ואלה יעמדו על הברכה:

חנה (אנה) בת לייב ואסתר ינטה
לעילוי נשמה
ברוך בן אלה מלכה
לברכה הצלחה וזיווג
אלה מלכה בת חנה (אנה)
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
דוד בן ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
אילנית בת ז'אנה
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
ז'אנה בת מרים
לברכה הצלחה בריאות הנפש והגוף
בנימין יעקב בן איריס
לעילוי נשמתו ושאר נשמות ישראל השוכנות עימו
ליאור בן איריס ומשפחתו
הצלחה מרובה במעלות התורה, זיווג, רפואה וכל הישועות
לעילוי נשמת לונה בת לאה
נפטרה בג אייר תשע"ב
ישראל בן אסתר הכהן
לזכותו ולרפואתו
התמים דוד ברוך בן אליהו
להצלחה בכל
מלכה בת זהרה (שרה)
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
אליהו בן רחל
בריאות ואריכות ימים נחת מהילדים והנכדים
משפחת עזרא שיחיו
לזכותם והצלחתם בכל מכל כל
מיה בת נועה וליהי בת נועה
רפואה והצלחה משמעות ואמונה בדרך החסידות
אלכסנדר בן פליקס עזריאל ומרת ולטינה
לעילוי נשמה נלב"ע ב' אלול תשמ"ז
משפחת טביביאן
בריאות ושמחה הצלחה בשליחות נחת מיוצאי חלציהם
גל בן גדעון ונילי חן
והילדים: אראל, אליאב, אוריה, אחיה, אלחי ואדל
משפחת ליאור והילה מנחם
הצלחה בגשמיות וברוחניות
פרץ דהרי
לגאולת עם ישראל ברחמים אמן
משפחת שוורצברד
הצלחה רבה ומופלגה בחינוך הילדים
ברכה תמרה בת קנדב מרגלית
רפואה שלימה וקרובה
טל ויעל בנות חווה. חווה בת פרידה
להצלחה בכל
יעל בת שרה, מיכל ברכה בת יעל, יוסף יצחק בן יעל
סופה בת פאיבה, ישראל יעקב בן קושה, רוזה בת לב
לעילוי נשמה
ריזא בת שמעון, מאיר בן טודרוס, חיה בת ישעיהו
לעילוי נשמה
ילנה בת לובוב וכל משפחתה
עבודת ה' מתוך בריאות נכונה, מנוחת הנפש, שמחה וטוב לבב.
רועי בן לימור ויולי בת לימור
הצלחה בכל
ר' משה בן ר' ששון יהודה
לעילוי נשמתו ע"י משפחת אליהו
דוד בן רומיה
לרפואה שלימה
אלכסנדר יצחק ונחמה דינה
והבנות רבקה ובת אור
משפחת זכאי
לזכותם והצלחתם
בן ציון בן שרה, ירון יצחק בן שרה
לרפואה
יונה בן חנה יוהנה, אברהם בן שרה
לרפואה
רבקה בת עדילי
הצלחה ביראת שמים
יהונתן בן עדילי
הצלחה ביראת שמים
יעל בת עדילי
זווג הגון
גילית בת מרים וניסים בן מסעוד
רפואה שלימה בריאות איתנה
יוסף יצחק בן יוהנה ברכה
לזכותו והצלחתו
יבגניה בת סולומון
לעילוי נשמה
לילה בת נג"יה למשפחת אברהם
לעילוי נשמה
דוד בן אליהו זהבי
לעילוי נשמה
אורלי בת אסתר
לעילוי נשמה
יולה בת יבגניה
לעילוי נשמה
יהודה בן יוכבד ולאה בת מרסל
לעילוי נשמה
עפרה בת פנינה, מאיר אביב אברהם בן רבקה
לרפואה שלימה
נעה בת גילדה, חן בת איריס
לזיווג הגון
איתן ורחל רחלי ויוסף יצחק פרץ
בריאות, עושר ואושר שלום, נחת וגאולה
נחמה יהודית בת עמי בת משה
לעילוי נשמתה
רס"ן תדהר בן גבריאל טמפלהוף
לזכרון עולם ה' יקום דמו
נטלי בת ניצה, אוריאל בן פז שרה
זיווג הגון
רני בן יונה סימונה
רפואה שלימה
ישראל שלום בן מלכה וגיטל קילא גינענדל בת הינדא
ברכה והצלחה בכל להם ולכל יוצ"ח
יפה בת טורן ויפה בת שלמה
לעילוי נשמתן
יעקב בנימין בן איריס
לעילוי נשמה
ליאור בן איריס
לזריזות דייקנות ואהבה במעלות התורה
שמחה בת יקוט
לעילוי נשמה
צבי בן מרים
לעילוי נשמה
מנגה בת רבקה
לעילוי נשמה
גל אסתר בת הדס ושלומי יזהר בן חנה פרדסה
זרעא חייא וקיימא
מנחם מרדכי בן גניה ומרים בת נצחיה ישראלי
להצלחה בכל
חדוה בת פז שרה
זרעא חייא וקיימא בבריאות ובנקל
שיינא ברכה בת ענת
רפואה שלימה ומהירה בגוף ונפש ולזכות והצלחת כל המשפחה
רותי בת רבקה
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אוריה, אלישיב ואיתיאל בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אליאור, הילה, טלאור, ינון, בני רותי
בני, חיי, מזוני, בריאות ברכה והצלחה
אסתר בת ישראל הנולדת מן מסעודה מזל
לעילוי נשמתה ל' ניסן
מיכאלה מיכל, מור אבירם ואידור ברקוביץ והנכד אורי
בני חיי ומזוני רוויחי
אליעזר בן בלהה ויחיאל
שתמיד בחר בחיים מוקדש לעילוי נשמתו על ידי בתו רחל
יחיאל בן אליעזר
נרצח בזרועות סבתו האוהבת בשואה לעילוי נשמתו
אסתר מלכה בת רחל וישראל
לעילוי נשמתה מוקדש על ידי בתה רחל
הרשל בן לוי-יצחק
אחיינה האהוב של אמי הושמד בטרבלינקה לעילוי נשמתו
רחל שקד
לאחדות עם ישראל וטובתו

אוהב כסף לא ישבע כסף

אדם שמשקיע בלימוד, או בדבר רוחני אחר, הוא לא מודאג או טרוד כי הוא שקוע בתפקידו, והוא מצליח ומתקדם 🔹 שיעור בספר קוהלת פרק ה פסוק ט

 

תמליל אוטומטי מהשיעור (יתכנו שגיאות):

קוהלת פרק ה', פסוק ט'. יש לנו פסוק שהחצי הראשון שלו מאוד מאוד מובן בפשט, והחצי השני מצריך טעון קצת הסברה. "אוהב כסף, לא ישבע כסף. ומי אוהב בהמון לא תבואה, גם זה הבל".
