ואלה יעמדו על הברכה:

חנה (אנה) בת לייב ואסתר ינטה
לעילוי נשמה
ברוך בן אלה מלכה
לברכה הצלחה וזיווג
אלה מלכה בת חנה (אנה)
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
דוד בן ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
אילנית בת ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
ז'אנה בת מרים
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
בנימין יעקב בן איריס
לעילוי נשמתו ושאר נשמות ישראל השוכנות עימו
ליאור בן איריס ומשפחתו
הצלחה מרובה במעלות התורה, זיווג, רפואה וכל הישועות
ישראל בן אסתר הכהן
לזכותו ולרפואתו
התמים דוד ברוך בן אליהו
להצלחה בכל
מלכה בת זהרה (שרה)
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
אליהו בן רחל
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
משפחת עזרא שיחיו
לזכותם והצלחתם בכל מכל כל
מיה בת נועה וליהי בת נועה
רפואה והצלחה משמעות ואמונה בדרך החסידות
אלכסנדר בן פליקס עזריאל ומרת ולטינה
לעילוי נשמה נלב"ע ב' אלול תשמ"ז
משפחת טביביאן
בריאות ושמחה הצלחה בשליחות נחת מיוצאי חלציהם
גל בן גדעון ונילי חן
והילדים: אראל, אליאב, אוריה, אחיה, אלחי ואדל
משפחת ליאור והילה מנחם
הצלחה בגשמיות וברוחניות
פרץ דהרי
לגאולת עם ישראל ברחמים אמן
משפחת שוורצברד
הצלחה רבה ומופלגה בחינוך הילדים
ברכה תמרה בת קנדב מרגלית
רפואה שלימה וקרובה
טל ויעל בנות חווה. חווה בת פרידה
להצלחה בכל
יעל בת שרה, מיכל ברכה בת יעל, יוסף יצחק בן יעל
סופה בת פאיבה, ישראל יעקב בן קושה, רוזה בת לב
לעילוי נשמה
ריזא בת שמעון, מאיר בן טודרוס, חיה בת ישעיהו
לעילוי נשמה
ילנה בת לובוב וכל משפחתה
עבודת ה' מתוך בריאות נכונה, מנוחת הנפש, שמחה וטוב לבב.
רועי בן לימור ויולי בת לימור
הצלחה בכל
ר' משה בן ר' ששון יהודה
לעילוי נשמתו ע"י משפחת אליהו
דוד בן רומיה
לרפואה שלימה
אלכסנדר יצחק ונחמה דינה
והבנות רבקה ובת אור
משפחת זכאי
לזכותם והצלחתם
בן ציון בן שרה, ירון יצחק בן שרה
לרפואה
יונה בן חנה יוהנה, אברהם בן שרה
לרפואה
רבקה בת עדילי
הצלחה ביראת שמים
יהונתן בן עדילי
הצלחה ביראת שמים
יעל בת עדילי
זווג הגון
גילית בת מרים וניסים בן מסעוד
רפואה שלימה בריאות איתנה
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה
לזכותו והצלחתו
יבגניה בת סולומון
לעילוי נשמה
לילה בת נג"יה למשפחת אברהם
לעילוי נשמה
דוד בן אליהו זהבי
לעילוי נשמה
אורלי בת אסתר
לעילוי נשמה
יולה בת יבגניה
לעילוי נשמה
יהודה בן יוכבד ולאה בת מרסל
לעילוי נשמה
עפרה בת פנינה, מאיר אביב אברהם בן רבקה
לרפואה שלימה
נעה בת גילדה, חן בת איריס
לזיווג הגון
איתן ורחל רחלי ויוסף יצחק פרץ
בריאות, עושר ואושר שלום, נחת וגאולה
נחמה יהודית בת עמי בת משה
לעילוי נשמתה
רס"ן תדהר בן גבריאל טמפלהוף
לזכרון עולם ה' יקום דמו
נטלי בת ניצה, אוריאל בן פז שרה
זיווג הגון
רני בן יונה סימונה
רפואה שלימה
ישראל שלום בן מלכה וגיטל קילא גינענדל בת הינדא
ברכה והצלחה בכל להם ולכל יוצ"ח
יפה בת טורן ויפה בת שלמה
לעילוי נשמתן
יעקב בנימין בן איריס
לעילוי נשמה
ליאור בן איריס
לזריזות דייקנות ואהבה במעלות התורה
שמחה בת יקוט
לעילוי נשמה
צבי בן מרים
לעילוי נשמה
מנגה בת רבקה
לעילוי נשמה
גל אסתר בת הדס ושלומי יזהר בן חנה פרדסה
זרעא חייא וקיימא
מנחם מרדכי בן גניה ומרים בת נצחיה ישראלי
להצלחה בכל
חדוה בת פז שרה
זרעא חייא וקיימא בבריאות ובנקל
שיינא ברכה בת ענת
רפואה שלימה ומהירה בגוף ונפש ולזכות והצלחת כל המשפחה
רותי בת רבקה
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אוריה, אלישיב ואיתיאל בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אליאור, הילה, טלאור, ינון, בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אסתר בת ישראל הנולדת מן מסעודה מזל
לעילוי נשמתה ל' ניסן
מיכאלה מיכל, מור אבירם ואידור ברקוביץ והנכד אורי
בני חיי ומזוני רוויחי
אליעזר בן בלהה ויחיאל
שתמיד בחר בחיים מוקדש לעילוי נשמתו על ידי בתו רחל
יחיאל בן אליעזר
נרצח בזרועות סבתו האוהבת בשואה לעילוי נשמתו
אסתר מלכה בת רחל וישראל
לעילוי נשמתה מוקדש על ידי בתה רחל
הרשל בן לוי-יצחק
אחיינה האהוב של אמי הושמד בטרבלינקה לעילוי נשמתו
רחל שקד
לאחדות עם ישראל וטובתו

ההבדל בין רובוט לאדם

טוֹבָה חָכְמָה עִם נַחֲלָה וְיֹתֵר לְרֹאֵי הַשָּׁמֶשׁ 🔹 גם לרובוט יש חכמה וזיכרון, אבל בינה ויצירתיות יש רק לאדם 🔹 שיעור בספר קוהלת פרק ז פסוק יא

 

תמליל אוטומטי מהשיעור (יתכנו שגיאות):

הפסוק שלנו בקוהלת פרק ז' פסוק י"א "טובה חוכמה עם נחלה ויותר לרואי השמש".

טובה חוכמה עם נחלה יש לו משמעות גם יותר עמוקה החוכמה כולנו יודעים מה היא שכל מה היא נחלה אז בנפש כתוב בגמרא
הגמרא אומרת שהיה חכם אחד שקראו לו רב ששת ורב ששת היה מופלג בזיכרון היה לו זיכרון חד כטהר כלומר כל מה שהוא למד כל מה שהוא קרא הוא זכר היטב אז מה היה מיוחד אצל רב ששת שהייתה לו נחלה הדברים שאנחנו זוכרים זה כמו שבנינו איזה שהוא בניין בתוך הראש בניין עם קומות
עם חדרים זה הזיכרון הזיכרון זה משהו
הייתי אומר
הוא לא משהו
שפרה ורווה אז אבן ששמת נמצאת אבן שלא שמת עדיין לא
לא תבוא עד שלא תשים אותה לכן הזיכרון דומה לנחלת כמו קרקע שעומדת יציב על מקום אחד זה הזיכרון לעומת זאת החוכמה טבעה של חוכמה שהיא מתפתחת הולכת ומתקדמת הזוהר הקדוש כותב שכולנו מצווים לקחת את התורה ללמוד אותה בחוכמה ולאפש שלה כלומר להרחיב אותה
שהיא תהיה יותר באורך וברוחב החוכמה זה החריפות אומר רשי והנחלה זה הזיכרון עכשיו מה זה טובה חכמה היא נחלה אם למדע אם למשל וראיתי אנשים כאלה שיש להם המון שכל המון חריפות
אם אני אספר לכם שהיה בעם ישראל
חכם שקראו אותו רבי שלמה קלוגר ואני אספר לכם שהחכם הזה כתב בחייו
300 ספר עבים כרכים עבים שעד היום עדיין לא גמרו
להדפיס אותם היה איזה אחד הם שכבו באוניברסיטה העברית והתחיל לאכול אותם אז היה איזה מרחק שמסר נפש והושיב בן אדם במשרה מלאה איזה 3 4 חודשים מבוקר עד ערב לצלם מהר את כל הכתבי היד כדי שיהיה אפשר להדפיס את הנושא שהאש
שיגמור אותם אז היום מוציאים ככה כך ואני רואה בראשית ספר קרח שמו ספר קרך ויקרא ספר 300 אני אומר בראשית נוח לך לך כל פרשה בוכטה של ספר והוא כותב על כל קטע שהוא כתב באיזה שנה הוא כתב אותו אתה רואה
הבן אדם הזה כתב וכתב וכתב וכתב לי מוח פורה באופן לא נורמלי אבל מה החידוש אבל מה מעניין המעניין הוא שמישהו בקיא בכתביו מי שקוראץיו
רואה שהוא יכול הוא למשל כותב תשובות לשאלות אז אז הוא כותב תשובה ואחר כך אתה יכול למצוא בכרך אחר עוד פעם אותה שאלה עם תשובה אחרת עם תשובה עם מקורות אחרים הכל אחר והוא בעצמו מעיד על
עצמו
שהוא לא זכר מה שהוא כותב וככה הוא לא זוכר את כל מה שהוא
