה אמת היה
חסיד שבכפר חבד הרב מנדל פוטרפס והוא סיפר את הסיפור הזה
שבהם לובביץ' ברוסיה היה בחור אחד בן למשפחה שעוד בימים ההם כל האחים שלו והאחיון שלו עזבו את הדת הוא היחיד מכל המשפחה שנשאר דתי
בחור ישיבה שמר קשר עם האחים ואחרי תקופה שהוא היה בישיבה אמא שלו רצתה שיבוא לביקור פעם זה לא היה שכל פעם שבת רביעית נוסעים הביתה זה היה אולי פעם בשנה פעם בשנה וחצי אמא שלו ביקשה שהרבה זמן היא לא ראתה אותו היא רוצה שיבוא הביתה לביקור
עזבו נכנס
לקבל ברכה מהרב שלו מהמשפיע שלו אומר אומר הרב המשפיע אומר לו אני מבקש ממך רק דבר אחד אתה צריך לדבר עם האחים שלך אתה צריך לדבר עם האחיות שלך אתה צריך להיות איתם בידידות בחברות רק דבר אחד אני מבקש ממך
לא
להיכנס איתם לויכוחים אידיאולוגים אל תיכנס לויכוחים דבר על סתם על על האהבה ואחווה ומה שביניכם וזכרונות וכאלה על תקווה לויכוחים כיוון שהוא ראה שהמשפיע נמצא במצב רוח
טוב אז הוא
ביקש ממנו הרב אני אעשה מה שאתה אומר אבל אני רוצה שתסביר לי למה למה לא להיכנס לוויכוחים מה לא בסדר אומר לו הרב תשמע יש פה יש פה איזה שהוא רעיון
שאם אתה תבין אותו אתה אתה תהיה מוכרח להודות לכולנו כבני אדם יש לנו מה שנקרא יצר טוב ויש לנו את היצר הלא טוב את יצר הרע או בלשון של החסידות זה נקרא
יש לנו נפש האלוקית
יצרתו ויש לנו נפש הברמית מה חזק יותר מה מדבר במזומנים יותר היצר הטוב או היצר הרע היצר הרע מדבר בקשר
מתחבר מהר יותר לנפש של האדם היצר הטוב הוא היצר הרע היצר הרע מתחבר מהר יותר
היצר הטוב כשהוא מתחבר מתחבר חזק
יותר
אבל מי מתחבר מהר יותר עץ ה איפה ראיתי את זה על ילדים
ראיתי את זה אמרתי
ילד אתה שם לו קצת דבש בתוך החלב
בבקבוק הוא
משתוקק שותה אותו מה הוא יודע מה זה סוכר הוא יודע מה זה דבש הוא יודע מה זה שוקולד ויודע מה לא פעם ראשונה שילד לוקח שוקולד לפה הוא אומר שזה טעים קחו ילד בגב בן 4 ותתנו לו
סיק משהו טוב הוא לא יאהב את זה למה כי הוא לא
מבין בזה מה זה לא מבינים אני נותן לכם עכשיו טו מה שנקרא שורה שוקולד
נו טור כזה
בונבוניירה לעומת לעומתהק טוב מה אתם בוחרים מסתבר למה התבגרתם למדתם להכיר שזה טוב יותר מאשר השוקולד למה למה הילד הזה לא מכיר כי המתוק מתוק זה מיידית
וקולטים אותו מיידי כל מה שקשור
ליצר הרע זה ה מהר מהר להשיג משהו שהוא= יותר לוקח זמן הרגל ככה זה באוכל בניינים רוחניים הרבה יותר מאשר באוכל אבל אחרי שאתה נדבק לזה זה תופס את כל האישיות שלך את כל המציאות שלך אז זה דבר שהוא
אומר לו המשפיע על אותו בחור שאומר לו לא להתווכח עם המשפחה
על דברים אידיאולוגיים אומר לו תראה כשהם ידברו איתך על העולם הזה ועל הכיפי ועל הלבלות וזה הם
