ואלה יעמדו על הברכה:

חנה (אנה) בת לייב ואסתר ינטה
לעילוי נשמה
ברוך בן אלה מלכה
לברכה הצלחה וזיווג
אלה מלכה בת חנה (אנה)
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
דוד בן ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
אילנית בת ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
ז'אנה בת מרים
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
בנימין יעקב בן איריס
לעילוי נשמתו ושאר נשמות ישראל השוכנות עימו
ליאור בן איריס ומשפחתו
הצלחה מרובה במעלות התורה, זיווג, רפואה וכל הישועות
לעילוי נשמת לונה בת לאה
נפטרה בג אייר תשע"ב
ישראל בן אסתר הכהן
לזכותו ולרפואתו
התמים דוד ברוך בן אליהו
להצלחה בכל
מלכה בת זהרה (שרה)
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
אליהו בן רחל
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
משפחת עזרא שיחיו
לזכותם והצלחתם בכל מכל כל
מיה בת נועה וליהי בת נועה
רפואה והצלחה משמעות ואמונה בדרך החסידות
אלכסנדר בן פליקס עזריאל ומרת ולטינה
לעילוי נשמה נלב"ע ב' אלול תשמ"ז
משפחת טביביאן
בריאות ושמחה הצלחה בשליחות נחת מיוצאי חלציהם
גל בן גדעון ונילי חן
והילדים: אראל, אליאב, אוריה, אחיה, אלחי ואדל
משפחת ליאור והילה מנחם
הצלחה בגשמיות וברוחניות
פרץ דהרי
לגאולת עם ישראל ברחמים אמן
משפחת שוורצברד
הצלחה רבה ומופלגה בחינוך הילדים
ברכה תמרה בת קנדב מרגלית
רפואה שלימה וקרובה
טל ויעל בנות חווה. חווה בת פרידה
להצלחה בכל
יעל בת שרה, מיכל ברכה בת יעל, יוסף יצחק בן יעל
סופה בת פאיבה, ישראל יעקב בן קושה, רוזה בת לב
לעילוי נשמה
ריזא בת שמעון, מאיר בן טודרוס, חיה בת ישעיהו
לעילוי נשמה
ילנה בת לובוב וכל משפחתה
עבודת ה' מתוך בריאות נכונה, מנוחת הנפש, שמחה וטוב לבב.
רועי בן לימור ויולי בת לימור
הצלחה בכל
ר' משה בן ר' ששון יהודה
לעילוי נשמתו ע"י משפחת אליהו
דוד בן רומיה
לרפואה שלימה
אלכסנדר יצחק ונחמה דינה
והבנות רבקה ובת אור
משפחת זכאי
לזכותם והצלחתם
בן ציון בן שרה, ירון יצחק בן שרה
לרפואה
יונה בן חנה יוהנה, אברהם בן שרה
לרפואה
רבקה בת עדילי
הצלחה ביראת שמים
יהונתן בן עדילי
הצלחה ביראת שמים
יעל בת עדילי
זווג הגון
גילית בת מרים וניסים בן מסעוד
רפואה שלימה בריאות איתנה
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה
לזכותו והצלחתו
יבגניה בת סולומון
לעילוי נשמה
לילה בת נג"יה למשפחת אברהם
לעילוי נשמה
דוד בן אליהו זהבי
לעילוי נשמה
אורלי בת אסתר
לעילוי נשמה
יולה בת יבגניה
לעילוי נשמה
יהודה בן יוכבד ולאה בת מרסל
לעילוי נשמה
עפרה בת פנינה, מאיר אביב אברהם בן רבקה
לרפואה שלימה
נעה בת גילדה, חן בת איריס
לזיווג הגון
איתן ורחל רחלי ויוסף יצחק פרץ
בריאות, עושר ואושר שלום, נחת וגאולה
נחמה יהודית בת עמי בת משה
לעילוי נשמתה
רס"ן תדהר בן גבריאל טמפלהוף
לזכרון עולם ה' יקום דמו
נטלי בת ניצה, אוריאל בן פז שרה
זיווג הגון
רני בן יונה סימונה
רפואה שלימה
ישראל שלום בן מלכה וגיטל קילא גינענדל בת הינדא
ברכה והצלחה בכל להם ולכל יוצ"ח
יפה בת טורן ויפה בת שלמה
לעילוי נשמתן
יעקב בנימין בן איריס
לעילוי נשמה
ליאור בן איריס
לזריזות דייקנות ואהבה במעלות התורה
שמחה בת יקוט
לעילוי נשמה
צבי בן מרים
לעילוי נשמה
מנגה בת רבקה
לעילוי נשמה
גל אסתר בת הדס ושלומי יזהר בן חנה פרדסה
זרעא חייא וקיימא
מנחם מרדכי בן גניה ומרים בת נצחיה ישראלי
להצלחה בכל
חדוה בת פז שרה
זרעא חייא וקיימא בבריאות ובנקל
שיינא ברכה בת ענת
רפואה שלימה ומהירה בגוף ונפש ולזכות והצלחת כל המשפחה
רותי בת רבקה
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אוריה, אלישיב ואיתיאל בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אליאור, הילה, טלאור, ינון, בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אסתר בת ישראל הנולדת מן מסעודה מזל
לעילוי נשמתה ל' ניסן
מיכאלה מיכל, מור אבירם ואידור ברקוביץ והנכד אורי
בני חיי ומזוני רוויחי
אליעזר בן בלהה ויחיאל
שתמיד בחר בחיים מוקדש לעילוי נשמתו על ידי בתו רחל
יחיאל בן אליעזר
נרצח בזרועות סבתו האוהבת בשואה לעילוי נשמתו
אסתר מלכה בת רחל וישראל
לעילוי נשמתה מוקדש על ידי בתה רחל
הרשל בן לוי-יצחק
אחיינה האהוב של אמי הושמד בטרבלינקה לעילוי נשמתו
רחל שקד
לאחדות עם ישראל וטובתו