נאמר קודם כל את הפשט אחר כך נעבור לביורים של פנימיות התורה אוהב כסף לא ישבע כסף ופרש שמצודת דוד כפשוטו אדם שאוהב כסף כמה שהוא יהיה לו עוד עדיין הוא לא ישבע תמיד הוא ירצה עוד אבל מה המשמעות של חצי השני של הפסוק אז הוא אומר ככה מי שאוהב בהמון מי שרוצה שתמיד יהיו אצלו הרבה אנשים הוא אוהב שלארח הרבה הוא אוהב שיהיו אצלו הרבה עבדים הרבה שפחות בקיצור הוא אדם עם הרבה אנשים סביבו בביתו אז יש לו קושי בכלכלה בפרנסה של המזונות מי
ומי אוהב המון לא תבואה הפועל לא זה באלף לא תבואה בהמשך אנחנו נראה שיש גם לא בוו אבל מי שאוהב בהמון בפשט מי שיש לו הרבה אנשים שהוא מארח אותם מכניס הרבה אנשים נותן להם הרבה אוכל וזה מכלה את ממונו לא תבואה בסופו של דבר הוא נשאר בלי אוכל גם זה עוול אז זה הפשט אני רק מעורר את הבנת הפשט בחוץ בחוץ לארץ רבי מאיר שפירא יסד ישיבה בפולניה בלובלין ישיבה גדולה עם הרבה מאוד תלמידים זה הייתה הישיבה ישיבה של פולניה לפני המלחמה
ולהקים את המבנה המבנה קיים עד היום זה מבנה אדיר שהיום משתמשים בו לכל מיני דברים ולהקים את המבנה היה הרבה מיליונים שהיה צריך לגייס בארצות הברית מקומות אחרים אבל מה שהוא אמר וזה מפתיע הרבה אנשים החזקת הבניין הייתה הרבה יותר כבדה מאשר הבנייה שלו החזקת הבניין זה הפירוש הוא החזקת הניקיון ונתינת האוכל לתלמידים זה דבר שבאמת כבר לא נמצאו לו תורמים כמו שנמצאו תורמים לאלה שנותנים לבניין אנשים אוהבים לתת למשהו גדול שעושה הרבה רושם אבל כשזה מגיע להחזקת תמידית לפי הרעיון הזה זה בעצם מה שרצה רושם שלמה לרמוז לנו שזה לא משנה מה הגודל של הבית שלך אולים את המרח הרבה אנשים אוכל זה דבר יקר אפילו שהוא זול הוא יקר זה איך אומרים הוא נגמר ומחר צריכים עוד פעם ומחר עוד פעם אז באיזה שהוא שלב זה יתגלה לאדם אמרתי את הפשט הרובד הפנימי הרבה יותר יש לו גם קשר לחצי הראשון של הפסוק ואנחנו
נראה את תחילת הביור בחצי הראשון של הפסוק אוהב כסף לא ישבע כסף מה זה כסף בחסידות בקבלה מביאים שכן זה מלשון כיספון כיסופים הכסף זה שהאדם למה הוא נקרא כסף על שום שהאדם נחשף אליו האדם רוצה אותו לאדם יש תשוקה מיוחדת לכסף ומי שאוהב כסף התשוקה היא כל כך חזקה שכמה שלא תיתן לו הוא לא ישבע מן הכסף הרבי מחדש שטבע האדם הוא זה שכאשר יש לו תכונה נטייה והנטייה מתלבשת בדבר מסוים כמו בנושא שלנו יש לנו נטייה לאהבת כסף
היא מתלבשת יש לו נטייה לתאווה מסוימת לאהוב משהו וזה מתלבש בכסף אז הוא מגלה לנו סוד הנטייה לחוד ומה שהיא מתלבשת בו לחוד זה שני דברים וזה שני דברים שהם נפרדים מה פירוש הוא טוען שיכול האדם לקחת את הנטייה לאהוב דבר ולא לשבוע ממנו אוהב כסף לא ישבע כסף הוא טוען שזה תכונה לאדם יש תכונה שיהיה לו משהו מסוים שהוא ירצה והוא לא ישבע ממנו עד בלי די זה לא חייב להיות כסף רק שהנטייה הטבעית של האדם זאת אומרת אם הוא לא עושה עבודה אם הוא לא הוא מנסה לעשות איזשהו שינוי זה יבוא לידי ביטוי של כסף אבל בפנימיות זה שני חלקים שונים אנחנו קשה לנו מאוד להבין את זה לא נתנסה לשנות את זה אבל אבל הוא מגלה לנו שבנפש האדם יש לפעמים דברים שנראים לך ממש מחוברים כמו כפתור ופרח אנחנו יודעים שכסף אנשים רוצים בלי סוף ורואים את זה כאילו רק בכסף והוא בא ומחדש לא הנטייה לאהוב דבר בלי להפסיק אותו היא נטייה אחת היא התלבשה בכסף ללא עבודת עבודת השם הפנימית של האדם
הנקודה הזו הראשונית נותנת לנו איזה קלף מאוד מאוד חזק אני רוצה לתת לזה איזו שהיא המחשה סתם ככה כמשל אני שואל אותכם מה נראה לכם זה שמכונית של מכבי אש מכונית מכבי אש באיזה צבע היא צבועה בכל העולם בצבע אדום למה היא צבועה בצבע אדום בכל העולם הסיבה האמיתית זה שכשהיא כשהתחיל התחילו בני האדם ליצור חברות כיבוי אש בהתחלה זה היה משהו ספונטני שמתאספים ומעבירים דלים מאחד ליד שהתחילו למסד קצת יותר ועברו למכוניות אז זה היה ללא סבסוד של המדינה אלא משהו שהאנשים החליטו לעשות באותם ימים הצבע האדום היה הצבע הכי זול ומכיוון שלא היה להם זה אני אספר לכם זה האמת קראתי על התחלת מה שנקרא כיבוי האש איך שהוא התחיל הצבע האדום היה הצבע הכי זול ומכיוון שלא היה להם שום הכנסות ושום תקציב ממשלתי הם לקחו את הדברים הכי זולים אז זה התחיל עם צבע אדום היום תבוא ותגיד לאנשים זה הסיבה שנשאר כמו שאומרים
הצבע האדום מכבש אז יגיד לך מה פתאום מה פתאום זה בגלל שיש איזה היגיון בין הצבע האדום לבין המכונית מכבי אש וכמו זה והבאתי את זה כמשל לבדח את עצמנו זה אמיתי אבל בדיוק כמו זה הטבע של האדם שאוהב כסף בדיוק אותו דבר הוא לא מולבש לכסף הוא התלבש יצא כמו שאומרים שהוא התלבש בכסף אבל בעצם האדם היה יכול להיות שילביש את התכונת הנפש הזאת בדבר אחר
לחלוטין אז זה דבר שחשוב
לנו להבין אותו ואחר כך יהיה לנו קל יותר ליישם אותו
ההנחה היא אני אומר כללי כי אני לא רוצה לרדת לפרטים כי זה דברים לא כל כך כל סטיות למיניהם שיש אצל בני אדם כל הסטיות הרפואה כשהרפואה מסתכלת עליהם שהפסיכולוגים מסתכלים עליהם הם הרבה מאוד פעמים אומרים יש בני אדם נולדו ככה אין מה לעשות איתם זה ככה זה ואילו התורה במהות לא מקבלת את זה היא לא מקבלת את זה שיש לאדם איזה שהיא סטיה ואין לו אפשרות היא טוענת שיש בן אדם שהוא
הייתה לו נטייה והנטיה התלבשה באיזה שהוא דבר כתוצאה מהרגלים כתוצאה מנסיבות כתוצאה מחברה כתוצאה מהיחשפות לכל מיני דברים לא טובים אבל באמת הנטייה היא נטייה ואצל הרבה מאוד אנשים היא הייתה יכולה לא להתגלות וגם אחרי שהיא התגלתה היא יכולה לעבור כיוון אותה נטייה בכיוון אחר בלבוש אחר היא לא חייבת להישאר
כמו שהיא נראית מפלצת לעיניי כל חי וזה בכל הסטיות למיניהם של האדם השפוי בכל הדברים שחוץ מדבר מסוים שהוא לא שולט בו אז היהדות לא מקבלת את זה שהוא לא שולט היא טוענת שאם עבודה עצמית ועם רצון ועם איזה שהיא באיזה שהוא אימון פנימי הוא יוכל לשלוף למה מהפה הרעיון הזה הוא יוכל לשלוף את עצמו מאותו לבוש בואו יתלבש ולעבור ללבוש אחר בריא נכון יותר הנטייה תישאר אותה נטייה וזה בדיוק הנושא שלנו אוהב כסף לא ישבע כסף אוהב כסף לא ישבע אבל אתה
