ואלה יעמדו על הברכה:

חנה (אנה) בת לייב ואסתר ינטה
לעילוי נשמה
ברוך בן אלה מלכה
לברכה הצלחה וזיווג
אלה מלכה בת חנה (אנה)
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
דוד בן ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
אילנית בת ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
ז'אנה בת מרים
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
בנימין יעקב בן איריס
לעילוי נשמתו ושאר נשמות ישראל השוכנות עימו
ליאור בן איריס ומשפחתו
הצלחה מרובה במעלות התורה, זיווג, רפואה וכל הישועות
לעילוי נשמת לונה בת לאה
נפטרה בג אייר תשע"ב
ישראל בן אסתר הכהן
לזכותו ולרפואתו
התמים דוד ברוך בן אליהו
להצלחה בכל
מלכה בת זהרה (שרה)
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
אליהו בן רחל
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
משפחת עזרא שיחיו
לזכותם והצלחתם בכל מכל כל
מיה בת נועה וליהי בת נועה
רפואה והצלחה משמעות ואמונה בדרך החסידות
אלכסנדר בן פליקס עזריאל ומרת ולטינה
לעילוי נשמה נלב"ע ב' אלול תשמ"ז
משפחת טביביאן
בריאות ושמחה הצלחה בשליחות נחת מיוצאי חלציהם
גל בן גדעון ונילי חן
והילדים: אראל, אליאב, אוריה, אחיה, אלחי ואדל
משפחת ליאור והילה מנחם
הצלחה בגשמיות וברוחניות
פרץ דהרי
לגאולת עם ישראל ברחמים אמן
משפחת שוורצברד
הצלחה רבה ומופלגה בחינוך הילדים
ברכה תמרה בת קנדב מרגלית
רפואה שלימה וקרובה
טל ויעל בנות חווה. חווה בת פרידה
להצלחה בכל
יעל בת שרה, מיכל ברכה בת יעל, יוסף יצחק בן יעל
סופה בת פאיבה, ישראל יעקב בן קושה, רוזה בת לב
לעילוי נשמה
ריזא בת שמעון, מאיר בן טודרוס, חיה בת ישעיהו
לעילוי נשמה
ילנה בת לובוב וכל משפחתה
עבודת ה' מתוך בריאות נכונה, מנוחת הנפש, שמחה וטוב לבב.
רועי בן לימור ויולי בת לימור
הצלחה בכל
ר' משה בן ר' ששון יהודה
לעילוי נשמתו ע"י משפחת אליהו
דוד בן רומיה
לרפואה שלימה
אלכסנדר יצחק ונחמה דינה
והבנות רבקה ובת אור
משפחת זכאי
לזכותם והצלחתם
בן ציון בן שרה, ירון יצחק בן שרה
לרפואה
יונה בן חנה יוהנה, אברהם בן שרה
לרפואה
רבקה בת עדילי
הצלחה ביראת שמים
יהונתן בן עדילי
הצלחה ביראת שמים
יעל בת עדילי
זווג הגון
גילית בת מרים וניסים בן מסעוד
רפואה שלימה בריאות איתנה
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה
לזכותו והצלחתו
יבגניה בת סולומון
לעילוי נשמה
לילה בת נג"יה למשפחת אברהם
לעילוי נשמה
דוד בן אליהו זהבי
לעילוי נשמה
אורלי בת אסתר
לעילוי נשמה
יולה בת יבגניה
לעילוי נשמה
יהודה בן יוכבד ולאה בת מרסל
לעילוי נשמה
עפרה בת פנינה, מאיר אביב אברהם בן רבקה
לרפואה שלימה
נעה בת גילדה, חן בת איריס
לזיווג הגון
איתן ורחל רחלי ויוסף יצחק פרץ
בריאות, עושר ואושר שלום, נחת וגאולה
נחמה יהודית בת עמי בת משה
לעילוי נשמתה
רס"ן תדהר בן גבריאל טמפלהוף
לזכרון עולם ה' יקום דמו
נטלי בת ניצה, אוריאל בן פז שרה
זיווג הגון
רני בן יונה סימונה
רפואה שלימה
ישראל שלום בן מלכה וגיטל קילא גינענדל בת הינדא
ברכה והצלחה בכל להם ולכל יוצ"ח
יפה בת טורן ויפה בת שלמה
לעילוי נשמתן
יעקב בנימין בן איריס
לעילוי נשמה
ליאור בן איריס
לזריזות דייקנות ואהבה במעלות התורה
שמחה בת יקוט
לעילוי נשמה
צבי בן מרים
לעילוי נשמה
מנגה בת רבקה
לעילוי נשמה
גל אסתר בת הדס ושלומי יזהר בן חנה פרדסה
זרעא חייא וקיימא
מנחם מרדכי בן גניה ומרים בת נצחיה ישראלי
להצלחה בכל
חדוה בת פז שרה
זרעא חייא וקיימא בבריאות ובנקל
שיינא ברכה בת ענת
רפואה שלימה ומהירה בגוף ונפש ולזכות והצלחת כל המשפחה
רותי בת רבקה
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אוריה, אלישיב ואיתיאל בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אליאור, הילה, טלאור, ינון, בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אסתר בת ישראל הנולדת מן מסעודה מזל
לעילוי נשמתה ל' ניסן
מיכאלה מיכל, מור אבירם ואידור ברקוביץ והנכד אורי
בני חיי ומזוני רוויחי
אליעזר בן בלהה ויחיאל
שתמיד בחר בחיים מוקדש לעילוי נשמתו על ידי בתו רחל
יחיאל בן אליעזר
נרצח בזרועות סבתו האוהבת בשואה לעילוי נשמתו
אסתר מלכה בת רחל וישראל
לעילוי נשמתה מוקדש על ידי בתה רחל
הרשל בן לוי-יצחק
אחיינה האהוב של אמי הושמד בטרבלינקה לעילוי נשמתו
רחל שקד
לאחדות עם ישראל וטובתו

האדם עץ השדה

העצים וכל נושא הצמיחה קרובים לאין סוף 🔹 האדם עץ השדה ובכח האין סוף הוא מתקדם. שיעור בספר קוהלת פרק ה פסוק ח

 

תמליל אוטומטי מהשיעור (יתכנו שגיאות):

אנחנו אוחזים בקוהלת פרק ה' פסוק ח': "ויתרון ארץ בכל היא מלך לשדה נעבד".

