ואלה יעמדו על הברכה:

חנה (אנה) בת לייב ואסתר ינטה
לעילוי נשמה
ברוך בן אלה מלכה
לברכה הצלחה וזיווג
אלה מלכה בת חנה (אנה)
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
דוד בן ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
אילנית בת ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
ז'אנה בת מרים
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
בנימין יעקב בן איריס
לעילוי נשמתו ושאר נשמות ישראל השוכנות עימו
ליאור בן איריס ומשפחתו
הצלחה מרובה במעלות התורה, זיווג, רפואה וכל הישועות
לעילוי נשמת לונה בת לאה
נפטרה בג אייר תשע"ב
ישראל בן אסתר הכהן
לזכותו ולרפואתו
התמים דוד ברוך בן אליהו
להצלחה בכל
מלכה בת זהרה (שרה)
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
אליהו בן רחל
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
משפחת עזרא שיחיו
לזכותם והצלחתם בכל מכל כל
מיה בת נועה וליהי בת נועה
רפואה והצלחה משמעות ואמונה בדרך החסידות
אלכסנדר בן פליקס עזריאל ומרת ולטינה
לעילוי נשמה נלב"ע ב' אלול תשמ"ז
משפחת טביביאן
בריאות ושמחה הצלחה בשליחות נחת מיוצאי חלציהם
גל בן גדעון ונילי חן
והילדים: אראל, אליאב, אוריה, אחיה, אלחי ואדל
משפחת ליאור והילה מנחם
הצלחה בגשמיות וברוחניות
פרץ דהרי
לגאולת עם ישראל ברחמים אמן
משפחת שוורצברד
הצלחה רבה ומופלגה בחינוך הילדים
ברכה תמרה בת קנדב מרגלית
רפואה שלימה וקרובה
טל ויעל בנות חווה. חווה בת פרידה
להצלחה בכל
יעל בת שרה, מיכל ברכה בת יעל, יוסף יצחק בן יעל
סופה בת פאיבה, ישראל יעקב בן קושה, רוזה בת לב
לעילוי נשמה
ריזא בת שמעון, מאיר בן טודרוס, חיה בת ישעיהו
לעילוי נשמה
ילנה בת לובוב וכל משפחתה
עבודת ה' מתוך בריאות נכונה, מנוחת הנפש, שמחה וטוב לבב.
רועי בן לימור ויולי בת לימור
הצלחה בכל
ר' משה בן ר' ששון יהודה
לעילוי נשמתו ע"י משפחת אליהו
דוד בן רומיה
לרפואה שלימה
אלכסנדר יצחק ונחמה דינה
והבנות רבקה ובת אור
משפחת זכאי
לזכותם והצלחתם
בן ציון בן שרה, ירון יצחק בן שרה
לרפואה
יונה בן חנה יוהנה, אברהם בן שרה
לרפואה
רבקה בת עדילי
הצלחה ביראת שמים
