ואלה יעמדו על הברכה:

חנה (אנה) בת לייב ואסתר ינטה
לעילוי נשמה
ברוך בן אלה מלכה
לברכה הצלחה וזיווג
אלה מלכה בת חנה (אנה)
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
דוד בן ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
אילנית בת ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
ז'אנה בת מרים
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
בנימין יעקב בן איריס
לעילוי נשמתו ושאר נשמות ישראל השוכנות עימו
ליאור בן איריס ומשפחתו
הצלחה מרובה במעלות התורה, זיווג, רפואה וכל הישועות
לעילוי נשמת לונה בת לאה
נפטרה בג אייר תשע"ב
ישראל בן אסתר הכהן
לזכותו ולרפואתו
התמים דוד ברוך בן אליהו
להצלחה בכל
מלכה בת זהרה (שרה)
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
אליהו בן רחל
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
משפחת עזרא שיחיו
לזכותם והצלחתם בכל מכל כל
מיה בת נועה וליהי בת נועה
רפואה והצלחה משמעות ואמונה בדרך החסידות
אלכסנדר בן פליקס עזריאל ומרת ולטינה
לעילוי נשמה נלב"ע ב' אלול תשמ"ז
משפחת טביביאן
בריאות ושמחה הצלחה בשליחות נחת מיוצאי חלציהם
גל בן גדעון ונילי חן
והילדים: אראל, אליאב, אוריה, אחיה, אלחי ואדל
משפחת ליאור והילה מנחם
הצלחה בגשמיות וברוחניות
פרץ דהרי
לגאולת עם ישראל ברחמים אמן
משפחת שוורצברד
הצלחה רבה ומופלגה בחינוך הילדים
ברכה תמרה בת קנדב מרגלית
רפואה שלימה וקרובה
טל ויעל בנות חווה. חווה בת פרידה
להצלחה בכל
יעל בת שרה, מיכל ברכה בת יעל, יוסף יצחק בן יעל
סופה בת פאיבה, ישראל יעקב בן קושה, רוזה בת לב
לעילוי נשמה
ריזא בת שמעון, מאיר בן טודרוס, חיה בת ישעיהו
לעילוי נשמה
ילנה בת לובוב וכל משפחתה
עבודת ה' מתוך בריאות נכונה, מנוחת הנפש, שמחה וטוב לבב.
רועי בן לימור ויולי בת לימור
הצלחה בכל
ר' משה בן ר' ששון יהודה
לעילוי נשמתו ע"י משפחת אליהו
דוד בן רומיה
לרפואה שלימה
אלכסנדר יצחק ונחמה דינה
והבנות רבקה ובת אור
משפחת זכאי
לזכותם והצלחתם
בן ציון בן שרה, ירון יצחק בן שרה
לרפואה
יונה בן חנה יוהנה, אברהם בן שרה
לרפואה
רבקה בת עדילי
הצלחה ביראת שמים
יהונתן בן עדילי
הצלחה ביראת שמים
יעל בת עדילי
זווג הגון
גילית בת מרים וניסים בן מסעוד
רפואה שלימה בריאות איתנה
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה
לזכותו והצלחתו
יבגניה בת סולומון
לעילוי נשמה
לילה בת נג"יה למשפחת אברהם
לעילוי נשמה
דוד בן אליהו זהבי
לעילוי נשמה
אורלי בת אסתר
לעילוי נשמה
יולה בת יבגניה
לעילוי נשמה
יהודה בן יוכבד ולאה בת מרסל
לעילוי נשמה
עפרה בת פנינה, מאיר אביב אברהם בן רבקה
לרפואה שלימה
נעה בת גילדה, חן בת איריס
לזיווג הגון
איתן ורחל רחלי ויוסף יצחק פרץ
בריאות, עושר ואושר שלום, נחת וגאולה
נחמה יהודית בת עמי בת משה
לעילוי נשמתה
רס"ן תדהר בן גבריאל טמפלהוף
לזכרון עולם ה' יקום דמו
נטלי בת ניצה, אוריאל בן פז שרה
זיווג הגון
רני בן יונה סימונה
רפואה שלימה
ישראל שלום בן מלכה וגיטל קילא גינענדל בת הינדא
ברכה והצלחה בכל להם ולכל יוצ"ח
יפה בת טורן ויפה בת שלמה
לעילוי נשמתן
יעקב בנימין בן איריס
לעילוי נשמה
ליאור בן איריס
לזריזות דייקנות ואהבה במעלות התורה
שמחה בת יקוט
לעילוי נשמה
צבי בן מרים
לעילוי נשמה
מנגה בת רבקה
לעילוי נשמה
גל אסתר בת הדס ושלומי יזהר בן חנה פרדסה
זרעא חייא וקיימא
מנחם מרדכי בן גניה ומרים בת נצחיה ישראלי
להצלחה בכל
חדוה בת פז שרה
זרעא חייא וקיימא בבריאות ובנקל
שיינא ברכה בת ענת
רפואה שלימה ומהירה בגוף ונפש ולזכות והצלחת כל המשפחה
רותי בת רבקה
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אוריה, אלישיב ואיתיאל בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אליאור, הילה, טלאור, ינון, בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אסתר בת ישראל הנולדת מן מסעודה מזל
לעילוי נשמתה ל' ניסן
מיכאלה מיכל, מור אבירם ואידור ברקוביץ והנכד אורי
בני חיי ומזוני רוויחי
אליעזר בן בלהה ויחיאל
שתמיד בחר בחיים מוקדש לעילוי נשמתו על ידי בתו רחל
יחיאל בן אליעזר
נרצח בזרועות סבתו האוהבת בשואה לעילוי נשמתו
אסתר מלכה בת רחל וישראל
לעילוי נשמתה מוקדש על ידי בתה רחל
הרשל בן לוי-יצחק
אחיינה האהוב של אמי הושמד בטרבלינקה לעילוי נשמתו
רחל שקד
לאחדות עם ישראל וטובתו