כבר דיברנו בעבר שהפסוקים הקטנים לפעמים הם קשים יותר להבנה יש יותר מילים יש יותר הסברה לפעמים כשהפסוק הוא קטנטן אנחנו צריכים הרבה להסביר אז קודם כל אני אגיד בקצרה את הפירוש של רשי רשי קוראים אותו פשטן ומשום מה בפסוק הזה אנחנו מגלים עד כמה
בתנך זאת אומרת
לא בתנ ך אלא בנח בנביאים בכתובים ראה שהוא לא כזה פשטן והוא לוקח את המילה יתרון ויתרון ארץ יתרון בשבילו זה כמו גאווה
כשיש לאדם גאווה לאדם או למישהו בעולם גאווה אז
מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה שבכל דבר שהוא בעולם הוא מוריד לו את האף עם כמו שאומרים יש לו את הדרכים מי שלא להוריד לו האף אני לא רציתי להתעמק בפירוש של רשי השבוע מכיוון שבשבוע שעבר דיברנו על רעיון כזה בפסוק של שבוע שעבר אז כיוון שכך אנחנו נעבור מיד לביור הראשון של הרבי הצמח צדק בחלק הראשון של הפסוק ויתרון ארץ בכל הוא מפרש הרבי הצמח צדק של הארץ לאדמה לעפר הארץ שמצמיחה יש איזה שהוא יתרון
שהוא יוצא מן הכלל ביחס לכל סוגי הדברים שבעולם יש משהו לאדמה שאין אפילו לבני האדם אין לאף אחד מה כוח הצומח כוח
הצומח הוא יש מאין כמעט יש מאין אנחנו יודעים שאתה גרעין טומנים באדמה הגרעין מתרכז כתוצאה מהריקבון של הגרעין הוא מעורר את האדמה להצמיח
זה בשונה מעיבור של ילד
שזה בעצם מפגש שבין טיפת הזרע לבין הביצית
אומנם כאשר לא נוצר ולד או ממה שלא נוצר ולד יש מה שנקרא ריקבון או בלשון ביולוגית זה סירחון אבל כשאנחנו מדברים על הוולד שנוצר אבלד בהחלט לא נוצר מאין ואפס הוא נוצר מחומר פעיל לעומת הגרעין באדמה שמה שצומח ממנו זה לא מחומר פעיל אלא החומר הפעיל התרכז ואחרי שהוא התרכז הוא עורר את האדמה וזה יוצאת דופן שיש בכוח הצומח מה שהן בשום מקום בעולם בשום מקום בעולם מכלום לא נעשה משהו כאן זה כאילו מכלום נעשה משהו וזה היתרון לפי הפירוש הראשון של הצמח צדק ויתרון ארץ בכל הוא יש לה יתרון על
כל
הדברים בעולם שמאין ואפס נוצר משהו היתרון הזה אם אנחנו רוצים להוריד אותו לנפש האדם
האם האישיים שלנו יש לו איזה שהיא משמעות מאוד מאוד עמוקה היתרון שגם אצל בני האדם אנחנו רואים ואני חושב שאתם תסכימו איתי
שכאשר האדם מגיע לאיזשהו ביטול מוחלט ריקבון פנימי של כל האישיות שלו מה שגודל אחר כך זו צמיחה חדשה עם עם כוח עם רעננות מה שאין כאשר האדם רק עשה טיפול קוסמטי חיצוני בנפש רק כאשר אדם עבר טראומה ויצא ממנה מחושל הוא הפך להיות בן אדם אחר עם מעלות עם יתרונות עם תוספות מה שלא היה לו כאשר הוא היה על הכביש הישר שנוסע ונוסע ונוסע ונוסע ונוסע ולא מעביר שום הילוך יש העברת הילוכים אבל יש חלילה וחס לעבור תאונה ויש לעבור תאונה ולצאת ממנה חי אז אחרי שעברת תאונה ויצאת מן החי אתה מסתכל על כל החיים ברמה אחרת בהסתכלות אחרת אתה מרגיש אחרת ואתה מתקדם אחרת ושופט את האנשים אחרת על כל פנים לתקופה אז העניין הזה שייך יתרון ארץ בכל הוא היתרון המשמעותי הדברים הכי גדולים זה הזעזועים הכי גדולים שקיבלנו בחיים בוא בוא נאחל שמדובר בזעזועים חיוביים בזעזועים בונים אבל רק הזעזוע הגדול שגם
לנו לחדול לרגע לחשוב על עצמינו אך ורק אז אנחנו הפכנו להיות בני אדם שמתלים שמתעלים היום שלאחריה זעזוע שיצאנו ממנו חיים וקיימים ושמחים היום שלאחריו זה פשוט יום אחר זה אדם אחר זה אישיות אחרת נוצרה כאן איזה שהיא מהות חדשה שהאדם יכול להתגלות ממנה  נוספת ארץ ארץ היא ספירת המלכות בקבלה ספירת המלכות שייכת לכוח המעשה של האדם מעשה
יש משהו ברובד שלנו יש לנו מחשבה דיבור ומעשה
ברובדים של האדם יש משהו במעשה של האדם שדווקא בתוך המעשה טמון איזה שהוא אינסוף יוצא דופן יש מחשבה יש דיבור זה יכול להלהיב זה יכול לשנות אבל המעשה הוא הכי עוצמתי יותר מהכל במעשה דומן הקדוש ברוך הוא עוצמות יוצאות דופן עד כדי כך שהמוח האנושי לא מסוגל אפילו להבין עד כמה במעשה יש עוצמות אני רואה בן אדם חסר חשק לכלום אני רואה אותו קם יוצא עושה הליכה חוזר בן אדם חדש מה קרה הבעיות נשארו אותן בעיות שום דבר לא נפתר בהליכה שהוא עשה הוא הזיז קצת את האיברים עשה מעשה פתאום הבעיות לא כאלה בעייתיות הכובד שלהם לא כזה שאתה לא יכול לשאת וכן הלאה המעשה אתה אומר לעצמך
אתה שקוע בתוך עצמך אומרים לבן אדם בוא תצא תצא לאן שהוא תקום לך לך תעשה תעשה איזה שהיא פעולה הפעולה היא כל כך משמעותית בשינוי מהות האדם אני יכול לשבת איתו אשוחח איתו החיים זה לא ככה לא כמו שאתה חושב זה לא הכל על הפנים זה לא הכל דפוק לא עוזר שום דבר אתה יכול לחשוב מחשבות
בתוך הראש שלך שום דבר אמרתי פעם לאחד עצלן שקשה לו לקום בבוקר בחורף קר תחת השמיכה חם אמרתי לו תשמע כשאתה תחת השמיכה אתה חושב אני אחשוב עוד קצת אני אעשה ככה אני אעשה ככה יקח שאני אשאר פה
אני רוצה לראות אותך אחרי 4
5 שעות שכבר קמת ונכנסתי לתוך היום עוד קורצת לך עצמך עוד קורצת לך אמיתה
כבר לא
למה מה השתנה
היית בתוך השמיכה עדיך לא עזר שיכנעו אותנו לא שמעתי המחשבות לא עזרו עד שלא קמת ועשית מעשה לא השתנה לך כמו שאומרים הסיסטם הפנימי מהתנוחה מאוזנת לתנוחה המאונחת מהמצב של חוסר עשייה למצב של עשייה יש משהו במעשה של האדם שמשנה אותו רק במעשה יש את האינסוף הזה לכן בעומק חכמינו אומרים במסכת נדרים מבני
עניים
תצא תורה חשבתם פעם למה מבני עניים תצא תורה למה מה מה יש מה יש אצלהם מיוחד אז יש הרבה הסברים אחד ההסברים שהוא מבחינה טכנית הוא מדוייק ורואים בשטח שהוא עובד לבנות
בני העשירים יש המון המון טורדים שכליים רעיוניים סביבתיים אני קורא להם למה שישב לעשות שיעורי בית אם יש לו אפשרות ללכת לפה ולשם ולאכול ממתק מפה ומשם לאני הזה אין לו כלום
וגם אף אחד לא מסתכל עליה וגם הוא לא מרגיש שיש לו עתיד ממה שהוא אם אני לא אלמד אני לא אדע אני לא אצליח לא תהיה לי פרנסה הפחד הזה והחוסר שבו הוא
חי הוא מנסה להשלים אותו בהמון המון המון דברים אחרים אז לכן בבני עניים תצא תורה הוא לומד והוא משקיע והוא מבין שצריך להשקיע בגלל שאין לו במה להתבלבל לזה אני קורא
תוצאה נסיבתית יש שאני באה לאיזה ילד של עשירים ואני בעבר ראיתי איך שהמורים והמחנכים שלי עושים את זה אתה יכול להיות ויש לך את כל האפשרויות יש לאבא שלך כסף לשלם לך לימודים יש לך אפשרויות לקנות את הספרים הכי טובים יש לך יש לך יש לך והילד הזה לא המשיך ללמוד אתה שכנעת אותו ואתה הסברת לו השכנועים וההסברים זה ברמת האינטלקט זה השכל זה לא