ידברו על זה עם כל האמת שלהם עם כל האמת למה כי הם מתחברים לזה חזק אתה מה תדבר איתם על בית כנסת על תפילות על מאמרים על תורה
אתה לא מספיק נדבקת בזה זה עדיין לא מספיק באמת שלך תמיד הם ינצחו אותך אתם שומעים מה זה
הדבר הטוב הדבר האמיתי באמת
לוקח זמן עד שנדבקים איתו אתה לא מספיק לעמוד כנגדם במלחמה זה לא זה עדיין לא עדיין
זה עדיין הכוחות שלכם עדיין לא שווים זה עדיין לא מתאים לך לכן אני מבקש ממך אל תיכנס איתם בויכוחים אידיאולוגיים אתה עדיין לא מספיק חייל חזק כדי לעמוד בזה גדול המצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה
הכורח שאתה מחוייב לעשות איזה שהוא דבר הוא זה שמגדל אותך זה שמעצים אותך כל
זמן שאתה מרגיש זה לא חובה זה לא מתי באמת אדם נכנס לעניין היהודי מתי הבחור הזה באמת נכנס לתוך העניין התורני שהוא מרגיש הניח חייב אין ברירה היצר הזה
היצר הרע אומר לאדם אתה חייב לבלות קצת זה קצת זה סתם תנבוס קצת חייב לדבר איתו בחייו זה מדבר אליו על הנפש חזק עד שהחייב האלוקי לא חדר בתוך אני חייב לתת צדקה אני חייבת לבוא ללמוד תורה
אני חייב עד שזה לא הפך להיות חלק מהחייב שבנו זה לא תפס את כל האישיות שלנו הדור הזה שחייבים בשביל השפיות ללמוד תורה
זה נכנס לעוצמה רוחנית הרבה הרבה יותר ממה שהיה פעם החובה הזאת היא מעניקה לאדם עוצמה עמוקה
יותר ממה שאנחנו חושבים כאן אני מגיע לדבר שאני חושב שהוא מאוד חשוב אולי אפילו הכי חשוב
כל כך כל
כך הרבה אנשים שאני פוגש אומרים לי הרבוקים קנינו לאהוב
אותו
קנינו מה זה כל המצוות האלה מה זה כל הדבר הזה המצוות האלה ולכל מצווה לא תעשה את זה ככה תעשה את זה
ככה ת ככה לא ככה כן ככה אני רואה אתה אומר לי להדליק נרות שבת יאללה קניתי נרות שבת אתה אומר לי דקה אחת אחרי הזמן אל תדליקי באמת נרות שבת
אווירה הא אור השמחה וכולם ביחד סייקה כל הדקדוקים האלה רק מפני עלינו את הדעת מה אתה רוצה באמת
לא זה לא בסדר זה כן בזה די די זה מה זה כל זה חוזר
על עצמו אתה מבין אנשים לומדים הם מגיעים הם רואים הם מאמינים הם יודעים שזה אמת ואף על פי כן המצוות המצוות הללו מרתיעות מפחידות זה נשמע משהו כזה
שהוא מה שהכי מטריד שגם בתוך המצוות איך אמר לי את זה פעם אחת תימני הייתי בשיעור אמר לי ככה ככה אם הרמבם יושב אצלך בשיעור לא היה
מבין מה שאתה אומר הוא אמר זה היה שיעור הלכה הוא אומר לי אם הרמבם היה יושב בשיעור שלך לא היה
מבין מה הוא התכוון להגיד יש דברים פשוטים שכתובים בספרים הקדמונים היום הוסיפו והוסיפו ואיך אומרים עוד עוד פי צ'בקי ספו שם בסוף
מה זה הרמבם לא יבין את השיר שלך
והוא צודק מי שהתמודד עם השאלה הזאת חזק זה השאלה הקדוש בלתא בספרים שלו הוא אומר תשמעו ככל שהדורות מתקדמים יותר ככל שהער הרעל בעולם