יכול גם כן לא להשאיר אותה בכסף וזה נקודת יסוד השקפתית איך שהתורה מסתכלת על האדם בעצם אין לטוב ואין למוטב אתה יכול לראות בן אדם שהוא שפוט של משהו מסוים עד הסוף הוא לקח את הכוח בלי גבול שיש בו שלנו יש כוח בלי גבול עוד+++++
הלביש אותו בדבר מסוים או שבונה אותו או שהורס אותו זה תלוי כבר
באדם
יכול לקחת את הכוח האין סופי הזה ולהלביש אותו במה שהוא בונה והוא יבנה ויבנה ויבנה
עד בלי די נשאלת השאלה מה כל כך גרוע
אתה בחרת לעצמך
נטייה לאסוף כסף מה כל כך גרוע בזה אז שיהיה לי כסף עד אין סוף למה לא זה חיים קלים יותר חיים נוחים יותר כל מה שאני רוצה אני משיג אני יכול להתקדם בחיים כאילו למה למה אנחנו
קצת מבטלים למה הפסוק מבטל למה הוא בחר לצחוק שלמה בחר לצחוק על הבני אדם לא הזבע כסף אתה לא תצא מזה אף פעם בסדר אוהב לימודים לא יזבע לימודים הוא יכול להשתמש בכוח האינסוף שלו שאף פעם הוא לא נרגע והוא עוד לומד הסטודנט הנצחי הוא אף פעם לא נרגע למה זה בסדר
כאילו
עצם זה שהוא שותק אם תפנה את האפיק האינסופי שיש לך בתוך נבחי הנפש תפנה אותו לזה זה יתקבל זה יהיה מקובל זה נורמלי ואילו כשאתה מפנה אותו כדי לאגור עוד מאות+ כסף זה הפך להיות שלילי מה קרה פתאום למה למה זה חיובי ולמה זה שלילי שלילי למה למה מה יש בכסף שאין למשל לצורך הדוגמה בלימודים מה הכסף הוא גרוע יותר אני רוצה להשתמש באינסוף הזה מה אם יש לי כסף אני יכול לתרום אני יכול כאילו מה לא טוב בו מה יוצר בו נקודת שלילה שאין בדבר אחר שלכן שלמה בחר
לסמן אותו כדבר לא כל כך חיובי יש לכל אדם תנועה שהוא יכול לבחור משהו מסוים שהוא יהיה בו אין סוף ואף פעם לא ירגע בו כמו ששותים מים מלוחים
רוצים לשתות עוד ואף פעם לא מרוויחים את הצימאון זו תנועה בנפש הרי זה כל היסוד שהתחלתי איתו התחלתי שיש באדם תנועת נפש כזו למשהו אין סופי אתה יכול לשלול אתה יכול לבחור שהדבר הזה שאתה תבחר הוא יהיה כסף אתה יכול לבחור שהוא יהיה משהו אחר למה החלטנו להעלים כל כך את הכסף זה השאלה את התשובה שעונה הרבי על השאלה הזו
הוא מתייחס לכסף כבעייתי כיוון שכשאתה עסוק להשיג חוכמה למשל באופן אינסופי נניח שהכנסת לעצמך רצון אינסופי לשכל אז באותו זמן שאתה עסוק בו לפחות אתה שקוע בזה הבעיה של הכסף זה שהוא גורם לאדם דאגת תמידית מה פירוש הכסף שהרווחת אותו הוא לא משהו ברור הוא דבר שאתה יכול כמו שהרווחת אותו אתה יכול להפסיד אותו בקלות המטבע יכול בשניה לרדת ואתה נשאר עני ואביון
יש כל מיני רעיון
אופציות שאתה חושש כל הזמן האם יש לי מספיק האם יש לי מספיק לי מזיק האם ביטחתי את עצמי מספיק הכסף מכיוון שהוא חומר אז הוא לא בטוח אצל האדם כי החומר הוא לא בטוח
וכיוון שהוא לא בטוח אצל האדם אז גם בשעה שהוא אוגר אותו הוא לא רגוע גם בשעת ההגירה גם בשעה שיש לי הוא לא הוא לא עוסק רק ברצון אני רוצה עוד אלא מין
פחד
פנימי אוכל אותו כאשר האדם למשל עוסק בחיפוש רוחניות הוא עוסק בחיפוש לימודים הוא עכשיו לומד משהו הוא נהנה הוא גומר ללמוד הוא תעב לעוד אז הוא הולך ללמוד עוד אבל יש אדם שגם בשעה שהוא עוסק בכסף העכשווי אז עכשיו תהיהנה הכסף יש לך עכשיו לא באותו זמן שאני עכשיו אני חושב על האשמה ועל האשממה ועל האשמה על העוד בגלל שהוא לא בטוח כי הוא לא בטוח אצל האדם אין לו אין לו מי שנכה על זה העובדה רגע אני אני אני רוצה ליצור אני רוצה ליצור תרבות לשיעור אני רוצה ליצור תרבות לשיעור תרבות השיעור שרק אני מדבר רק שבזמן מסוים אני עוצר ואני אומר מה יש לכם להגיד וברגע שאני אמרתי שזה סתיו אז זה סטפ זה לא ממשיך הלאה עד שפעם הבאה יבוא עוד פעם אז עכשיו אנחנו גמרנו כבר את הסתף הקודם אני המשכתי הלאה ואז ניתן עוד פעם אפשרות להביע דעות כי אנחנו לא איך אומרים אנחנו נתקעים במקום אחד לא מתקדמים אז זה הנקודה היא זה שאם אני לוקח למשל זו רק המחשה זה לא שזה המהות אדם שמשחק במניות אז הוא עושה כסף אבל המניה כמו שהיא עולה ככה היא יורדת וזה אחת הסיבות שהרבי הורה לכל אלה ששרים למשמעתו לא להתעסק במניות ההנחיה הייתה מאוד מאוד חדה ומאוד מאוד מאוד מאוד מאוד עזה אני ראיתי את זה גם לגבירים הכי גדולים שבאו לפניו אל מניות שיש לכם תמכרו ויותר אל תקנו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד איך אומרים בצורה חזקה
ומה היה הטיעון
שלו בעיקר הוא טען שכל דבר שהאדם עושה שוב בדיוק את הנקודה שאנחנו מדברים עכשיו כל דבר שהאדם עושה בסדר אז אתה רודף אין לי בעיה שאתה רודף אתה החלטת שהאני שלך זה הכסף אתה רוצה לתרום הרבה כסף אתה רוצה לעשות כסף אתה רוצה לבנות הרבה זה יכול להיות גם חיובי אבל אם אתה עסוק בתוך המבנה שלך באותו זמן שאתה בונה את העניין אתה עסוק בדאגה כל הזמן זה יש לי זה אין לי זה יש לי זה אין לי זה יהיה לי זה נופל מחר זה לא נופל זה כן נופל זה זה יורד זה נמצא כל הזמן על הקצה של הקצה של המבנה אם זה הולך או לא הולך אז תעשה טובה בזה אל תתעסק זה לא דבר שבונה את העולם מה בונה את העולם כאשר לפחות בתהליך שאתה הולך אתה לא מודאג אתה עכשיו עוסק במשהו וזה תפס לך עכשיו את הראש השירים הגדולים אתה רואה שאין להם זמן לאכול ואין להם זמן לישון ואין להם זמן לנוח וגם כשהם נמצאים בנופש הם לא נמצאים שם יש איזה יש איזה שהוא חוסר מנוחה קבוע שאצל האדם העשיר ולמה זה ככה כשאתם עכשיו לומדים את השיעור של היום אני יכול להבטיח לכם שאתם לא חושבים על השיעור
של שבוע הבא
זה בטוח כי כשאדם עכשיו מקשיב אז כל הראש שלו מרוכז מה שהוא לומד עכשיו או במה שהוא שומע או במה שהוא רוצה להגיד אבל לא משנה אבל הוא עסוק במשהו מסוים תוכנית והוא לא חושב על המחר ועל המחרתיים ומה עם הלימודים של שנה הבאה לא זה מעסיק אותו ובאמת אם בן אדם בשעה שהוא לומד 1000 הוא יחשוב על בית הוא לא יצליח בלימודים זה לא תהיה לא תהיה זה לא יהיה תועלת הכסף בנוי בצורה כזאתי שאתה חושב שאתה עוסק בזה גם במשהו אחר ואתה
אתה עושה גם את הכסף הבא אבל אתה לא בן אדם אף רגע לא ברגע הזה ולא ברגע הבא אז אין לך רגע אחד לעצמך עם עצמך אין לך רגיעה פנימית של נפש
אומר לך שלמה המלך אז תעשה טובה לאנושות אל תבחר רדיפה אינסופית כזו שהיא לא נותנת לך להיות אתה באף רגע גם לא ברגע המציאותי שאתה נמצא בו עכשיו