יהונתן בן עדילי
הצלחה ביראת שמים
יעל בת עדילי
זווג הגון
גילית בת מרים וניסים בן מסעוד
רפואה שלימה בריאות איתנה
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה
לזכותו והצלחתו
יבגניה בת סולומון
לעילוי נשמה
לילה בת נג"יה למשפחת אברהם
לעילוי נשמה
דוד בן אליהו זהבי
לעילוי נשמה
אורלי בת אסתר
לעילוי נשמה
יולה בת יבגניה
לעילוי נשמה
יהודה בן יוכבד ולאה בת מרסל
לעילוי נשמה
עפרה בת פנינה, מאיר אביב אברהם בן רבקה
לרפואה שלימה
נעה בת גילדה, חן בת איריס
לזיווג הגון
איתן ורחל רחלי ויוסף יצחק פרץ
בריאות, עושר ואושר שלום, נחת וגאולה
נחמה יהודית בת עמי בת משה
לעילוי נשמתה
רס"ן תדהר בן גבריאל טמפלהוף
לזכרון עולם ה' יקום דמו
נטלי בת ניצה, אוריאל בן פז שרה
זיווג הגון
רני בן יונה סימונה
רפואה שלימה
ישראל שלום בן מלכה וגיטל קילא גינענדל בת הינדא
ברכה והצלחה בכל להם ולכל יוצ"ח
יפה בת טורן ויפה בת שלמה
לעילוי נשמתן
יעקב בנימין בן איריס
לעילוי נשמה
ליאור בן איריס
לזריזות דייקנות ואהבה במעלות התורה
שמחה בת יקוט
לעילוי נשמה
צבי בן מרים
לעילוי נשמה
מנגה בת רבקה
לעילוי נשמה
גל אסתר בת הדס ושלומי יזהר בן חנה פרדסה
זרעא חייא וקיימא
מנחם מרדכי בן גניה ומרים בת נצחיה ישראלי
להצלחה בכל
חדוה בת פז שרה
זרעא חייא וקיימא בבריאות ובנקל
שיינא ברכה בת ענת
רפואה שלימה ומהירה בגוף ונפש ולזכות והצלחת כל המשפחה
רותי בת רבקה
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אוריה, אלישיב ואיתיאל בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אליאור, הילה, טלאור, ינון, בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אסתר בת ישראל הנולדת מן מסעודה מזל
לעילוי נשמתה ל' ניסן
מיכאלה מיכל, מור אבירם ואידור ברקוביץ והנכד אורי
בני חיי ומזוני רוויחי
אליעזר בן בלהה ויחיאל
שתמיד בחר בחיים מוקדש לעילוי נשמתו על ידי בתו רחל
יחיאל בן אליעזר
נרצח בזרועות סבתו האוהבת בשואה לעילוי נשמתו
אסתר מלכה בת רחל וישראל
לעילוי נשמתה מוקדש על ידי בתה רחל
הרשל בן לוי-יצחק
אחיינה האהוב של אמי הושמד בטרבלינקה לעילוי נשמתו
רחל שקד
לאחדות עם ישראל וטובתו