מתביית יותר מתגשם יותר
החומרות של המצוות נהפכו להיות יותר ויותר חזקות למה בואו ניקח את הנושא של הזוגיות כדי שזה יהיה מובן לנו יותר הנושא הזה אני אמרתי פעם באיזה שהיא סדנה אמרתי לנשים מי שרוצה להרוויח כסף בטוח ללכת למקצוע שבטוח יצטרכו אותו וזה לך לך לכי ללמוד
בייעוץ וניסויים בזה למה זה עבודה לכל החיים בדור הזה יש לך כל כך הרבה בעיות וכל כך הרבה תהיות וכל כך הרבה אנשים שזקוקים לעזרה אמיתית בתוך החיים האישיים שלהם כל כך הרבה
על לכאורה הדור הזה בתוך עולם הזוגיות
נמצא מאוד מאוד נמוך מה היה אצל ההורים שלנו מה היה אצל הסבא והסבתא והדורות תלכו אחורנית הכל היה בסדר רק אנחנו כל הזמן נמצאים בקונפליקטים ובבעיות זה נכון וזה לא נכון
הקשר כמו שאמרתי
בין אנשים האיש א ידע שמה שהבעל אומר זה קודש קודשי והוא ידע שהוא צריך לכבד אותה ככה וזה הכול הלך למישרים פשוט עכשיו יש לך שני מלכים בתוך הבית שני בנדרים
אז זה יותר מסובך
נכון זה יותר מסובך אבל אם הם מצליחים בכל זאת להגיע לדרך המלך לכבד אחד את השני הקשר שלהם פי
1000 טוב יותר
מאשר הקשר של אלה שפעם
של אלה שפעם הסגנון של הקשר היה זה המלך היא כנועה ככה צריך להיות אבא אמר אבא אמר
זהו אלוקים זהו זו הייתה
התנועה אז בוא נאמר שגירושין לא היו מגיעים הרבה בגלל הסטייל של החיים הזה אבל מצד שני
לא גירושין אבל גם החיבור בצורה כזאתי הוא חיבור רק ברובדים היותר חיצוניים של הנפש
ברגע
שיש חספוס ברגע שיש עליות יש ירידות יש ויכוח וכן הלאה הויכוח הזה עצמו יוצר העמקה
בתוך עובדי נפש שלא היו ידועים בעבר אז כבוד הרב מה זה כבר= 27000 גיטין בשנה מה זה
= כאילו העסק הזה אז התשובה היא התשובה היא שזה זה= על התוצר שיוצא בסוף מה הוא התוצר הילדים הילדים איזה רובדים של עומק מתלבשים
בילדים איזה יכולת חשיבתית איזה יכולת עוצמתית איזה יכולת ריגשמית
מתגלים בילדים שנולדים ושההורים הקשר ביניהם היה רק קשר יותר טכני לעומת כאשר הקשר היה קשר הרבה הרבה יותר עמוק ופנימי וזה זה מאוד מאוד משנה והיהדות מדברת על זה המון המון המון הרבה מאוד אז יש
חיסרון אני לא אמרתי שלא
אבל החיסרון הזה יש לו יתרון וזה בעצם הנקודה שיצרו אצלנו החומרות והדקדוקים והפיצ של המצוות
אני לא יכול עכשיו להמשיך את הציון אני חייב להתפלל מנחה לא יכול אני חייב להתפלל מנחה אין לי אפשרות עכשיו לעצור לא לא יכול
אז אני צריך לעצור אתה מטריד אותנו אתה עם כל המצוות שלך תן להנות כבר יצאנו לטיול
לזרום לא אני צריך עכשיו להתפלא
וזה חוזר הדלקת נרות עוד הפעם עכשיו סיפור טרי
אחד לא דתית בעל שלה דתי הדלקת נרות היא לא יכולה יותר מידי סעודת שבת מאוחר הילדים כבר עפים אז תלך תתפלל מוקדם אז הוא אומר לה כן אבל אם אני אלך להתפלל מוקדם אני צריך שמי אדליק נרות באותו זמן כי היא לא מוכנה להדליק נרות אז אני לא אדליק נרות אני לא מוכנה זה עושה לי לא טוב היא אומרת לי