משנה
זה לא זה משכנע לא
יורד לרובד המעשי
אבל כשמדברים על אדם שהוא עושה מכיוון שאין ברירה אני פשוט מבחינה מעשית אין לי לאן
לברוח אין איזה חוג גיטרה שאני אלך במקום לעשות שיעורי בית אין איזשהו טלוויזיה לפתוח במקום שיעורי בית אין לי מה לעשות אין גם זה אני לא יכול אין אין לי כלום אני צריך לשמור על האחים שלי בבית כי לאמא אין כסף לתת לבייביסיטר וחיגבן אני אתן רק דוגמאות זה סוגר אותך זה כובל אותך זה מרצין אותך לחיים זה יוצר איזה שהם הגבלות שהם טבעיות מה הוכח בשטח ההגבלה הטבעית
הכי חזקה שיש בעולם
המעשה ההגבלה המשית היא ההגבלה הכי מוכיחה את עצמה שיוצרת אצל האדם את המחסומים האמיתיים ומקדמת אותו להתקדם אל עלה לסטות ימינה או שמאלה כי אם אני זה שחוסם את עצמי אני זה הראש שלי אני זה ההבנה שלי אני זה איך אומרים השכל והרגש שלי היום יש לי רגש כזה
אבל עכשיו איך אומרים בא לי
משהו אחר היום אני מבין כך מחר מבין אחרת אבל כשיש לי מחסומים שאי אפשר לעבור אותם מעשבים המעשיים אז אומרת התורה בהם יש אור אינסוף במחסום המעשים המעשיים יש עוצמות של התקדמות אינסופית ולכן
הם אלה שפותרים בעיות אמיתיות אני רוצה לספר לכם משהו שאולי שמעתם אותו כבר בעבר יש בברזיל
פיצוץ של אסירים בבתי סוהר פיצוץ הרבה פושעים ולא יודעים מה לעשות איתם רוצים לדעת איך לשחרר אותם אז בואו תשמעו שתי צורות יצירתיות תוצרת ברזיל איך משחררים את האסירים שבכלא ואתם תראו לבד לפי מה שאנחנו ניתן את הסטטיסטיקות מה יעיל ומה לא יעיל רעיון אחד נפל שם על המנהל השר מי שקורא ספרים
מורידים לו ימים מהמאסר אפשר לקרוא שתיים 10 ספרים בשנה כל ספר 40
זה יוצא במשך 15 שנה אתה יכול להוריד לך מחמש 10 שנה נותנים לך ספרים שיש בהם תועלת
מחשבתית לשנות את הראש של האסיר וכולי האפשרות הנוספת יש אפשרות נוספת שמה שעוד עוד איזה רעיון מקורי ככה משהו של תוצרת ברזיל שמי שנוסע על אופניים לא מדובר על אופניים שאתה בשטח ראיתי תמונה של זה זה לא בדיוק אופני כושר הורידו להם את הגלגל הקדמי
והם מחוברות מאחורה והן גם כן לא פראיירים מהסיבובים שהם עושים הם מכניסים חשמל לתוך מצברים וזה מאיר את התאורה בזה עכשיו זה עובד ככה אתה יכול כל יום 8 שעות על אופניים 8 שעות כל 24 שעות זה עשית על אופניים יורד לך יום מהמאסר מה הצליח יותר הספרים או האופניים עשו סטטיסטיקה אסירים שמשתחררים הם חוזרים הרי אחר כך לכלא איזה אסירים- חוזרים לכלא אלה שאם האופניים לא חוזרים לפשע באחוזים גבוהים יותר
סיבה הסיבה היא מה שיעקב פנים המחקרים שלהם הוא הוציא את המרץ שלו הוציא את התסכול שלו פיתח את הגוף שלו זה שינה לו גם את הנפש חברה המעשה יש בו אינסוף יותר מהספרים לתדהמתי המרובה אבל זו עובדה יש במעשה עוצמה אינסופית עוד יותר ממה שאני אסביר לבנאדם עם שכל אני יכול להסביר לו עד מחר שלא טוב לגנוב
אבל ברגע שהוא יעסוק בעשייה זה יהיה הרבה יותר חזק אני רוצה לעבור לנקודה הנוספת בתוך זה מעשיות נסיבתית הפסוק שלנו מדבר
אחרי שהבנו טוב את הביעור של הצמח צדק ויתרון ארץ בכל הוא יתרון ארץ ארץ זה מלכות מלכות זה מעשה יתרון ארץ בקול הוא המעשה על הכל גובר זאת אומרת זה
הוכיח יותר מהכל המעשה הוא החזק אנחנו יכולים עכשיו להבין את המשך של הפסוק מלך לשדה נאבד המלך יש לו הכל מה שהוא רוצה כל התענולוג שבעולם כל מה שהוא כל מה שעולה בקפריזו שלו הוא יכול ליישם זה נדבר על מלך כזה נניח מלך שיכול לעשות כל מה שהוא רוצה בא שלמה המלך ואומר תדע לך שגם לשדה נאבד גם השדה זה הארץ ארץ זה מלכות גם המלך שהוא כל יכול מה שהוא רוצה כאילו הוא יכול לבצע וליישם גם הוא בעצם כבול
בתוך המעשיות הנסיבתית הפירוש המלך יכול לרצות הרבה דברים ויכול לנסות לשנות הרבה דברים אבל אם לא תהיה לו סייעתה נסיבתית שום דבר לא יעבוד כשהוא רוצה להוציא את העם החוצה לאיזה שהוא עניין אם זה לא יתאים ממזג האוויר שום דבר לא יעבוד עם כל העוצמה שיש לו אם הוא רוצה אנחנו קוראים בהיסטוריה וזה מדהים הרבה מנהיגים דגולים
שעשו כל מיני דברים יוצא מן הכלל וחשבו מי יודע מה עומד מאחריהם כשהתחילו לחקור ולבדוק מה הביא אותך לעשות כך מה הביא אותך לעשות התברר שזה היה מדובר בדברים הכי פשוטים שיכולים להיות גם עליהם שולט המעשה ה
הסיפור של הכניסה של אותו צורר עיראקי
בכווית כולם חשבו מי יודע מה רצה כסף רצה פה רצה שם כשחקרו אותו הוא העיד אני רציתי לעשות פגישה עם איזה אמיר מהאותה נסיכות הוא שלח לי איזה שהוא מילת עלבון התעצבנתי עליתי עליו אפילו לא כסף סתם
משהו מעשי טכני פשוט הליב אותי לא הסכים למשהו קטנטן ועל זה כמו שאומרים כמעט מלחמת עולם שליש לי כל העולם ככה וזה ואמריקה וכל מה
זה המעשה
זה בשלילה המעשה יש לו עוצמה שהוא משגע גם מנהיגים המעשה הקטן המעשה הלא הגיוני לכאורה אבל יש פה עוצמות אינסופיות שמשגעות בני אדם אפילו בן אדם שהוא כל יכול עזוב אותך הוא צחק עליך יש הרבה שמערחים אותך מה אתה שם על זה לא הוא לוקח את זה ברצינות גם אנחנו
גם אנחנו מלכים כל כל יהודי הוא בן מלך כולנו מלכים גם לנו יש איזה שהם כישרונות איזה
שהם דברים שבהם אנחנו הכי חזקים שיש בעולם והכי מוצלחים שיש בעולם והכי הכי שיש בעולם עלינו על זה לפעמים לא עלינו על זה אבל גם לנו יש את
הבחינה הזאתי בא שלמה המלך ואומר מלך באותה בחינה שאתה מלך לשדה נאבק לך בעלות על הכישרון שלך כדי שהוא יתפתח אתה צריך איזה שהיא מעשיות נסיבתית יש אנשים מלאי כישרון הנסיבות המעשיות לא הביאו אותם למצב כזה שהם יכלו לפתח את הכישרון שום דבר לא עזר אתה פוגש בן אדם שיש לו כל טוב אתה אומר לו יש לך אפשרות ללמוד ביטוח כל אתה תצליח אחרי 5 שנים אומר לך קניתי את הרעיון שלך אתה נכנס לתוך רוטו שעות בבית
איך להוציא את הכל מתוך הפה זה משהו לא נורמלי חביבי אני זוכר אותך בבית הספר היה לך כזה קול אריה אדיר כזה מה קרה שאתה צריך כל כך כזה אומר לך שום דבר לא יוצא לפועל בלי אימון
האימון זה מעשה זה מעשה פשוט חד וחלק
הגיון חסר היגיון אפילו זה לחזור מונוטונית על איזה שהוא דבר עוד פעם+ פעם אימון אימון כמו אימון שלפעמים לפעמים מוציא אותך מדעתך אימון
האימון אבל אין אדם שהגיע למומחיות עולמית בתחום מסוים באיזה תחום שתרצו
ללא האימון
היה לו כישרון טבעי אבל
הכישרון הטבעי כמעט לא היה= שום דבר ללא זה שהוא היה צריך המון לשייף אותו איך משייפים כישרון עולמי