כותב בדרך כלל הקדוש ברוך הוא ברא את הבני אדם שאלה שיש להם חריפות גדולה ויכולת ניתוח ויכולת הברקה וחידוש והמצאה הזיכרון שלהם הוא ממוצע ומטה אלה שהזיכרון שלהם חזק מאוד חריף מאוד כל מה שהם זוכרים זוכרים כל מה שהם רואים הם זוכים בדרך כלל זכרון שלהם לא חזק
והבן אישך מסביר שזה בעצם משהו מאוד פשוט הרעיון הוא פשוט כי האלה שהזיכרון חזק
החוכמה לא לא חזקה אז הבן שלהם מסביר
למה זה ככה משום שהמוח של הזיכרון הוא חם ויבש והמוח של ההמצאה הוא קר ולך
מה זה המצאה שאני מצליח לחבר דבר לדבר
והמים יסוד המים שבמוח הוא עוזר לעניין אז מי שיש לו את יסוד המים הוא מסוגל לזה מי שאין לו את יסוד המים אין לו אז יש אנשים שיש להם זיכרון מופלג בדרך
כלל מה שהם למדו הם זוכרים מה שהם שמעו יש להם אבל מה שלא נאמר ולא נכתב והם לא קראו פשוט לא קיים אצלהם בארץ גם לא מסוגלים להקיש מתוך המידע הגדול שיש להם בראש ולהמציא משהו חדש הם לא ממציאנים בלשונו של הרב
קוק
זה נקרא יש יש גאונים
חדשני חדשניים
ויש גאונים זכרנים
כלומר אלא שיש להם בדרך הזיכרון חזק מאוד מאוד אז ההבנה שלהם
קצת לא כל כך חזקה ואלה שיש להם הבנה מאוד מאוד חזקה אז הזיכרון שלהם קצת יותר חלש אבל מה שבא שלמה בסוג שלנו פה בקוהלת זין יוד 1000 טובה חכמה עם נחלה אם יש לך חוכמה כלומר חריפות שכל הבנה עמוקה זה טוב
שיהיה בזה גם כן מעט מעט זיכרון
כי כי כי
אדם נחלה זה זיכרון חכמה זה חריפות זה מושכל ראשון עברנו את המושכל הראשון טובה חוכמה עם נחלה טוב שלאדם בנוסף לחריפות שיש לו עם כל החריפות אם הוא לא זוכר מה הוא אמר אתמול ומה הוא ומה הוא סיכם שלשום ומה הוא קרא פה מה הוא קרא שם
זה קשה הזיכרון יש לו משמעות חשובה בכל ההצלחה של האדם אז זה קודם כל הפצי הראשון של הפסוק
עכשיו הצי של הפסוק ויותר לרואה השמש ויותר לרואה השמש רוצה להגיד שאם יש אדם חכם אדם שיש לו זיכרון אדם שיש לו כישרון אדם הזה הוא כל רואה השמש כל הבריאה כל הנבראים כל הבני אדם בטלים אליו עכשיו זה מאוד פשוט רואים את זה בפועל ממש וחזרתי פה במקום הקדוש הזה על המחשה הזאת יותר מפעם אחת אתם רואים
אדרתסון 5 1000 ראשי בקר ילד קטן בן 7 שולט על כל החמש 1000 ראשי בקר מה ההסברה הפילוסופית מדוע זה
כך מפני שלילד הזה עם כל זה שהוא יכול להיות אנאלפבית באזורים איפה שמגדלים אבל יש לו אבל יש לו שכל יותר מראשי בקר
הללו ומכיוון שיש לו שכל יותר מהראשי בקר הללו הוא מסוגל לשלוט עליהם הם כפופים אליו בעצם אני אומר לכם עכשיו טיפ מאוד מאוד חזק תרצו או לא תרצו
אבל כך מתנהל העולם העולם בנוי שאנשים חכמים גורמים לאנשים שלא חכמים כמותם להתבטל בפניהם עכשיו מה שקורה הרבה פעמים זה אני אומר בסוגריים מרואות שהאנשים הלא חכמים לא רוצים להתבטל אלא אנשים החכמים למה בגלל לגו האגו שלהם מנופח אבל הם לא מסוגלים לא להתבטל אליהם ואז
יוצרת מה שהוא נוצר משהו אחר שקוראים לו שנאה השנאה נוצרת על החכמים כתוצאה הרבה פעמים כתוצאה מזה שהאנשים הקהל מרגיש שהם צריכים להתבטל עליהם ולא בא להם איפה זה כתוב כתוב בגמרא הגמרא אומרת למה נקרא שמו הר סיני הר סיני שניתן עליו התורה למה נקרא שמו אר סיני סיני לשון שנאה אף על פי שזה בסמך ובזה בסין אבל סמך בסין בלשון הקודש מתחלפות למה נקרש שמו סינייה שם שנאה
ירדה לעולם כשאנחנו
קיבלנו את התורה התורה נקראת מחכימת פתי היא מחכימה את מי שלומד אותה אתה נעשה חכם אתה נעשה שולט אתה נעשה שולט אתה נעשה
שולט שנוי זה 1 + 1= שתיים
אז קודם כל אני מציע לכולכם להיות עם חכם ונבון אני מציע לכולכם לא לפחד ממה שאני אמרתי עכשיו זה לא יעזור להם הם יצטרכו בסופו של דבר להתבטל החכמים מתבטלים
אליהם
עכשיו אנחנו הולכים קצת לתרגם את השנאה למדינת ישראל מכל מיני זה משום שבאמת מבחינת יכולות פיננסיות אנחנו לא משהו יש הרבה יותר טובים
מאיתנו
אבל מבחינת השכל אנחנו
יש פה עוצמות שאין במקומות
אחרים וזה גורם לאנשים שנאה בואו נשלים עם השנאה הזאתי בואו נבין אותה כשזה יורד לשורש הדולר ואתה מבין אותה אתה קצת נעשה יותר רגוע אתה לא מתחיל להסתכל כל הזמן למה הם
מסתכלים למה הם כל כך שונאים אותי
איפה הלכלוך תביא תביא תביא מראה
מה יש לי על
האף שכל כך צוחקים עליי וכל כך אני
אמרתי על האף כי האף היהודי כן
אז למה למה
זה כל כך
זהו קודם כל עם יהודי יבין את זה יהיה לו טוב בחיים אתה חכם מתבטלים אליך שונאים אותך 1 + 1= שתיים עכשיו אנחנו צריכים להגיע לעומק העניין עומק העניין נבין שזה סיפוח חסידי אבל זה סיפור שהיה
ובאמת רק חסיד היה מסוגל לעשות את מה שאני הולך לספר לכם עכשיו נפוליאון סתם ראיתם תמונות שלו קטנצ'יק
נפוליאון הגיע לעיר מסוימת וכמובן ששטיחים אדומים נפרשו לקראת הסוס שלו הוא עומד ומסתכל קודם כל שתדעו נפוליאון מה זה שנידו אני מספר לכם את זה אתם בטח קראתם את זה
זה לא שאלה נפוליאון היה כזה ממזר ממזר כמו שאומרים איש חריף חכם שחושב הוא חושב כל הזמן מה בפכו
הוא לא מסתפק
הקיצור הוא עובר עם הסוס שלו העין שלו החדה קלטה יש יהודי אחד שם בפינה שכשאני עברתי הוא חייך עכשיו אתם מבינים נפוליאון היה גם חכם אבל החוכמה שלו כתוב שישיב דעת יוסיף מחאוב הוא לא הצליח לישון טוב בלילה כתוצאה מהחיוך של אותו יהודי אז הוא דאג לא היה אייפונים וכאלה שאפשר לצלם
וזה אבל הוא דאג
לאנשים
שלו היה איזה אחד שמה יהודים
תביאו למחרת תביאו אותו אליי מגיע יהודי לפניו אומר לו חבר אתה
חייכת שאני עברתי
אין אין מלך בעולם שהיה עושה דברים קיסר שהיה עושה דברים כאלה זה נפוליאון אם אתם רוצים הגדרה זה הסיפור הזה
למה חייכת
שתיקה איך אומרים זכות השתיקה זכות השתיקה בבתי המשפט שלנו ולא יוצא לפוליום אז נפוליאון אומר לא טוב אם אתה לא פותח את הפה מורידים חתר
ראש
אז היהודים אומר לו תראה אם אני אגיד לך אתה גם תוריד לי את הראש אז זה לא משנה כאילו
חבל אומר נפוליאון אני נותן לך את מילטיב זה עוד מעלה סתם כמנהיג מילה זה מילה
אז הוא הוא
אמר אני אתן לך את מילתי אני לא אני חשוב לי לדעת למה חייכת הרב
פרינציפ נוגע לי עכשיו אז זה אומר
לו אני אגיד לך את האמת הייתה לי קושיה מאוד קשה כבר כשראיתי אותך ירדה לי הקושיה אמר לו מה הקושיה
שלך אמרתי תראה אני מלמד מלמד תינוקות מלמד בחדר אנחנו החדר שלנו זה בקצה העיר שדה
פרוס פתוח מלא רואים שם ילד קטן אנאלפבית רואה אותם וכל פעם אני חושב יש לו גם כבשים יש לו גם פרות פרים יש לו הם מבחינת המשקל
שלהם כל אחד 800 ק"ג הם יכולים לרמוס אותו
בדבר אחד קטן אז מה איך זה קורה שהם לא עושים את זה
זה הפריע לי אומר לך מה זאת
אומרת
עכשיו שאני ראיתי אותך כזה קטן ראיתי אותך כזה קטן ציק הייתה לי את אותה השאלה עלתה לי השאלה עוד פעם
הרי ביני ובינך כל החבר'ה האלה מסביב שונאים אותך כולם רוצים להרוג אותך
איך זה שאף אחד לא קם
ועושה את זה הייתה לי שאלה ואז שתי השאלות זה נקרא דוגמה לקש שכלי של חריפות שתי השאלות ביחד הבריקו לו ולפעמים– יוצר+ לא לפעמים תמיד