עושה לי לא טוב
אני לא כועס על אף אחד לא עושה לי להיות אז אני ניסיתי לגשר אמרנו שזה מקצוע מוצלח כן אז ניסיתי אולי את רק תדליקי והוא יברך בלילה
הוא מה אני קיבלתי על הרעיון רק על הרעיון מה קיבלתי
אני שמחה להחזיק להחזיק את מה שהוא עושה
לא רוצה אבל מאיפה זה נובע
ברגע שיש איזשהו קושי ברגע שיש איזה שהוא דבר עצרתי כן בשביל מה בשביל אלוקים אז החיבור שלי עם אלוקים נעשה יותר חזק החיבור שלי עם האינסוף נעשה חזק יותר הדקדוקים האלה בגלל הקשיים שיש כל כך הרעל שיש כך בעולם הם נוצרו כדי להדק את הקשב כדי להדק את הקשר יותר
ממה שהיה פעם אז יש איזה יתרון שזה חיסרון יש לזה גם כן מעלה מספרים על ילדה אחת קטנה שהלכה עם אמא שלה ברחוב היה שם חנות של הכל בדולר אז אמא שלה אומרת לה אז היא אומרת לאמא אמא אני רוצה את השרשרת הזאת על המדף לא לא צריך
מה זה סתם שטויות זה ישבר לך אמא אני רוצה אתם יודעים אם ילד מתחיל עד שהוא כבר נמרח על המדרכה
מה תעשי איתו
נכנסה קנתה לה את השרשרת היא שמה את השרשרת כאילו זה היה איזה ענק יהלומים והיא פשוט התחברה אל השרשרת הזאת רגשית השרשרת הייתה= כמו שהיא הייתה=
והיא לא הייתה נראית יפה וגם כן לא זה והצבע פה יורד ושם יורד והיא לא מוכנה להיפרד מזה לא ביום ולא בלילה ההורים כבר לא יודעים מה לעשות
לא נעים להם שיגידו שהילדה שלכם הולכת עם עם בצורה מצחיקה כל כך אז אבא מגיע אליה למיטה לפני השינה הוא אומר לה את אוהבת את אבא
בטוח בטוח מה שאני אבקש שתעשי כי תני לי בבקשה את השרשרת שלה זה השרשרת הזאת
תביאי לי את השרשרת שלך פה היא מתחילה עכשיו להתפתל אבא אני אתן לך את הדוביה בא אני אתן לך את הזה את המכתביות שלי לא יודע מה אבא תעזוב בשביל מה אתה
צריך את זה אבא באמת ושל בנות זה לא של בנים שותה
את לא רוצה את למחרת הוא בא עוד הפעם לתת לה נשיקת לילה טוב את אוהבת את אבא אותו דבר עוד הפעם אולי תתאי
עוד הפעם יש לראיונות לכאן ראיונות לשם ביום השלישי היא באה היא אומרת אבא תעצום את העיניים תפתח את היד
שמה לו את
השרשרת הדהויה הזאת בידיים והוא מוציא מהכיס הוא כבר הכין מראש שרשרת של פנינים אמיתיות ונותן לה וואו אז למה לא אמרת לי אני רוצה שתלמדי משהו אחד חשוב
שכשאבא מבקש ממך משהו אפילו משהו שכמעט לא= כלום תדעי לך שתקבלי את תמורתו פי 1000 זה המסר שאני רוצה להעביר לך והמסר הזה שייך אלינו בדיוק פי 1000 גם ביחס למה שאלוקים מבקש מאיתנו נכון זה לא קל נכון זה לא פשוט
נכון זה לא תמיד מסתדר לי וגם לא תמיד מובן לי