משום מה במעשים פשוטים ומעשים פשוטים שבהם לפי תורת הקבלה נמצא האינסוף להרים אותך עד גובה לא רגיל של הצלחה באותו התחום שבו אתה מתאמן מה שניתן לך מה= יהלום זאת אומרת מה אומר מה מה מה= היהלום
ליטשת
אותו
כשלא שייפת אותו שלא גילית בו את הצדדים שלו שלא סימנת מה הם הנקודות שבו יש בו איזה שהוא פגם או איזה שהוא פה ולפי זה לקבוע את השווי שלו עד שהדבר לא בא לידי עיבוד והעיבוד עיבוד לא באלף אלא בעין האיבוד הוא תמיד עשיה פשוטה מונוטונית האדם או הדבר לא מגלה את עצמו מבפנים החוצה
וזו עבודה כבדה וגדולה
מתברר שכשאתה מגיע לאומנים
למשל זמר שהוא גם הלחין את השיר וגם מבצע אותו ואתה שואל אותו תגיד לי את האמת כמה זמן לקח לך להנחין את השיר מתברר שהרבה מאוד פעמים מדובר בזמן קצר מאוד תגיד לי כמה זמן התכוננת כדי לבצע את זה בתקליט בקריסטה שהוצאת
בהקלטה שעשית באולפן אומר מדובר בימים ושוואות
פה זה היה הרבה הנה ההמצאה היא הגאונות ההמצאה היא הגאונות היא בשניות ואילו היכולת של השיווק של ההמצאה למטה הייתה צריכה לעבור שיוף והשיוף לוקח הרבה מאוד זמן עוד יותר זמן מאשר ההמצאה למה מפני שהשיוף הוא זה שמוריד את הדבר לעולם שיתקבל יפה אנשים ישמעו את השיר כמו שאתה הקלטת אותו בח במכשיר הקלטה שיש לך בעת או היום בפלאפון לא התרשמו מהשיר אתה רוצה שיתרשמו אתה רוצה שיחזרו עליו אתה רוצה שהוא יהפוך להיות להיט את השיופים המעשיים רק אז זה יגיע להיט אף פ שההמצאה היא לכאורה משהו הרבה יותר עמוק לא העמקות האמיתית ואני צחיות והקידום הנצחי של השיר הזה יבוא דווקא על ידי המעשה לולא הליטוש הזה הרבה יותר
נשארו במוחות של כל מיני ממציאים או כל מיני יצירות יצירות שלא מספיק עבדו ולוצשו והם לא שווקו לעולם והם לא התקבלו ולא לדוגמה יש לנו דוגמה יפה לכך אתה לוקח ספר ביד
יש אנשים שלא חשים בזה אבל הם
מרגישים שהספר הזה תוקע אותם הם צריכים להילחם עם עצמם על כל דף שהם קוראים עוד פעם עוד דפדוף עוד זה לא זורם זה לא
זה לא חלק יש פה לעומת זאת יש לכם ספר שאתה לוקח ליד אתה פשוט לא מרגיש איך השעות
עברו איך זה קרה איך אחרי הצהריים נגמר מה התשובה התשובה היא אחת יכול להיות שבספר הראשון שכתב אותו חכם גדול והוא הכניס גם כן הרבה המצאה וכישרון וחידוש בתוך הספר אבל הוא לא עשה את העיבוד המעשי שעליו אנחנו מדברים הוא לא עשה את העיבוד
המעשי זה לא אינסוף יכול מאוד להיות שאתה איבדת את
הרעיון הזה שהוא כתב בספר כבר היית בשל אליו מאוד
היה לך עיבוד כמעט מוחלט פנימי
אתה בנפש שלך
ואז שראית את הרעיון
הלא מעוקל ולא מעובד כמו שהוא בספר תפס אותך מיד ואחד אחר שלא עשה את העיבוד עובר על זה וזה לא מדבר אליו בכלל
לעומת זאת ספר שהכותב עיבד אותו היטב והשתדל טוב טוב לרדת למוחות של אנשים ולהסביר להם את הרעיוניות הוא מצליח לסחוף אחריו גדולים וקטנים בגילאים שונים זה הופך להיות מה שנקרא הוא הכניס לעולם איזה שהוא רעיון חדש בלי שהוא אפילו שם לב ככל שאתה עשית את העבודה חזק יותר הייתי ממשיל את זה לאדם שעושה גשר שעליו הוא מתכנן גשר המהנדס שמתכנן איך יעמוד בגשר ואיזה משקל וכמה חומרים פה וכמה חומרים שם ובסוף יעברו עליו מכוניות יום יום מאות אלפים עשרות אף אחד מהם לא יודע איך מעמידים כזה גשר אבל הם משתמשים בו הם נהנים ממנו אבל כמה הוא היה צריך לשבור את הראש כדי ליצור את השיווי המשקל הנכון כדי שהגשר יעמוד כמו שצריך זה אדם אחד שעמל אבל הוא איבד את זה היטב אז הוא ירד כמו שאומרים לעולם בצורה הכי חלקה שזה הפך להיות כאילו משהו טבעי שנכנס אבל מה עשה את זה המעשה המעשיות הקטנה העיבוד הזה יש בו איזה שהיא עוצמה מאוד מאוד חזקה ומאוד מאוד פנימית ויש לה גם כן עוצמה נצחית אומר הפסוק דור הולך ודור בא והארץ לעולם עומדת והוא מחשבות יש לכאן ולכאן רעיונות יש לכאן ולכאן המצאות לכאן ולכאן אבל הנקודות המעשיות לעולם עומדות הארץ לעולם עומד היא תמיד נשארת כמו שהיא איך אומרים סדנא דאר אחד
הוא
אותו דבר אתה
לפעמים קורא את ההיסטוריה
כלומר גם אז כבר היו כאלה אנשים היו כאלה אנשים
כבר אז גם אז היו כאלה ערממויות עורמות שקרים אותו דבר למאה שנה למאתיים שנה בסגנון של אותו הדור דור הולך ודור בא הלבושים משתנים הבגדים משתנים הצורה של המשקפיים משתנית הצורה של האומה משתנית אבל האדם שעומד מתחת לצורה נשאר אותו אחד והיסוד האנושי נשאר קבוע היסוד המעשי של הבני אדם נשאר קבוע יתרון הארץ בכל הוא אומר שלמה המלך בכל התחומים יש יתרון לארץ מילה קבלית יתרון לארץ בכל הוא הארץ מקבלת עד הארץ שעליה דיברתי עד עכשיו שזו המעשה
והנסיבתיות המעשית הוא לא יונק
מזער אנפי שלב נוסף בתוך זעיר אנפין יסוד של זעיר אנפי עכשיו בוא נפתח את ה זה איך אומרים משפט כותרת אבל מה עושים איתו הארץ הרצון המעשי
היכולת שלנו ללטש את היהלום עוד פעם+ פעם+ פעם+ פעם+ פעם במונוטוניות היכולת שלנו לדגור מעשה לשבת מרבה ישיבה מרבה חוכמה לעשות לעשות לעשות לעשות לעשות למרבה התדהמה זה לא בא מן השכל
זה בא הארץ הרצון עשייה
מאיפה זה בא מהמידות זער אנ פיהם מידות זה בא מהמידות של האדם
כלומר
אני יכול להסביר לאדם בשכל עד מחר
מי שלמד או למדה ממכם לפרוט על פסנתר פסנתר זה כלי קלאסי וגם קשה הוא לא כלי קל
אתה צריך לחזור ולחזור ולחזור ולחזור ולחזור ולחזור ולחזור בלי שכל כדי שהדבר יכנס לך טוב לא יכול להיות כאן זה מה כן יכול להיות אהבה אתה אוהב את זה אז אתה יכול לחזור על זה עוד הפעם+ הפעם+ הפעם+ הפעם רק מידות מחזיקות אותנו בבחינה המעשית שעליה דיברתי בקטע הקודם רק המידות מסוגלות ליצור אצלנו קבלת עול איך שהחשידות קוראת לזה של התמדה ושל ניסיון לעשות את הדבר שוב ושוב ושוב ושוב עד שזה יצליח כשאדיסון
מנסה בפעם השמונים ואחת למצוא את החוט המתאים לחבר בתוך הנורה בין הצד של המינוס לצד של הפלוס של השערתו החוט המתאים הזה יאיר אז הוא מנסה עוד פעם+ פעם+ פעם+ פעם ואשתו אומרת לו טמבל זה לא ילך יותר והוא אומר לה אם ניסיתי 80 פעם וזה לא הלך אז סימן שאני לרוב לפתרון האמיתי אם אתם שואלים אותי מי היה רציונל אשתו מי מי היה בעל מעשה זה היה המעשה יש בו אינסוף עוד ניסיון+ ניסיון+ ניסיון+ ניסיון אבל מה נוסך בך את הכוחות לא להתייעל 80 פעם לאיזה חזון פנימי שבוער בקירך שאין לך שום הוכחה
מעבר לאינטואיציה הפנימית המיוחדת שהשם חנן אותך אין לך