האדם מוכן להיכנס לסיכון
הרבה פעמים האדם מוכן להיכנס לסיכון כתוצאה מזה שהוא רואה חברים שנכנסים לסיכון הזה למשל אדם שמציע לו איזה שהיא הצעה אדם שמציע לו הצעה להשקעה
ואומר לו אני בעצמי השקעתי שם אז זה עצמו נותן לאדם את התחושה שאני אביא לך ואילך זה ילך טוב הנה הוא משקיע והוא מציע לי כזה הוא לא עובד עליי זה משהו אמיתי אני אומר בסוגריים בעבר היו היה מקובל בעולם הברברי שאנשים נותנים אחד לשני לשתות ושמים רעל במשקם
והורגים את הבן אדם באמצעות רעל אז מתוך ההנהגה הזאת נוצר מן ההג אחר שכל פעם שבעל הבית נותן לאורח לשתות אז הוא נותן לה הוא נותן לאורח למזוג לבעל הבית גם כן והבעל הבית צריך לשתות גם כן ואז האורח שותה ואז הוא בטוח
שהכל בסדר ומתוך המנהג הקלוקל הזה נוצר שלפעמים כשהאורח סומך על בעל הבית זה לוקח את הכוס שלו ומשיק אותה עם הכוס של בעל הבית אני סומך עליך אתה לא צריך לשתות
אז מזה נוצר ההשקה הזו של הכוסות שבמקורה היא לא היא לא מסמלת על
נוהג חיובי אלא כמין
שחרור מאיזה שהוא פחד של אדם הרבה פעמים זה דוגמה לבנאדם מוכן לשתות
גם אתה שותה זה אחד ההסברים היפים שאמרתי לכם את זה כבר פעם למה אנשים מוכנים לנסוע עם טייס הם בכלל לא שואלים מי הטייס מי הקברנית של הטיסה בטיסה שלהם הם הולכים להיות 12 שעות באוויר והם לא הולכים לבדוק מי זה הטייס שהולך להוביל אותם לעומת זאת כשאדם הולך לעשות חלילה ניתוח אז הוא עושה בירור על הרופא והוא עושה בירור טוב הוא מחפש באינטרנט מה אומרים עליו וכמה ניתוחים הוא עשה טוב אפילו מתקשר לאנשים
שעשו את הניתוח כדי לוודא שהוא
מוצלח אז ההבדל הוא זה שהטייס נוסע איתנו במטוס אז אם הוא
עושה שטות גם הוא נמצא שם אז מה שבטוח בטוח מה עושה אם כן הרופא הוא מנתח את הפציינט אז הוא מנתח אז הוא מנתח אותו אז מי יודע אם אני אהיה כמו שאומרים יוצא חי מכל העסק מהידיים שלו כמו שלו אם יש לו
ידיים של קצב או לא אז כשהאדם שותה לחיים ממישהו אחר באותו כוס צריך לבדוק אם זה באמת מבחן אמיתי אבל כשמדובר בכסף הרבה מאוד פעמים האנשים מוכנים לקחת סיכון אז זה שיש לך אדם שמוכן כמו שאומרים לעשות ניסיון ולהשכיב 100000 ש"ח או $100000 ובשביל משהו אתה לא צריך להיות פתי וללכת אחריו זאת אומרת הטבע של האדם בכל התחומים שכשהוא רואה גם אנשים אחרים שהם עושים איזה שהוא דבר זה מוכיח משהו אבל כשמדובר בכסף זה לא מוכיח שום דבר יש לך אדם שיש לו הרבה והוא מוכן לקחת סיכום ועתיים תיקח סיכון תהיה מסכן זה לא תמיד נכון לכן כשאני למשל לוקח לחיים ואני נותן למישהו שאני חושד בו שבמאסרים ככה עושים לפני שסיפרתי לכם שאיייכמן היה
במאסר אז קודם כל מי היו השומרים שלו רק ספרדים למה פחדו מהאשכנזים יחנקו אותו בידיים אבל מעבר לזה כיוון שחשדו שמישהו שייחד איזה שהוא אסיר ויהרגו אותו ברעל אז כל פעם השומר היה צריך להיות לאכול בעצמו מהאוכלוס לפני שהוא מגיש אותו לעין
הסנגר הזה המסכן שואל ואם שמו שם באמת רעל למה שחמש דקות חיכו הוא היה צריך לאכול 5 דקות מחכים אני שואל למה למה אני איך אומרים אז אז התשובה מצמררת והמצחיקה גם יחד
שלך יש תחליף לאייכמן עד כדי כך זה צורם אבל זה זה התשובה שהוא
קיבל
אז זה בדיוק
הנקודה כאשר אנחנו מדברים על מוות וחיים עושה בדיקה אצל מישהו האם באמת הוא הולך להרעיל אותי אז אני סמוך ובטוח שאם הוא אכל אז הוא לא מרעיל אותי אבל כשמדובר בכסף אין לי שום דבר של ביטחון
גם כאשר אני רואה שהוא משקיע הוא קח את הכסף שלו ומשקיע עדיין יכול להיות שהוא שם את קרנו על קרן העצבי כמו שיש הרבה אנשים שעושים והוא מסוגל לעשות את זה ואני לא מסוגל לעשות את זה אז אין לי אף פעם ביטחון אני חוזר עוד הפעם לרעיון של הרבי שבכסף אתה תמיד נשאר
מפוחד אתה מעבר לזה שמי אומר ההשקעה שהשקעת היא השקעה שתצליח אבל אפילו
מה שבדרך כלל האנשים סומכים הם סומכים על זה שבוקר כזה מומחה והוא אומר לך אני שמתי שם זאת אומרת אם הוא שם שם עם הפנתר הזה שם אז בטח שאני יכול לסמוך עליו התשובה היא שאתה לא יכול לסמוך עליו במאה% תמיד המעיים שלך התהפכו האם אתה לא נפלת פה בפח באיזה שהוא מקום אז זה החיסרון שיש בכסף וזה כמו שאומרים הצד
החיובי שאנחנו רוצים שיהיה בחיים שלנו
שדבר שאנחנו עושים אותו ורודפים אחריו באין סוף שלפחות בעסק שאני עוסק בו אני אהיה רגוע ואני לא אהיה מודאג
זה בעצם הנקודה היסודית שבגללה שלמה המלך בחר ללעוג לה כסף כי הכסף נותן לך אף פעם מנוח אפילו ברגע שאתה עוסק בו ועוסק בו ברדיפה אתה לא בטוח במאה% שזה עובד שלמה המלך אומר פה משפט ממש טעון הסברה
אוהב
כסף לא ישבע כסף אנחנו כבר בגן שמענו את המשל על האדם שאומר שהוא אוהב לאכול דגים אז אומרים לו אם אתה אוהב לאכול דגים למה אתה אוכל אותם אוהב כסף מה הוא עושה בדיוק עם הכסף הוא לוקח את הכסף ומשתמש בו הוא הוא לא הוא לא כל כך אוהב אותו הוא משתמש בו אז אז למה שלמה קורא לו בשם אוהב אחד מהילדים של הצמח צדק שאל את השאלה הזאת במאמר והוא ענה שישנם שתי סוגי האהבות בכלל בחיים יש שתי סוגי אהבות יש אהבה תלויה בדבר ויש אהבה שאינה תלויה בדבר האהבה התלויה בדבר בניסוח וזה ניסוח כל כך קולע החוזרת אל האוהב זה ההגדרה שלו במילים שלו אהבה החוזרת אל האוהב אדם פוגש אישה מעניק לה בשביל מה הוא עושה את כל זה
קבל תועלת שיהיה לי זה
עכשיו נותן ואתה אומר אני אוסף באהבה האהבה הזאתי לא אהבה אמיתית כי התכנון המקורי שלך זה שזה אחר כך יחזור לך אז איפה האהבה האמיתית נמצאת האהבה האמיתית נמצאת הוא אומר אף פעם לא בדבר שאתה אוהב אותו בקרבה אליך הדבר שאותו אתה אוהב הוא קרוב אליך האהבה האמיתית מתגלת רק כאשר הדבר שאותו אתה אוהב רחוק ממך ואין לך ממנו עכשיו כלום הוא בכל זאת אתה אוהב אותו סימן שזו אהבת אמת אהבת הורים לילדים כאשר הילדים נוסעים לפנימייה נוסעים ללימודים נוסעים לבית אחרי שהם נשואים נוסעים למדינה אחרת וכדומה מה פתאום הלב של ההורים מפרפר זה אהבת אמת או ילדים שפתאום מתגעגעים הביתה דווקא שהם רחוקים מהבית זו אהבת אמת כי מה זה יעזור לי שעכשיו אני אוהב מה זה יתן לי