אבל על כל פיצץ' כזה קטן אתם תראו אור בחיים שלכם רק מה לא מייד אבל זה יהיה מובטח לא אבל צריכים רק את הסבלנות הזאתי וזה המיוחד של הדור הזה כמו שלומד אותו הרבי של הדור הזה יש את המיוחדות הזאתי שהוא מסוגל לחיות עם משהו בקופסה עם משהו שהוא לא רואה מול העיניים בצורה מיידית הלאה עוד מהמיוחד בדור הזה אומר הרבי
קבלת עול קבלת עול זה כמו לעשות נעשה ואחר כך נשמע גם אם אני לא מבין את זה מיידית עכשיו הרבי מסביר שהטבע של האדם זה שככל שהוא יותר ויותר רציונליסט אז קשה לו לעשות דברים לפני שהוא מבין אותם אז הוא לא עושה אותם ככל שהוא יותר שכל הוא לא עושה את הדברים עד שהוא לא יבין עכשיו עד שהוא יבין יכול להיות לעבור כמה מאות 20 שנה עד שהוא יבין כן הוא הרי צריך להמציא את הגלגל
ואחר כך את המרובע ואחר כך את המשולש יש לו תהליך שלם עד שהוא משיג דבר ככה זה בן אדם
הדור הזה המיוחד שבו וזה באמת רואים את זה בפועל ממש גם שאני לא מבין לגמרי אם אני קלטתי את הנקודה אני מסוגל לזרום איתה גם אם אני לא מבין את כל את כל הפרטים השונים של העניין זה איזה שהיא מתנה מיוחדת אמר הרבי המרש פעם לתלמיד שלא אני רוצה שתהיה סוחר תעזוב פה את הלימודים שלך להיות סוחר
אומר לו התלמיד
בין השאר אומר לו אני לא יודע לדבר את השפה אני אין לי כסף אומר לו זה מצויין מה אתה מדבר אתה לא יודע את השפה כל פעם שיהיה טעות בשטר שאתה עושה תראה שזה לא מוצלח תגיד חתמת לא הבנת על מה חתום אתה אפילו לא מדבר את השפה אז ייתקנו לך את זה תאכל לחזור בך אין
לך כסף הוא זה נהדר מי שיש לו 50
1000 רו בעל חושב על עסקים של 50000 רובל מי שיש לו
100000 רובל
של 100000 והוא מי שאין לו רובל אחד חושב על עסקים אין סופיים
מה פירוש בראיון לא בבדיחה הראש שלו לא מקובל כלום וברגע שהראש שלו לא מקובל כלום הוא מסוגל לעשות לחשוב ליצור גם מחוץ לקופסא אבל אם הוא מוגבל באיזה שהיא באיזה שהיא תנועה באיזה שהוא זה קשה לו להשתחרר מזה וזה מיוחד בדוח שלנו
דווקא בגלל שאבותינו היו חכמים אולי יותר אולי היו מנוסים יותר אבל אנחנו בעלי קבלת עול יותר אנחנו מסוגלים לעשות גל ולא הבנו למאה% זה נותן לנו איזה שהיא עוצמה לעשות דברים הרבה יותר מאשר החוזק שלנו הרבה יותר אמה עם אתה פוגש בנאדם אתה אומר לו אולי תבוא להתנדב למה שהוא אחרי צהריים אולי תבואי תתנדבי קצת
הסכל מה אומר כששומע דבר כזה ואני בקושי גומר את העבודה אני עייפה כולי אין לזה אני עם
עצמי לא מסתדר אתה רוצה שאני אעזור לאנשים אחרים לא הגיוני לחלוטין מה מה
אומרת המציאות מודים בזה כל הפסיכולוגים בארץ בחוץ לארץ יש
לי ציטוטים אפילו בעניין או מוכח שכשבן אדם עושה עם זולתו מה שהוא הוא נותן לעצמו יותר ממה שהוא נותן לאחרים
