ואלה יעמדו על הברכה:

חנה (אנה) בת לייב ואסתר ינטה
לעילוי נשמה
ברוך בן אלה מלכה
לברכה הצלחה וזיווג
אלה מלכה בת חנה (אנה)
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
דוד בן ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
אילנית בת ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
ז'אנה בת מרים
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
בנימין יעקב בן איריס
לעילוי נשמתו ושאר נשמות ישראל השוכנות עימו
ליאור בן איריס ומשפחתו
הצלחה מרובה במעלות התורה, זיווג, רפואה וכל הישועות
לעילוי נשמת לונה בת לאה
נפטרה בג אייר תשע"ב
ישראל בן אסתר הכהן
לזכותו ולרפואתו
התמים דוד ברוך בן אליהו
להצלחה בכל
מלכה בת זהרה (שרה)
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
אליהו בן רחל
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
משפחת עזרא שיחיו
לזכותם והצלחתם בכל מכל כל
מיה בת נועה וליהי בת נועה
רפואה והצלחה משמעות ואמונה בדרך החסידות
אלכסנדר בן פליקס עזריאל ומרת ולטינה
לעילוי נשמה נלב"ע ב' אלול תשמ"ז
משפחת טביביאן
בריאות ושמחה הצלחה בשליחות נחת מיוצאי חלציהם
גל בן גדעון ונילי חן
והילדים: אראל, אליאב, אוריה, אחיה, אלחי ואדל
משפחת ליאור והילה מנחם
הצלחה בגשמיות וברוחניות
פרץ דהרי
לגאולת עם ישראל ברחמים אמן
משפחת שוורצברד
הצלחה רבה ומופלגה בחינוך הילדים
ברכה תמרה בת קנדב מרגלית
רפואה שלימה וקרובה
טל ויעל בנות חווה. חווה בת פרידה
להצלחה בכל
יעל בת שרה, מיכל ברכה בת יעל, יוסף יצחק בן יעל
סופה בת פאיבה, ישראל יעקב בן קושה, רוזה בת לב
לעילוי נשמה
ריזא בת שמעון, מאיר בן טודרוס, חיה בת ישעיהו
לעילוי נשמה
ילנה בת לובוב וכל משפחתה
עבודת ה' מתוך בריאות נכונה, מנוחת הנפש, שמחה וטוב לבב.
רועי בן לימור ויולי בת לימור
הצלחה בכל
ר' משה בן ר' ששון יהודה
לעילוי נשמתו ע"י משפחת אליהו
דוד בן רומיה
לרפואה שלימה
אלכסנדר יצחק ונחמה דינה
והבנות רבקה ובת אור
משפחת זכאי
לזכותם והצלחתם
בן ציון בן שרה, ירון יצחק בן שרה
לרפואה
יונה בן חנה יוהנה, אברהם בן שרה
לרפואה
רבקה בת עדילי
הצלחה ביראת שמים
יהונתן בן עדילי
הצלחה ביראת שמים
יעל בת עדילי
זווג הגון
גילית בת מרים וניסים בן מסעוד
רפואה שלימה בריאות איתנה
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה
לזכותו והצלחתו
יבגניה בת סולומון
לעילוי נשמה
לילה בת נג"יה למשפחת אברהם
לעילוי נשמה
דוד בן אליהו זהבי
לעילוי נשמה
אורלי בת אסתר
לעילוי נשמה
יולה בת יבגניה
לעילוי נשמה
יהודה בן יוכבד ולאה בת מרסל
לעילוי נשמה
עפרה בת פנינה, מאיר אביב אברהם בן רבקה
לרפואה שלימה
נעה בת גילדה, חן בת איריס
לזיווג הגון
איתן ורחל רחלי ויוסף יצחק פרץ
בריאות, עושר ואושר שלום, נחת וגאולה
נחמה יהודית בת עמי בת משה
לעילוי נשמתה
רס"ן תדהר בן גבריאל טמפלהוף
לזכרון עולם ה' יקום דמו
נטלי בת ניצה, אוריאל בן פז שרה
זיווג הגון
רני בן יונה סימונה
רפואה שלימה
ישראל שלום בן מלכה וגיטל קילא גינענדל בת הינדא
ברכה והצלחה בכל להם ולכל יוצ"ח
יפה בת טורן ויפה בת שלמה
לעילוי נשמתן
יעקב בנימין בן איריס
לעילוי נשמה
ליאור בן איריס
לזריזות דייקנות ואהבה במעלות התורה
שמחה בת יקוט
לעילוי נשמה
צבי בן מרים
לעילוי נשמה
מנגה בת רבקה
לעילוי נשמה
גל אסתר בת הדס ושלומי יזהר בן חנה פרדסה
זרעא חייא וקיימא
מנחם מרדכי בן גניה ומרים בת נצחיה ישראלי
להצלחה בכל
חדוה בת פז שרה
זרעא חייא וקיימא בבריאות ובנקל
שיינא ברכה בת ענת
רפואה שלימה ומהירה בגוף ונפש ולזכות והצלחת כל המשפחה
רותי בת רבקה
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אוריה, אלישיב ואיתיאל בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אליאור, הילה, טלאור, ינון, בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אסתר בת ישראל הנולדת מן מסעודה מזל
לעילוי נשמתה ל' ניסן
מיכאלה מיכל, מור אבירם ואידור ברקוביץ והנכד אורי
בני חיי ומזוני רוויחי
אליעזר בן בלהה ויחיאל
שתמיד בחר בחיים מוקדש לעילוי נשמתו על ידי בתו רחל
יחיאל בן אליעזר
נרצח בזרועות סבתו האוהבת בשואה לעילוי נשמתו
אסתר מלכה בת רחל וישראל
לעילוי נשמתה מוקדש על ידי בתה רחל
הרשל בן לוי-יצחק
אחיינה האהוב של אמי הושמד בטרבלינקה לעילוי נשמתו
רחל שקד
לאחדות עם ישראל וטובתו