לי את הבית שלי אין לי את ההורים שלי אין לי את המשפחה שלי מה פתאום לא יהיה לך עכשיו אם אתה רחוק עכשיו לא יהיה לך אז בכל זאת אתה אוהב
סימן שזה אהבת אמת
אבל אם אתה עושה עניינים ופעולות וכספים וקונה ומענה אבל כל זה בשביל לקבל בסוף משהו אהבה חוזרת אל האוהב אינך אוהב אלה את עצמך זה ההגדרה מאוד מאוד יסודית שהאדם צריך להכיר אותו ורוב האנשים נופלים בה זאת אומרת רוב האנשים את ההגדרה הפשוטה והאמיתית הזאתי לא יודעים לפצח בעצמם הם הם רואים מישהו שנותן להם איזשהו תשומת לב לא משנה יש לו אינטרסים הם מודעים אפילו לאינטרסים שלו אבל הוא אוהב אותי זה אוהב אותי אוהב את עצמו
הוא
מחפש להשתמש בי זה אומר אותו נכד של צמח צדק אומר זה בדיוק מה שהתכוון שלמה שהוא אמר אוהב כסף לא ישבע כסף הוא השתמש אמנם במילה אהבה וכשאנחנו לומדים תנ"ך אז אם התנ"ך משתמש בלשון האהבה זה חייב להיות משהו אמיתי אז הוא אומר לך כן זה משהו דרגות באהבה יש זה אהבה כזאת מזוייפת זה לא האהבה האמיתית זה אהבה שאתה רוצה להרוויח משהו ואתה שותה או אתה נותן כדי ש כי גם אין את הכסף אתה משתמש באותה צורה
עכשיו אז אם ככה תאמרו אז כל האהבה היא כזאת יש אדם שהולך לעשות ללמוד לימודים הולך ללמוד לימודים כדי שהלימודים האלה בסוף יביאו לו כסף הוא לומד כדי לעשות תעודה כדי לפתוח עסק כדי לעשות כסף
למה שלמה המלך
צוחק על הכסף כשהאדם הולך לרדוף אחרי הכסף בצורה ישירה
הוא
רוצה את זה עכשיו הוא רוצה את הכסף עכשיו הוא רודף אחרי הכסף הוא רואה את השלבים זה השלבים תחת תביא את הכסף ואם אני אבוא ואגיד לך בואו נראה כמה אנשים מבינינו מסוגלים לעבוד ואומרים להם טוב אנחנו נשלם נשלם לא בוא נגיד האדם אדם רווק אין לו אין לו אין לו לפרנס משפחה יש לו מספיק זה לא שאין לו מה לאכול יש לו מה לאכול גר בבית של ההורים יש לו מה לאכול הוא לא מקבל חודש אחד את המשכורת אומרים לו משלם לך אל תדאג עובר חודש הבא נשלם לך אל תדאג חצי שנה כמה אדם יחזיק מעמד ככה כי הוא לא צריך את הכסף והוא בטוח שיתנו לו אותו בסוף כמה האנשים ביניהם יוכלו להחזיק מעמד לא יחזיקו מעמד למה כי המהות של הכסף זה כאן ועכשיו
אני רוצה את הכסף עכשיו מה זה מה זה משנה לך מה זה משנה לך אם אני צריך אותו או לא צריך אותו אני צריך אני רוצה אותו עכשיו עבדתי תן לי אותו עכשיו המהות של לימודים גם אם אני לומד בשביל
לעשות כסף מזה זה משהו לא ברור אתה לומד
אתה יודע שאתה צריך לעבור איזשהו מבחן אתה לא בטוח שתעבור אותו ואם לא תעבור תצטרך לעשות עוד הפעם יש לך חוסר בריאות כשאדם משקיע כסף הוא מתכנן כל מה שהוא יכול שבטוח הוא יעבור טוב זה עוד דומה ללימודים מילא אבל אחר כך הוא יודע בדיוק איך הוא יפתח ואיך זה יתקדם ואיך יבואו אליו וגם באותו זמן שהוא לומד אם הוא יעסיק את עצמו בעוד משהו כמו שאמרתי קודם רק הכסף שעוסקים בו אפשר לחשוב על עוד משהו אבל שעוסקים בלימודים בלימוד הוא צריך לעשות בלימוד הוא חושב רק על הלימוד הוא לא יכול לחשוב על משהו אז ובאותו זמן לפחות הוא שם כאילו את המטרה בצד שם אותה בבוידעם שם אותה
שם בארון הוא לא הוא לא מתעסק בכל רגע שבו הוא נמצא או כיוון שכך הוא הפך להיות קצת יותר רוחני כי זה הפך להיות אהבה שהיא קצת יותר רחוקה ממך כשאני עובד בתור חודש שאני צריך לקבל את המשכורת שלי אז זה קרוב אני רואה הנה אתה רואה אתה עושה ככה אתה עושה ככה כל יום או מאישה 7 עד שעה 5 ותעשה תעשה תעשה אתשה כשאתה בא ללמוד למשל אתה בא לשיעור פה בקוהלת אז מה אתם מישהו ממכם עשה את החשבון אז אם אנחנו נשב פה בשיעור 50 שיעורים
נקבל תעודת מקובל ונוכל לפתוח באסטה והאדם לא אפילו אם כן אפילו אם כן זה לא היה בחשיבה באותו רגע שאתה עוסק בלימוד יש אהבה התלויה בדבר ויש אהבה התלויה בדבר הגדרנו במובן הכי בסיסי את ההבדל שבין האהבה התלויה בדבר לבן שאינה תלויה בדבר שהאהבה תלויה בדבר זה כאן ועכשיו אני זורק אותו איך שהוא חוזר אליי אני זורק והכוונה שלו איך שאני אקבל אותו חזרה והאהבה שאינה תלויה בדבר זה שהוא קצת רחוק ממני עצם זה שדבר מסוים הוא קצת יותר רחוק ממך הוא מוליד לך רמת
של אהבה זה משהו יותר פנימי יתר זה שאתה לא רואה אותו
זה לא מוחשי מול העיניים זה אמונה אתה מאמין שאתה תקבל את הנסח זה עצמו יוצר אהבה מזן אחר ברמה אחרת בגברות אחרת אז זה ההבדל בין כשאתה משקיע את כוח האינסופי שלך בכסף או שאתה משקיע את הכוח האינסופי שלך במשהו אחר או במשל שלנו בלימודים למשל היהדות מסתכלת על אהבה כמו
היא ממחישה היא משווה את האהבה לדבש ירח דבש
מה זה ה מה זה מה הקשר בין האהבה לדבש אהבה שאינה תלויה בדבר היא שייכת לדבש
מה מיוחד בדבש כבר דיברנו כמה פעמים בשיעור שהדבש יש לו תכונות של שימור בצורה לא נורמלית קראתי לאחרונה שהפרעונים מלפני אלפים של שנים שחנתו אותם הם שמו לידם כד של דבש אז חיפשו רצו להבין מה הסיבה אז אמרו אני לא יודע אם בבדיחות או לא בבדיחות השם חשבו שאי פעם מכיוון שהגוף שלהם נשאר יוכלו לאחיות אותם אז הם הבינו שאחרי כל כך הרבה שנים שהם לא היו מאוד רעבים אז שמו דבש מה שבטוח בטוח לידם אבל מה שהכי מעניין זה שלקחו את הדבש הזה ותעמו אותו היה לו טעם משהו משהו זה דבש מלפני אלפים של שנים המהות הפנימית של דבש זה לחומר שהוא משמר הגמרא מספרת במסכת בבא בתרא על אותו על אותו אחד שרצה לשמר את האהובה שלו שמת ושם אותה בתוך דבש הדבש זה כמו
הוא שומר את הדבר שלא יתפרק לארבעת היסודות
הדבש מצמק משמר
איזה
אהבה נמשלת בדבש דווקא האהבה הזאתי שיש לה אורך זמן אורך זמן וגם אחרי ריב המרחק התא עדיין זוכר אותה ואתה עדיין חי אותה זו האהבה אהבת אמת שאינה תלויה בדבר לכן בכלל ביהדות המשפט הזה שאומרים בערבית יום אסד יום בסל שהתרגום שלו זה יום דבש יום בצל זה לא זה לא משפט שהוא מכוון על פי על פי מה שנקרא על פי הפנימיות משום ש שאין דבר כזה יום דבש ויום בצל אם זה דבש זה לא יום דבש זה דבר שמשתמר זה לא דבר שהוא מתחלף הוא לא בר חלוף כמו שבצל מתחלף דבר הרבה יותר מהותי הרבה יותר פנימי עכשיו יש
לנו
דירוג כסף דבש ותורה מה הדירוג הזה האהבה אל הכסף זה אהבה כזאתי שהאדם רודף רודף רודף ושלמה מעיד לא יישבע אדם
שיאכל דבש דבש דבש דבש