ואז הוא תירוץ לעצמו נראה פרות והפרים כל אחת חושבת רק אם היא חושבת לעצמה
שהיא רוצה לרמוס
את הרואה הזה שמעצבן אותם ואומר להם לזוז מהעשב ולהמשיך
הלאה אז כל אחת חושבת
זה רק לעצמה היא בטוחה שהשניה
שלידה לא חושבת ככה לכן היא לא מעיזה לעשות את זה אם כולם היו עושים קואליציה נגדו אז היא
אומרת לי הבנתי שזה בדיוק איתך אותו
דבר כל החברה שמקיפים אותך כל אחד חושב מחשבות של מרד לבד אבל לא מעניין להוציא את זה בפה אז הוא
חושב שרק הוא כזה
אבל הוא לא מבין שהשני גם כן
עד כאן הסיפור נפוליאון בסדר קניתי את הראיון
נהנה מהחכמה שלו ושלח אותו לשלום אבל אנחנו הרווחנו מהחוכמות של אותו חסיד נקודת מוצא לשיעור שלנו משום שכשאנחנו מדברים על חריפות ואנחנו מדברים על טובה חוכמה עם נחלה אנחנו צריכים להבין מה היא בעצם החוכמה שהיא גורמת שליטה זאת אומרת המער הקטן שולט על הצאן והם לא רומסים אותו ולמה הם לא רוסים אותו מפני שהם לא לא יכדו כוחות הם לא יכדו דעות הם לא החליפו דעות אחת עם השני ואנחנו רוצים בפני יודעים גימל בתמוז
אני חייב לומר לכם
פורט ששמעתי מיחסיד שעוד זכה לשמוע את זה מהרבי אריץ מהבעל יום הגאולה שהוא עמד לפני סדר קבלת קהל של הרבי אריץ והוא היה צריך לכתוב פדיון נפש ופסקה לברכה הוא לא ידע לכתוב אז הוא ביקש מהגבאי שיכתוב לו אבל
הגבאי עסוק בעוד כמה דברים ונוצרה מהומה אתה לא אכפת לך ממני אתה לא זה התחילה מהומה למה אתה לא תכתוב לי כבר את הפתק תכתוב לי
אז היה מהומה והרבי התעניין מה הצעקות שם בחדר המתנה אז אמרו לו שיש אחד שלא יודע לכתוב והוא מאוד כועס שהגבאי לא מתפנה אליו ואז כשנכנס אותו אחד הוא החליט שהוא מתלונן לרבי על הגבאי שלו ומה הייתה התלונה
אומר רבי אני ביקשתי מהגבאי שיכתוב לי מכתב
הוא לא רצה ולא רק שהוא לא רצה
הוא עוד העליב אותי שאל אותו הרבי מה העליב אותך גבאי הוא אמר הוא אמר שאני בעל חיים למה בעל חיים פה פשוט מאוד הוא אומר אם פרה שנמצאת
בקיבוץ נען רוצה לקבל לדבר עם
פרה שנמצאת בגבעת ברנר אין להם אפשרות לעשות את זה
אלא אם כן היא תיסע לשם ושתבוא לשם דבר את הפונה על פנים אדם יש לו אפשרות להעלות את רעיונותיו על הכתב ולשלוח אותם לשם בעל חיים לא יכול לכתוב
כיוון שהוא לא יכול לכתוב אז הוא יכול ליצור ידידות
רק עם אלה שהוא בא איתם במגע ישיר
אז
הגבה התעצבן על אותו אחד שלא כותב רצה להגיד לו
תשמע אתה בעל חיים אתה לא יודע לי אתה לא יכול לכתוב אז אתה לא יכול
זה רבי היה צמר רוצה זה לא יפה משהו
לך אבל אם אתה שואל
אותי האדם שלא יודע לכתוב הוא יותר
גרוע מבעל החיים ולמה מפני שהיה מעלה והיסוד של האדם מעלת האדם מעלת האדם אמיתית היא
נמצאת בזה שהוא יוצר סביבה האדם נוצר מעולם התיקון עולם התיקון זה עולם של יחסי גומלין אחד עם השני ואילו הבהמה נוצר מעולם התוהו אז אין יחסי גומלין אז זה מותר האדם על הבהמה שהוא מצליח לעשות תקשורת אם יש לך אדם הולך על שניים ידיים רגליים הוא לא יודע לכתוב אז הוא יותר גרוע מבהמה כי איך לא ניצלת את הכישרונות
שלך ואת הכוחות שלך להגיע
מהעולם התוהו הפרטני לעולם התיקון
שגורם לאכלוס אז אם אני מסכמת כל מה שאמרתי
כדי שלא נתבלבל בנקודה אחת חוכמה אמיתית גורמת
ביטול לבני האדם
והחוכמה האמיתית גורמת ביטול
כה חכם זה אחד שמבין דבר מתוך דבר בשונה מהטיפש שכשהוא
רואה דבר הוא רואה רק אותו מה
פירוש האנשים שהיו ליד נפוליאון לא הצליחו להבין שאם אני חושב ככה אז גם
החבר שלי חושב מחשבות
של מרד
פרה אחת שהיא נגד נגד הרואה לא חושבת שאם אני כועסת על הרואה אז גם השנייה
כועסת על הרואה הן לא חושבות
בצורה כזאת חכם יודע לתרגם ממה שלא נאמר את מה שנאמר טיפש רואה רק את מה שלפניו זה קיים ומשהו אחר לא קיים עד כאן הקדמה אני מקווה שהבנו אחרי ההקדמה הזאתי
שהחכם אמיתי חוכמה אמיתית זה הפירוש שאנחנו מצהירים מצליחים ליצור יחסי גומלין להבין דבר מתוך דבר אנחנו
יכולים אנחנו רוצים להבין איך אנחנו מגדירים את ההבדל שבין אדם חכם לבין אדם נבון יש לנו בעברית משמעות לכל מילה אם יש חכם
ואם יש גם מילה שקוראים לה נבון סימן הדבר שזה זה לא זה זה שני דברים שונים מי רוצה להציע להצביע מי רוצה להציע מה ההבדל שבין חכם הגדרה
שבין חכם
לנבון
חוכמה היא סטטית החוכמה בהגדרה המדויקת של כללי אני יכול להגיד לכם חכם זה גם נבון אבל
אם אני יורד לפרטים החכם הוא סטטי מה שהוא יודע
יודע מה שהוא לא יודע לא יודע נבון זה ההגדרה שלו מקיש מדבר לדבר
מבין דבר בתור דבר זאת אומרת
ממה שלא נאמר למה שנאמר זה ההגדרה של
נבון חוכמה זה ברק המבריק זה אבל תחשוב לרגע כשהברק מבריק הוא מבריק רק בראש שלך אפילו
לא מסוגל עדיין לפתח שם משהו כי זה מאוד מאוד פרטני מאוד מאוד יחידני מאוד מאוד סודי מאוד מאוד מוסתר זה המצב
הראשוני של החוכמה
לכן החוכמה נקראת מה שיש לה יש לה מה שאין לה אין לה
חיבור פיתוח הוספה נעשה רק מאוחר יותר לא במצב החוכמה במצב החוכמה אתה מאוד מאוד מאוד פרטני עכשיו
אני רוצה לתת
המחשה מה זה נקרא חשיבה בתפיסה
פרטנית זאת אומרת בבחינה
תחינת נבון נבון
אני רוצה
אני רוצה להקים מערכת מרגלים מערכת הטעיה אני רוצה להקים מודיעין סודי שיצליח להביא לי מידע אני גם רוצה שלא יתפסו את
האנשים שעובדים איתי כשהאויבים שלי לא יתפסו אותם ולא יפריעו להם אני אשאל אותכם מה לעשות מסתבר שההצעות שאני אקבל זה לשמור על שקט לא להעביר מידע בפלאפונים לא לדבר לפעמים יש מכשירי ציטוט להעביר במכתבים ואחר כך מיד להשמיד אותם
כל הרעיונות הללו שהם נכונים ובריאים הם נקראים רעיונות של חכמה מה זה חכמה עור ישר רעיונות ישירים אני רוצה לפתור את הבעיה באופן ישיר אל תעביר מידע אל תגלה תכתוב זה קומבינות ישירות
יש
עקיפות קחו למשל את המוח היהודי שלנו קחו את צהל למשל קחו את השירות הביטחון הכללי שבכ ותיקחו את צהל אני אספר לכם דוגמה שאני יודע שזה עובד ככה השבכ מפעיל משתפי פעולה שונים בארץ גם בעולם ברמה
מסויימת כדי לאסוף מידע לצורך מה שהוא חושב לעיתים
נופל חשד על אחד ממשתפי הפעולה נניח ברשות הפלסטינית נניח והם יודעים לעשות גזר דין מוות
על אחד שהם חושדים בו שהוא משתף
פעולה עם הישראלים אז מה בדרך
כלל השבכ עושה אתן לכם דוגמה אחת שהתפרסמה הוא פונה לצהל בלי להגיד לו את האמת והוא יוצר כאילו חיץ ששבכ זה משהו אחד וצהל זה משהו שני והוא אומר לצהל שישנו איזה שהוא אדם פלוני שגם חוק פלוני ויש לנו ידיעות שהוא שהוא שהוא שהוא חבלן הוא עושה הוא מתכנן הוא ראש של איזה שהוא דבר ומתחילים
לטפטף את זה בכל מיני שיחות טלפונים בכל מיני זה וכל מיני זה ומתחילים לדבר עם האנשים צה ל מתחיל לדבר עם האנשים עם הפש פעולה שלהם הבן אדם הזה חשוב הבן אדם הזה חשוד ואלה מעבירים את זה ומעבירים את זה עד שצהל יום אחד נכנס עם טנקים ונותן ונותן כרזות