האם מותר להשתמש בבגדים ונעליים של נפטר

מה נכון לעשות עם בגדים ונעליים של נפטר, האם יש בכך חשש סכנה, או שזה מצווה

 

תמליל אוטומטי מהשיעור (יתכנו שגיאות):

שלא כדאי להשתמש בבגדים בבגדים או בנעליים של אדם שנפטר שמעתם פעם דבר כזה מה אמרת לא כובע ולא נעליים אז אני רוצה להתייחס ככה בקצרה להלכה למעשה בכל הפרטים הללו אני רוצה להתייחס לפרטים האלה מבחינה מעשית גם להזין כמה שמועות וגם מה כן מה כן וזה הנושא היחסית קל המקור לעניין הזה מופיע בספר חסידים זה לא כתוב בהלכה ספר חסידים נתנו לו מנהלים של מת
ורצה לתת אותם לעני מתנה אמרו לו ואהבת לרעך כמוך אלא תמכרים לנוכרי שלא יבוא ישראל לידי סכנה זה כל מה שהוא אומר הוא לא אומר מה הבעיה הוא לא מגלה לנו מה בחיסרון הוא רק יספר סיפור שהיה מישהו שרצה לתת נעליים של מת ליהודי אז אמרו לו למה לא נותן ליהודי למה אתה רוצה לסכן אותו תן את זה לגוי תמכור לגוי ואת הכסף שאתה מקבל מהגואי זה תיתן לעני אבל אל תיתן לו את הנעליים הרבה הרבה הרבה דנו מה המקור להלכה הזאתי למה בהלכה לעניין הזה שכתב שכתב ספר חסידים המדרש מספר על שלמה המלך שכשהוא רצה לבנות את בית המקדש אז הוא הלך והוא הביא את השמדה מלך השדים שהוא יגלה לו איפה נמצא שמיר וההשמדה היא סיפר לו ושלמה הביא את השמיר כי הוא היה צריך את השמיר לדעת זה תולעת איך לחתוך את האבנים מבית המקדש
מי שהביא את השמדה שהוא מלך השדים זה היה בניהו בן יור ידע הוא הביא אותו מהמדבר עד לשלמה בדרך הוא ראה כל מיני דברים מוזרים בהנהגות של השמדאי וכשהוא הגיע לירושלים אז הוא הגיע אליו זאת אומרת בניהו בא להשמדאי ושאל אותו כל מיני שאלות על מה שהיה לנו בדרך והשמדה הסביר לו אחד הדברים שהוא שאל אותו הוא אומר אתה ראית בן אדם שעומד ליד הסנדלר והוא אומר לסנדלר אני רוצה שתעשה לי נעליים שיחזיקו מעמד לשבע שנים אני ראיתי שאתה צוחק אז למה צחקת אז הוא אמר לו כי ראיתי שהבן אדם הזה לא יחזיק 7 ימים זאת אומרת הוא ימות תוך 7 ימים אז המפרשים שואלים אז מה אם הוא ימות הוא יכול לתת את הנעליים האלה לילד שלו הנה לך ראיה למה שאמר ספר חסידים
זה כמו שאומרים ראיה כזאת הכל כזה והאמת אני אגיד לכם שכל הראיות שהביאו לספר חסידים הזה הביאו 4 5 גמרות כל גמרא יש לה את כמו שאומרים את הפרחה שלה האם זה מה שאפשר להוציא מהגמרא הזאתי האם כן האם לא אבל אחרי הכל יש פה חשש שחוששים לאיזה שהיא סכנה מהי הסכנה משהו מיסטי לחלוטין חוששים שהמת יבוא והוא יראה את הנעליים שלו עליך והוא יזמין אותך לשם זהו ככה מדייקים איזשהו לשון מהגמרא ברכות למה אנחנו למה הנעליים אתה צודק יש על זה המון המון שאלות מאיפה זה בא ולמה זה ככה יש הסברים מובנים יותר יש הסברים מובנים- אבל אתם יודעים שאנחנו עם סגולה מה אנחנו צריכים את ההסברים אומרים לנו נעליים של מת לא כדאי להשתמש אז מה לעשות איתם יש שתי אופציות או שאתה שורף אותם או שאתה חותך אותם באופן כזה שגם אדם אחר לא ילבש אותם וזה וזה ההיצע להביא את זה לגודל שיאכל אותה שייקח אותה שכאילו מרגיש זה שהייתי ילד בן 6 ככה