שום הוראה שזה יהיה בינתיים כולם עם מנורות נפט שינה את פני העולם אבל מה זה שקידם אותך עוד פעם+ פעם+ פעם המעשה אבל המעשה הזה מוריי ורבותיי המעשה הזה הוא שכל או שהוא מידות הוא מידות הוא קבלת עול השכל יכול להביא אותי לידי מעשה אבל למשל יש לי ילד אני אסביר קצת יותר יש לי ילד שהוא הוא יש לו ראש מוזיקלי אני רוצה ברשותכם לטעון על המושג ראש מוזיקלי
זה צריך להיות לב מוזיקלי אתה רוצה ללמוד או לתת לילד ללמוד ציור אתה רוצה לתת לו ללמוד מוזיקה אם יש לו לב לזה מה זה לב רצון חזק למעלה מכל היגיון עד הסוף
אני אלך על זה אני אשב ואדגור ויעשה לך על זה הוא יצליח אם יש לו ראש מוזיקלי אני רוצה לומר לכם שיש המון אנשים עם ראש
מוזיקלי הם שומעים יצירה אלה כל אלה שממלאים את האולמות של הקונצרטים אלה שקונים את הכרטיסים יש להם ראש מוזיקלי זה שיושב שם בסוף הקונצרט ומנגן על הפסנתר
הוא יש לו לב
מוזיקלי זה
האדם
שיש לו ראש מוזיקלי
הראש לא יאלץ אותך לחזור אני אומר את זה כי אני היה לי היה לי דוגמה כזאתי שטייז שכנה עבדאללה בפסנתר מה אני אגיד לכם את כל היצירות אני זוכר עד היום בעל פה תה תה תה תה תה תה תה תה תה תה תה תה תה
תה תה
זה לא יעזור
אם זה חדר להדם אם זה נמצא אצלו בלב הוא יעשה את זה עוד פעם עוד פעם עוד פעם עד שבאמת הוא יגיע לרמה עולמית
אבל אם זה נמצא אצלו בראש הראש יגיד לו מה אתה מחלה את ימיך על ה
עזוב יש עוד דברים מעניינים לעשות אז באמת הוא צודק הוא ילך פעם
פה פעם לא בסוף הוא יהיה כמו שאומרים מוזר ברחבי הנוסעים אין לו משהו שהוא נכנס הלב הלב הוא זה שנותן לאדם את העוצמה של האוד++ עד הסוף מה זה הלב הוא זה שמביא את הבחינה הזו של המעשה שעליו אנחנו דיברנו הוא מפעיל את המעשה הזה הפירוש זעיר אנפין הוא דוחף את הארץ הוא דוחף את המעשה
ואז תורת החסידות ואומרת בתוך זה אני 6 מידות יש לך חסד גבורה תפארת נצח עוד יסוד בתוך כל זה
יש ספירה אחת שהיא המוטיב הכי מרכזי של האדם להגיע אל העשייה התעשייה המונוטונית העשייה שבה יש נצח העשייה שהיא המנצחת את כל העולם יסוד יסוד שבזהאר אנפין הוא האחראי על הארץ הזו שאנחנו מדברים עליה עכשיו מה מיוחד ביסוד אומרת תורת החסידות יסוד מיוחד בכך שהוא
להכין את עצמו לשיווק החוצה
מה זה יסוד של בית בשביל מה בנינו
יסוד של בית כדי
לבנות עליו בית יסוד של בית צועק
אומנם אני נמצא מתחת לבית אבל אני לא לא סתם לא סתם שפחתם בוטונות של בטון המטרה היא
עליו לבנות בית
אז יש פה שני כללים מאוד מאוד יסודיים לאדם המוצלח פה בעולם הזה האדם המוצלח זה לא האדם
שיש לו כישרונות ולא מיישם אותם אלא זה האדם שיש לו כישרונות או אין לו כישרונות אבל העיקר זה מיישם אותם מיישם את מה שיש לו את מה שאין לו אבל מיישם איך מגיעים לידי יישום מה צריך לעשות בשביל זה קודם כל מידות מה זה מידות קבלת
עול
מידות זה שאתה תפנה את האפיקים שלך של הילד שלך של מי שאתה
מחנך לכיוון מסוים ואני נדבק בזה ואני הולך בזה עד הסוף לא יום אחד ככה יום אחד ככה למה אבא ולא בא לי אין לו בא לי עושים
אז תנועה הזאת
בנפש חייבת להיות לא רק שמישהו מבחוץ עושה לך אותה שאתה עושה אותה לעצמה החלטתי אחרי שהחלטתי איך אומרים האנשים
בית דין לא יעזור
זאת אומרת זה משהו שאצלי בנפש כשאני סגור על דבר אני סגור עליו אני הולך איתו והולך והולך והולך ושום דבר לא יניע אותי לראות את הדברים אחרת זה תנועה בנפש שהיא יוצרת את המעשה את המעשה שיש בו נצחיות מי שיש לו את זה ואם אני רואה אנשים אני אומר לך אני מקנא בכישרונות שלהם אתה רואה בן אדם
מוכשר בכל יודע הכל בכל תחום זאת אומרת מה אתה עושה אני צבא ממש בין בחור אינטיל באמת לא בכל הרצינות מבין איך עובדת מדינה ואיך עובד המשטר ואיך עובד פה ואיך הפיזיקה וכל מיני דברים אבל למה אין לך שום דבר משהו יותר זה כל דבר הוא עושה רק טעימות טעימות פה שם וזה יש לו ראש טוב זהו אז אתה מדבר איתו אתה רואה בן אדם מה זה מלא וגדוש יפה מה היה חסר לו לב מה היה חסר לו העניין של ארץ העניין של המעשה הליטוש לכן בפועל כשרוצים להתייעץ איתו בענייני משפט אי אפשר להתייעץ איתו כי הוא לא יודע עד הסוף
בשורות הקטנות יודע בגדול ובתחום הזה אתה רוצה תצוגה גם אני לא יודע בגדול
אתה רוצה לפטפט איתו או זה אתה יכול לפטפט עד מחר כי באמת זה המקצוע שלו
זה הוא מומחה הכי טוב אבל בגדול זה לא מכניס כסף פטפטת לא מכניסה כסף אז הוא נשאר צבה הוא צריך לאכול משהו אז הוא צבא הוא צבא אינטלגיל אז איך אומרים זה דבר נהדר ויש לך זה חיובי אני לא רואה צוחק אני פשוט אומר שכאשר האדם רק עם ראש עובד אז הראש באמת יקפפיץ אותו מדבר לדרה אבל אם האדם לומד להתחבר ללב אז הוא מסוגל להגיע למשהו באמת עוצמתי יותר כי הלב יביא אותו לידי עשייה מונוטונית עכשיו אי אפשר להגיע לעשייה מונוטונית וללב בלי קבלת עול לכן איזה מתנה אתם יכולים להעניק לילדים שלכם הכי טובה איזה מתנה אתם יכולים להעניק לעצמכם הכי טובה זה קבלת עול הסגנון זה שאתה פשוט סגור על הדבר ואז שייך כשהלב יעבוד ואז שייך שהמעשה יעבוד
שהשיוף יגיע ואז איך שהאדם יגיע לאיזושהי עוצמה עכשיו איזה קטע בתוך המעשה עושה את זה אם האדם מתרגל מגיל קטן אתה עושה איזה שהוא דבר איך אתה איך אתה מסביר את זה למישהו
אחר
איך אתה משווק את זה למישהו אחר איך אתה
מגיל קטן לא מספיק שיש לך קבלת עול יש לי קבלת ממש תגיד לי אני עושה
אבל בסוף אתה אומר לי רק לעשות ספונג'ה למה רק ספונגה לעשות מה אני לא יכול
לעשות יותר כן מותק אתה לא התרגלת אף פעם
כלי האוויר דברים קצת יותר עמוקים מאשרפונזה לא התרגלת אם יש לך איזה אידיאה אם יש לך איזה שהוא רעיון אם יש לך איזה שהוא איזה שהוא איזה שהיא שיטה לא למדת אף פעם איך לשווק אותה החוצה אנחנו מלמדים החסידות מלמדת זאת אומרת שאתה יודע 1000 תלמד 1000 למה אתם חושבים שזה סתם בגלל שהעולם הסתכל על
החסידות זה משהו כזה אתה יודע לאהוב את כולם וככה לחייך
לא זה עולם יותר נחמד החסידות באה לתקן אותך
אם אתה תתרגל שאתה יודע 1000 לדעת ללמד את האלף
הזה שאתה יודע
וכשאתה יודע בית לדעת ללמד את האלף לא בגלל תסלחו
לי
לא בגלל שאתה רוצה
תיקון העולם עכשיו בגלל שאתה רוצה את המשיח זה בהחלט נכון אבל
לא לא רק
בגלל זה התיקון שלך מתבצע באמצעות זה כי התיקון אני התיקון של
כל העולם זה המעשה כי בדיוק זה נמצא אינסוף בארץ נמצא הכל כמו שאומר שלמה אתה רוצה להגיע לארץ