הרמקול אבל שמענו שהבן אדם נמצא בבית הזה שתי צאו כולם לצאת וזה ויריות וזה אחר כך באים עם טרקטור ואת מכסחים את הבית שלו וזה וזה הכל כדי שיבינו וכדי שיחשבו שמדובר פה באדם שהוא ההיפך הוא שונא של מדינת ישראל
כל הציבור משתכנע שזה ככה וההוכחה שעשו לו את הבית וההוכחה שירו על הבית שלו והוא בעצם באותו זמן שמור באיזה שהוא מקום אחר
והעל עושה את זה עם כל הלב והחיילים שלנו מסתכנים עם כל הלב כן ומה שצריך עכשיו להתפלל זה שהוא יצליח
כמו שאומרים בהמשך המשימות שלו כי ירד מעליו האש וצהל לא יתפוס אותו והם לא יודעים שזה עובד בצורה כזאתי זאת אומרת הם לא מודעים בדיוק למה הם עושים פעולה זו למה הם עושים פעולה אחרת בקיצור מערכת הטעיה משומנת הטעיה אפילו עצמית אבל כדי ליצור אותו דבר מקרה נוסף שהתפרסם אייל משתף פעולה מסויים ואיך
הם גילו שהחברה מבפנים חושדים בוא איך הם גילו הם תפסו חוליה של מחבלים שהלכו להתאבד לעשות אירוע מתאבד וחקרו אותם עם השיטות שלהם
והתברר שכל אלה טענו
שהם
חושדים שהאיש הזה הוא זה שהוא המסוכן מה הם עשו הכניסו אז היה 4 קבוצה של 4 לקחו אחד מתוך הארבעה על חשבונם כנראה שהם בחרו אחד
שיקול דעת מסוים אחד
שבאמת רואה קבלן לקחו אותו ושלחו אותו לירדן
דאגו שיהיה לו כל טוב וזה מתחיל להתפרסם חזרה ומגיע לאוזניים של אלה שיושבים בכלא בדרך מסויימת דרך העיתונות של משתילים שמה ידיעות הם
מתחילים לאכול את הלב איך יכול
להיות אנחנו היינו 4
איך יכול
להיות שאחד מאיתנו שוחרר ונשלח שמה לזה והלך אלא מה
הוא עצמו מה שתף הוא זה
עלינו איך יכול להיות שלא ואז הם מורידים כמו שאומרים את הכוונת מההוא האמיתי ושלום על ישראל ממשיכים הלאה כל הסגנונות הללו כל מערכות ההטעיה בשיטה הזאת בסגנון הזה זה נקרא נבון זה נקרא עקיף זה נקרא מבין דבר
מתוך דבר אני נכנס לתוך הראש של האויב שלי ואני מנסה לפוצץ לפצח את הקוד שלו ולבלבל אותו לפי הראש שלו לפי תפיסת העולם שלו אנחנו שאנחנו לא עוסקים בתחום הזה אז הרבה פעמים החשיבה שלנו היא מידה ישמירה
אנחנו לא חוכמה פירושו שאנחנו מצליחים לעשות את זה סליחה נבון בינה זה אני מצליח לעשות את זה בצורה מאוד מאוד עקיפה ואז אני חכם זה בעל ידע נבון זה אחד שיודע מה לעשות עם הידע
יפה עכשיו הדוגמה השנייה מאוד הפתיעה אותי בתחום החינוך סיפר לי בחור צעיר אתם לא יודעים בחורים צעירים יש להם מצב אירוח יש להם באים
באלי לא באלי יש להם מרד מתאים לי לא מתאים לי לא משנה כל עם כל הפירושים עם כל ההסברים
בקיצור בחור אחד מה בוא נאמר בוא נאמר בגיל של תיכון ישיבה קטנה מגיע לרב למשפיע ואומר לו הרב
אני לא יכול לסבול יש בפנימייה בחורים שעושים מעשים לא טובים מעשים לא הגונים הם קצת גונבים אני יודע שהם קצת גונבים נכנסים לארונות של אחרים עושים מעשים לא טובים
והישיבה לא עושה שום
דבר אם אני בשביל זה הוא מתחיל לדבר בסגנון כזה מה אנחנו אבל תהיו הכלים איתי מה אנחנו היינו עונים לבחור שאנחנו מנהלים אנחנו מורים
אנחנו מחנכים ובא אלינו תלמיד ומספר לנו ידיעה כזאת מה אנחנו היינו מגיבים כשהיינו שומעים את משפט
כזה היינו שמחים אתם יודעים מה זה בשביל הנהלת ישיבה שבה מישהו רוצה לשתף איתה פעולה אז תגיד לנו מי זה אנחנו נדבר איתו נשפיע עליו תגיד
מה נעשה משהו
המשפיע ענה לו תשובה כל כך חכמה וכל כך עמוקה
בוא תראה זה שצריך לטפל צריך לטפל אני רוצה
להגיד לך משהו ישנם שני סוגי גנבים יש גנב שיש לו אומץ אז הוא מוציא לידי פועל את הגניבות שלו
ויש עוד גנב אחד גנב בפוטנציאל
הוא רוצה לגנוב אבל למה הוא לא גונב
מפחד מהמשטרה מפחד
שיתפסו אותו לדעתי אמר לו המשפיע גם הגנב השני שרוצה לגנוב בלב שלו הוא חושק את הגניבה רק שהוא לא מוציא אותה לידי פועל
הוא לא- גנב
נכון מבחינה מעשית הוא לא גנב אבל הלבה הפנימית
הזאת מוכיחה שהוא לא איך
אומרים הוא לא צדיק
תמים הוא לא אני רוצה שתעשה חשבון נפש עם עצמך
תגיד את האמת לעצמך אל תענה לי הם גונבים יש להם אומץ זה שאתה לא גונב זה בגלל שאתה באמת לא שייך לגניבות או בגלל שאתה רוצה לגנוב רק את המפחד תעשה חשבון עם עצמך בינך ובין עצמך זה שאתה מתלונן עליהם
תגיד זה לא
בגלל שאתה מפחד שזה יתעורר בך באיזה שהוא מקום יש לך את זה
בקיצור
הוא קלע למטרה
הבחור באמת היה עם נפש זכה הגניבה לא הייתה מופרכת לו אז אני רציתי לתת לכם את הדוגמה הזאת הבחור עשה עבודה ובסוף דיברו עם הגנבים הצליחו
ליישר אדורים אבל מבחינת החשיבה איך
איך הרב הגיע לשיחה עם התלמיד אילו היה בא אל התלמיד בצורה ישירה שמעתי תגיד לי את השמות אני אטפל
בזה זה נקרא הוא עובד כחכם זה שהוא התחיל לדבר
בסגנון הזה זה
נקרא שהוא דיבר כנבון והנבון זוהי החוכמה האמיתית זה החוכמה החכמה הפנימית עכשיו אנחנו נגיע למה שנקרא לנשים לחכמת הבינה בינה יתרה נתנה ויש יותר מבאיש תשמעו אני חייב לומר לכם שבכל בית צריך שיהיה איך אומרים בכל בית צריך שיהיה ברז צריך שיהיה שירותים צריך כן בכל בית
צריך לגשר מה זה מגשר מה היא מהי חכמת הגישור יש לה כמה וכמה צדדים
אחד הצדדים של
חוכמת
הגישור שאתה לומד את החוכמה הזאת אז אתה מגלה שמלמדים אותך שתדע שהאנשים שרבים מסוכסכים הרבה מאוד פעמים הסכסוך שביניהם זה לא סכסוך על דבר אמיתי מה שהם אומרים יש משהו תחת לפני השטח
יש משהו שמטריד אותם תחת לפני השטח דוגמה לדבר
היה פעם אדם שהמקצוע שלו היה להגיד קדיש לא שמעתם על מקצוע כזה מסכן
לא היה לו פרנסה אז המקצוע שלו הפרנסה שלו הייתה להגיד קדיש יש אנשים שלא מוצאים מישהו שיגיד קדיש על הקרובים שלהם משלמים
והוא אומר קדיש היה
אומר על 10 כמה 10 כמה נשים
יש בירושלים
גוף שדואג לגלמודים הוא עושה תרומות ועושה דואג לגלמודים שלא אומרים עליהם קדיש דואג לגלמודים של אין עליהם מי שילמד משניות או מי שלא יקבור
אותם וכן הלאה גוף של חסד
הגוף של החסד הזה העסיק אדם במשרה או בחצי משרה שיגיד
קדיש
יום אחד האדם הזה החליט שכיוון שהיה עליה במדד רוצה לקבל קצת יותר הוא הגיע למנהל אומר לו תביא יש עלייה אני רוצה סכום גבוה יותר אומר לו אומר לו הזה לא רוצה לא לא רוצה לא רוצה לא צריך תלך נמצא מישהו
אחר
אז הוא עמד על שלו והוא פוטר אחרי כמה שבועות הוא רואה בבית הכנסת שצמח אומר קדיש חדש הוא יודע שאבא שלו נפטר אמא שלו נפטרה אח שלו לא נפטר
למה הוא אומר קדיש פונה להסביר
למה התחלת להגיד ק כדי
שלא אומר אני עושה את זה בשביל מישהו
תגיד בשביל מי אתה עושה את זה הוא אומר יש איזה שהוא מכון של גלמודים שהוא משלם למישהו שיגיד קדישמן אתה
יכול לתת לי את הרשימה שלך
לקבל את הרשימה זה הרשימה שהייתה אצלו לפני כמה שבועות של אלה שהוא אומר עליהם ק בא
תגיד כמה אתה מקבל
מתברר שהוא מקבל הרבה יותר ממה שהוא ביקש שיעשו
לו על העלאה אז התחילה אש המחלוקת והכל
לבית הדין
והוא טבע
על כל בית הדין
והוא טבע והם טבעו אחר כך בית הדין פסק אז הוא עשה ערעור והיו תלמידי חכמים שעזרו לו קרובי משפחה שלו והראו ביטל את פסק הדין וישבו עוד פעם זה הגיע לבית הדין הגדול ושעה של דיין זה שעה של הרבה כסף וכל הכסף מה היה הוא רצה העלאה של 700 ש"ח כולה והמחיר שמשלם על הדיינים הרבה יותר מזה