לא מצאתי לזה זכר במקומות אני אומר ובדיחותה כן לא מצאתי לזה זכר בכל המקורות לא מצאתי לזה זכר הוא אמר שאומרים שהמת מרגיש כשלוקחים לו את הנעליים הוא מרגיש כאילו עומדים עליו בקבר ודורכים לו על הראש זה מה זה מה שאמרו בחדר פעם כן ככה הם אבל זה לא זה לא זה לא דבר שיש לו איזה שהם מקומות אבל בהחלט לא עכשיו מה קורה נראה לי לגבי בית יודע שנפטר שמה אז רק רגע בוא בוא נעשה סדר לאט לאט אנחנו נעבור לנעליים ואחר כך נראה את הבית בית כבר דיברתי בעבר בואו נראה יש מן הפוסקים שטענו דבר פרקטי שאנחנו לא מבינים אנחנו לא מבינים איך הם איך הם לקחו את ספר החסידים והם הענישו אותו כל כך הענישו באלף הם עשו אותו כל כך אנושי אבל לפעמים יש אדם חולה שהמחלה גם בנעליים שלו והאדם אחר ילבש את הנעליים וזה יזיק לו
יש כל כך הרבה פוסקים שאומרים ככה הם מפרשים את ספר החסידים איך אומרים אנחנו בתור חסידים קשה לנו שהם יפרשו את הספר שלנו ככה בזה אז איך זה יכול להיות אבל לפי זה אם אני למשל יודע למשל הרב פיינשטיין בתור בעל ניג לגלה גמור הוא אומר אם אני יודע למשל שהאדם הזה לא היה לו פטריות במקווה ואני יודע שלא היה לו מחלה ואז אז מה הבעיה אפשר להשתמש בנעליים שלו וככה הוא פוסק להלכה במהלך הטעם אחד חבדניק שהוציא ספר הרב יצחק דובר אושפל זה יהודי מחברה קדישא עוד בזמן של הרבי הריהץ הוא הוציא ספר על חברת קדישא איך צריך לנהוג והוא כותב שכל מיני הסברות האלה הם יפות אבל אף אחד לא יכול להישבע שזה באמת זה הסיבה וזה סקנט אז על הספק כדאי להחמיר גם בנעליים שהאדם שאתה יודע שהוא בריא וגם בנעליים כאלה מה קורה כאשר המת קנה לעצמו נעליים הוא מדד אותם בחנות הוא לא התחיל ללבוש אותם ועכשיו פה נעליים חדשות בזה יש קונצנזוס אצל כל הפוסקים שלא צריכים לפחד מכיוון שהוא נעליים שמדדת זה לא נעליים שהם שלך זאת אומרת זה לא נקרא שנעלת אותם הלשון של ספר חסידים היה זה שמנהלים של מת מתי הם הופכים להיות שלו זה לא בזה שהוא רוכש אותם כי אם אני אגיד שזה הולך לזה שהוא רוכש אותם אז אדם שהוא בעל חנות והוא מת אז צריכים לחתוך עכשיו את כל הנעליים או לשרוף אותם זה נעליים שהמת תשתמש בהם זה שהוא מדד אותם בחנות זה לא נקרא שימוש גם זה יהיה הבדל בוודאי
רגע
אחד אני אגיע לבגדים מה יקרה או יש פוסקים שהחליטו שזה רק כאשר הנעליים היו עליו בשעת המיטה אם זה לא היה עליו בשעת המיטה אין בעיה והרב רוזנר ככה לומד המון ככה אספתי פה ערימות של פוסקים שאומרים שזה רק אם זה היה עליו בשעת המיטה בא הרב הושפל ואומר יפה לא שהוא ראה את הרב הוזמן אבל הוא ראה בקדמונים שכתבו ככה אומר זה רעיון יפה אבל מישהו יכול להישבע בספר תורה שזה הכלל הספר הזה לא אומר את זה הוא אומר נעליים של מת אומר נעליים שהיו על מת נעליים של מת