אתה צריך קבלת עול לשייף לשייף לשם
מאיפה יהיה לך קבלת לא
אם יהיה לך לב מאיפה יהיה לך לב קבלת אור אבל אם לא יהיה לך את התנועה הזאת שאתה עושה משהו בשביל להוציא החוצה
אז לא יהיה לך שום תועלת שום
עניין לא יהיה לך לגלות את העניין לשווק את העניין החוצה נכון ביחס לתלמידים זה נכון ביחס להורים וילדים באותה בחינה חזל אומרים כל מי שמלמד את בנו של חברו כאילו ילד אותו זאת אומרת אתה משווק אתה נותן אז אתה בן אדם כל דבר אצלך זה אני עושה בשביל אז אתה בעצם מעצים את עצמך אתה מגיע לעצמך באיזה שהוא מקום מהצד המעשי שלך יודע לשייף את עצמך בצורה הכי מלאה
רואים את זה בשטח אתה יכול לחשוב
על מה שאתה רוצה אני ראיתי חיבורים שכתבו אנשים שמומחים בספרות והם גם היה להם אידיאולוגיה לא לא פשוטה והם כתבו ספר וראיתי לעומת זאת אנשים אחרים שאת הספר שלהם הם העבירו כשיעור גם כן בהתחלה זה היה כשיעור ואחר כך זה
זה נכתב או לפני זה נכתב אבל
אחר כך הם
שיפצו את זה כל אלה שגם הביאו אותו אל הזולת זה פשוט ספר אחר הספרים הללו שנכתבו בתור אני
אז זה טוב אבל לא כזה
טוב כמו ההוא שאתה העברת לזולת כי זה שאתה העברת לזולת אתה שייפת את הצד המעשי שלו הרבה יותר טוב זה היה בחינת להיזהר על פי ויסוד וזה השלמות של האדם בתוך בתוך העניין העבודה הפנימית של האדם
לולא המעשה זה פשוט לא יהיה קיים אתה מבין זה לא יהיה משווק טוב זה לא זה אני
אגיד לכם משהו העולם קורה היום רב מכר וזה לא רב מכר באמת איך עושים רב מכר הולכים קונים את הסחורה בגדול בגדול בגדול אז אומרים שנמכר כך וכך אז גם מפרסמים אותו על השורה על המדף בתור רב מכר יכול
להיות הספר הכי הכי לא מעניין שיש בעולם אבל הוא מקבל פרסומת על המדף כרב מכר ואז הוא מתחיל להיות רב מכר ואז אנשים קונים אותו
מסתכלים מסיימים אותו על המדף חזרה לא עשית שום דבר מה עושה לדבר באמת שיהיה ברובד עולמי מה עושה רק דבר אחד אם היה את הליטוש המעשי שהוא בא מהלב והקבלת עול רק אז הכפייה הזאתי מוציאה מוצר מוגמר לעולם זה הכל אתה יכול לראות הרבה דברים מעניינים אבל לא מוגמרים זה פירות בוסר אתה לא משתמש בהם יש לנו
עוד עוד עוד משמעות קיבלית לביתרון ארץ בכל הוא מה זה יתרון אומר הרבי הרב יתרון מלשון לטור כמו ויתור את הארץ רגליה לטור את הארץ ויתרון ארץ בכל הוא יש פה הנחיה
איך תרים ארץ כשאתה הולך לטור דבר כשאתה הולך
אם אנחנו רוצים לדבר על ה על ה על העולם כל העולם נכלל
בארץ כי אתה הולך לטור ארץ אל תסתכל אף פעם על הפרטים תסתכל רק על בקול בקול בקבלה נקרא יסוד תסתכל רק על הנקודות היסודיות שהם הנקודות המהותיות מדוע
אז תסלחו לי על הדוגמה אתה מסתכל על בן אדם מרחוק נראה לך בן אדם זה בן אדם יפה ממש נחמד תתקרב תתקרב תתקרב תתקרב ככל שתתקרב יותר תגלה בפנים של עוד כל מיני דברים אחרים גם כן ותתקרב מאוד ותגדיל את זה גם כן ותסתכל עם זכוכית מגדלת וואי וואי וואי שתראה
הפרטים תמיד שונים
ממה שאתה רואה מרחוק
אבל הפרטים הם לא העיקר המרגלים שהלכו לתור את הארץ מה הייתה הטענה עליהם אתם הסתכלתם רק על הפרטים תסתכל בגדול ערך רחבה זבת חלב ודבש איזה עצים איזה פירות תחזורי מילים טובות לא ראינו שם איזה לוויה ראינו לשם איזה שהוא פה ראינו מקוננים פה מקוננים שם הוא באמת לא יכול להיווצר מצב
שכשאתה באת כמה אנשים על החמה ואת החליט לעבוד שעות נוספות
לא אני מסתכל על הפרטים לא מסתכל על הכלל כשאתה רוצה לדעת אם לקנות מקח מסוים אתה צריך להסתכל בכללות העניין אם זה מתאים
לקריטריונים ולמעלות והיתרונות שאתה צריך זה כלל יסודי שאדם צריך לקחת אותו לתשומת הלב ושהוא חוזר על עצמו בהמון המון וריאציות אילו הייתי בשיעור של גברים לבד אז הייתי אומרת להם אנשים לא תשמענה לתור ויתרון הארץ בכל היא ארץ בהרבה הרבה פרשנות זה הולך על האישה זה המעשה זה המלכות שאתה הולך לטור אתה הולך לחפש מה מתאים לך אל תחפש את הפרטים תחפש את העיקר עם היסודות העיקריים בסדר אם זה מתאים מה זה
יסודות מה היא מהות האדם השכל שלו המידות שלו
מידות המהות הפנימית של האדם זה המידות הם עדיין עם הרבה שכל בלימיות לא יכול להסתדר איתו אדם עם מעט שכל עם הרבה מידות טובות אתה יכול לסדר אתו
לתפוס את הדברים העקרוניים המהותיים אל תסתכל על הפרטים מסביב
וככה זה כל
אדם אותו דבר
העיקרון הזה הוא עיקרון מושלם הוא יותר עיקרון שתמיד חוזר על עצמו מדוע זה ככה
מפני שהקדוש ברוך הוא וזה אחד ההבדלים בין האדם לקדוש ברוך הוא אומרים חזל הקדוש ברוך הוא לא ברא מרובע בששת ימי בראשית מה פירוש לא ברא מרובע הוא ברא עצים הם הגויים ברא עלים יש להם עיגולים הכל מעוגל הקדוש ברוך הוא ברא את הדברים בעולם באופן עגול את האדם הוא זה שיצר דברים זוויתיים האדם יצר אותה הטבע
האלוקי
הרוחני הפנימי זה שהאדם יבין שאת
הפרטים הפרטים עם האינדיבידואל הפרטי של כל
אחד הם יוצרים את השינוי מאדם לאדם אתה נבראת לא כדי להיכנס אל הפרטים אלא כדי כמו שאומרים להסתכל בעין מקיפה קצת יותר מה זה נקרא עין אלוקית ומה זה נקרא עין גשמית עזבו אותי על השולחן במטבח עכשיו
אני מדבר איתכם עין מבט אלוקי עין שמסתכלת בצורה
בצורה אלוקית על העולם לא על הזוויות של של המבנה ששם זה צריך להיות סימטרי אלא על העולם עין אלוקית זה עין שרואה את הדברים עגול תסלחו לי אני לא מתכוון למה שאני הולך להגיד אבל אני אגיד את זה עין שיודעת לעגל פינות עין שיודעת לא להביט על הדברים המיותרים הצדדים להסתכל על הדברים בצורה עגולה
זה הסתכלות אלוקית להסתכל על הדברים בצורה מרובעת זה הסתכלות על הפרטים מרובע זה לא מה שאנחנו מתכוונים בסלנג העברי איזה אדם מרובע אלא אולי זה באמת השתלשל מזה אתה כל כך מרכז את הפוקוס שלך בצורה ככה כך עזבית ואז כל קו שלא מסתדר לך
בדיוק זרוק את זה זרוק את זה זרוק את זה זרוק את זה הכל בסדר
זה הסגנון ככה אתה חי זה זה חידלון אז אתה לא מקבל את הכוח האינסופי הכוח האינסופי מגלה לנו הקדוש ברוך הוא נמצא ברגע שהעיניים שלך יהיו עגולות לא מרובעות עגולות הכל בבריאה עשה אלוקים עגול כמו השולחנות בממל כמו הכיסאות בימל זה בא ישר מלמעלה
אין פה שום דבר מרובע הכל מעוגן כל הפינות מעוג הכל מעוגן זה הקדוש
ברוך הוא עשה