האם לכהן מותר להיכנס לבית רפואה

מה הבעיות שיכולות להיות לכהן שרוצה להיכנס לבית רפואה למחלקה שאינה מחוברת לחדר מתים

 

תמליל אוטומטי מהשיעור (יתכנו שגיאות):

לסוגיית בתי הרפואה עם כהנים לא תמיד לוקחים בחשבון כהנים מה הבעיה האופציות כאילו הם אומרים מה יכול להיות מה הבעיה אני רק אגיד לכם בכמה נקודות את המציאות כמו שהיא בשטח ומה על פי ההלכה יכול להיות בעיה כך שכמעט אני לא יכול להתיר שום בית רפואה שהוא יהודי לא בחוץ לארץ שזה רוב גוים אלא בית רפואה יהודי אני לא כמעט לא יכול להתיר לכהן להיכנס ואני רק תשמעו למה רישום החלטה כמעט בשום מחלקה ותשמע למה קודם כל יש נפטרים שנפטרים במחלקות ועל פי חוק חוק הרפואה או חוק בתי הרפואה יש זמן שלא נוגעים בהם אני לא יודע זה כמה רגעים אני לא יודע אה אז שאני טועה תתקנו אותי אני אדבר אחרי שהרופא קבע את המוות אחרי שקוות יש עורכת דין עד שהוא קבע את המעט מבחינת
משאיב זה ברור אז זהו אז יש לנו פה רב בית רפואה קפלן ושליח שליח הרבי בקפלן והוא הוא יודע בשטח מה קורה אני ידעתי שמניחים אני לא זוכר לא לא ידעתי כמה אתה אומר שזה יכול לקחת יותר משעה ויכול להיות אפילו שעתיים אני לא יודע מה הם התקנות הרפואיות אבל בוא נאמר שעה עכשיו בוא נאמר שהכהן הזה הלך ובירר שחדר המתים נמצא באגף בפני עצמו בקפלן הוא לא באגף בפני עצמו אבל בוא נגיד שהוא באגף בפני עצמו בתיאוריה אבל אתה יכול לדעת שאין עכשיו נפטר באחת המחלקות ושעה מאיפה אתה יודע בכל הבניין המחובר אז בוא נגיד שהם ראו לא כי תמיד כולם נכנס להם בראש צריכים לבדוק איפה חדר המתים הוא נפרד או לא נפרד ויש לך כמעט על כל בית רפואה שמספרים לך אם חדר המתים נפרד או לא יש היום ידיעות ברורות אבל אני שואל שאלה פשוטה מה זה נוגע רק לחדר מתים יש מתים וגם כן מעבירים אותו הרי לחדר מתים אז אז זה לא אז מאיפה זה יודע שאין זה כלל ראשון
כלל שני במחלקת יולדות ואג פיה הוא בחדרי ניתוח מצויים נפלים הסדר של נפלים הוא זה שלא מזיזים אותם בדווקא מיד זה יכול להיות יום שלם עד שאוספים ולוקחים אותם לחדר ההקפאה הקירור מאיפה אתה יודע מה קורה שם כהן זה לא שאלה הלכתית לשאול שאלת רב זה לא אם אין לה מי שילווה אותה תיכנס אבל אם יש לכתחילה שיהיה מישהו שמישהו אחר יעשה את זה לא לא לא אתה לכתחילה ואתה יודע שזה ככה לא לא באמת שלא אני אומר זה לא ממש אל תגידו את זה בצורה גורפת זה נתון למחלוקת פוסקים עם האישה שהיא לא יכולה בלעדיו אז אני לא יכול להגיד כלום אבל אני מדבר על מצב שיש לה את אמא יש לה דולה וזה אז מה הבעיה זה להביא לה קצת חלב להביא לה קצת זה אפשר לשלוח מישהו שיעשה את זה צריך להשתדל לכתחילה כן זה בנוגע למחלקת יולדות הלאה יש ניתוחים למשל בכפלון נדמה לי ניתוחים רק ביום ראשון נכון יש כללים מתי ניתוחים בדפים יש כל הזמן ניתוחים
אוקיי ניתוחים כשיש הורדת איבר אפילו אצבע אפילו ציפור מהציפורי אפילו אצבע קטנה שברגל זה כבר מטמא זה מטמאק והוא מת עכשיו בבית רפואה יש הרבה פעמים שבחדרי הרופאים משאירים שלדים ללמוד עליהם לא שלד מלא אבל חלק ומראים יש לו חדר ליד חדר ניתוח שלפעמים הוא צריך לדעת איך הוא מסדר את הזה ואיך זה בדיוק נראה ופה זה ככה וככה יש להם כן שהם למדו עליו בבתי הרפואה לומדים על דברים כאלה כן לפעמים כן יש יהודי שתרם את הגוף שלו למדע למה אתה אומר את זה זה לא שזה מותר אבל זה עובדה שזה שיש דברים כאלה מאוד מקובל כן אז אז ישנם עצמות שנמצאות פזורות ואתה לא יכול לדעת את זה במאה% עוד עוד משהו חולגוסס
תשומת מהן חולה גוסס אסור אסור לכהן להיכנס לחדר שהוא נמצא זה הלכה בשולחן ערוך זמן לשיניים שמאויימות אז מאיפה אתה יודע שאין גוסס אז זה עוד עוד בעיה לא לא אותו דבר הכל כמו מת בגדים בגדים שספוגים מדם זה כבר יכול להיות אצל פצועים אבל זה יכול להיות מאדם שמת וזה יצא דם הנפש בגדים שספוגים מדם רביעית הם מטמאים כמו גוף אז לפי זה גם חדר כביסה יכול להיות בעייתי ואתה לא יודע אפילו

להרשמה לדיוור השבועי בדואר אלקטרוני:

עוד באותו נושא