האם מותר לאכול אוכל שנכנס לבית הקברות

נכנס לי בטעות דבר מאכל לבית הקברות בלי כוונה, האם יש סכנה באכילתו, האם אפשר ליטול ידיים לסעודה בבית קברות

תמליל אוטומטי מהשיעור (יתכנו שגיאות):

אנחנו יכולים לרכב הביצים כבר חזקה חזקה הם רוצים לנצל את תלמוטרי לברר את כל הבירורים בהלכות האלו האוכל שנכנס לבית קברות האם מותר לאכול אותו

למה

לאנשים נכנס כאילו בהנחה פשוטה שאוכל שנכנס זה בית קברות

זה בעייתי איפה זה כתוב לא כתוב בשום מקום

זה איש הנחות הנחות

של בני אדם

איפה כתוב שאסור ליטול ידיים בבית קברות בית קברות אני לא אמרתי בתוך 4 אמות של קבר

בסדר אז מותר לי ליטול באותה

לאכול סנדוויץ' שם כן

הכנסתי אוכל פחית בבית קברות זה

כבר סיבה שאסור לי לאכול את האוכל הזה צריך לשפוך את הבקבוק הזה איסור

בל תשחית זה איסור דאורייתא

אם זה לא במקום המיועד זה בשביל

ליד הקבר אבל יש שרשרת היא

מבדילה פי ההלכה זה גם תופס

לועג לרכ

מה אני אגיד לך אני כל פעם שאני צריך ללכת לאכול אני מצטער מחדש

ברוך השם הם פטורים

כבר מזה

מה הבעיה אני לא מבין

תורה ומצוות

הם שמחים

אוכל והם צריכים את הסטייקים שלנו מה הם צריכים

אני לא רואה מקום לא מצאתי בפסקים שמדברים שאסור לאכול אם יבוא מישהו ויגיד שמע זה לא זה משהו פה יש איזה כוח מאגי שנכנס בתפוח הזה

אני אגיד לו תיתן לו 3 פעמים תעשה טפו טפו טפו והכל יהיה בסדר אבל בראיון אין פה משהו אמיתי הלכתי שבשבילו יהיה אסור שאלה נוספת ובזה אני אסיים

כן הרב

כן אבל זה רק שלא שיש לוויה במקום שבו הייתה היה מת יצאה נשמתו זה כן כן

כן

אני שואל אותכם עכשיו שאלה

יהודי יקר גר בשכונה תחת לבית יש חברה אלה שעל הברזלים

כל הזמן יושבים לו תחת החלון ועושים כל מיני דברים מעשנים כל מיני דברים מדברים כל מיני דיבורים מביאים כל מיני אנשים הם בכלל לא גרים פה שזה ספסל כזה ששייך לבניין מתיישבים עליו אומר להם מר להם אומר להם לא עוזר שום דבר

יש לו רעיון הוא רוצה כן הוא רוצה לשים משהו כזה כמו שהוא אומר גריז או

שמן וזה וזה האם הדבר הזה מותר או שזה אסור

הגמרא במסכת דרך ארץ מספרת

הגמרא

מספרת על רבי יהושע שנכנס אצלו בבית איזה אדם חשוד

והבן אדם החשוד הזה

אז הוא שם אותו בקומה השנייה ולקח את הסולם בלילה אותו אחד אסף בקומה השנייה את כל החפצים היקריים הוא בא לרדת נפל למטה

הוא בא קם בבוקר רבי יהושע מסתכל ואומר

לו אמנון

מה אתה עושה פה אומר לו לא ידעתי שלקחת את הסולם

אמר לו מאז שאתה נכנסת

שמתי עליך עין שאתה חשוד

שואלים המפרשים נרית בו אני חושב איך היה מותר לרבי יהושע לעשות לקחת לגנב הזה את הסולם

אתם מבינים את השאלה שלהם

הפוז בבית שלי

אין

לאדם זכות לא תשים דמים בביתך אסור לאדם לעשות נזק לא רק בגלל החוק מותי

לא בגלל החוק בגלל התורה הקדושה

אסור לאדם אסור לי לשים חומצה תחת החלון איפה שהגנב וזה גיגית שהוא יפול לתוכה ויישרף אסור לי להזיק לבן אדם אפילו ברשות שלי אפילו שהוא גנב אז אונים עונים בפוסקים

אז איך רבי יהושע עשה את זה

רבי יהושע הסיר את הסולם אבל הם מעמידים שהייתה החטים צלגנה לראות שאין סולם

פשוט לא ראה

טוב אבל אם הוא היה

מסתכל על הדרכים

הוא היה רועש אין סולם ולא היה נופל

שהוא לא שם דמים יש אפשרות לראות אני עשיתי משהו שהם רואים שיש פה

אז לפיז

הוא צריך לשים את הגריז

באופן כזה

שרואים שיש שם גריז

לרשום הוא יכול לרשום גם בלי לשים

מותר

מותר לי להפיל אותו ולשבור לו את העצמות

כתוב מורידין ולא מעלין אבל השאלה היא האם בכוח כאילו עושים עושים

פעולה כזאתי

טוב זה השאלה הזאת אנחנו נשאיר לכם בהזדמנות אחרת

ציצית

להרשמה לדיוור השבועי בדואר אלקטרוני:

עוד באותו נושא