אז שלמה אומר במשלדת דבש
אתה אומר דייך פן תשביענו והיכעתו כלומר כשאוכלים דבש הרבה
הופכים להיות 70
אז זה הדרגה השניה יש להשיג דבר להשיג להשיג ולא לשבוע יש
הדגה שניה להשיג דבר ולשבוע אבל אם תמשיך הלאה לאכול אחרי שסבעת אתה עלול להקיא את הדרגה שניה ויש דרגה הרבה יותר גבוהה שהנחמדים מזהב ומפז ומתוקים מדבש ונופש צופים על התורה נאמר ובורץ של הבעל שם טוב מתוקים מדבש ונופש צופים למה משום שהדבש אם תיקח אותו הרבה תקיא כאילו אצל התורה ברגע שהאדם יקח אותה עוד+ הוא לא ישבע ממנה אף פעם מה הפירוש הפנימי בזה שהאדם אף פעם לא ישבע מהתורה מה ההבדל בין הבן הכסף למשל לבין התורה אז יש פה הבדל מאוד מאוד משמעותי כאשר בן אדם רודף אחרי כסף מה הסיבה שהוא לא 7 מכסף מה הרעיון מה שנקרא פסיכולוגי שעומד
הור רב יש כלל שמי שיש לו מנה רוצה 200 למי שיש לו 200 רוצה 400 כל פעם שיש לך משהו אתה רוצה כפול ממה שיש לך זה חוק טבע החוק טבע הזה עובד רק בדברים חומריים יש לי את החומר הזה אז אם יש לי אותו אני כבר מדמיין שאני רוצה כפליים ממנו אבל תמיד יהיה רק כפליים מהדבר יש לך מיליון דולר אתה חושב כבר על השתיים יש לך 2 4
סדר גודל של הבן אדם זה תמיד כמו מה שיש לי
כפול שתיים אבל כשאנחנו מדברים לא על חומר כשאנחנו מדברים על דבר רוחני אדם שמתקרב למשל להשם אדם שמחפש רוחניות אדם שמתחבר אל הפנימיות אז ברגע שהוא התחבר לפנימיות הוא התקשר יותר אל האינסוף של הקדוש ברוך הוא גם
הוא אם הוא
יכוון את כל הכוחות שלו במקום לכסף אל זה אז הוא גם כן נרצה עד בלי די אבל יהיה הבדל אחד בנוגע לכסף זה תמיד נרצה רק כפליים כאילו בנוגע לרוחניות זה יהיה כפל כפליים הרבה יותר למה
מכיוון שכשאתה עוסק בדבר שאתה התחברת אל אין אינסוף אז תמיד העם
המבוקס שלך הפנימי והמודל הפנימי שלך לחיקוי הוא גם כן יהיה אינסופי וזה השוני הנוסף בין הכסף לבין הרוחני אז עכשיו כיוון שאלימוד הזה כל פעם מעלה אותו מקרב אותו אל האינסוף השאיפות שלו הופכות להיות לפי סדר הגודל לפי קנה המידה שלהן האינסוף
וכיוון שכך זה לא
אם יש לו עכשיו מילה אחת הוא רוצה שתי מילים הוא למד דבורט אחד או מאמר אחד הוא רוצה שני מאמרים כיוון שהוא התחבר אל האינסוף אז הוא רוצה כפל כפליים וזה הרכב הרווח הנוסף שיש במה שהאדם בוחר בעניין רוחני ולא בדבר גשמיע הרווח הראשון שדיברנו זה כשאתה בוחר ברווח גשמי אתה תמיד נשאר דואג הרווח השני זה שבדבר הגשמי תמיד השאיפות שלך הם בתור מספרי כפליים ממה שהיה לך עד עכשיו ואילו בדבר רוחני באיזשהו שלב אתה מאבד את המספר והשאיפות הן הרבה הרבה יותר רחבות הרבה יותר ממה שהיה לך אתה שואף להרבה יותר ממה שהיה לך ורואים את זה גם כן בפועל אתה רואה שבן אדם עם צימאון צימאון רוחני נוצר אצלו הצימאון הוא התקרב לאלוקים אז השאיפה
שלו היא הרבה הרבה היא
יותר גבוהה הרבה הרבה יותר חזקה עכשיו ההבדל הזה השימור הזה שיש ביהדות בין בין בין איך שהיהדות מסתכלת בין איך שהיהדות מסתכלת על השימור של הדבש לבין איך שהיהדות מסתכלת על התורה שלה על תורת השם לבין איך שלהבדיל הגויים מסתכלים על הדבש או איך שהגויים מסתכלים על התורה שלהם על האמונה שלהם זה דבר שהוא מאוד מעניין היהדות תגיד לך דבש אל תאכל הרבה כי אתה עלול להקיא אותו במילים שלנו כל מה שקשור לחומר ולרדיפה אחרי החומר אתה צריך כמו שאומרים במינוי במינון החומר נכון שבאיזה שהוא שלב זה יימאס עליך להבדיל בין קודש לחול מה מה אמר מוחמד בקוראן שלו תיקח דבש כמה שיותר משום שהוא תרופה לכל המחלות דבר שני כל מחלות הגוף אחר כך הוא המשיך ואת הקוראן תיקח לכל מחלות הנפש היהדות הסתכלה לכתחילה על הדבש שיותר מדי אל תיקח אותו זה עלול להזיק את התורה תיקח עד הסוף מה רואים בפועל שהדבש באמת ההישקות בחומר במרחיקה את האדם ושוברת אותו מצד שני רואים תורה כזאתי שמשווים אותה אל דבש
אין תורה בגויים אבל קוראן כזה שמשווים אותו אל הדבש ומייחסים את הדבש אליו הזכרתי קודם כסף דבש ותורה זה הסדר של הבעל שם טוב לא ישבע כסף דבש 7 אבל יקי ותורה לא 7 ולא יקי וירדוף עד אין סוף מי שמצליח להשוות בין דבש לבין תורה זה רק אחד כזה שגם התורה שלו היא חומרית קרובים אחד לשני ומי שיש לו ספק בדבר איי ערך באש זאת
אומרת אתה נשכב בדבר כזה אתה מגיע
ההבדל המהותי בין כאשר האדם מתחבר לדבר שהוא אינסופי באמת ושהוא גם יכול להעניק לו אין סוף בלי של בלי שיהרוס אותו כאשר האדם מתחבר לאינסוף של החומר החומר באיזה שהוא שלב יהרוס אותו לא לא יתן לו מנוחה יתן לו דאגה לא יתן לו שלווה מה שאין כאן כאשר האדם יקח את כל כוחות האינסוף שלו וישים אותם אל
האינסוף הרוחני לא רק שהוא לא ישבע ולא רק שהוא לא יקיא אלא גם כן זה יעלה אותו לגבהים כאלה שהוא לא יכול
לשער כשהוא בתחילת הדרך
בפרשת שבוע הקשר של מה שדיברנו בפרשת שבוע בפרשת שבוע יש לנו
מלאכים שבאים אל אברהם אבינו פרשת וירא מלאכים שבאים אל אברהם אבינו ואברהם אבינו נותן להם לאכול ואז הם אוכלים נראים כאוכלים בלשון של חזל ורשי מפרש למה נראים כאוכלים מפני שמכאן שאדם לא ישנה מן המנהג הלכת לקרטא אז בנימוסה שאתה הולך למקום מסוים תלך לפי הנימוסים של אותו המקום גם משה רבינו כשעלה למרום משך 40 יום וארבעים לילה לא אכל ולא שתה במרום לא אוכלים ולא שותים מה פירוש מה משמעות הדבר אומרים לאדם דבר כזה כשאתה מגיע ועולה ברוחניות אין לך מושג איזה כוחות נפש ואיזה כוחות גוף יהיו לך שאתה לא יכול בכלל לדמיין את זה לפני שעשית את העניין כאשר בן אדם השקיע בגשמיות תמיד העלייה שלו היא עליה קצרית קבועה מראש יכול לשער אותה אבל כאשר האדם עולה עליה רוחנית העלייה הרוחנית מעלה אותו לגבהים כאלה שהוא לא יכול היה לשער אותם
עד שהוא יכול להגיע למצב כזה משה רבינו לא אכל ולא שתה בגבהים כאלה שהאדם מגיע למעלה הוא כבר לא לא לא שולט לפי