ועד שזה הגיע לידיים
של הרב מרדכי אליהו עליו השלום יש שם בית הדין הגדול הוא רואה את התיק הוא מיד אמר זה לא העסק על הקדיש יש פה משהו אחר הלך בירך הקר התברר שהאישה של מנהל הגלמודים והאישה של האומר הקדיש הראשון פסול
יאללה פעם הבאה לא מזמינים אותם הזמנה לבית הדין שתי נשים מזמין אותם איך אומרים
מספיק עם זה הצליח לפייס
אותם
וכל התביעה מיד נגמרה
זה נקרא הבלשון של החכמים שולחן ערוך חמישי אבל יש 4 חלקים יש כאן ערוך זה שולחן עריך של אינטואיציה לא אינטואיציה
קאמל סיים
אז כאילו שכל כזה
מעבר לזה זה לא היה מה שכתוב זה לא אז אני רוצה לומר לכם שזה באמת הרבה פעמים בגישור רואים את זה ככה
המניעים הם אחרים תצליח לפתור את הבעיות האחרות זה ייפתר
מאליו
ממילא יש משהו אחר שמפריע לו עכשיו אני מגיע לחוכמה בינה יתרה ניתנה באישה יותר מביש מה זה בינה נבון מה זה נבון תחת לשולחן קולט מתחת לשולחן תגידו לי האם באמת בכל בית היום במדינת ישראל בשנות האלפיים כל בית נשוי
האם
באמת יש שמה מגשרת בבית שתמיד רואה את הסיבה של זה קצת נכנס
איך זה קרה כי האישה הייתה קולטת זה כמו שאומרים בבדיחה למה הוא מעצבני הוא לא אכל עכשיו זה נקרא חשיבה של נבון זה בינה יתרה לקלוט את מה שמעבר
זה לא מה שלפניך יש פה משהו מעבר אבל זה על זה בדיחה ישנה כבר כולם יודעות את זה שצריך להכיל את הבעל לפני שבאים אתהטרטר לו את השכל אז עכשיו השאלה היא יש הרבה הרבה עומקים אחרים בתוך הבית יש הרבה הרבה דברים שמתחת לשולחן הרבה מעבר לכלל הפשוט הזה
יש לנו את זה או שאנחנו צריכות
לטפח את זה אני חושב שצריכים להקים מכללה שקוראים לה ביני יתרה והמכללה הזאתי תגלה את הפן הנשי האמיתי העמוק שכבר קיים באישה ואיך אומרים התרבות המערבית הזאת
הטובה התובענית גרמה לה קצת להיות קצת
קצת קצת וזה דבר שניתן לתקן אותו היא תחזור לעצמו מיד
אבל זה צריך לעורר את העניין אני מעורר את זה ושאני רואה בפועל אומש שחסרים לנו מגשרות בתוך הבית אל תדבר אליי ככה
אז תגיד לאמא שלך את
האוכל הזה תתני לכלב וכן הלאה ואז מתחילים להנשים נתפסים לתוך המילים כאילו הם היו
מחשבים זה
מצחיק
כאילו הם היו קומפיוטרים אתה יודע איך שהוא דיבר אליי הוא אמר שאתה אוכל שלי לתת לכלב זה מה שהוא רצה באמת להגיד
לא היא באים אליו אומרת היא אמרה לי שאמא שלי לא יודעת להכין כזה אובל
וזה מה שהיא
רצתה להגיד היא רצתה להגיד משהו אחר רצתה להגיד שהיא נפגעה בקיצור דו שיח של חירשים
אנחנו התרגלנו ה שבנו את כל האנשים סביב המחשב זה הכל עובד לפי כותרות וחלונות וכללים ומספרים אנחנו כולנו רובוטים איפה מה לחשוב מה מה עומד מאחורי המספר מה עומד מאחורי הכותרת מה מעבר רוצים להגיד לך משהו אחר בכל זה רוצים ללמד אותך עניין אחר אתה לא מתבונן אתה לא רואה אתה רק חושב על המילים אתה חושב על האותיות
איזה דסק מחשבתי זה
אני חושב שהנושא הזה של בינה יתרה נבון שמבין דבר מתוך דבר נחוץ מאוד להתחדש תתחדש קנה של נעוריי כאילו לחזור חזרה כמו שאומרים לחוכמה העתיקה הטבעית שיש בתוך אנשים
ואיך אומרים זה היה חוסך הרבה הרבה הרבה הרבה עוגמת נפש לעצמם קודם ואחר כך עוגמת נפש לבעלים שלהם ואחר כך
עבודה בשבילי
זה היה חושף מפני שזה- גיטי
וזה- זה פשוט שזה ככה זה פשוט להבין דבר מתוך דבר זה דבר הכי נחוץ והכי חשוב לכולנו בפרט בדור שלנו ובפרט בעולם הזוגיות אז איך עושים את זה
איך הופכים להיות
מאדם חכם שאני אומר חכם זה אדם רובוטי מחשבי של
היבשת השביעית אנשים שעוד מעט יגדל להם מנטנה מעל הראש עם יצאו ככה
יהיו ילדים כאלה אוטומטית יוולדו עם אייפון ביד כאילו משהו כזה מחשבי ודרך אגב אתה יודע מה הולך היום רואים בפועל הילדים שנולדים הם יודעים
לפצח לך דברים
שמבוגרים לא תיק תיק תיק תיק עם כל הדברים האלה הם מאוד מחוברים לזה תיק תיק הם מחוברים למה אנחנו בגנים העברנו להם את ההתחלה הם הם משם התחילו וממשיכים הלאה הילדים הבאים כבר יגדלו עם עם כזה ראש מרובה וזה זה ככה זה ילך אני אומרת את זה בבדיחותה אבל בכאב ביחד
איך הופכים להיות
חם לנבון
איך עושים את זה איך יוצאים
מהמרובאות
הזאת
מהמחשביות הזאתי
מהתרגום הנקודתי זה אני מתרגם כך ואני מתרגם כך אין לזה זה הפרשנות עובר לאנשים ככה
כמו מכונות לא זה איקס וואי+ זה אבל
אתה בא ואומר לחשוב
שמישהו פה צריך כוס תה מישהו צריך פה כוס קפה
אני מכינה לעצמי אולי מישהו
עוד רוצה אספר לכם משהו אח שלי מואל
הוא הייתה לו איזה שהיא שאלה בהיבט רפואי
הוא מתקשר לרופא אני רוצה לדעת אם כהבת מסויימת מסגנון מסוים יכולה להזיק לילד כן לא פרט
בקיצור הרופא את האינפור מה שאח שלי ידע היה יותר ממה שהרופא יכל להגיד לו הרופא הזה כמו שאומרים לו מוצלח+ מעט
תשמעו למה
תוך כדי הדברים שהוא שואל אותו אז הוא אומר לו הרופא
הרופא אומר לו אתם אוהלים יש לכם השתלמויות אז הוא אומר לו נכון הייתה לנו השתלמות ודיבר דוקטור אני לא אגיד שמות דוקטור זה וזה דוקטור זה וזה הוא למדתי
ביחד
הוא כבר מרצה אצלכם אתם משלמים הרבה משלמים לו הרבה תשלם
ככה לוקח הרבה
אתם משלמים לו אה תגיד לי ידידי אתה מקבל כסף על בריתות האמת היא שלא כי על פי ההלכה מוהל לא צריך לקחת כסף מי שרוצה
נותן לו וכמה שהוא רוצה
כן אבל הערך אמר לו כן מה הוא
דיבר על התוצאה בפועל אנשים משלמים לא אני לוקח אבל בפועל לאנשים משלמים שאנשים שואלים אותו אם זה עולה כסף אז הוא אומר להם כרצונכם אם תרצו כן אם לא
תרצו לא הוא נוהג כמו שההל אחת
דורשת
ולא כי אותם אוהלים שלא יוצאים מהבית לפני שמבטיחים להם 1000 ש"ח אז
אז הוא אומר אז הוא אומר אז תשוב את
הכתובת שאני אדע לאן לשלוח
את ה איך אומרים את החשבונית
אתה מקבל כסף אתה מצפה שאני אתן לך יעוץ חינם
אז אני מיד הבנתי למה הרופא הזה לא ידע הרבה משום שכדי לדעת צריך להיות חכם נבון כדי להיות חכם ונבון צריך להיות בקצת ביטול ולא לשים את העיניים על הכסף כל הזמן אתה ראית לאורך כל השיחה שזה מה שמעניין אותו אז אתה באמת לא יודע הרבה
התפיסה הצופן איך עוברים ממצב חכם למצב נבון יש לו כללים
אז בואו נאמר את הכלל הראשון
האגדה מספרת על עיקר אחד שיצא לשוק וראה אדם שמוכר שק תפוחי אדמה סינתטיים יש דבר כזה
העיקר הזה קונה תפוחי אדמה כדי לזרוע באדמה
סינטטי כן זה סוג כזה כאילו משהו אותו אבל הוא לא מצמיע
אומר לו כמה אתה מוכר את השק הזה
אז הוא אומר לו בשבילך כמו
שהסוחרים אומרים בשבילך
נותן לו מחיר
אפסי אומר לו אבל למה שמה אני קונה וזה עולה לפי 8 זה לא אומר לו זה בגלל שזה הביתי וזה סינטני אומר תיקח תהנה מזה תשמע אני צריך את זה לבריאה קח קולט השקע ולא צומח שום דבר עד
כאן הסיפור הסיפור הזה הוא גם משל ברור
אנחנו מסתובבים צלצו החוצה צאו לרחוב צאו לבני אדם תפתחו את העיתונים יש שם שני סוגי תפוחי אדמה כל העולם מתחלק לשני סוגי תפוחי אדמה אמיתיים שאם נזר אותם יהיה שם יצמח משהו וסינטטיים שאם נזר לא יצמח שם כלום