השבת אבידה או חזרת הש"ץ

לפתע צדו עיניו מבעד לחלון אדם המסתובב סהרורי על המדרכה הסמוכה לבית הכנסת כשעיניו תקועות בקרקע ונראה כמחפש חפץ שאבד לו

השמש נטתה לכיוון השקיעה, ויוסי שם את פעמיו לבית הכנסת הקרוב לתפילת מנחה.

בעודו פוסע על המדרכה הסמוכה לבית הכנסת, צדו עיניו צרור מפתחות שהיה זרוק בקרן זוית. הוא הרים את הצרור ללא מחשבה מרובה ותחבו בכיסו.

המניין התחיל, ויוסי שקע בתפילה לבבית. לאחר שפסע לאחור באמירת "עושה שלום", בעודו ממתין לתחילת חזרת הש"ץ, החל להתפתח במוחו דיון הלכתי: "האם עליי להכריז על המפתחות הללו מדין 'השבת אבידה'?"

"זכור לי שלמדתי הלכה הקובעת כי המוצא אבידה באיזור שרוב בני האדם אינם מחזירים אבידות – פטור מלהכריז עליה, מתוך הנחה שהמאבד בוודאי התייאש[1]".

"במקרה זה, בית הכנסת אכן ממוקם באיזור בו העוברים ושבים אינם מודעים למצות השבת אבידה".

ובכן, יוסי כבר כמעט הגיעה למסקנה שהוא פטור מלהכריז על צרור המפתחות.

אך לפתע צדו עיניו מבעד לחלון אדם המסתובב סהרורי על המדרכה הסמוכה לבית הכנסת כשעיניו תקועות בקרקע ונראה כמחפש חפץ שאבד לו.

ברור היה ליוסי שהלה מחפש את המפתחות שלו. "אם לא אצא אליו מיד עכשיו – יתכן ועד סיום התפילה יתייאש וילך לדרכו ושוב לא אמצא אותו".

"מצד שני, אם אגש אליו עכשיו – עד שאספיק לשוחח איתו ולקבל ממנו סימנים מזהים אפסיד את חזרת הש"ץ וקדושה"!

כיצד על יוסי לנהוג?

ובכן, למרות שמן הדין אם מצאנו חפץ במקום שרוב העוברים ושבים אינם מחזירים אבידות אנו פטורים מלהשיבו ואף מלהכריז עליו, ואפילו אם ראינו את המאבד משוטט ומחפש אחריו אנו רשאים להתעלם ולא לפנות אליו וזאת משום שאנו מניחים שבאמת כבר התייאש[2],

כל זה נכון בחפץ שימושי לכל אדם, כי המאבד מניח שמן הסתם המוצא חמד את החפץ לעצמו ומתוך כך הוא מתייאש ממנו.

אך כאשר מדובר על צרור מפתחות שאף אחד מלבד בעליו אינו זקוק לו, המאבד אינו ממהר להתייאש, כי הוא סומך שהמפתחות יישארו מונחים במקום נפילתם שהרי מן הסתם אף אחד לא יטרח להרימם.

על אחת כמה וכמה כאשר אנו רואים מישהו משוטט ומחפש אחרי הצרור – ודאי יש להניח שבאמת לא התייאש.

במקרה כזה, חובה על המוצא לטרוח להשיב את האבידה לבעליה[3].

אלא מה, השאלה היא האם יוסי חייב לעסוק בהשבת האבידה על חשבון שמיעת חזרת הש"ץ וקדושה.

ובכן, ההלכה קובעת[4] שכהן העומד בתפילת שמונה עשרה בשעה שהחזן מגיע ל"ברכת כהנים", ואין בבית הכנסת כהן אחר חוץ ממנו, חייב להפסיק באמצע תפילתו ולברך את הציבור בנשיאת כפיים, כי ברכת כהנים היא מצוה מדאורייתא ואילו תפילת שמונה עשרה היא מצוה מדרבנן.

לפי זה כך גם בנידוננו – מצות השבת אבידה היא מן התורה, ועל כן קודמת בחשיבותה לשמיעת חזרת הש"ץ ואמירת הקדושה (מה גם שהם חובת הציבור ולא חובת היחיד). משום כך, על יוסי להקדים ולצאת מבית הכנסת על מנת להשיב למאבד את צרור המפתחות.

מקורות:

[1] שולחן ערוך הרב הלכות מציאה סעיף יז. [2] שולחן ערוך חושן משפט רסב, יד. על פי גמרא בבא מציעא כו, ב. [3] חוט שני, פסח, עמ' שכח, עניני חו"מ א. [4] רדב"ז. הובא במשנה ברורה סי' קכח ס"ק קו.

[עריכה: ש. מלומד]

להרשמה לדיוור השבועי בדואר אלקטרוני:

עוד באותו נושא