הנקודה הזאתי אנחנו נבין על פי הפנימיות את ההמשך של הפסוק החצי השני של הפסוק שעד עכשיו הסברנו אותו רק בפשט עכשיו נראה את ההסבר החסידי שנותן לו הצמח צדק ומי אוהב בהמון לא תבואה הצמח צדק אומר דבר כזה יש לך אדם כל אדם לחפש עוצמה נחפש שליטה ומיגאל מי בגדול מי בקטן יש אפשרות להשיג את העוצמה באמצעות הרבה כוח פיזי יש אפשרות להשיג את העוצמה באמצעות כסף יש אפשרות להשיג את העוצמה באמצעות שכל אומר סמך צדק הוא מי אוהב בהמון מי שרוצה לשלוט על בני אדם בהמון זאת אומרת שיהיה לו עם גדול שהולך על פי מה שהוא אומר אם זה הילדים שלו בשלב הראשון זה המשפחה הקרובה שלו בשלב השני אם זה העיר שלו וכן הלאה עד אין אינסוף הכוח הזה שהאדם רוצה לשלוט על כמה שיותר אנשים אז תדע לך שאם תעשה את זה על ידי כסף זה לא ילך ברמה עוצמתית אם תעשה את זה באמצעות באמצעות באמצעות כוח פיזי זה גם לא ילך אבל אם תעשה את זה באמצעות שכל אז ילך איפה זה כתוב בפסוק ומי אוהב בהמון לא תבואה
פה הלא לפעמים מתחלף באל ף לפעמים מתחלף ב-א' פה זה כתוב ב-א' הכוונה של לא ב' לא תבואה כתוב בחזל שאין התינוק יודע לקרוא אבא עד שהוא יטעם טעם דגן הדגן התבואה זה דבר שנותן לאדם איזה שהם מוחים לכן חזל אמרו שלפני שאדם יוצא בבוקר לעבודה הוא צריך לאכול פטצ'ה חריף מפני שזה יתן לו כמו שאומרים את הרגיעה אתן לו את האפשרות לתפקד במשך כל היום במוח צלול כמו שצריך העניין הזה של מי שאוהב בהמון לא תבואה מי זה שמצליח לתפוס את ההמונים ולסחוב אותם אחריו זה רק מי שיש לו הרבה סיח אבל ככל שיש לאדם יותר שכל אז יותר ויותר המונים נסחבים אחריו נמשכים אחריו מה מעניין כשמדובר על כסף למשל אדם עשיר בדרך כלל רואה רק אנשים עשירים כמו שהוא חזר אומרים גבוה רואה את הגבוה זה הסדר אדם בעל כוח בדרך כלל רואה רק את החזקים פתאום כשזה מגיע לשכל כולם מתבטלים לבעל השכל גם העשירים וגם בעלי הכוח למה מכיוון שיש לו איזה שהם עוצמות יותר גדולות בשלמה ואומר הוא אומר לך בחצי הראשון של הפסוק אוהב כסף לא ישבע כסף אז למה אתה משקיע בזה לא יסבר לא תצליח עם הכסף שלך לשנות את כל העולם לא תצליח אתה יכול לתת מיליונים כדי לקדם איזה ראש ממשלה כדי להעלות אותו לשלטון ואחר כך הוא שכח
ממך ואחרי 4 שנים אתה צריך עוד פעם להוציא את כל המיליונים האלה לא עשיתי שום דבר לעומת זאת כאשר
נתן לבני אדם שכל נתן להם אידיאולוגיה נתן להם שיטה הוא קנה אותם הקניין שלו בבני האדם כשהוא תפס את השכל שלהם והוא תפס את ההבנה שלהם והוא קנה את ההבנה שלהם אז האמת היא שהוא קנה את כולם אותם את משפחתם ואפילו את הארנק שלהם אם הוא חכם או לא משתמש בארנק שלהם אם הוא טיפש הוא משתמש ואז הם נאבדים לו אבל ברובד הפנימי כאשר האדם כשאני נתתי לבן אדם צלחת אוכל קניתי אותו לתודה רבה אחרי האוכל כשאני נתתי לאדם עצה טובה לחיים שאם העצה הזאת הוא הצליח אני קניתי את כל המהות שלו אם אני נתתי לאדם לא רק עצה פרטנית אלא אידיאולוגיה ותורת חיים שיטה שלמה אלא איך לחיות אז הבן אדם הזה כל כולו שייך לי כמו שאומרים כאילו עבד מוסרי לאדם שנתן לו את התורת חיים הזאתי שהוא חיי איתה יום יום אז זה אומר לנו שלמה למה לך להשקיע בדבר רגעי שככל שככל שאתה תיתן יותר
יותר רק יצטרכו יותר ואף פעם לא יודו
לך יש לך ילדים שכל הזמן מתלוננים על ההורים שלהם לא נתנו לי ולא נתנו לי ולא נתנו לי וההורים נתנו להם התשובה היא הורים שהילדים מתלוננים כי הם נתנו להם רק חומר אבל ילדים כאלה שקיבלו מההורים שלהם אידיאולוגיה קיבלו מההורים שלהם שיטה קיבלו מההורים שלהם חינוך קיבלו מההורים שלהם ערכים או ילדים כאלה לא צועקים אחר כך לא נתתם לי כלום אם נתת לי חומר אני אף פעם לא אהיה רגוע
כי אני אגיד כיכלת כבר היום אני מכיר אותך לפי הכלים שלך אכלת לתת יותר אבל אם פגשתי בן אדם שאלתי אותו תגיד לי אתה בן 50 עוד מעט למה אין לך דירה כל החיים שלך ואתה בקיצור זרקת את הכסף שלו פה ושם וזה ולא מסודר אין לו כלום לא יודע שום דבר יש לו 3 ילדים אני שואל אותו תגיד לי ואבא שלך מה מה קורה איתו אומר לאבא שלי יש 4 דירות אמרתי לו למה לאבא שלך יש 4 ולכהן אפילו אחת 4%
חוץ מזה שהוא גר
למה לאבא שלך יש 4 אז הסברתי לו תראה צורת חיים שלך וצורת ניהול של החיים שלך היא לא בסדר אז ניסיתי קצת קצת קצת אז אמרתי לו ומה אתה משאיר לילדים שלך מי ידאג להם אל תדאג מי הארבע דירות של אבא שלי אין פה ערך אין פה ערכים פנימיים אפילו אפילו בתוך הכסף אם יש לך איזשהו ערך אתה רוצה בשביל לתת אתה רוצה בשביל לעשות אתה רוצה להגיע למשהו זה גם איזה שהוא בחינה זה גם רמה מסוימת אבל יש לך בן אדם ששום דבר לא מדבר אליו עזוב אותי אין ככה אני ככה אני חי את היום חי את הרגע חי את הדקה חי את השנה זה רמה מסוימת של שלילה באה שלמה ואומר תפסיקו עם הדרך הזאת י אוהב כסף לא ישבע כסף תפסיקו להסתכל על הרגע תשקיעו בדבר קצת יותר רוחני האבא
שלו
אם היה משקיע אבא של אותו אחד שדיברתי עם משקיע בו קצת בערך קודם כל הילד שלו היה עומד על הרגליים מעבר לזה הוא לא היה שם את העיניים על 4 דירות של האבא היה ידעה עצמו היה חושב בצורה אחרת היה מרגיש מחונך כשקטן נתתי את האידיאולוגיה בן אדם בנית אותו לכל החיים אם היית אפילו נותן לו דירה אם הוא מטומטם הוא הולך ומשכן אותה בשביל לשחק איזשהו משחק קווינו ומעבד את כל הכסף אז הכסף לא משחק פה תפקיד אתה יכול לתת ולתת ולתת ולתת ולתת לו והוא הולך בטענות כן אבל יש לך עוד דירה למה לא תיתן לי את הדירה השנייה אתה רואה שאני בלי דירה למה לא תיתן
זה טעות
המהות הפנימית זה כאשר בן אדם בונה את האדם ברובד ברובד ברובד אמיתי ורק כאשר הוא בונה אותו ברובד פנימי אמיתי נותן לו את ההשקפה הנכונה לחיים נותן לו את ההבנה האמיתית אז האדם הופך להיות כמו שאומרים עומד על הרגליים ואז גם הכיס שלו בסופו של דבר יתמלא זה משהו הרבה יותר נצחי אני רוצה לסכם את מה שדיברתי אחר כך להגיד משהו אחד בהלכה הפירוש הפשוט של אוהב כסף לא ישבע כסף וההמשך שלו זאת אומרת
החצי השני של הפסוק שאיפה זה פה כן
הוא אוהב בהמון לא תבואה זה שכאשר בן אדם אוהב הוא לא 7 ומי שמחלקל הרבה אנשים לא בני המשפחה שלו אלא מביא מבין מביא אוכל זה דבר שאין לו סוף וצריך כל הזמן לחדש אותו מחדש וההוצאות הם בלי סוף זה הפירוש הפשוט הפירוש הפנימי יותר האדם יכול להחליף את הכסיפה שלו את הכוסף שלו את הכיספון שלו כיסופים שלו במקום לכסף דבר רוחני אמיתי פנימי יותר שהוא נצחי והרוחני הוא נצחי מה שאין כאן הכסף זה שלישית הסיבה להחלפת הכיסוף להחלפת הכיספון של הפנימי של האדם שהוא יחשוף במקום כסף לדבר רוחני למה הכסף הוא בעייתי מכיוון שהכסף מביא דאגה גם באותו הרגע שאתה עוסק בו הוא גורם לך איזושהי דאגה בשונה משאר הדברים הרוחניים שהאדם עוסק הנקודה הרביעית