טכנית אתה עובד עם בני אדם אז אז מעבר לסיפוק לפעמים נותנים לך רעיונות הצעות עזרונות אתה מוכר מה נותנת העוצמה לצאת החוצה גם כשאני לא רואה
בסבל שזה הגיוני רק קבלת עול אין לי חשק
אדם יושב בדיכאון בבית שלו נראה לו שכל הדרכים סגורות הוא אולי תצא החוצה קצת
לזה מה זה יתן אין לי שום חשק לצאת תצא הוא חוזר בערב השתנה לי המצב רוח וואו אם הוא לא
היה עושה את זה בעשייה זה לעולם לא היה קורה אם הוא היה יושב וחושב איך הוא יוצא מה זה
יתן שאני יוצא אני עובד על עצמי שום שום דבר לא ישתנה באמת תנועת הנפש הזאת לא תביא אותו באמת לשום מקום אבל אם הוא יקום ויעשה
בקבלת או למעלה מהשכל
הוא ישתחרר
מחקרים אומרים שאלה שיושבים ליד שולחן מחשב העבודה של לשבת
במקום אחד
100% מהעייפות שלהם כשהם ישנו בלילה 100% מהעייפות שלהם שהם לאים ליד העבודה זה כתוצאה מבעיות נפשיות ממתחים מכאבי לב מרגשות לא נכונים וכן הלאה אם בנאדם יש לו תנועה של קבלת עול
תפסיק יותר מדי לחשוב תפסיק יותר מדי לחפור אתה אוכל
אתה אוכל את עצמך
אתה מכלה את הזמן של עצמך אדם שהוא בתנועה של קבלת עול הוא רואה את העולם אופטימי יותר הוא רואה את העולם ורוד יותר הוא מסוגל לא להיות מוטרד מכל בעיה אפשרית מכל מהמורה בתוך החיים שלו מה
אנחנו עושים לעצמנו כאשר אנחנו כל רגע דואגים אתם שואלים מה אתם עושים מפה על זה מקצרים את החיים בפועל ממש אדם אנשים שמעריכים ימים זה אנשים כאלה שרואים את החיים בצורה ורודה כן אתם תעשו תעשו תעשו מחקר אצל הזיהדים תראו הערס הארס של כוחות הנפש הערס של התאים הפנימיים הכל נובע מתוך הדאגות המיותרות
שהאדם סוחב על עצמו
סיפר לבן אדם שיטה של קבלת עול שקנתה אותי אומר לי כשאני רואה שהכל דפוק והכל סגור
והכל לעוד כל מיני מילים ישראליות עתיקות וחדשות שיש סביב העניין הזה
אני ניגש לספריה יש לספריה עם ספרי היסטוריה כל מיני אני פותח ספר אני קורא שעה אין פער אני פותח בצורה אקראית אין פעם שאני לא מיד רואה שהעולם תמיד עמד על סף התמוטטות כמעט תמיד תמיד הכל הלך להישרף הכל הלך להיכחד ותמיד מלחמות וכעסים ותכ חנויות פנימיים ואז אני נעצר וחושב על עצמי על החיים
שלי
הצד שלי הרבה יותר טוב סוגר את הטלפון ממשיך את החיים
זה אולי פטנט עצוב אבל זה פטנט אמיתי זה נכון ככה זה
אם בן אדם יכול להגיד עזוב אותי מה אתה
רוצה אני אשלה את עצמי
אז אני יודע תהיה יש מסכנים יותר ממני אני יש קוטרים
קום סדרתי אני לא נכנסתי אף פעם לא דיברתי איתו אני רק ביקשתי ממנו שיעשה פעם בשבוע חצי שעה מבצעים בבית רפואה קפלן אצלנו ברחוב
חבל לכם על הזמן הבן אדם השתנה לחלוטין קבלת 1000 אם זה לא היה עם קבלת לא היה מגיע גם כן לזה הדבר
הכי מצחיק אני עשיתי את זה על עצמי תעשו
תנסו על עצמכם בדקתי דאגות שיש לי 95 בין 95 לתשעים ושמונה% בדוק בגרף