יש דבר אחד שעשה אותו אלוקים מרובע וזו התורה הלוחות הראשונות הקדוש ברוך הוא עשה אותם בידיו וידיו אין לו ידיים גשמיות אבל הוא עשה הבריאה יש מאין לוחות כאלה למה למה הפתחים של פעם היו עגולים והפתחים שלנו מרובעים שפעם היו יותר מכניס אורחים היה יותר הרמוניה היה יותר היום הכל מרובע אז נניח זטים תודתיים ואתה תיכנס פה ואל תפריע לי את מנוחתי הנקודה היא זה
שהיא
שכאשר האדם
דבר בודק דבר אתה צריך לראות שנקודות היסוד הם בסדר כל השאר תעלים עין ותעגל פינות לא במס הכנסה התכוונתי תעגל פינות בעיניים שלך אני רוצה עכשיו להתייחס לנקודה האחרונה פה בפסוק
יש פה שני דברים ויתרון ארץ בכל הוא מלך לשדה נאבק
יש פה קודם כל ארץ ושדה מה ההבדל בין ארץ לשדה ארץ זה שם כולל כמו כדור הארץ זה כולל הכל כולל איפה שחיים בני אדם איפה שלא חיים איפה שצומח איפה שלא צומח זה כולל הכל ארץ
יתרון ארץ
בכל היא זה בחינת ארץ מהו יתרון ארץ
בחינת המעשה שעליו אנחנו דיברנו מצידו העיקר זה לעשות חיים לא לעשות חיים מה שאנשים אומרים זה ליצור חיים ליצור
חיים
מה הוא יתרון ארץ בקול בספירת היסוד ליצור אות חיים שהחבל ארץ הזה יהיה מיושב זה הכי חשוב מיושב במי בחיים מי הם האנשים שאתה רוצה להחיות לא משנה אנשים טובים יותר טובים- חכמים יותר חכמים- זה לא משנה העיקר שעשיתי חיים זה הבחינת ארץ רוצה
החלק השני של הפסוק מלך לשדה נאבד
ממשלה
זה משהו כללי שמתחלף כל 4 שנים זאת אומרת בשנתיים הראשונות הוא רק לומד את התפקיד ובשנתיים הבאות הוא חושב איך הוא עושה את הבחירות הבאות אז מה יצא שאנחנו נפלנו בין הכיסאות כאילו איפה הפיתוח איפה זה אין לו את הזמן לעשות בזה המלך זה סמל לכן ממשלה זה בחינת יתרון ארץ בכל
מבחינה כללית
המדינה נותנת אני לא מדבר על מדינת ישראל בכלל ממשלה נותנת לכולם לחם לאכול זאת אומרת שיהיה לא יהיה אדם שלא יהיה לו משהו לאכול איזה שהיא קצבה שהיא זה הסתכלות כללית ורחבה על
המלך כבר רואה את הדברים בצורה הרבה יותר עמוקה מלך לשדה נאבד המלך לא רוצה ארץ הוא רוצה שדה השדה מתוך כל הארץ זה חלק שמצמיח זה לא=
אדם שמשקיע בבני אדם רק אני רוצה גם שתהיה איזה שהיא תפוקה שיהיה רווח לעולם אני מעדיף להשקיע בדברים שהם יותר טואלטיים זה הבדל בין הארץ לבין השדה מי זה שמסתכל במשקפיים המוכות
כאלה שרוצה להפיק ממה שיש את המירב ואת המיטב המלך אם אני בא לבן אדם ונותן לו אתה נותן לך המדינה לכל החיים
שלך יש לך אינטרסים בעניין אז אתה רוצה שזה יתפתח ברמה אתה רוצה שזה יהיה עם אידיאל אתה רוצה שיהיה עם תועלת
אז אתה לא רק מחייה את הארץ כמו שאומרים שיתמלאו פה חיים יהיה להם מה לאכול חוק חינוך חובה ותעזוב אותי מכל השאר לא מעניין אותי הקידום של הגאונים ולא הקידום של הנמוכים הסתדרו כבר נתתי- או יותר תנאים שבילים וממשיכים הלאה אבל כשמדובר על מלך הוא מוכן אפילו להשקיע להחרוס ולעבד שדה לא רק שאם יהיו פה חיים אלא שיהיו חיים איכותיים כאן חיים שנותנים פירות טובים חיים שנותנים תועלת חיובית זה ההבדל בין מלך לבין סתם ארץ כשאנחנו מדברים על בני אדם אתה יושב למשל עם עם אדם
שהוא
בתפקיד מורה מחנך רופא ברגע שיש לו אינטרס אישי
בעניין הוא הופך להיות מלך אז הוא מתחיל לקדם אנשים הוא מתחיל לעודד אנשים הוא מתחיל לתת מחמאות ברגע
שאין לו עניין
אישיור רופא כללי הוא מקבל קהל יש לו כך וכך אנשים שצריך לקבל ביום
מה שהוא עושה דופק כרטיס הופך להיות פקיד ויוצא כמו שאומרים מבחינת המלך שבו לבחינת הארץ רק רק את העשייה הגשמית זה אני עושה ובזה אני יוצא ידי חובה מלך מעוניין לעבוד קשה למה מכיוון שיש לו גם כן אינטרס אישי בעניין אז הוא מוכן לעבד את הארץ הרבה מאוד עכשיו אני שואל אותכם אנחנו בתור הורים בתור מחנכים בתור חברים בתור מה אנחנו יוצאים האם אנחנו יותר בחינת ארץ או שאנחנו יותר בחינת שדים מה אנחנו
יותר
אני יכול לומר לכם דבר שמאוד הדהים אותי
אנחנו רואים ילד קטן הוא רק מתחיל ללכת אז מלמדים אותו ללכת הוא יכול תוך כדי הליכה להעיף כמה עציצים הוא יכול לשבור ולהרוס
יופי הוא הולך לא ראית מה הוא עשה לך פה מה זה הבלאגן הזה הוא לומד ללכת
הילד הזה ברוך השם למד ללכת והוא גם למד לעשות בשירותים להתקדם הלאה הוא כבר ילד בן 9 עם פ ישראלי מצוי ויודע להגיד כל מיני דברים נחמדים יותר ונחמדים-
וכל מיני דברים כאלה ואז מה אנחנו איך אנחנו מתנהגים אז אל תעשה אל תגיד לי לא מוכנה לא מוכן סתום את הפה
צעקות צעקות למה כאן אין לנו את המחילה הגדולה
למה כאן אין לנו את היכולת לא בשביל הקידום שלו בוא נתעלם מזה ומזה ומזה ומזה למה כאן אנחנו הרבה צועקים אנחנו הרבה יוצאים מהכלים הרבה הרבה חוסר שביעות רצון מה קרה פתאום זה רמה אחרת נכון אבל זה ההבדל אם אתה מסתכל על הבחינה של ארץ או שאתה מסתכל בחינה של שדה שדה צריך טיפוח+ ++++++ השאלה מה אתה רוצה לגדל אתה מגדל עגבניות או שאתה מגדל עצים כי האדם עץ השדה כדי להצמיח עץ כמו שצריך אתה יודע כמה אתה צריך לעבוד אתה עובד ועובד ועובד ועובד ועובד בסוף הוא נותן פירות מתוקים אבל העמל שאתה נותן הוא עמל עוצמתי קשה אבל מה אדם שהוא מלך אדם שהוא מפרגן אדם שהוא מסתכל בעיניים רחבות
הוא מוכן גם לעבור את העמל הזה הוא מוכן גם לעבור ואחרי שהוא עושה את העמל הזה הוא לא מוותר על יצירת כפיו אף פעם
וזה גם משהו נצחי חשבתם פעם מה ההבדל בין בניין שאנחנו בונים בניין לבין שאנחנו נוטעים עצים כשאתה בונה בונה בניין אז ההשקעה זה אבן על אבן אבן על אבן אבן על אבן מדוייק מה ששמת יש לך
זהו זה לא גודל שנה הבאה לא יהיה פה עוד עוד שורה של אבנים מה ששמת
יש
מה ההבדל בין זה ובין עץ
אחרי שהוא
גדל מהפרי הזה אתה יכול לשתול גם עץ נוסף+ עץ+ עץ עד אין סוף
אני רוצה לראות מי שיראה לי בניין של 15 קומות מלפני 3000 שנה
זה דבר נדיר למצוא דבר קשה למה
משום שאותו בניין שההשקעה שהיית צריך להשקיע בו היא השקעה מאוד מאוד מסויימת כיוון שהיא השקעה מאוד מאוד מסויימת הוא לא מתפתח אתה רוצה שיצמיח גם פירות שהם גם יצאו גרעינים וגם יהיה אפשר אחר כך לפתח
ממנו עצים נוספים אז ההשקעה שלך זה להשקעות ולהשקעות ולהשקעות ולהשקעות ולהשקעות עוד+
אז צריך המון המון יגיעה וזה בדיוק מלך אדם שהוא מלכותי בפנימיותו אדם שיש לו חזון פנימי הוא מוכן אפילו
להשקיע ואת ההשקעה שלו הוא לא יעזוב אף פעם ממי למדנו את זה מאברהם
אבינו הוא מגדל את בן אחיו לוט בבית שלו משקיע משקיע משקיע משקיע משקיע משקיע
בסוף זה כל כך כואב זה כל כך