כל העולם בנוי מי הוא החכם זה שקונה את הסינטטי כי זה יותר זול מיהו הנבון הנבון הוא האדם שמסוגל לקלוט על התפוח אם יצא ממנו
משהו
בעולם העסקים זה מאוד משמעותי אתה מסתכל על איזשהי עסקה
מה נראה לכם נלך על זה סיפר לי סוחר שבבית רפואה
קפלן מידינו ברחובות מכרו אני חושב לא יודע כמה לא זוכר מספר מסויים של המון מיטות מיטות ישנות של בית רפואה צריכים קצת לצבוע צריכים קצת פה צריכים קצת שם הוא עשה חשבון ההובלת לי ככה זה יעלה לי ככה אני מוכר את זה אחר כך בעזה בקיצור אני
מכסה את עצמי עם רווח כזה וכזה התברר ההובלה להעמיס אותם צריך לתקוע אותם חזק שלא התח לו בדרך התקמט לא כמה אחר כך לצבוע אותם לא היה לו איפה לצבוע בסדר גודל כזה מיטות זה לכלך לשכנים תבעו אותו פה שם בקיצור את כל המיטות כמו שקנה
בסוף זרק הערבים באו להסתכל על המיטות מה זה פה לשם יש לפעמים שאתה עושה עסקה והעסקה הייתה מוצלחת יש לפעמים שאתה עושה עסקה היא לא מניבה
פירות רק הפסדים ורק
כאב לב יש עסקה של תפוח אדמה האמיתי ויש עסקה של תפוח אדמה סינתטי
השאלה היא אם אנחנו
יודעים אם אנחנו למדנו אם קיבלנו
שיטה בראש איך לזהות את האמיתי
ואיך לזהות את הצלופן איך לזהות את הדבר שיצמיח וזהות דבר שלא יצמיח זה בעצם השאלה האם אנחנו היינו בקורס נבונים איך עושים את זה איך קולטים את זה
אז תשמעו לפי המצב שאני רואה בעולם היום יש יותר חכמים מאשר נבונים אנחנו במשבר נבונים אנחנו היום במשבר קהילתי רמת המצליחים כמה אנשים פותחים בשנה חנויות במדינת ישראל ובסוף השנה או בסוף השנתיים סוגרים אותה
כמה% למעלה
למעלה משבעים% זאת אומרת אתם יודעים מה זה למעלה משבעים% מהאנשים
שיש להם כסף בכיס להשקיע לפתיחת חנות טעו בהערכת המצב הראשונה אז יש להם חוכמה או יש להם בינה חשוב
להם חוכמה אולי אבל בינה לא לקלוט איזה תפוח אמיתי איזה תפוח לא אין אז איך אנחנו
עושים את זה
אז קודם כל ראשונה שתי עצות אני נותן החסידות נותנת שתי עצות עצה ראשונה ידידים יקרים ללמוד חסידות ללמוד תורה בכלל חשיבות בפרט למה מה עושה החסידות לאדם כל פעם
כל פעם שאתם פותחים מאמר הכי פשוט סליחה בחסידות הכי פשוטה מה קורה לכם
לא מה שחשבתם לא מה שחשבתם
מביאים לך פסלות מה הפירוש שלו
בסוף מתברר הפוך ממה שחשבת אתה מתרגל לחשוב הפוך אתה מתרגל לחשוב שמה שאתה רואה מול העיניים שלך זה לא המילה
האחרונה זה בונה לך את השכל זה בונה
לך את ה מה שנקרא את את ההיפכה מסתברה אומרים את זה בלשון של התלמוד את הדריי את היכולת להגיד הפוך היכולת להגיד הפוך יקרה יותר מאשר להגיד ישר
אור חוזר עמוק יותר
רק יותר פנימי יותר מאשר עור ישר בקיצור אתם רוצים להיות חכמים בואו ללמוד תורה
התורה תבלבל אותכם בשלב הראשון תגיע לכם את השכל אבל התוצאה תהיה בסוף לא מה שחשבת ואז אדם שלומד תורה שהוא מסתכל על דבר הוא לא חושב בחשיבה קונבנציונלית זה בינה בינה זה להבין דבר מתוך דבר מה שלא נאמר ממה שנאמר אז האדם שמורגל בלימוד התורה הוא כל הזמן
חושב בצורה הזו
1000 בית החסידות מרגילה את האדם להיות מוח שליט על הלב
מה זה מוח שליט על הלב
בא לי משהו אתם יודעים יודעות שהוא
שהלב גובר על השכל
אתם יודעים שהלב מצליח לשכנע את השכל כאילו הוא מבין אתם יודעים שהוא עובד
עליו הרבה פעמים
יש בדיחה יהודית שמספרת על איזה שדכן שהגיע לאדם הציע לו שידוך לבת שלו
מה אתה מציע בחור טוב נהדר מושלם
ההוא מתחיל לברר על הברור מתברר שהוא עיוור בעין
אחת אומר לו אתך שטויות אתם מכירים יש ספר שנקרא מנורת המאור ספר מוסר עתיק ספר מנורת המאור אתה יודע שהוא היה עיוור ותראה איך הוא עם מנועת המאור האיר לכל העולם בספר הזה שהוא כתב מה זה שטויות סוף העולם של בן אדם עיוור האבא של הכלה האבא של הבחורה קצת מעקם את האף אומר לו
טוב תן לי עוד לברך אתה אומר שהוא כלי יקר בוא נברר מתברר שיש לו עוד בעיה אחת שהוא גם כן אני מרות אין לו אין לו אין לו שקל על הנשמה אין לו כלום
הוא חוזר חזרה לשולחן אומר לו על השולחן תשמע
מה זה נוגע
האשמת על האבן עזרא האבן עזרא היה עני מרוד היה כולו מסכן אדם הואיל לו לאדם שנולד בלי כוכב ככה הוא אמר על עצמו נולדתי בלי מזל עם כל עם כל העולם יהיו איך אומרים אם אני אעסוק בתחריכים ואף אחד לא ימות
אם אני אעסוק בנרות השמש לא תיקבע אף פעם איך הוא ראה את המזל שלו ראה לא הולך לו בכסף לא הולך לו בפרנסה וואו אז הוא אומר לו
תשמע יש אנשים שהם גדולים והם חכמים והם זה
אבל אין להם כסף טוב אז הוא אמר תן לי לברר חוזר אליו אחרי שבוע אמר שמע אני שומע שהוא ממוצע ומטה הוא לא הבחור הכי טוב בישיבה הוא מה הוא לא משהו
אז הוא אומר לו מה רוטשילד היה כזה חכם
בקיצור הוא תופס את החלק 3 קצת תשבו כמה אתה יכול להתבדח יש גבול כמה אתה יכול לצחוק אני רוצה שהשדכן הרי מה המטרה של השדכן
שקר דובר כסף נוטל הוא רוצה את השורה התחתונה הוא רוצה לקבל את הכסף שלו אה זה המוטיב של השלך הכסף הלב הרצון ויכול להקים את כל המורחות שבעולם
העיוורים רואים והעניים עשירים
והטיפשים חכמים הכל הוא עושה לך משיטחון הוא עושה לך לבן הלב לך שחור זה מה שאדם שלא התרגל לשלוט עם המוח שלו על הלב
הוא מגיע רחוק
אומר תורת החסידות אני רוצה לא רק לעבוד על המוח שלך אני רוצה גם לעבוד על הלב שלך איך עובדים על הלב משקיעים בהבנה משקיעים בעבודה הפנימית מה שנקראת נתקפיה את הרצונות ואז יש סיכוי שבהגיע רגע אמת לעשות עסקה נכונה להחליט החלטה נכונה הסבל שלך יגיד את דברו בצורה צלולה והלב לא ישגע אותו ולא יטעה אותו ולא ימשוך אותו לכיוונים ואפיקים לא אמיתיים אז זה כמו שאומרים ההיצע ובזה אנחנו כמו שאומרים סוגרים את השאלה איך החכם הופך להיות נבון
א הוא לומד תורה כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים אתם עם חכם ונבון לא חוכמה לבד הגויים הם חכמים היהודים הם נבונים זה כוח מיוחד שיש לנו ואנחנו צריכים לפתח אותו לא ככל הגויים בית ישראל אנחנו בפרשת גולה אין עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב אני מציע ואני מרשה לכם לתת את ההצעה שלי
שאל בי על בניין הכנסת יהיה הפסוק שכתוב אין עם לבד ישכון בגויים לא התחשבנו משום שההצלחה שלנו תהיה רק בנקודה הזאתי בגויים לא התחשב כי יש לו את הבינה יש לו את הנבון
חכם נבון אז הוא מסוגל לחשוב בצורה אחרת בחשיבה אחרת
זה ההצלחה האמיתית
עכשיו אחרי שאנחנו כבר עברנו את
הקורס הזה של ללמוד חסידות דבר שני להטות את כפיה בא לי עכשיו
בא לי איזה שהוא גליק איזה מקופלת איזה שהוא
רגעים של אושר לא יודע איך קוראים לכל הדברים האלה בא לי זה את יודעת מה אתה יודע מה אולי עוד 5 דקות
זה כבר זה כבר זה כבר הייתי אומר כיתה בית או גימל אני מדברת את יודעת אני אני מתחיל לאט לאט אני מתחיל לאט לאט ככל שהאדם יצליח לקפוץ את עצמו יותר אז יהיה מסוגל שהלב