אז כיוון שכך מן הראוי להחמיר גם בנעליים שלא היו עליו בפועל יש כאלה שאומרים לך רק נעלי אור למה בסדר אבל בספר חסידים לא חילק הוא אומר נעליים של מת יש נעליים מעור יש נעליים שהן לא מאורסים כיוון שכך גם בנעליים שלא מעור ראוי להחמיא אבל בנעלי בית נעלי בית זה לא נעליים משום שבלשון ההלכה אם זה היה נעליים הנחיה אסור לנו לקחת אותם ב-9 באב נעלה נעלי בית ראיתי שיש קונצנזוס שאפשר לקחת נעלי בית של מת להשתמש בהם לא זה זה שתי דעות זה שתי דעות שונות אני התעוררתי לדבר על כל הנושא הזה שמישהו זה כל כך הדר אצל האנשים כשר לשאול האם
מותר ללבוש ללבוש גרביים של מת אז אז אז על זה התשובה שלי היא בוודאי שזה מותר מכיוון שאני לא יכול לקרוא לגרביים נעליים וההוכחה הכי חזקה שגרביים לא נעליים מי יכול לומר הגמרא מספרת שהיה מלך אחד ערבי שרצה להיכנס בבית המקדש וידעו שבבית המקדש אסור להיכנס במנהליו אז גביע בין בסיס עשה לו מן פלאות כאלה שעשויות מבד עם יהלום כזה וזה ונתנו לו להיכנס עם זה אם זה היה מנהלים איך הוא יכול להיכנס איתם אז אם זה נחשב כלא נעל אז גרביים
על אחת
כמה וכמה לכן אני לא רואה בעיה בגרביים בכלל עכשיו אנשים שואלים בגדים של מת בכלל אם הוא הזכיר כובע וזה בגדים של מת בכלל אז אני אגיד לכם בנושא הזה יש ראיה מהגמרא ראיה מעניינת שבגדים שבאמת קודם כל מותרים הגמרא אומרת במסכת שבת לגבי דוד המלך שהוא נפטר בשבת הוא נפל מהסולם בשבת ונפטר ורצו לטלטל אותו שאלו איך אפשר לטלטל אותו אומרת הגמרא אם תשימו על המת כיכר או תינוק באמצעות הכיכר או התינוק הוא הרי מתו מוקצה אז יהיה מותר לטלטל אותו באמצעות כיכר או תינוקת בגלל שיש עליו כיכר או תינוק יהיה מותר לטלטל אותו שאלת הגמרא אבל יש עליו בגדים אומרת הגמרא בגדים של מלך מיועדים לשריפה שאף אחד לא השתמש בהם אז מזה שהגמרא אמרה בגדים של מלך מיועדים לשריפה אתה לומד מזה שבגדים של סתם בן אדם אין איתם שום בעיה אפילו מצווה אני רוצה לספר לכם מה רבי נחמן מברסלב כותב
המצווה זה שעושים עוד דבר טוב בבגדים שלו זה עומד לזכותו אבל הרב נחמן ברסלב אומר דבר מעניין בספר המידות הוא כותב ככה זה הרבה אנשים היו יודעים את זה לא היו ממהרים לסלק את כל הבגדים מהבית כשאדם לובש לבוש של אביו על ידי זה בנקלו לילך במידותיו של אביו יש לאדם אבא שיש לו מידות טובות גם בחייו לא רק במותו אבל כשלאדם יש בגד של אביו הוא לובש אותו זה עושה לו השראה טובה עושה השראה חיובית אז אין שום עניין כמו שאומרים להעביר את הבגדים אפשר בהחלט להשתמש איתם אם זה אין שום בעיה כן ממשיך אמרת נתניה אני אני כבר שכחתי טוב היה נושא אחד מאוד מאוד מאוד שרציתי לדבר עליו וזה אני אגיד לכם הנושא הזה רודף אותי ואף פעם אני
לא מצליח לדבר+ מעט אני אקח מזה עוד מעט אני אקח מזה
איזה שהוא סימן שעל זה לא צריך לדבר אבל בעזרת השם שבוע הבא זה

להרשמה לדיוור השבועי בדואר אלקטרוני:

עוד באותו נושא