צורם בסוף מה אומר לוט אני רוצה קודם כל לגזול אברהם אבינו זה סמל היום
אור גוזל הוא מתחיל לראות את הצאן שלו בשדות של אחרים והוא גם עושה חשבון מנוול לאברהם לא היו ילדים ואני ירש את הארץ כי אלוקים הבטיח לו אתם מבינים איזה דתי לוט הוא מאמין בקדוש ברוך
הוא מאמין בהבטחות הוא איש מאוד על רמה ועל על הרמה הזו הולך וכופר בגזל
עכשיו אברהם אבינו הוא הסמל של איש החסד
הוא אומר ל לא אתה יודע מה זה כמו שאומרים ההורים לילדים שלהם אחרי שחינכנו אותם אנחנו חינכנו חינכנו חינכנו
עכשיו קחו 200 ש"ח בוא נראה מה אתם עושים
ואז הילדים הולכים לפאב וקונים משקה ומשתכרים ומנפצים
את החלונות של השכנים זה
איזה כאב לב להורים בדיוק הפוך
מכל מה שחינכנו אותם זה מה שהם עושים
אברהם אבינו מחנך
את לא כל החיים לתת לתת
עכשיו הוא אומר ל לוט
מותק לאן אתה רוצה ללכת לך לאן הוא מוכרז
שלא מכניסים אמנים לא פותחים דלתות הפוך
מכל השיטה ואברהם עדיין לא מבותר
לא נשבע לקחו אותו בשבי בשדום אברהם יוצא ונלחם ב-4 מלכים שהם היו 4 המלכים החזקים שניצחו את החמישה כדי להחזיר את מי את
הסר הרקוב הזה לא אני מלך אני השקעתי אני הולך עם זה עד הסוף מה הוא הרוויח בסוף מהסרח הזה יצא אחר כך מלך המשיח ממנו אתם חושבים שזה הזכות שלו זה הזכות של ההשקעה של אברהם אבינו
כשאתה משקיע ומשקיע ומשקיע וגם בנקודה האחרונה אתה לא מוותר נשאר לך שמה משהו ואנחנו מסכמים את מה שדיברנו ואחר כך עוד מילה אחת בהלכה אני רוצה להתייחס לסיכום הדברים רק הארץ מגדלת יש מאין וזה נובע אצלה בגלל הביטול הגדול שיש לה גם האדם מצמיח אחרי ריקבון
איך אומרים הצלחה יוצאת מן הכלל ורק
באמצעות מעשה נסיבתי רק המעשה הנסיבתי הוא הגורם הכי מושלם להצלחה לא המוח של האדם הפנימי  שנייה גם מלך מוכשר גם אדם עם הכישרון האישי שלו לא מצליח להוציא אותו החוצה לא שיהיה לו נסיבתיות מעשית לפעמים הנסיבות הנסיבתיות המעשית חשובה עוד יותר מאשר הפיתוח האישי שלך התיזמון כן שלישית ההיצמדות שלנו אל המעשה יכולה להיות רק באמצעות המידות
באמצעות הלב לא באמצעות המוח ו שני התרגלות להוציא את
להוציא ולשווק החוצה כל פעם דבר שיש לך בצורה באופן המתקבל אצל הזולת רביעית יש לה תור ולחפש יתרונות באנשים לראות אותם בצורה יותר עגולה ויסודית מאשר בצורה פרטנית וחדה  חמישית והאחרונה לא להסתפק במילוי הארץ בחיים אלא לחפש חיים יותר איכותיים שהם גם כן מצמיחים זאת אומרת לא להתאפק בזה שמילאתי את הארץ לאדם קנה בית מיליתי ריהוט אתה מסתכל אהרון הזה של המטבח הוא שם בסלון הויטרינה נמצאת באמבטיה והכל הכליה הכל הריהוט הוא קנה אבל הוא לא סידר אותו בטוב טעם הוא לא העמיק לא בנה מה מתאים למה
המשקיע הזה המלך הוא רוצה שיהיה גם תוצאות יוצאות מן הכלל וגם הפירות שהוא
הוא מוציא אחר כך הם פירות עם תוצאות עמוקות יותר אנחנו צריכים להשתדל אנחנו בני מלכים אנחנו צריכים זה להיות מלכים שמוציאים את המירב ואת המיטב שלנו החוצה טוב אני אומר עכשיו משהו קצרצר בהלכה לא שייך בכלל לשיעור על כל פנים אני לא תכננתי את השייכות שלו אדם שאמר לחברו חתן שאמר לחברו אני עושה אצלך 7 ברכות זה היה לפני חג הסוכות הלך החבר זה רק דוגמה ואנחנו לימד כמה פרטים מתוך הדוגמה הלך החבר הלך החבר וקנה סוכה שהוא יוכל לארח את כל האנשים בשבע ברכות לבסוף ההוא ביטל את השם הברכות אצלו והסוכה נשארה והוא אדם שלא צריך סוכה כזו גדולה בא החתן לשאול האם אני על פי דין לא פרגון יש אפשר עד ללא ידע אני אומר אבל מצד הדין אני אם אני צריך להשתתף בבניית עסוקה דוגמה נוספת אדם עשה עסק אמר לחבר בואו נסגור עסקה אנחנו נשקיע ביחד בתחום מסוים ונרוויח כמה זה כמה אתה רוצה השקעה ממני 100000 ש"ח
טוב אז הוא הלך חשב לעצמו אין לי 100000 ש"ח זמין אני צריך לפתוח איזה שהוא חשבון בבנק הלך פתח איזה שהוא חשבון שבר איך שאומרים הפסיד כסף מגיע ביום ראשון לעורך דין אומר החלטתי לא לקחת אותך כשותף עשה לו הפסד כל הדוגמאות הללו יש להם כלל אחד
כל זמן
שאני לא אמרתי לך במפורש שתשבור חשבון בשביל העסק כל זמן שאני לא אמרתי לך תקנה סוכה בשביל לה 7 ברכות על פי דין אין מקום לחייב אותי אם אני הייתי אומר לך בצורה ברורה תעשה את זה בשביל זה אני חייב אם לא אמרתי לך מתי הבנת כי יש לך ראש מפוקח זה טוב לחיים אבל במקרה הזה אי אפשר יהיה לחייב אותי בכלל יש מקרה שעומד לי עכשיו בראש של בעל ואישה שהיו צריכים להגיע לבית הדין זה לא בנסיבות משמחות כל כך אבל הם היו צריכים להגיע לזה סיכמו שהם יגיעו וזה והבעל בסוף לא הגיע עכשיו היא רצתה לתבוע אותו גם על היום עבודה שהיא הפסידה וגם על ה כמה וכמה דברים והיא תבעה והיא זכתה במשפט והסיבה שהיא בבית הדין והסיבה שהיא זכתה זה כיוון שהם סיכמו נלך לשם אני סיכה למדתי בהסכם בגלל ההסכם שאתה דיברת איתי אני הפסדתי אז תיקחו בחשבון כל פעם שאנחנו צריכים אנחנו
מביאים לידיעת מישהו משהו להיזהר לא לגרום לו איזשהו הפסד שהוא יעשה בגללנו איזה שהוא דבר זה לא ראוי אלא שאם זה קרה כבר אז אנחנו לא מוכרחים לשלם את הכסף על פי דין חסידות ישנה הרבה דוגמה נוספת שנותנת את הגמרא אדם קנה בימים ההם זרעים של פשתן הוא קנה זרעים של פשתן והוא זר אותם באדמה והם לא צמחו הוא בא בטענה אלא מוכר מה מכרת לי זה זה זה לא צמח הפסדתי זה הרכיב אומר לו המוכר אני חשבתי שקנית את הזרע פשתן הזה לאכילה זה עוד דוגמה כל זמן שלא אמרת לאדם בשביל מה אתה צריך ואפשר היה שהוא רצה את זה או לזה או לזה אתה לא יכול לחייב אותו דוגמה נוספת שהיא כבר נתונה למחלוקת בין הרמבם לבין הראווה הבר פלוגה המיוחד שלו זה אדם
שהשתדך ויש סעודה ואחר כך התבטל השידוך מי צריך לשאת בנזקים האלה של הממון זה כבר דיברנו בעבר אבל הנקודה לדעת הרמבם זה שביטל צריך לשלם הראווה ד אומר לו וזה עוד פעם זה קשור למה שאנחנו דיברנו עכשיו בשיעור תשמע אני אמרתי לך לעשות כזו סעודה צריך להיות אתה יודע לעשות אבל אתה עשית כזה קייטרינג כמו שהחברה יודעים לעשות מי ביקש ממך את זה אני אשלם מינימום את הגדול הזה שאתה עשית זה כבר לקחת על עצמך על כל פנים זה זה זה יסוד שאנחנו צריכים לקחת בחשבון
לחכם עיניו בראשו לראות מה אמרו לי ואילו סיכונים אני לקחתי על עצמי לא כדאי תמיד לעשות בשביל החברה זה לא תמיד אמין וטוב עד שלא סיכמתם את הדברים בצורה ברורה.

להרשמה לדיוור השבועי בדואר אלקטרוני:

עוד באותו נושא