של% מהדאגות זה מה יהיה לא קשור לא בטוח שיהיה בכלל מי אמר לך שיהיה אתה כבר בטוח שיהיה ושיהיה ככה מה מה אבל אם אפשר לדאוג אז למה לא מה שבטוח בטוח בוא נדאג הבדיחה מספרת על איזה ילד שנכנס ל
למרפאה של השיניים והתחיל
לצעוק
שאל אותו שאל אותו הרופא מה אתה צועק לא התחלתי אומר לו אני מתאמן אז כמה שזה מצחיק אנחנו כאלה בוא נדאוג על מה שנדאג אחר
כך זהו מה שיהיה
אחר כך עכשיו אתה חי תשמור את הקלוריות שלך תשמור את האנרגיה שלך עכשיו שיגיע מחר תשמור את המחר נגיע מחרתיים בסוף תראה שהגעת למאה ושתיים 10 אבל אבל קשה יצאת לא עושה את זה ואתה שקוע עכשיו במחר ומחר באיום
יש מודל כזה שאנחנו נמצאים פה אנחנו חושבים על השוא
וכשאנחנו שם אנחנו חושבים על אפו ומתי נהיה איפה שאנחנו אף פעם לא נמצאים באמת במאה% בשום מקום אז אז העייפות הלאות אין לה סוף היא לא נגמרת אף פעם
אישה אחר כך הבדיחה מספרת הבדיחה עם יום נישואים בעלה אומר לה מה שאת מבקשת אני מבטל לך אני מבקשת שתסתכל רק עליי
אני מבקשת שתחשוב רק עליי נו אז נשאלתה התקיימה והיא הפכה להיות בשניה אחת אייפון על מה הוא מסתכל כל הזמן
המשאלה שלי זה מצחיק
זה מכאיב המצב הזה שהבן אדם כל הזמן נמצא בתנועה שהוא חושב על מה שקרה ומה שיהיה ומה שיהיה אין לו מספיק זמן למלא את המשבצות של ההווה הוא כבר חי מה שקורה שם ומה שקורה שם אין לו מספיק זמן אפילו
איך אמר לי פעם בן אדם אני לא יודע זה מה שקרה בטורקיה אתמול מה
דבר כל הזמן אתה מספר לי דברים חדשים אז אז הוא אומר כן סתם ואין
לי אין לי אפילו זמן לבלוע את הרוב מה אין לו זמן לבלוע את הראש
אם אתה הורס את הבריאות של עצמך לבריאות מה אתה רוצה ואחר כך תגיד
שעשו לך את זה
יתרונות נוספים לקראת סיום היתרונות אחד היתרונות החשובים בדור הזה זה כיוון שאנחנו קטנים וכיוון שאנחנו לא כל כך מבינים וכיוון שאנחנו לא כאלה צדיקים אומר הרבי הקדוש ברוך הוא נותן לאדם סימנים ברורים מה הוא צריך לעשות בחיים מה טוב בשבילו ומה לא ואם הוא לא מקבל יש לו זכות לדרוש את הסימנים הללו מה אתה רוצה ממני שמת אותי בתוך עולם של גונגל את השכל של פעם לקחת לי את הרגש של פעם
לקחת לי ואתה זורק אותי לתוך ים של של מערבולת לא נורמלית של סחף לא נורמלי כן השארתי לך גלגל הצלה אחת תקבל סימנים תקרא את הסימנים בבקשה אני שולח לך הודעות תפתח תסתכל תתייחס אתה רואה שההודעות לא מספיק ברורות לא מספיק חדות
בבקשה אלוקים תן משהו חזק יותר יש לנו היום את הזכות לדרוש את זה
ואנחנו מקבלים את זה נוספת זה שכיוון שאנחנו נמצאים בקושי לעומת הדורות הקודמים כל פיפס קטן שאנחנו עושים= יותר ממה שעשו אבותינו הגדולים והצדיקים העוצמה של הכלום שאנחנו נעשה תהיה= יותר ובגלל זה יש לנו גם זכות לקבל שכר יותר אז אנחנו צריכים לעמוד להעריך את המעשים שאנחנו עושים