האהבה שקרית זה האהבה שמיועדת לחזור אל האדם שאוהב זו נקרא אהבת הכסף כי אתה משקיע בו כדי לקבל את הכסף שלך בחזרה אהבת אמת זה אהבה שנשמרת גם ממרחק והיא נקראת האהבה כדבש כי היא נשמרת גם מרחוק
יש דרגה גבוהה יותר מדבש וזה התורה הקדושה שהיא גם כן לא משביעה אותך אף פעם ואתה לא לא נמאס לך אף פעם אתה לא מרגיש
אף פעם שאתה רוצה להקיא מרוב תורה שאתה לא לומד והנקודה החמישית מי שאוהב הוא תמיד ירצה כסף בכפליים רק כפליים מי שאוהב רוחניות כיוון שהוא התחבר לאינסוף אז הכיסוף שלו לרוחניות הוא כיסוף אינסופי הרבה יותר מכפליים מי שמשקיע ברוחניות מרוויח בסופו של דבר גם גשמיות על דרך שלמה בעצמו שכשהקדוש ברוך הוא שאל אותו מה אתה רוצה הוא בסוף בחר בחוכמה בסופו של דבר הוא גם היה עשיר הגדול ביותר כי כי כי ברגע שיש לך את החוכמה ובאמת רצית אותה אז אתה מקבל גם את שאר הדברים אז אני רוצה לדבר עכשיו משהו שקשור באמת עם כסף
אבל בהקשר אחר לחלוטין מעשה שהיה מעשה לא נעים אבל מה זה משנה העולם הזה בנוי ממעשים נעימים יותר ונעימים- ואנחנו מהמעשים שאנחנו שומעים אנחנו לומדים דברים אז מכל מעשה אתה לומד משהו מעשה היה בבחורה שהגיעה לפרקה ההורים שלה לא היו גרושים האלה אמא הייתה מאוד ענייה לא היה מה לתת והאבא
מכעס מכעס בנו
ובנותיו אני לא יודע מה היה לו הוא הכליט שהוא לא רוצה לזזור התמונה בכלל אולי לא ביקרה אותו אולי הוא רצה להתעלל
באימא אני לא יודע מה אבל הוא לא נותן כלום ההוצאות המינימליות של מה שהיא הייתה צריכה בשביל ההתחלה של החיים זה היה 20000 ש"ח 25000 ש"ח ומה שעשו זה בית הספר כל מורה בבית הספר איפה שהיא למדה לקחה על עצמה להשיג 5 1000 ש"ח למנהלת לקחה 5 1000 ש"ח וסך הכל הגיעו לזה שהם יוכלו לעמוד בצד שלה ולתת את העשרים וחמש 1000 ש"ח שהצד שלה הקלה צריך לתת מה שקרה זה שאחרי שהשתתחה ואחרי שהיה לחיים ואחרי שהיהבורץ ואחרי שהיה הכל האבא קצת התחמם הלב שלו ואמר תבואי עם החתן מה את צריכה 25000 ש"ח נותן לה ואז נוצרה שאלה הלכתית האם ההתחייבות הזו של
המורות צוות בית הספר הסמינר איפה שהיא למדה האמא התחייבות שלהם עכשיו מחייבת תראי אם כסף תמיד יש מה לעשות
25000 ש"ח זה מינימום של התחלת חיים אם תיתן עוד 25000 ש"ח אז אולי יהיה משהו לשים בשביל דירה בשביל דירה לקנות דירה או לחשוב על זה על כל פנים אז השאלה היית אם זה נחשב כנדר אנחנו יודעים כשבן אדם החליט לתת כסף לעני זה נחשב כנדר וזה זה השאלה ההלכתית שבאה לבית הדין האם הם חייבים או לא חייבים אז אני רק אגיד לכם- או יותר את הכללים ההלכתיים למעשה הם רק התחייבו הם לא
אספו אני אתן עדיין לא אספו כי עדיין לא הגיע מצב לתת הם רק התחייבו לאסוף אני אגיד- או יותר את הכללים ואנחנו נראה גם את התשובה לשאלה שלנו וגם לשאלות אחרות אדם שנדר צדקה לעני אני אמיתי נדר לו נניח אני אתן לך 1000 ש"ח וגם נתן לו יום אחרי שהוא נתן לו האני הזה זכה במפעל הפיס 7 מיליון דולר מה שנתן נתן כי אני כבר זכה בו בשעה שהיה אני אז אין לזה חזרה אם הוא רוצה הוא יכול לתת לך אבל מבחינה הלכתית קנה קנה שנייה אדם שנדר לתת 1000 ש"ח לעני והאני יתעשר לפני שהוא קיבל את הכסף אז פה זה זה דבר שהוא עדין אני אומר לכם כלל הכלל אומר לו להתעשר זה דבר לא רגיל זה לא דבר רגיל
אמור לקרות הגמרא אומרת שלמות זה דבר צפוי להתעשר זה לא דבר צפוי במילים טכניות האדם שנתן לא היה אמור לצפות מראש שאני
הזה יתעשר הוא לא לקח את זה בחשבון הוא רק נדר זה דבר שקורה השירות אם יבואו ויגידו לך פלוני זה שלמדת איתו בזה אז מה אתה מיד אתה תחשוב שהוא נפטר מה מה הוא נפטר אומרים הוא ככה מסתובב מסתובבים וזה נפטר אבל כשיגיעו לך פלוני זה הפך להיות מיליארדר חבר כיתה שלך מה באמת למה אתה תפתח את הפה מה באמת מכיוון שזה דבר שהוא קצת יותר נדיר מאשר מיטה הנקודה היא זה שכאשר האדם נדר שהוא יתן לה אני 1000 ש"ח הוא לא חשב והוא אנחנו לא
אנחנו לא מאמינים שהוא חשב
אולי האיש הזה התעשר אם הוא התעשר אני לא נותן את 1000 ש"ח אז הנדר שלו נדר יש לו אפשרות להישאל על הנדר הזה אבל הוא יצטרך התרת נדרים והתרת נדרים יש לנו כלל שלא פותחים בנולד כלומר אם יש דבר שנוצר מציאות חדשה אחר כך לא פותחים בו לא באים לאדם אומרים לו אם היית יודע שהוא יתעשר היית היית נותן לו אי אפשר
צריך לעשות רק
חרטה חרטה מלכתחילה זה דין מיוחד איך לעשות אותו איך אפשר להשתתחרר
100000 ש"ח הזאת הוא יכול להשתחרר
אבל הוא יצטרך עטרה צריך ללכת לרב לעשות עטרה לעומת זאת סיפור אחר שהיה בזמנו של החתם סופר אישה עלמנה זאת אומרת אישה שתעלמנה והשאירה 7 ילדים ובימים ההם זה לא היה ביטוח לאומי ולא היה קצבת שארים ולא היה פנסיה ולא היה כלום אז אישה אלמנה זה היה כמו שאומרים רעב אז התאספו כמה אנשים והחליטו לתת לה לשלוש שנים הבאות סכום קצוב בכל חודש ומה שקרה זה ששנתיים נתנו בשנה השלישית התחתנה עם גביר אדיר שכמו שאומרים הוא פרנס את הילדים שלה בקטן עליו וכאן נוצרה השאלה אם הם צריכים להמשיך בגלל שהם נדו גם את השנה השלישית ועל זה פסק החתם סופר שהם לא חייבים לתת וגם לא צריכים התרת נדרים למה מה ההבדל בין הסיפור הזה לסיפור הקודם כי כי כשאתה מתעשר זה לא צפוי ובימים ההם על כל פעם אישה הייתה כן מתחתנת וזה היה כן צפוי שהיא תתחתן כי לא היה עם מה לאכול אבל זה נקרא אומדנא
ברורה עכשיו
בסיפור שלנו אני כל פעם זה היה הדעה שלי בבית הדין וככה הכריעו בסוף אני טענתי זה שאבא אומר שהוא לא רוצה לתת לילדה שלו שמתחתנת זה אבא מפגר ולא נורמלי עכשיו זה שהוא מתחרט בסוף אז הוא חזר לשפיות וזה מאוד מאוד נצוי ההוא צריך את הבושות האלה שבחתונה לא רואים אותו אז זה היה צפוי אז לכן אני טענתי שגם אם הם לא חשבו על זה בהתחלה אלה שתרמו הם לא חייבים לתת
כלום ולא התרת נדרים

להרשמה לדיוור השבועי בדואר אלקטרוני:

עוד באותו נושא