אלבלן אותו בזמן אמת במצב
אמת זה מאוד חשוב זה מאוד משמעותי
עכשיו אני הולך להגיד משהו טיפ טיפה יותר עמוק טיפ טיפה אבל אתם אין לי בכלל צורך להגיד את זה זה פשוט
כבוד מה עושה כבוד לבן אדם
שאדם מקבל כבוד מה זה עושה לו מפתח לו את האגו יש מושג של להשתמש בכבוד בכיוון של קדושות יש אפשרות להשתמש בכבוד בכיוון חיובי אם רוצים לפתח אצל הבן אדם בחינה מסויימת של להבין מתוך דבר מתוך דבר כתוב בחסידות תשים על הבן אדם כתר
כתר כתר זה כרוב
יש לתת לבן אדם כסף יש לבן אדם לתת
הפתעה מתנה פיזית גשמית ויש לתת לו כבוד הרמבם בהלכות דעות כותב שכשרוצים לחנך ילדים קטנים מתחילים איתם בממתקים כליות ואגוזים הוא קורא לזה זה נותן את הממתקים האלה לילדים של היום
כליות ואגוזים אחר כך הוא מדבר על כסף
אחר כך הוא מדבר על כבוד כבוד יחסית לאוכל והשתייה והפרסים הוא רוחני יותר
כבוד זה משהו שהוא יותר מפתח את האגו אם אני הצלחתי להביא בן אדם שהוא יזוז ילד שאני יזוז בגלל כבוד זה כבר עלייה מסוימת מהרף הראשוני שהיה לו עכשיו אני רוצה להגיד דבר שהוא מאוד עקרוני אתה
רוצה ממני שאני אתחיל לחשוב מחוץ לקופסא בסגנון של נבון ולא רק בסגנון של חכם הבנתי את הנקודה אתה
יודע שזה קשה
כמה מאמצים עולה לאדם להתרכז באמת 5
דקות
קל לנו לדבר שעה ולא להתרכז באמת 5 דקות
המחשבה היא קשה
כשהאדם צריך לשכנע את עצמו להתעמק במה שהוא זה המון המון מאמצים
נפשיים אז כתוב בחסידות כן כשאתה נותן לו תקווה שכתוצאה
מהממצאים שהוא יגלה
הוא יקבל כבוד
שימו לב אתם זוכרים את הסיפורים הרופא שאמרתי לכם תארו לעצמכם שהרופא הזה לא היה מחפש כסף היה מחפש רק תהילה בעולם המדעי
הוא לא היה רופא
יותר נסול תגידו את האמת זה רק עם כל מה שעומד לו מול העיניים זה רק הכסף ולמי לשלוח את הביל אז הוא מגיע לרמה מסויימת אבל אם הוא רוצה לקבל כבוד הוא מבין שהוא צריך להשקיע ולהקריב ולתת מעצמו כמה אנשים
מוכנים לתרום מעצמם לקהילה בשביל לקבל פיסת כבוד זה כבר משהו יותר
גבוה אני לא אומר שזה המבוקש הכי גדול הכי גבוה הכי
טוב זה שאני אדם יצא לשם שמיים
אבל שאנחנו לא אוחזים שם כשהאדם יוצא מהסטייל של התמורה החומרית לסטייל של התמורה הרוחנית יחסית במרכאות כבוד
הוא גורם לעצמו לעלות רמה ביכולת השכלית שלו
במילים אחרות אני אומר לכם פה משהו ששווה מחרה זהב כל דבר שאנחנו נעשה אותו בשביל משהו חומרי השכל שלנו יהיה מונח פה עד רובד מסוים כל מה שאנחנו נעשה בשביל אידיאל רוחני השכל יעפיל ויגיע לפסגות גבוהות יותר אם זה יהיה בשביל כבוד רמה מסויימת אם זה יהיה לשם שם שמיים זה רמה רוחנית גבוהה יותר
אבל יצאתי מעולם החומר וזה הנקודה הראשונה והחשובה ביותר ואני חייב לומר לכם שאני רואה את זה בפועל ממש אני רואה בפועל שכשהמוטיב של האדם היה מוטיב חומרי הוא הגיע למקום מסוים כשהמוטיב שלו היה מוטיב רוחני הוא הגיע לכמו שאומרים למקום גבוה יותר וכשזה יהיה לשם שמיים שזה שיא של רוחניות זה כבר יהיה משהו לעלה ולאלה כמו שאומרים מובחר מובחר אבל לפחות שנבין איך זה עובד מבחינת היכולת השכלית של האדם שזה משמעות שאנחנו מדברים על יכולת פיתוח בינה זה פיתוח להבין דבר מתוך דבר אין מפתח שיושב רק לפי השעון ויושב רק לפי הרווחים ויושב רק לפי מה שמשתלם לי אם אתה עובד ואתה רוצה לפתח משהו אתה צריך הקרבה והקרבה
למען מה למען האידיאל ואם האידיאל שלו כבוד אז הוא יוכל לשבת 22 10 ושמונה 10 ועשרים ומאה שעות יותר ממה שהוא חייב אני רוצה לתת לדברים הללו
דוגמאות אני רוצה לתת דוגמה אחת של יכולת מכבוד כבוד עצמי יכולת גבוהה ברמה שנקראת סור מרע אחת ויכולת שניה גבוהה
מועשה טוב אז היכולת הראשונה היה צדיק רבי יצחק יעקב הורוביץ בעל החוזה מלובלין
משהו לפני החוזה מלובלין אמר פעם אמרה חריפה ואמיתית פולחת כליות בלב
השטן מנסה להכשיל את האדם מה אתם חושבים מה המטרה שלו
הכישלון
לא מה שיבוא אחרי הכישלון
מה שיבוא אחרי הכישלון מה קורה לנו אחרי שנפלנו כאב לב מפך נפש חוסר אמון החט לא מעניינת אותו מה שמעניין אותו
זה המחשבה אחרי החטא זה נקרא חשיבה מחוץ לקופסא זה מחשבה של בינה זה לא מחשבה של חוכמה מחשבה של חוכמה היא מחשבה
ישירה מה הוא רוצה להפיל אותי הפיל אותי ניצח
לא
אם אנחנו נתפוס את הפונט הזאת אנחנו נבין שגם כשנכשלנו לפחות לא ליפול בעצבות כי זה בדיוק מה שהוא רצה הוא רצה להוריד לנו את המוטיבציה להוריד לנו את האמון העצמי שלנו לא ניתן לו על החיים ועל המוות לא ניתן לו ואיפה זה בא מאיפה זה בא מהכבוד
העצמי האדם
אני לא אתן
אתה רואה איך כבוד אתה
השתמשת בו לקדושה כבוד אני לא יפול הוא הפיל אותי נפלתי משתי מדרגות אני לא התגלגל בכולם נכשלתי יאללה פה תעצור העצבות שלו תהיה אם תעשה עצבות הוא נתן לו כמו שאומרים לך
הצלחה יותר ממה שהוא האמין יותר ממה שהוא ציפה עד כאן סור מרע דוגמה למעשה טוב היה צדיק ושמו רבי דוד משה מצ'ורסקקוב
חסידות צדיק הצדיק
הזה אמר לחסידים שלו דבר מפתיע אני מהיותי
ילד בגיל 7
קיבלתי על עצמי לא
להארה
לשום אדם בעולם לשום אדם אני מתכוון יהודי לא להערה יותר מדוייק לשום בריאה גם לא איך אומרים לא להרוג יתוש לא להערה לשום בריאה אמרו לו האנשים
אתה יודע העולם יש בו רשעים
ואתה יודע שבעולם יש
גועים
שהם רשעים
אתה לא מתפלל עליהם שהם ימותו
איך איך מסתדר הרצון שלך
לא להזיק לאף אחד ביחד עם הרצון שלך שהרשעים
ימותו
אומר להם אני לא מתפלל שהרשעים ימותו אני מתפלל שישראל יגבהו ויעלו מעלה מעלה עד שהרשע של אלה לא יגאל עמיר בזנב זה מה שאני
מתפלל וזה נקרא עוד פעם דוגמה לחשיבה מחוץ לקופסה שהיסוד שלה הוא כבוד עצמי אני לא מתלכלך כדי להרוג מישהו כדי להתקלל מישהו אני לא מתלכלך על זה אני רוצה להיות כל כך גבוה
שהרשא שלו לא יוכל להזיק לי לא יוכל לדבר אליי
זה כבוד עצמי זה רמה גבוהה אבל זה רמה בכבוד עצמי גבוהה תודה רבה
רבי דוד משה מצ'וק
זה זכויות יוצרים אז הנקודה הזאת שאנחנו מבינים
שלכבוד יש משמעות כתר אתם רוצים להגיע לחשיבה של להבין דבר מתוך דבר הקטע יכול לעזור לכם הקטע הקטן זה הכבוד הקטן הכתר הגדול זה הכבוד הגדול כבוד שמאי לא הכבוד של
עצמי
אבל אנחנו יכולים עם זה ללכת להתחיל את הדרך אחרת אנחנו נשארים עם ביסלי ובמבה עם כל מיני טובות הנאה קטנות שאנחנו רוצים לקבל זה הוא שמה אנחנו נעצרנו ואנחנו יכולים להיות אנשים גדולים מאוד אבל אנחנו משחקים בחום ואבנים משחקים במשחקי ילדים קטנים
היכולת להבין דבר מתוך דבר יכולת קשה היכולת להבין דבר מתוך דבר היא יכולת מעייפת כמו שאמרתי ועל זה אנחנו מתפללים כל יום
איפה אנחנו בתהילה
מתפללים על זה שהשם יתן לנו כוח להבין בתור דבר תדעו לכם שכשאנחנו מתפללים על דבר ואנחנו לא מבינים מה אנחנו מתפללים על התפילה לא מתקבלת ותן בליבנו בינה להבין לשמוע ללמוד וללמד אומר האדמור הזקן מהי התפילה הזאת מה כוונת התפילה הפנימית הזאת ברחביך הערבים רחל מלאנו ותן בליבנו