שאנחנו עושים או את האחד שאנחנו עושים אפילו שלא צריכים להיות בכזה השפלה פנימית של מי אני ומה אני השבוע פרשת קורח כתוב בפרשה שקורח חשף את כל העדה ראשי אומר איך הוא אסף אותם בדברי ליצנות אני מסתכל על הרשי הזה ואני אומר הדור הזה אם היה קורח בדור הזה נכון שאנשים אוהבים אנשים אוהבים ליצנות אנשים אוהבים ככה זה אבל אני שם לב שאנשים מחפשים אמת בדור הזה
ואיפה זה בא לידי ביטוי יש כל כך הרבה אנשים שעושים שינויים בחיים שלהם בגיל כל כך מתבגר והשינוי הוא לא קל אז
הוא נגד כל תחזית הוא נגד כל סחרור הוא נגד כל דבר שהיה אמור להקל עליך מה אתה פסיכי פעם היו רואים בן אדם שהולך עם כיפה
משתתפים ביצה היום הוא מסכן חזר בתשובה
נפל בפח אבל הוא לא רואה את זה ככה אבל אתה סוקח על עצמך עמל של שחרית של מנחה של ערבית של נטילת ידיים מה אתה טמבל מה היה חסר לך בחיים לדעת פעם מי היה מגיע לדת רק הפסיכים רק הדפוקים רק
הנפש למה כי הם רצו להתאבד והדת החזיקה אותם שלא התאבדו חבל עליכם רכוסל תישארו פה
היום אתה רואה אנשים חכמים מלומדים עם כסף עם עבר עם עתיד מה
קרה לך שנפלת לזה
התשובה היא רק מילה אחת הוא מחפש אמת אני בטוח ואני לא מתבייש מכורח שאם כורח היה בדור הזה
אנחנו אוהבים ליצנות נכון מי לא אוהב קצת הומור ואטרקציה אבל לבנות את החיים על זה לא ראיתי הרבה זה משמח בוא נבלה ערב על אבר
ואטרקציה אבל להיכנס באדמה בשביל אודמור ואטרקציה
כל החיים להאמין בשביל אמהטרקציה זה לא זה לא שייך לנו לאסוף את כל העדה אם בדברי ליצנות לא מתאים לנו זה לא
הדרך שלנו
זה אולי פעם
היום האנשים נמצאים ברובד פנימי יש להם איזה שהיא מעלה
בוא נתוח קצת
אבל אחרי בואו נדבר רציני בוא נדבר משהו אמיתי בוא נדבר משהו תוכני וזה מה שתופס כמו שאומרים את העם את האנשים היום אז אני מסיים במה שפתחתי המנהיגים שלנו כמו המנהיגים של פעם הצדיקים שלנו כמו הצדיקים של פעם אומר הרן רבנו
ניסים או שכן או שלא אבל בשבילנו הם מספיקים יש אלוקים בשמיים שדאג שבדיוק מה שאנחנו זקוקים אנחנו נקבל ולא יחסר לנו שום דבר אולי
פעם היה יותר טוב אבל אם תהיה בפעם ותעביר את הפעם להיום לא יהיה לך
טוב
הטוב הנכון זה איפה שאתה
עכשיו אל תבזבז אנרגיות על מה שהיה אל תבזבז אנרגיות על מה שיהיה תדע להכיל את מה שיש בעוצמה הכי חזקה ואז תהיה מוצלח אנחנו לא מטיפים לבינוניות אנחנו מטיפים למצוינות אבל גם אם אתה נתקל או את נתקלת בחיים במשהו שהוא לא מושלם לגמרי תדעו לחיות איתו
תדעו להכיל אותו ותדעו שאין לך דבר שאין לו שעה גם לבינוניות הזאת יש איזשהו יתרון.

להרשמה לדיוור השבועי בדואר אלקטרוני:

עוד באותו נושא