בינה אומר אדמור הזקן הכוונה שאנחנו נכוון מחרתיים ושבת לא משנה אנחנו נכון שאנחנו רואים את זה שנבין דבר מתוך דבר שיחזור לנו הכוח היהודי הזה האותנטי הזה המיוחד הזה שהיה לנו מאז ומקדם זה
התפילה שלנו זה הבקשה שלנו
עכשיו איך אנחנו מלמדים בן אדם מדברים על בני אדם
איך אנחנו מצליחים
להעביר להעביר לבני אדם שסביבנו מסרים כאלה שיגרמו להם לא להסתכל על המסר כמו רובוט טמבל
אלא לנסות להבין דבר מתוך דבר איך אנחנו מטמינים בתוך המסרים שלנו מה שנקרא נקודות נקודות מעוררות מוקשים מוקשים חיוביים שיגרמו
להם להתחיל לעורר את הבינה שלכם בתוך השכר שלהם איך אנחנו עושים את זה אז החסידות עונה על שתי הדברים הללו דבר ראשון היא אומרת
אני מסביר זה לשון מתוך מאמר שאתם מלמדים דבר פנים אל פנים לעשות את זה בפנים מסבירות אפילו אם אתם אומרים את האמת הכי גדולה אבל תזכרו את זה זה חשוב לבית אפילו אם אתם אומרים את הדבר הכי נכון הכי צודק הכי אמיתי אבל אתם אומרים אותו בכעס בעצבים וזה האנשים אוטומטית אפילו אם הם הסכימו איתכם הם לא רוצים לחזור לזה
כי זה
מזכיר להם רגעים לא נעימים בחיים הם רוצים לברוח מזה אני מסבירות כשאתה מדבר
שזה יהיה בצורה שמחה נעימה בכיף שיהיה לאדם חשק
כשהוא יהיה בינו ובין עצמו להיזכר
בדברים האלה שוב אם אתם רוצים יש
מה שנקרא אמרת כנף מה פירוש אימרת כנף שהטמנתי בתוך אמרה הזאת כנפיים של האנשים שהם שמעו את האמרה יהיה להם חשק לספר את הבדיחה הזאת לעוד מישהו זה נקרא אמרת כנף לאימרה יש כנפיים אבל זה טמון בתוכה מי ששומע בא לו
להגיד את זה לעוד
מישהו אז כי אין הפירוש כנף זה נקרא פנים
הסבירות
שמי שאני אגיד לו את זה יהיה לו חשק לחשוב על מה שאמרתי לו עוד פעם זה כל כך יפה זה כל כך
טוב זה כל כך אמיתי זה כל כך מדבר
אליי אני רוצה לחזור על זה עוד פעם
אחת זה נקרא אומר אדמור הזקן זה קטע ממאמר של אדמור הזקן
מסבירות אנחנו חייבים אנחנו חייבים ללמוד בעזרת השם בקורס שיפתח לענייני בינה קורס להבין דבר מתוך דבר פיתוח העצמה אישית בעולם הבינה
אנחנו נדבר על
זה איך אנחנו לומדים להכניס בתוך הדיבורים שלנו
שיהיו נעימים שיהיו כיפיים שיהיו כאלה שאנשים יחשבו עליהם עוד פעם ואז כשהוא
יחשוב על זה עוד הפעם מה יקרה לו הוא יעבור מהסקלה של החוכמה לסקלה של הבינה כי להבין דבר מתוך דבר כי כשאתה חוזר על דבר שאתה מעיין בו
שכיף לך לעיין בו
איך אומרים הודעות ורישום אצל אצל משרדי משרדי המכון עכשיו אנחנו מדברים על העצה השנייה שגם היא כתובה במפורש מאמרים
להעביר מסרים לבני אדם באמצעות משל מלכתחילה להגיד להם בוא ניתן לך משל הוא מבין שהוא צריך לתרגם את זה למשהו אחר אז תוך כדי שאתה אומר לו את הדבר הוא כל הזמן חושב אז מה זה אז מה הכוונה מה הכוונה אז אז הוא מחפש את הממשל וכשבן אדם שומע ומחפש את הנמשל הוא הופך להיות נבון וזה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב שאנחנו מעבירים מסרים לאנשים להשתמש במשלים
המשל מחכים את השומע גורם לשומע להיות מהלך בחוכמה לא להיות מקובע בתוך החוכמה היכולת שלנו לקבל ביקורת
מתוך מתבררת בהתחלה זה לא ככה אבל בסוף מתבררת כי הכלי הכי הכי הכי חזק והכי משמעותי בשינוי החיים שלנו
תחשבו על עצמכם תבדקו על הדברים שעבר לכם בחיים תגלו כמה דברים שאתם קיבלתם עליהם ביקורת אתם מאוד מאוד התפתחתם בהם מאוד מאוד עליתם בהם אני גם אדבר על ביקורת בונה לא על ביקורת
מוחצת כמובן על
ביקורת שיכולים להכיל אותה כן הדברים שקיבלנו עליהם ביקורת הם הדברים שבהם אנחנו התפתחנו עלינו הרחבנו והעצמנו
את עצמנו
זה הביקורת החיובית זה הביקורת הבונה אז קודם כל מי שרוצה להיות מבין דבר מתוך דבר אדם שיודע לקבל ביקורת ואז כמו שאומרים להביא אותה לתוצאות בתוך החיים שלנו שזה קשר ישיר
לפרשת שבוע פרשת שבוע פרשת בלק בלעם הרשע עומד ומדבר על עם ישראל כל מיני דברים אחד הדברים שהוא אומר כי מראש ציורים הרעינו או מגבעות אשורנו אומר רשי מי זה ראש צורים וגבעות אני רואה אותם מיוסדים וחזוקים כצורים וגבעות הללו
על ידי אבות ואמהות מי יוצא לנו הכי הרבה ביקורת בחיים
אבות ואמהות אבל מראש סורים הראנו מגבעות אשורנו אני רואה אותם מיוסדים אני רואה אותם חזקים ממה
מאבא אמא ממה שאבא ואימא אמרו
נכון שהרבה מאוד פעמים הדברים האלה מוחצים אותנו הרבה מאוד פעמים הדברים הללו נראים לנו קשים השאלה איך מסתכלים עליהם לפחות כשאנחנו מבוגרים נבין שהביקורת הזאתי מעבר לעוגמת נפש שהיא עשתה לנו היא גם בנתה אותנו מי הוא החכם ומי הוא הנבון החכם נשאר בכאב שלו הנבון לומד להכיר
מה זה נתן לי נכון שאני לא אהבתי את זה נפרץ כשהייתי צעיר או צעירה
אבל זה נתן לי משהו
משהו
ככל שאנחנו נראה יותר מה זה נתן לנו אנחנו התקדמנו יותר ואני רוצה לספר לכם על גנן שאני מכיר אותו שאני נדהמתי גנן מאוד מוצלח זה סיפור לפני שנים
הוא נכנס אצלנו בבית ביקש לעשות שיחת טלפון זה היה לפני העידן הפלאפונים הוא דיבר בפלאפון בטלפון והוא התקשר
והוא דיבר על זה שהוא מציע את עצמו כגנן לאיזה שהוא כנראה בניין ככה זה היה נראה בשיחה דבר דבר דבר מדבר מדבר ובסוף השיחת טלפון אני רואה אותו עם
חיוך על הפנים סוגר את השיחה אמרתי לו אני ראיתי שאתה מנסה לשכנע אותם
ואני גם הבנתי אני לא שמעתי את הצד השני אבל אתה יכול לפעמים
לקלוט מאדם אחד שמדבר קלטתי מתוך הזירה שלך שהם לא קיבלו אותך
אז הוא יהיה חיוך ממתיק סוד ואמר אני התקשרתי לאחד הבניינים שאני עובד שם ואני ניסיתי להגיד להם שיש לי מחירים טובים ושיש לי זה ושאני יודע לעשות ככה אני רציתי לשאול לא יש לנו גנן הם אמרו לי
ואז אני לחצתי
אבל אני יש לי מחירים לא הגנן שלנו ואני שמעתי מה חושבים עליי באמת עכשיו תראו מה היה קורה מה היה קורה אם אילו הם היו אומרים לו מילים קשות אני ראיתי
עליו שהיה מוכן גם על
זה היום אני מתרגם את זה אז הייתי קטן אבל
הוא היה מוכן גם לשמוע דברים קשים
איך אתה מסוגל היום אני לא יכול לישון אני לא לא יודע איפה הוא נמצא
איך אתה מסוגל איך
התשובה היא זה האדם הנבון
הוא יודע לקחת את האשורנו ואת ורוב סורים הראנו את הדברים
הקשים ולעשות מהם כמו שאומרים
מיר מלדה מהדברים הכבדים הכבדים הקשים לעשות מהם
ממרח תאים כי הוא יודע מה לשפר הוא יודע מה לתקן אז אני רוצה להגיד לכם שאנחנו רוצים שתהיה לנו חוכמה ואם לחלה גם כן עם וילה וגינה וכמו שאומרים ושיהיה לנו גם כן גנן טוב ושאנחנו נדע לפתח את המעשים שאנחנו עושים ואת הרצונות ואת השאיפות שלנו במקום הנכון בזמן הנכון ובלי להתפעל מהעולם מה זה העולם מהעלם והאסתר אל תתפעל
מהביקורת תעשה ממנה מטעמים תבין דבר מתוך דבר
כבר מישהו אויל להגיד לך משהו תהיה חברה מאנטפל בעניין טפל בחשבונית כמו שצריך ואז
אתה תראה איך התקדמת בחיים מאחל לכולנו ביחד הצלחה כזאתי גם בעניינים פיננסים וגם בעניינים הרוחנים

להרשמה לדיוור השבועי בדואר אלקטרוני:

עוד באותו נושא